GENEALOGIE BEIMERS EN VARIANTEN


     
I. Gerrijt Gerrijts Beimers, geboren Burgsteinfurt (Duitsland) 07-11-1756 en gedoopt aldaar 08-11-1756, overleden Sint Annaparochie 11-12-1818, zoon van Gerd Palstring ook genaamd Bäumer en Venne Beckmann, trouwt (1) Vrouwenparochie 03-10-1784 Antje Paulus, bij huwelijk afkomSintig van Sint Annaparochie, overleden 12-1802, dochter van Paulus Gerrits en Janke Roelofs, trouwt (2) Sint Annaparochie 08-05-1803 Trijntje Freerks, geboren Sint Annaparochie 20-09-1773 en gedoopt aldaar 17-10-1773, dochter van Freerk Meinderts en Jannigje Alberts

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie 1600-1811 - Inventarisnr.: DTB 120
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 3 oktober 1784 in Vrouwenparochie
Man          : Gerryt Gerryts Böhmer afkomstig van Vrouwenparochie
Vrouw       : Antje Paulus afkomstig van St. Annaparochie
Opmerking : met attestatie van St. Annaparochie, doorgehaald en verbeterd:
                 Beumers tot Böhmer(s)

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie 1600-1811 - Inventarisnr.: DTB 120
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 8 mei 1803 in St. Annaparochie
Man          : Gerrit Boehmers afkomstig van St. Annaparochie
Vrouw       : Trijntje Freerks afkomstig van St. Annaparochie

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Gerrit, geboren Sint Annaparochie 20-10-1785 en gedoopt aldaar 20-11-1785   volgt II.A
  b. Paulus, geboren Sint Annaparochie 25-10-1789 en gedoopt aldaar 29-11-1789   volgt II.B
  c. Roelof, geboren Sint Annaparochie 10-01-1792 en gedoopt aldaar 26-02-1792   volgt II.C
  d. Jan, geboren Sint Annaparochie 29-01-1794 en gedoopt aldaar 16-02-1794   volgt II.D
  e. Janke Beimers  geboren Sint Annaparochie 28-11-1796 en gedoopt aldaar 08-01-1797, overleden Harlingen 23-03-1846, trouwt (1) Sint Annaparochie 26-04-1818 Jan Alberts Kroes, geboren Sint Annaparochie 17-05-1789, overleden aldaar 25-11-1824, zoon van Albert Jans Kroes en Grietje IJsbrands, trouwt (2) Sint Annaparochie 25-11-1827 Tjeerd Goseling Jongsma, geboren Burum 18-01-1804, overleden Harlingen 08-05-1848, zoon van Gosling Alberts en Reintje Sytzes
  f. Willem Beimers, geboren Sint Annaparochie 02-12-1799 en gedoopt aldaar 19-01-1800, overleden aldaar 07-04-1809
     
II.A

Gerrit Gerrits Beimers, wever, geboren Sint Annaparochie 20-10-1785 en gedoopt aldaar 20-11-1785, overleden Sint Annaparochie 25-02-1847, trouwt Sint Annaparochie 06-10-1805 Antje Wijgers Hoppinga, geboren Engelum 23-01-1784 en gedoopt aldaar 29-02-1784, overleden Sint Annaparochie 04-02-1856, dochter van Wyger Folkerts en Fettje Symons

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie 1600-1811 - Inventarisnr.: DTB 120
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 6 oktober 1805 in St. Annaparochie
Man          : Gerrit Gerrits afkomstig van St. Annaparochie
Vrouw       : Antje Wiegers afkomstig van St. Annaparochie
 
