GENEALOGIE JOHANNES ALBERTS


 


     
I.

Johannes Alberts, bij huwelijk afkomstig van Harlingen, trouwt Bolsward 04-01-1778 Trijntje Teunis, bij huwelijk afkomstig van Bolsward

Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward, 1778 - DTB nr:     145, 1777 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 4 januari 1778
Man:          Johannes Alberts, Harlingen
Vrouw:       Trijntje Theunis, Bolsward
 

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Aukje Johannes van der Veer, geboren Harlingen 15-01-1779 en gedoopt aldaar 16-02-1779, overleden Harlingen 22-07-1829, weduwe, trouwt Harlingen 06-12-1801 Gerryt Foppes Donjema
  b. Saapje Johannes, geboren Harlingen 05-12-1782 en gedoopt aldaar 29-12-1782
     
     

vernieuwd:  06-jun-2006 17:36


GenWar2002

disclaimer