GENEALOGIE JACOB AUTS


     
I. Aut Jacobs, bij huwelijk afkomstig van Zwartveen (Opeinde - Fr), trouwt Nijega 28-01-1694 Renske Tammes, bij huwelijk afkomstig van Rottevalle

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Nijega Opeinde 1640-1704 - Inventarisnr.: DTB 626 Vermelding : Bevestiging huwelijk op 28 januari 1694 in Nijega
Man          : Aut Jacobs afkomstig van Zwartveen
Vrouw       : Renske Tammes afkomstig van Rottevalle

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jacob, gedoopt Oudega, Nijega en Opeinde 25-10-1697   volgt II.A
  b. Tam, gedoopt Oudega, Nijega en Opeinde 07-12-1701   volgt II.B
  c. Aetse, gedoopt Oudega, Nijega en Opeinde 29-03-1705
  d. Foke, gedoopt Oudega, Nijega en Opeinde 18-04-1706
     
II.A Jacob Auts, gedoopt Oudega, Nijega en Opeinde 25-10-1697, overleden ca. 1720, trouwt met eerste proclamatie Oudega 14-06-1717 Ybeltie  Aesges, geboren Rottevalle ca. 1698, overleden aldaar ca. 1755, dochter van Aesge Metskes en Grietje Oenes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde 1704-1811 - Inventarisnr.: 628
Vermelding : Eerste proclamatie op 14 juni 1717 in Oudega
Man          : Jacob Auts afkomstig van Rottevalle
Vrouw       : Ybeltie Aesgis afkomstig van Rottevalle

kinderen uit dit huweljk:
 

  a. Grietje Jacobs, gedoopt Oudega gedoopt 02-10-1718, trouwt Rottevalle 29-08-1745 Rintje Yalderts ook vermeld als Rinse Alders en Rense Jeenen, zoon van Jaldert Jeens en Jinke Feddres
  b. Antje Jacobs, proclamatie Oudega 19-04-1744 en trouwt Kornelis Sytses, arbeider, gedoopt Oostermeer - Eestrum 11-05-1721, zoon van Sytse Wobbes en Hiltje Arjens
     
II.B Tam alias Tamme Auts, arbeider, gedoopt Oudega, Nijega en Opeinde 07-12-1701, trouwt met 1e proclamatie Oudega 29-04-1722 Antie Douwes, bij huwelijk afkomstig van Rottevalle, trouwt (2) Oostermeer 08-03-1739 Trijntje Jochems, bij huwelijk afkomstig van Oostermeer

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde 1704-1811 - Inventarisnr.: 628
Vermelding :  Eerste proclamatie op 29 april 1722 in Oudega
Man          : Tamme Auts afkomstig van Rottevalle
Vrouw       :  Antie Douwes afkomstig van Rottevalle

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer Eestrum 1670-1811 - Inventarisnr.: DTB 715
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 8 maart 1739 in Oostermeer
Man          : Tamme Auts afkomstig van Oostermeer
Vrouw       : Trijntje Jochems afkomstig van Oostermeer

Quotisatiekohieren 1749 - Smallingerland, fol. 51
Tamme Aurths, Smallingerland
Plaats:  Noorderdrachten   /   Omschrijving:  arbeyder
Gezin volw:  3                  /   Aanslag:  18-0-0
Verhoging: --                   /   Vermogen: --

kinderen uit dit huweljk:
 

  a. Antje Tammes, bij huwelijk afkomstig van Oostermeer, trouwt Drogeham 22-11-1744 Anne Boeles, bij huwelijk afkomstig van Drogeham
  b. Janke, gedoopt Rottevalle 28-01-1725
  c. Wytske, geboren ca. 1728 en gedoopt Rottevalle 28-02-1734
  d. Trijntje Tammes, geboren ca. 1730 en gedoopt Rottevalle 28-02-1734, trouwt Wijnjeterp 17-04-1753 Johannes Fokkes, bij huwelijk afkomstig van Bakkeveen
  e. Hendrik, gedoopt Rottevalle 28-02-1734
     

contact

naar boven

disclaimer