Memories van Successie - Kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1847
Overledene: Gerrit Gerrits Beimers - Overleden: 25 februari 1847 - Wonende: Sint Annaparochie
  wever (nr.30, sectie B.181); man van Antje Wiegers Hoppinga, werkvrouw; vader van Gerrit, werkman, Folkert, schipper, Willem, werkman en minderjarige Fetje en Antje Gerrits Beimers. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gerrit, geboren 24-05-1806 en gedoopt Sint Annaparochie 15-06-1806   volgt III.A
  b. Wyger Gerrits Beimers, geboren 27-02-1808 en gedoopt Sint Annaparochie 27-03-1808, overleden Het Bildt 08-05-1827
  c. Willem, geboren 06-04-1811 en gedoopt Sint Annaparochie 28-04-1811
  d. Tettje Boimers alias Fetje Beimers, geboren Berlikum 19-01-1814, overleden Het Bildt 28-09-1822
  e. Anne Gerrits Beimers alias Reimer, geboren Berlikum 18-04-1815, overleden Het Bildt 28-11-1832
  f. Folkert Gerrits Beimers alias Booimers, geboren Berlikum 29-09-1817   volgt III.B
  g. Willem Gerrits Beimers alias Boymers, geboren Berlikum 08-02-1820   volgt III.C
  h. Symen Gerrits Beimers, geboren Het Bildt 01-01-1822, overleden aldaar 16-01-1823
  i. Fetje Gerrits Beimers, geboren Sint Annaparochie 18-01-1825, overleden aldaar 02-12-1889, trouwt (1) Het Bildt 06-05-1852 Cornelis Johannes van Gelder, geboren Vrouwenparochie 25-02-1818, overleden Het Bildt 19-05-1859, zoon van Johannes Cornelis van Gelder en Mintje Pieters, trouwt (2)  Het Bildt 28-04-1864 Klaas Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 12-01-1817, overleden Het Bildt 09-01-1869, zoon van Jasper Cornelis Dijkstra en Antje Klazen Spiering
  j. Antje Beimers alias Bijmers, geboren Het Bildt 08-05-1828, overleden aldaar 04-06-1873
     
II.B Paulus Beimers, geboren Sint Annaparochie 25-10-1789 en gedoopt aldaar 29-11-1789, overleden Vrouwenparochie 23-04-1858, trouwt (1) Vrouwenparochie 01-05-1813 Grietje Douwes Bruinsma, geboren Vrouwenparochie 29-11-1788, overleden aldaar 25-12-1818, dochter van Douwe Abes Bruinsma en Klaasje Jans, trouwt (2) Sint Annaparochie 07-12-1823 Jantje Pieters Reitsma, geboren Sint Annaparochie  02-08-1791 en gedoopt aldaar 21-08-1791, overleden Vrouwenparochie 14-03-1846, dochter van Pieter Dirks Reitsma en Houkje Gerrits

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Antje Paulus Beimers, geboren Sint Annaparochie 18-04-1814, overleden Het Boldt 25-03-1902, trouwt Het Bildt 12-04-1838 Beerent Beerents Snijder, geboren Sint Annaparochie 09-11-1814, overleden Het Bildt 16-02-1877, zoon van Beerent Beerents Snijder en Japkje Pieters Bosje
  b. Klaasje Paulus Beimers, geboren Sint Annaparochie 05-11-1816, overleden Het Bildt 26-02-1877, trouwt Het Bildt 27-06-1839 Lammert Jans Riesema, geboren Ferwerd 07-01-1812, overleden Het Bildt 18-06-1842, zoon van Jan Lammerts Riesema en Fokje Joekes Dorhout
  c. Gerrit Paulus Beimers, geboren Vrouwenparochie 12-12-1818   volgt III.D
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  d. Houkje Paulus Beimers, geboren Vrouwenparochie 03-03-1824, trouwt Het Bildt 12-06-1845 Johannes Herkes Hoekstra, geboren Sint Jacobiparochie 05-12-1823, overleden Het Bildt 22-06-1904, gehuwd, zoon van Herke Jochems HoekSintra en Maaike Nannes Stienstra
  e. Jan Paulus Beimers, geboren Vrouwenparochie 25-03-1827, overleden aldaar 02-06-1827
  f. Jan Paulus Beimers, geboren Vrouwenparochie 13-07-1828   volgt III.E
     
