GENEALOGIE GOSSE ABRAHAMS


     
I. Gosse Abrahams, overleden Boornbergum 02-1743, trouwt (1) Boornbergum 30-04-1676 Antje Jochems, overleden Boornbergum 20-09-1693, trouwt (2) Boornbergum 06-03-1701 Griet Jans, bij huwelijk afkomstig van Boornbergum

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Boornbergum Kortehemmen 1667-1811 - Inventarisnr.: 620
Vermelding : Bevestiging huwelijk van 30 april 1676, Boornbergum
Man          : Gosse Abrahams
Vrouw       : Antje Jochems

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Boornbergum Kortehemmen 1667-1811 - Inventarisnr.: 620
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 6 maart 1701 in Boornbergum
Man          : Gosse Abrahams afkomstig van Boornbergum
Vrouw       : Griet Jans afkomstig van Boornbergum

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Sjoukjen Gosses, gedoopt Boornbergum en Kortehemmen 05-12-1677, trouwt Boornbergum 13-02-1701 Feitse Saackes, gedoopt Boornbergum en Kortehemmen 07-07-1678, zoon van Saecke Feddes en Antje Tjitses
  b. Gjalt, gedoopt Boornbergum en Kortehemmen 01-04-1681   volgt II.A
  c. Marijke, gedoopt Boornbergum en Kortehemmen 21-01-1683
  d. Abraham, gedoopt Boornbergum en Kortehemmen 29-06-1684   volgt II.B
  e. Johannes, gedoopt Boornbergum en Kortehemmen 27-03-1687, overleden voor 25-06-1693
  f. Griet, gedoopt Boornbergum en Kortehemmen 28-07-1689
  g. Joannes, gedoopt Boornbergum en Kortehemmen 25-06-1693   volgt II.C
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  h. Fooke, gedoopt Boornbergum en Kortehemmen 23-04-1702   volgt II.D
  i. Jan, gedoopt Boornbergum en Kortehemmen 01-05-1704
  j. Geert, gedoopt Boornbergum en Kortehemmen 26-09-1706   volgt II.E
  k. Antje Gosses, gedoopt Boornbergum en Kortehemmen 25-05-1710, trouwt Boornbergum 22-02-1733 Henrik Beerns, bij huwelijk afkomstig van Beetsterzwaag
     
II.A Gjalt Gosses, gedoopt Boornbergum 01-04-1681, trpuwt Boornbergum 17-07-1707 Grietje Feddes, bij huwelijk afkomstig van Smalle Ee

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Boornbergum Kortehemmen 1667-1811 - Inventarisnr.: 620
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 17 juli 1707 in Boornbergum
Man          : Gjalt Gosses afkomstig van Smalle Ee
Vrouw       : Grietje Feddes afkomstig van Smalle Ee

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje, gedoopt Boornbergum en Kortehemmen 17-05-1708
  b. Fedde, gedoopt Boornbergum en Kortehemmen 17-08-1710
  c. Gosse, gedoopt Boornbergum en Kortehemmen 09-01-1718   volgt III.A
     
II.B Abraham Gosses, schipper, gedoopt Boornbergum en Kortehemmen 29-08-1684, trouwt (1) Boornbergum 29-01-1708 Grietje Jans, gedoopt Boornbergum en Kortehemmen 02-02-1679, dochter van Jan Sakes en Lutske Teyes, trouwt (2) Oudega (Sma) 29-07-1731 Mootske alias Mooitske Diemers, gedoopt Oudega (Sma) 25-07-1680, dochter van Dymer Thyssen en Geb Gerbrants

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Boornbergum Kortehemmen 1667-1811 - Inventarisnr.: 620
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 29 januari 1708 in Boornbergum
Man          : Abram Gosses afkomstig van Smalle Ee
Vrouw       : Grietje Jans afkomstig van Smalle Ee

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Lutske, gedoopt Boornbergum en Kortehemmen 28-11-1710
  b. Jan, gedoopt Boornbergum en Kortehemmen 27-03-1712   volgt III.B
  c. Sake, gedoopt Boornbergum en Kortehemmen 11-02-1714
  d. Lutske Abrahams, gedoopt Boornbergum en Kortehemmen, trouwt met eerste proclamatie Oudega 04-05-1737 Ate Jelles, geboren Oudega 20-07-1714, zoon van Jelle Saackes en N.N.
  e. Gosse, gedoopt Boornbergum en Kortehemmen 09-10-1718
  f. Antje, gedoopt Boornbergum en Kortehemmen 04-01-1722
  g. Tjiedske Abrahams, geboren Boornbergum ca. 1725, trouwt met derde proclamatie Lippenhuizen 22-02-1756 Tjietse Feikes, bij huwelijk afkomstig van Terwispel
     
