GENEALOGIE PLEKKER


 


     
I.

Abraham Hendriks Plekker ondertrouw Gerecht Harlingen 17-12-1735 en trouwt Harlingen 08-01-1736 Mayke Gosses, geboren ca. 1707 en gedoopt op belijdenis Midlum 31-07-1740

Trouwregister Hervormde gemeente Midlum, 1736 - DTB nr:     279, 1675 - 1811
Vermelding: Attestatie afgegeven 7 januari 1736
Man:          Abraham Hendriks Plecker, Midlum
Vrouw:        Maike Gosses, Harlingen
NB: met attestatie naar Harlingen

Ondertrouwregister Gerecht Harlingen, 1735 - DTB nr:    307, 1690 - 1752
Vermelding:    Ondertrouw van 17 december 1735
Man:             Abraham Hendriks, Midlum
Vrouw:          Mayke Gosses, Harlingen
NB:               De bruid wordt gecompareerd door haar broer Minne Gosses

Quotisatiekohieren 1749 - Franekeradeel, fol. 28
Abraham Hendriks, Franekeradeel  /  Plaats: Midlum
Omschrijving: heel gemeene arbeider
Gezin volw: 4 en kind: 3  /   Aanslag: 11-13-0
Verhoging: --  /  Vermogen: --

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Feykjen, geboren ca. 1736 en gedoopt Midlum 31-07-1740
  b. Doutien, geboren ca. 1737 en gedoopt Midlum 31-07-1740
  c. Hendrik, gedoopt Midlum 23-07-1741, jong overleden
  d. Jeltje Abrahams Plekker, gedoopt Midlum 19-08-1742, ondertrouwt Franeker 13-09-1766 en trouwt Midlum Marten Durks, tichelaarsgezel (1766), bij huwelijk afkomstig van Franeker
  b. Hendrik, geboren Sint Jacob 1747 en gedoopt Midlum 18-02-1748
     
     

GenWar2002

disclaimer