II.C Roelof Boimers, geboren Sint Annaparochie 10-01-1792 en gedoopt aldaar 26-02-1792, overleden Ternaard 28-09-1842, trouwt Menaldum 20-02-1820 Antje Annes van der Veen, geboren Oenkerk 26-10-1799 en gedoopt aldaar 08-12-1799, dochter van Anne Baukes van der Veen en Sjoukje Andriezen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sjoukje Roelofs Boimers, geboren Berlikum ca. 1821, overleden aldaar 31-07-1824 als Sjoukje Roelofs Moimers
  b. Gerrit Roelfs Buimer ook vermeld als Beumer, geboren Leek 07-11-1823   volgt III.F
  c. Sjouwkje Roelofs Boimer ook vermeld als Baimar, geboren Oostdongeradeel 24-03-1826, overleden aldaar 17-06-1827
  d. Sjoukje Roelofs Baima ook vermeld als Baimar en Buimer, geboren Ternaard 14-04-1828, overleden de Wilp 16-10-1873, trouwt Marum 02-06-1849 Jan Jans Linstra, geboren Marum ca. 1819, overleden de Wilp 03-03-1877, zoon van Jan Jans Linstra en Bregtje Roelfs Randel
  e. Jan Roelofs Boimers, geboren Grootegast 02-07-1830   volgt III.G
  f. Antje Roelofs Boimers, geboren Dokkum 10-10-1832, trouwt Dokkum 31-01-1869 Klaas Eedes Zijlstra, geboren Ezumazijl 07-10-1810 en gedoopt Anjum 06-01-1811, zoon van Eede Jans en Janke Klaases
  g. Janke Roelofs Boimer, geboren Zevenhuizen 10-11-1833, trouwt Westdongeradeel 12-03-1864 Jacob Hendriks Veening, geboren Tolbert ca. 1832.
  h. Tytje Roelofs Boimer ook vermeld als Buimer, geboren Westdongeradeel 05-11-1834, overleden Franeker 25-07-1915, trouwt Westdongeradeel 07-10-1856 Reinder Wytzes de Jong, geboren Idaarderadeel 09-10-1818, overleden aldaar 08-02-1885, zoon van Wytze Rinzes de Jong en Hinke Reinders de Groot
     
II.D Jan Beimers alias Beymers,  geboren Sint Annaparochie 29-01-1794 en gedoopt aldaar 16-02-1794, overleden aldaar 12-03-1825, trouwt Sint Annaparochie 26-04-1818 Klaasje Johannes Spiering alias Spierling, geboren de Blesse 09-02-1796 en gedoopt aldaar 03-04-1796, overleden Vrouwenparochie 22-08-1830, dochter van Johannes Spierling en Bavia ChriSintina Brouwer

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gerrit Jans Beimers, geboren Vrouwenparochie 24-06-1819   volgt III.F
  b. Baukje Jans Beimers, geboren Vrouwenparochie 15-02-1821, overleden aldaar 05-06-1825
  c.. Sytske Jans Beimers, geboren Vrouwenparochie 19-06-1823
     
III.A

Gerrit Gerrits Beimers, geboren 24-05-1806 en gedoopt Sint Annaparochie 15-06-1806, overleden Het Bildt 11-12-1866, trouwt Het Bildt 27-03-1834 Antje Jans Bil, geboren 23-12-1809 en gedoopt Sint Annaparochie 28-01-1810, overleden Het Bildt 23-10-1879, dochter van Jan Klazes Bil en Trijntje Gerrits Groen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje Beimers, geboren Sint Annaparochie 01-08-1835, trouwt Het Bildt 24-09-1863 Teye de Jong, geboren Vrouwenparochie 31-01-1835, zoon van Jacob Teyes de Jong en Ytje Watzes van der Ploeg
  b. Trijntje Beimers, geboren Sint Annaparochie 05-05-1837, trouwt Het Bildt 06-05-1858 Hendrik Bosje, geboren Sint Jacobiparochie 28-03-1834, zoon van Dirk Hendrikjs Bosje en Gaatske Pieters DijkSintra
  c. Gerrit Beimers, geboren Sint Annaparochie 05-08-1839, overleden Het Bildt 20-03-1861
  d. Jantje Beimers, geboren Sint Annaparochie 17-06-1842
  e. Fettje Beimers, geboren Sint Annaparochie 14-10-1843, trouwt Het Bildt 12-05-1870 Gaele Bouma, geboren Vrouwenparochie 27-12-1844, zoon van Folkert Annes Bouma en Aaltje Gaeles Riemersma
  f. Jan Beimers, geboren Sint Annaparochie 11-11-1848   volgt IV.A
     
