GENEALOGIE AESGE AESGES


     
I. Aesge Aesges, overleden Oostermeer voor 02-11-1616, trouwt N.N.

uit dit huwelijk:
 

  a. Oene, geboren ca. 1570   volgt II
     
II. Oene Aesges, boer, kastelein, dorpsrechter en ontvanger te Oostermeer, geboren ca. 1570, overleden Oostermeer na 16-10-1650, trouwt (1) ca. 1595 Barber Folckes, overleden ca. 1617, dochter van Folcke Uutses en Foop Sjoerdts Itsma, trouwt (2) ca. 1617 Aaff Sytses Ammama, geboren Garyp, overleden Oostermeer na 16-10-1650, dochter van Sytse Hernes Ammama en Mary Alberts

uit 1e huwelijk:
 

  a. Aesge, geboren Oostermeer ca. 1596   volgt III.A
 
uit 2e huwelijk:
 
  b. Sytse, geboren Oostermeer ca. 1618   volgt III.B
     
III.A Aesge Oenes, herbergier, veenbaas, boer, geboren Oostermeer ca. 1596, trouwt (1) Grietje Sickes, geboren Oostermeer ca. 1598, trouwt (2) Welmoed Metskes, geboren Kollum ca. 1600, dochter van Metske Sickes en Taetske Gerloffs

uit 2 huwelijk:
 

  a. Metske, geboren Oostermeer ca. 1632   volgt IV.A
     
III.B Sytse Oenes, boer en vervener te Rottevalle, geboren Oostermeer ca. 1618, overleden Rottevalle tussen 1662-1667, trouwt ca. 1637 Liske Wobbes), dochter van Wobbe Bouwes en Assel Liebes

uit dit huwelijk:
 

  a. Oene, geboren ca. 1638   volgt IV.B
  b. Wobbe, geboren Rottevalle ca. 1642   volgt IV.C
  c. Jochem, gedoopt Opeinde (Sma) 13-07-1645   volgt IV.D
     
IV.A Metske Aesges trouwt N.N.

uit dit huwelijk:
 

  a. Aesge, geboren Oostermeer ca. 1664   volgt V.A
     
IV.B Oene Sytses, geboren ca. 1638, overleden voor 23-07-1675, trouwt Opeinde 13-02-1659 Iebel Feddes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Nijega Opeinde 1640-1704 - Inventarisnr.: 626
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 13 februari 1659 in Opeinde
Man          : Oene Zytses afkomstig van Rottevalle
Vrouw       : Iebel Feddes afkomstig van Rottevalle

uit dit huwelijk:
 

  a. Auckjen Oenes, afkomstig van Rottevalle, geboren ca. 1662, trouwt Opeinde 21-10-1683 Douwe Tjeerds
  b. Grietje Oenes, gedoopt Opeinde 21-04-1667, trouwt Opeinde 03-12-1687 Aesge Metskes, geboren Oostermeer ca. 1664 en gedoopt op belijdenis Opeinde 26-12-1719 
     
IV.C Wobbe Sytses, geboren Rottevalle ca. 1647, trouwt Oudega 12-06-1672 Wipke Jochems, afkomstig van Rottevalle, gedoopt op belijdenis 12-06-1672, dochter van Jochem Hanses en Mincke Gerloffs

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Nijega Opeinde 1640-1704 - Inventarisnr.: DTB 626
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 12 juni 1672 in Oudega
Man          : Wobbe Sytses afkomstig van Rottevalle
Vrouw       : Wipke Jochems afkomstig van Rottevalle

uit dit huwelijk:
 

  a. Sytse   volgt V.B
     

IV.D

Jochem alias Jogchum Sytses, boer en veenbaas gedoopt Opeinde (Sma) 13-07-1645, trouwt. Opeinde (Sma) 17-05-1668 Froukjen Jans, gedoopt Opeinde (Sma) 28 mei 1648, dochter van Jan Wybes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Nijega Opeinde 1640-1704 - Inventarisnr.: DTB 626
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 17 mei 1668 in Opeinde
Bruidegom  : Jochem Sytses afkomstig van Rottevalle
Bruid         : Frouck Jans afkomstig van Rottevalle

uit dit huwelijk:
 

  a. Jan, gedoopt Opeinde (Sma) 15-11-1764   volgt V.C
  b. Saapke, gedoopt Opeinde (Sma) 10-02-1678.
  c. Oene, geboren Rottevalle ca. 1670
  d. Grietje, geboren Rottevalle ca. 1670
     
V.A Aesge Metskes, geboren Oostermeer ca. 1664 en gedoopt op belijdenis Opeinde 26-12-1719, trouwt Opeinde 03-12-1687 Grietje Oenes, gedoopt Opeinde 21-04-1667, dochter van Oene Sytses en Iebel Feddes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Nijega Opeinde 1640-1704 - Inventarisnr.: 626
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 3 december 1687 in Opeinde
Man          : Aesge Metzes afkomstig van Oostermeer
Vrouw       : Grietje Oenes afkomstig van Rottevalle

uit dit huwelijk:
 

  a. Ybeltje Aesges, bij huwelijk afkomstig van Rottevalle, geboren ca. 1698, overleden aldaar ca. 1755, trouwt (1) met eerste proclamatie Oudeda 14-06-1717 Jacob Auts, bij huwelijk afkomstig van Rottevalle, overleden ca. 1720, trouwt (2) ca. 1721 Jogchum Jans, veenarbeider, geboren Rottevalle ca. 1697, overleden aldaar 30-07-1762, zoon van Jan Jogchums en Aaltje Jiskes
     