II.C Jo(h)annes Gosses, gedoopt Boornbergum en Kortehemmen 25-06-1693, trouwt Boornbergum 06-02-1718 Aaltje Thijsses, bij huwelijk afkomstig van Smalle Ee

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Boornbergum Kortehemmen 1667-1811 - Inventarisnr.: 620
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 6 februari 1718 in Boornbergum
Man          : Johannes Gosses afkomstig van Smalle Ee
Vrouw       : Aaltje Thijsses afkomstig van Smalle Ee

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje, gedoopt Boornbergum en Kortehemmen 08-10-1719
     
II.D Fo(o)ke Gosses, gedoopt Boornbergum en Kortehemmen 23-04-1702, Proclamatie Boornbergum 10-02-1726  en trouwt Garijp 24-02-1726 Ybeltje (Lijsbert) Gjalts, bij huwelijk afkomstig van Garijp

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Boornbergum Kortehemmen 1667-1811 - Inventarisnr.: 620
Vermelding : Proclamatie op 10 februari 1726 in Boornbergum
Man          : Foke Gosses afkomstig van Smalle Ee
Vrouw       : Ybeltje Gjalts afkomstig van Garijp

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Garijp Suameer Eernewoude 1635-1771 - Inventarisnr.: 708
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 24 februari 1726 in Garijp
Man          : Fooke Gosses afkomstig van Smalle Ee
Vrouw       : Lijsbert Gjalts afkomstig van Garijp

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gjolt, gedoopt Garijp 26-10-1727
  b. Antje, gedoopt Garijp 05-03-1730
  c. Grietje, gedoopt Garijp 12-12-1734
     
II.E Geert Gosses, gedoopt Boornbergum en Kortehemmen 26-09-1706, 3e proclamatie Boornbergum 07-12-1732 en trouwt Sjoukjen Johannes, bij huwelijk afkomstig van Gorredijk

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Boornbergum Kortehemmen 1667-1811 - Inventarisnr.: 620
Vermelding : Derde proclamatie op 7 december 1732 in Boornbergum
Man          : Geert Gosses afkomstig van Smalle Ee
Vrouw       : Sjoukjen Johannes afkomstig van Gorredijk

     
III.A Gosse Gjalts, gedoopt  Boornbergum en Kortehemmen 09-01-1718, trouwt Boornvergum 13-08-1741 Baukjen Hemmes, bij huwelijk afkomstig van Beetsterzwaag

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Boornbergum Kortehemmen 1667-1811 - Inventarisnr.: 620
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 13 augustus 1741 in Boornbergum
Man          : Gosse Gjalts afkomstig van Boornbergum
Vrouw       : Baukjen Hemmes afkomstig van Beetsterzwaag

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gjalt Gosses, gedoopt Boornbergum en Kortehemmen 15-07-1742   volgt IV
  b. Trijntje Gosses, geboren Boornbergum ca. 1754, overleden Zuider Drachten 23-07-1820, trouwt Drachten 09-08-1795  Wilt Jeens van der Kolk, weduwnaar van Aaltje Gurbes, arbeider, geboren Lippenhuizen 04-10-1756, overleden Zuider Drachten 26-10-1826, zoon van Jeen Jitses en Geeske Wilts
     
III.B Jan Abrahams, geboren Boornbergum 27-03-1712, trouwt met eerste proclamatie Oudega 05-12-1734 Trijntje Lammerts, bij huwelijk afkomstig van Oudega

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Nijega Opeinde
1704-1811 - Inventarisnr.: 628

Vermelding : Eerste proclamatie op 5 december 1734 in Oudega
Man          : Jan Abrams afkomstig van Oudega
Vrouw       : Trijntje Lammerts afkomstig van Oudega

     
IV. Gjalt Gosses, gedoopt Boornbergum en Kortehemmen 15-07-1742, overleden mairie Drachten 24-01-1814, gehuwd, trouwt Rottevalle 30-09-1811 Janke Gjalts afkomstig van Rottevalle

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle 1724-1811 - Inventarisnr.: 630
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 30 september 1811 in Rottevalle
Man          : Gjalt Gosses afkomstig van Boornbergum
Vrouw       : Janke Gjalts afkomstig van Rottevalle
Opmerking  : met attestatie van Boornbergum


contact

naar boven

disclaimer