III.B Folkert Gerrits Beimers alias Booimers, geboren Berlikum 29-09-1817, overleden Het Bildt 13-04-1870, trouwt Het Bildt 07-05-1840 Iezya Jacobs Greidanus, geboren Marrum 03-04-1819, dochter van Jacob Sybes Greidanus en Kenke Aukes Vennema

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje Beimers, geboren Sint Annaparochie 17-12-1840, overleden aldaar 04-03-1841
  b. Gerrit Beimers, geboren Sint Annaparochie 14-12-1841   volgt IV.B
  c. Jacob Beimers, geboren Sint Annaparochie 16-11-1844, overleden voor 1848
  d. Jacob Beimers, geboren Sint Annaparochie 11-06-1847   volgt IV.C
  e. Sybe Beimers, geboren Sint Annaparochie 11-07-1851   volgt IV.D
  f. Antje Beimers, geboren Sint Annaparochie 18-10-1855, trouwt Het Bildt 16-05-1878 Jelle Kieviet, geboren Sint Annaparochie 31-10-1853, zoon van Taeke Thijssen Kieviet en Jantje Jelles Heerema
  g. Kinke ook vermeld als Rinke Beimers, geboren Sint Annaparochie 09-01-1863, overleden Ferwerderadeel 23-12-1942, trouwt Het Bildt 13-02-1890 Douwe Smidt, weduwnaar van Tjitske van der Woude, geboren Vrouwenparochie 20-03-1859, overleden Grijpskerk 18-07-1925, zoon van Johannes Smidt en Antje Kuiken
     
III.C Willem Gerrits Beimers alias Boymers, geboren Berlikum 08-02-1820, overleden Het Bildt 22-01-1890, trouwt (1) Het Bildt 18-05-1843 Neeltje Jans de Bildt, geboren Sint Annaparochie 10-02-1820, overleden Gouda 03-06-1860, dochter van Jan Abrahams de Bildt en Trijntje Leenderts Dijkstra, trouwt (2) Het Bildt 02-05-1861 Aukje Greidanus, geboren Hantum 02-10-1816, overleden Het Bildt 12-01-1903, dochter van Jacob Siebes Greydanus en Kingkje Aukes Fennema
     
III.D Gerrit Paulus Beimers, geboren Vrouwenparochie 12-12-1818, overleden Vrouwenparochie 06-06-1877, trouwt Het Bildt 18-05-1843 Akke Pieters Kooy, geboren Sint Annaparochie 06-03-1819, vertrekt naar USA 17-02-1883, dochter van Pieter Dirks Kooy en Beentje Eelderts van der Sluis

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Paulus Beimers, geboren Sint Annaparochie 25-11-1843   volgt IV.E
  b. Pieter Beimers, geboren Sint Annaparochie 19-09-1845    volgt IV.F
  c. Berend Beimers, geboren Sint Annaparochie 18-12-1848    volgt IV.G
  d. Jan Beimers, geboren Sint Annaparochie 10-05-1851    volgt IV.H
  e. Ype Beimers, geboren Sint Annaparochie 05-12-1855    volgt IV.I
  f. Klaas Beimers, geboren Sint Annaparochie 25-11-1858, vertrekt naar USA 17-02-1883
     