V.B Sytse Wobbes, afkomstig van Zwartveen, veenbaas en schippe, trouwt met eerste proclamatie Oudega 20-04-1706 Hiltje Arjens, afkomstig van Oostermeer, dochter van Arjen Coenes en Imkjen Johannes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Nijega Opeinde 1704-1811 - Inventarisnr.: DTB 628 Vermelding : Eerste proclamatie op 20 april 1706 in Oudega
Man          : Zytze Wobbis afkomstig van Zwartveen
Vrouw       : Hiltje Arjens afkomstig van Oostermeer

uit dit huwelijk:
 

  a. Gepke, gedoopt Oudega, Nijega en Opeinde 01-03-1707, overleden voor 07-1708
  b. Gepke, gedoopt Oudega, Nijega en Opeinde 05-07-1708
  c. Jacob, gedoopt Oostermeer en Eestrum 09-09-1708
  d. Wobbe, gedoopt Oostermeer en Eestrum 19-09-1708
  e. Arjen, gedoopt Oudega, Nijega en Opeinde 29-10-1709   volgt VI.A
  f. Melle, gedoopt Oudega, Nijega en Opeinde 29-04-1713
  g. Hans, gedoopt Oudega, Nijega en Opeinde 10-03-1715, overleden voo2 02-1707
  h. Hans, gedoopt Oostermeer en Eestrum 12-02-1717, overleden voor 11-1722
  i. Kornelis, gedoopt Oostermeer en Eestrum 16-01-1719, overleden voor 05-1721
  j. Kornelis, gedoopt Oostermeer en Eestrum 11-05-1721   volgt VI.B
  k. Hans, gedoopt Oostermeer en Eestrum 06-11-1722, overleden voor 03-1724
  l. Hans, gedoopt Oostermeer en Eestrum 26-03-1724   zie verder genealogie Blom
  m. Rienk, gedoopt Oostermeer en Eestrum 13-04-1727
     
V.C Jan Jogchums, gedoopt Opeinde 15-11-1764, trouwt Opeinde ca. 1696 Aaltje Jiskes, geboren Opeinde ca. 1675

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jogchum Jans, veenarbieder, geboren Rottevalle ca. 1697   volgt VI.C
     
VI.A Arjen Sytses, gedoopt Opeinde 29-10-1709, 1e proclamatie Oudega (Sma) 14-07-1731 en trouwt Antje Harmens

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Nijega Opeinde 1704-1811 - Inventarisnr.: 628
Vermelding : Eerste proclamatie op 14 juli 1731 in Oudega
Man          : Arjen Sytses afkomstig van Rottevalle
Vrouw       : Antie Harmens afkomstig van Rottevalle

     
VI.B Kornelis Sytses, arbeider, gedoopt Oostermeer-Eestrum 11-05-1721, trouwt met 1e proclamatie Oudega 19-04-1744 Antje Jacobs, gedoopt Oudega, Nijega en Opeinde 06-01-1720, dochter van Jacob Auths en Ybeltje Aesges

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Nijega Opeinde 1704-1811 - Inventarisnr.: 628
Vermelding : Eerste proclamatie op 19 april 1744 in Oudega
Man          : Kornelis Sijtses afkomstig van Opeinde
Vrouw       : Antie Jacobs afkomstig van Opeinde

Quotisatiekohieren 1749 - Smallingerland, fol. 52
Cornelis Sytzes, Smallingerland
Plaats: Noorderdrachten   /   Omschrijving: arbeyder
Gezin volw: 2 en kind: 2   /  Aanslag: 11-13-0
Verhoging:  --                /  Vermogen: --

uit dit huwelijk:
 

  a. Jakob, gedoopt Opeinde 02-01-1746   zie verder genealogie Groenewoud
  b. Sytske, gedoopt Opeinde 09-09-1747
  c. Jansen, gedoopt Rottevalle 14-07-1754
  d. Ebeltje, gedoopt Rottevalle 21-12-1755
  e. Hiltje, gedoopt Rottevalle 07-09-1760
  f. Ibeltje, gedoopt Rottevalle 28-08-1763
  g. Arjen, geboren Noorder Drachten 06-03-1765 en gedoopt Rottevalle 02-06-1765   zie verder genealogie Franken
     
VI.C Jogchum Jans, veenarbieder, geboren Rottevalle ca. 1697, overleden aldaar 30-07-1762, trouwt Opeinde ca. 1721 Ybeltje Aesges, geboren Rottevalle ca. 1698, overleden aldaar ca. 1755, weduwe van Jacob Auths, dochter van Aesge Metskes en Grietje Oenes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Aaltje, geboren Rottevalle ca. 1721, trouwt
  b. Aukjen, geboren Rottevalle ca. 1722.
  c. Trijntje Jogchums, geboren Rottevalle ca. 1723, overleden aldaar 06-11- 1763, trouwt Rottevalle 02-04-1741 Minne Hanses, schipper, geboren Oostermeer ca. 1716 en gedoopt Rottevalle 05-02-1751, overleden Rottevalle 26-01-1796, zoon van Hans Hanses en Bontje Minnes
  d. Grietje, geboren Rottevalle ca. 1724.
  e. Liske Jogchums van der Veen, geboren Rottevalle ca. 1727, overleden aldaar 18-01-1822, trouwt Rottevalle 27-09-1748 Jisk Hotses, veenbaas en huisman, geboren Oostermeer ca. 1725 en Doopsgezind gedoopt Rottevalle 10-06-1785, overleden Rottevalle 25-06-1803
  f. Jisk, geboren Rottevalle ca. 1730.
     
bronnen:
- gegevens ontleend aan kwartierstaat Klaas Bekkema
- Tresoar
- Collectie Nieuwland

contact

naar boven

disclaimer