III.E Jan Paulus Beimers, geboren Vrouwenparochie 13-07-1828, vertrokken naar USA 08-06-1885, trouwt Het Bildt 05-05-1853 Klaaske Pieters Grafstra, geboren Vrouwenparochie 24-12-1828, vertrokken naar USA 08-06-1885, dochter van Pieter Wygers Grafstra en Hyke Broers Dijkstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jantje Beimers, geboren Vrouwenparochie 09-01-1854, overleden aldaar 15-01-1854
  b. Hyke Beimers, geboren Vrouwenparochie 09-01-1854, overleden aldaar 13-01-1854
  c. Hyke Beimers, geboren Vrouwenparochie 25-03-1855, trouwt Het Bildt 25-05-1876 Marten Louwenaar, geboren Sint Jacobiparochie 25-07-1850, zoon van Willem Jetzes Louwenaar en Tjerkje Martens van Gelder
  d. Paulus Beimers, geboren Vrouwenparochie 27-02-1857   volgt IV.J
  e. Hessel Beimers, geboren Vrouwenparochie 10-12-1861, overleden aldaar 09-01-1862
  f. Hessel Beimers, geboren Vrouwenparochie 09-09-1865, overleden aldaar 20-07-1866
  g. Hessel Beimers, geboren Vrouwenparochie 31-07-1867, vertrokken naar USA 08-06-1885
  h. Gerrit Beimers, geboren Vrouwenparochie 20-06-1871, vertrokken naar USA 08-06-1885
  i. Wieger Beimers, geboren Vrouwenparochie 03-03-1875, vertrokken naar USA 08-06-1885
     
III.F Gerrit Roelfs Buimer ook vermeld als Beumer, schipper, geboren Leek 07-11-1823, overleden Westdongeradeel 20-02-1876, trouwt Westdongeradeel 12-02-1850 Antje Renses Kampstra, geboren Hantumhuizen 06-04-1828, overleden Westdongeradeel 19-02-1908, dochter van Rense Jans Kampstra en Wytske Gerks Huizinga

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Roelof Gerrit Buimer, geboren Aalsum 20-08-1850, overleden Ternaard 08-10-1860
  b. Wijtske Gerrits Buimer, geboren Ternaard 20-02-1853, overleden Leeuwarden 27-03-1876, trouwt Ternaard 17-04-1875 Haye Dijkstra, geboren Leeuwarden 13-07-1851, overleden aldaar 22-01-1893, zoon van Hoite Hayes Dijkstra en Sjieuwke Pieters Hiemstra
  c. Renske Gerrits Buimer, geboren Ternaard 14-05-1856, overleden Metselawier 27-04-1888, trouwt Oostdongeradeel 08-03-1883 Jan Heltjes, geboren Metselawier 08-05-1854, zoon van Thomas Jans Heltjes en Grietje Durks Vriesema
  d. Antje Gerrits Buimer, geboren Ternaard 04-09-1859, overleden aldaar 08-06-1860
  e. Roelof Gerrits Buimer, geboren Ternaard 08-03-1862   volgt IV.K
  f. Antje Gerrits Buimer, geboren Ternaard 28-12-1864, overleden aldaar 29-05-1867
  g. Rense Gerrits Buimer, geboren Leeuwarden 11-06-1872   volgt IV.L
     
III.G Jan Roelofs Boimers, geboren Grootegast 02-07-1830, trouwt Harlingen 29-07-1875 Rinske Ploeg, geboren Harlingen 27-12-1835, overleden aldaar op 10-04-1876, dochter van Gooitje Jacobs Ploeg en Rinske Douwes Douma
     
III.H Gerrit Jans Beimers, geboren Vrouwenparochie 24-06-1819, overleden Het Bildt 21-09-1891, trouwt (1) Het Bildt 23-05-1850 Grietje Jans Balt, geboren Sint Annaparochie 05-01-1819, overleden Het Bildt 19-01-1885, dochter van Jan Coenraads Balt en Sjoukje Hendriks Feenstra, trouwt (2) Het Bildt 06-10-1887 Trijntje Kattje alias Katje, geboren Sint Jacobiparochie 23-06-1837, dochter van Pieter Sjoerds Kattje en Jetske Gerrits Kuiken

kinderen uit 1e huwelijk:
 

   - levenloos kind (zoon); Het Bildt 22-10-1851
  a. Jan Beimers, geboren Het Bildt 17-09-1852, overleden aldaar 02-10-1852
  b. Jan Beimers, geboren Sint Annaparochie 26-09-1853   volgt IV.M
  c Sjouke Beimers, geboren Sint Annaparochie 20-11-1854   volgt IV.N
   - levenloos kind (zoon); Het Bildt 12-07-1857
     
IV.A Jan Beimers, geboren Sint Annaparochie 11-11-1848, trouwt Het Bildt 14-04-1881 Maartje Bonnema, geboren Sint Jacobiparochie 13-02-1855, dochter van Arjen Bonnema en Hiltje Boetzer ook genaamd Ymkje Boetser

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Ymkje Beimers, geboren Sint Annaparochie 31-05-1881, trouwt Het Bildt 11-10-1900 Klaas Klazes Schiphof, geboren Berlikum 19-03-1879, zoon van Klaas Klazes Schiphof en Liskje Minderts Groenewoud
  b. Arjen Beimers, geboren Sint Annaparochie 26-06-1882, overleden aldaar 02-08-1882
  c. Antje Beimers, geboren Sint Annaparochie 30-08-1883, overleden aldaar 25-10-1883
  d Trijntje Beimers, geboren Sint Annaparochie 31-08-1883, overleden aldaar 04-04-1884
     
IV.B Gerrit Beimers, geboren Sint Annaparochie 14-12-1841, trouwt Het Bildt 18-01-1865 Tettje Elzinga, geboren Vrouwenparochie 18-01-1840, dochter van Pieter Piers Elzinga en Tietje Gerbens Wassenaar

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jezya Beimers, geboren Sint Annaparochie 09-07-1866   volgt V.A
  b. Tietje Beimers, geboren Sint Annaparochie 20-10-1868, overleden Tzumarrum 28-06-1953, trouwt Het Bildt 03-05-1894 Jan Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 10-01-1867, overleden Tzumarrum 19-12-1937, zoon van Sierk Dijkstra en Eeke Kamstra
  c. Folkert Beimers, geboren Sint Annaparochie 02-10-1870
  d. Pieter Beimers, geboren Sint Annaparochie 15-01-1874, overleden Het Bildt 02-04-1874
  e. Pietje Beimers, geboren Sint Annaparochie 17-05-1875, overleden Arum 06-09-1951, trouwt Het Bildt 19-05-1898 Willem Kuiken, geboren Sint Annaparochie 02-02-1874, zoon van Dirk Kuiken en Hendrikje Stroosma
  f. Pier Beimers, geboren Sint Annaparochie 09-02-1879, overleden Het Bildt 08-04-1880
  g. Antje Beimers, geboren Sint Annaparochie 23-08-1881, overleden Het Bildt 08-09-1932
  h. Pier Beimers, geboren Sint Annaparochie 27-05-1886   volgt V.B
     
IV.C Jacob Beimers, landbouwer, geboren Sint Annaparochie 11-06-1847, trouwt Het Bildt 01-12-1870 Jeltje Buurstra, geboren Sint Annaparochie ca. 1848, dochter van Sytske Dirks Buurstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Folkert Beimers, geboren Sint Annaparochie 25-08-1871   volgt V.C
  b. Sytske Beimers, geboren Sint Annaparochie 24-12-1873, overleden Het Bildt 03-07-1874
  c. Syds Beimers, geboren Sint Annaparochie 09-09-1877   volgt V.D
  d. Sytske Beimers, geboren Sint Annaparochie 26-12-1879, overleden Driebergen-Rijsenburg 20-12-1936, weduwe, trouwt Lebbert Langman
  e. Jezya Beimers, geboren Sint Annaparochie 04-08-1881, overleden Het Bildt 20-10-1881
  f. Coenraad Beimers, geboren Sint Annaparochie 11-04-1883   volgt V.E
  g. Gerrit Beimers, geboren Sint Annaparochie 24-08-1885   volgt V.F
     
IV.D Sybe Folkerts Beimers, geboren Sint Annaparochie 11-07-1851, vertrokken naar USA 02-05-1881, trouwt Het Bildt 21-09-1876 Antje Hovinga, geboren Vrouwenparochie 22-08-1850, vertrokken naar USA 02-05-1881, dochter van Douwe Rienks Hovinga en Eeke Jans Kuiken

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Eeke Beimers, geboren Het Bildt 03-11-1876, overleden 13-05-1877
  b. Iesje Beimers, geboren Het Bildt 19-01-1878, vertrokken naar USA 02-05-1881
     
IV.E Paulus Beimers, werkman, geboren Sint Annaparochie 25-11-1843,, overleden aldaar 25-07-1912, trouwt Sint Annaparochie 12-05-1870 Wijke Gerrits Zittema, geboren Sint Annaparochie 21-09-1846, overleden aldaar op 31-03-1917, dochter van Gerrit Lykeles Zittema en Baukje Rinzes Swart

kinderen uit dit huwelijk:
 
  a. Akke Beimers, geboren Sint Annaparochie 17-01-1871
  b. Gerrit Beimers, geboren Sint Annaparochie 18-12-1872   volgt V.G
  c. Bauke Beimers, geboren Sint Annaparochie 25-01-1875   volgt V.H
  d. Lijkele Beimers, geboren Sint Annaparochie 14-03-1877   volgt V.I
  e. Pieter Beimers, geboren Sint Annaparochie 15-03-1879   volgt V.J
  f. Baukje Beimers, geboren Sint Annaparochie 15-03-1882, trouwt Het Bildt 12-05-1904 Gerrit Beimers, geboren Sint Annaparochie 23-03-1881, zoon van Jan Beimers en Geertje Koopal
  g. Berend Beimers, geboren Sint Annaparochie 03-08-1884   volgt V.K
  h. Wijtske Beimers, geboren Sint Annaparochie 19-11-1886, overleden aldaar 11-01-1908
  i. Renske Beimers, geboren Sint Annaparochie 15-09-1888, overleden aldaar 07-06-1893
  j. Jantje Beimers, geboren Sint Annaparochie 06-09-1891, overleden Leeuwarden 17-05-1960, trouwt Menaldum 09-05-1918 Doeke de Vries, geboren Menaldum 27-06-1890, overleden Leeuwarden 07-09-1971, zoon van Sjerp de Vries en Antje Tamminga
     
IV.F Pieter Beimers, geboren Sint Annaparochie 19-09-1845, overleden aldaar 24-06-1902, trouwt Sint Annaparochie 18-05-1871 Johanna Bilkert, geboren Vrouwenparochie 12-11-1845, overleden Birdaard 09-12-1923, dochter van Berend Jarigs Bilkert en Sieuwke Gerrits Binnema

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sieuwke Beimers, geboren Sint Annaparochie 08-02-1872, trouwt Sint Annaparochie 11-05-1893 Eeltje Pasma,
geboren Finkum 26-05-1871, overleden Huizum 26-11-1915, zoon van Klaas Eeltjes Pasma en Sytske Lieuwes Jellema
  b. Gerrit Beimers, geboren Sint Annaparochie 01-08-1873   volgt V.L
  c. Akke Beimers, geboren Sint Annaparochie 26-10-1875, trouwt Ferwerd 04-04-1901 Lieuwe Boonstra, geboren Hallum 12-12-1870, overleden 1948, zoon van Wobbe Lieuwes Boonstra en Mina Engelbertus Thijsseling
  d. Berend Beimers, geboren Sint Annaparochie 20-03-1878   volgt V.M
  e. Paulus Beimers, geboren Vrouwenparochie 07-02-1880, overleden aldaar 12 -11-1880
  f. Paulus Beimers, geboren Vrouwenparochie 24-01-1882   volgt V.N
     
IV.G Berend Beimers, geboren Sint Annaparochie 18-12-1848, vertrekt naar USA, trouwt (1) Sint Annaparochie 03-08-1871 Antje Bil, geboren Sint Jacobiparochie 29-06-1847, overleden aldaar 02-01-1872, dochter van Reinder Cornelis Bil en Aafke Symens DijkSintra, trouwt (2) Sint Annaparochie 06-04-1874 Welmoed Willemsen, geboren Sint Annaparochie 11-12-1848, vertrekt naar USA, dochter van Willem Jans Willemsen en Antje Hendriks Kas

kinderen uit 2e huwelijk:
 

  a. Willem Beimers, geboren Sint Annaparochie 15-02-1875, vertrekt naar USA
  b. Akke Beimers, geboren Sint Annaparochie 09-03-1876, overleden aldaar 10-03-1876
  c. Akke Beimers, geboren Sint Annaparochie 28-04-1877, overleden aldaar 26-09-1877
  d. Gerrit Beimers, geboren Sint Annaparochie 08-04-1878, vertrekt naar USA
  e. Jan Beimers, geboren Sint Annaparochie 18-09-1879, vertrekt naar USA
     
IV.H Jan Beimers, geboren Sint Annaparochie 10-05-1851, vertrekt naar USA, trouwt Sint Annaparochie 16-11-1876 Baukje Willemsen, geboren Vrouwenparochie 31-05-1854, overleden Sint Annaparochie 19-09-1881, dochter van Gerrit Jans Willemsen en Dirkje Sybes Schaaf
     
IV.I Ype Beimers, geboren Sint Annaparochie 05-12-1855, vertrekt naar USA, trouwt Sint Annaparochie 08-04-1875 Ariaantje Smits, geboren Vrouwenparochie 14-10-1851, vertrekt naar USA, dochter van Jitze Wybes Smits en Jantje Lieuwes Reitsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Akke Beimers, geboren Sint Annaparochie 08-07-1875, overleden aldaar 03-10-1878
  b. Jitze Beimers, geboren Sint Annaparochie 20-05-1879, vertrekt naar USA
     
IV.J Paulus Beimers, geboren Vrouwenparochie 27-02-1857, vertrokken naar USA 27-02-1883, trouwt Het Bildt 13-04-1882 Elisabeth Rolsma, geboren Sint Annaparochie 29-07-1861, vertrokken naar USA 27-02-1883, dochter van Willem Rolsma en Fokeltje Kuiken
     
IV.K Roelof Gerrits Buimer, schipper, geboren Ternaard 08-03-1862, overleden Amsterdam 17-09-1946 en begraven te Leeuwarden, trouwt Groningen 27-07-1890 Jantje Ytsma, geboren Grootegast 01-11-1864, overleden Leeuwarden 16-04-1942  en begraven aldaar, dochter van Wiebe Taekes Ytsma en Berendje Kamminga

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gerrit Buimer, geboren Dokkum 06-09-1891   volgt V.O
   - levenloos kind (dochter); Westdongeradeel 23-03-1893
  b. Wiebe Buimer, geboren Dokkum 05-11-1894   volgt V.P
  c. Rense Buimer, geboren Dokkum 24-07-1896
  d. Taeke Buimer, geboren Groningen 29-04-1898, overleden Steenwijkerwold 31-07-1899
  e. Wietske Buimer, geboren Ooststellingwerf 10-12-1900
  f. Berend Buimer, geboren Onstwedde 15-11-1904   volgt V.Q
  g. Anna Buimer, geboren Groningen 11-07-1907
     
IV.L Rense Gerrits Buimer, kleermaker, koopman, geboren Leeuwarden 11-06-1872, overleden Groningen 28-08-1948, trouwt Groningen 24-03-1904 Jentje Schokker, geboren Terwispel 19-07-1880, overleden Groningen 10-01-1952, dochter van Albert Hendriks Schokker en Grietje Hendriks de Groot

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gerrit Buimer, geboren Groningen 26-06-1905   volgt V.R
  b. Albert Buimer, geboren Groningen 29-03-1908, overleden aldaar 05-04-1908
  c. Antje Buimer, geboren Groningen 17-12-1909, trouwt Groningen 03-10-1929 Jan van Dijk, huisschilder, geboren Groningen ca. 1910, zoon van Hermannus van Dijk en Fenna van der Molen
  d. Grietje Buimer, geboren Groningen ca. 1912, trouuwt Groningen 19-05-1932 Hendrik Bos, rijwielhersteller, geboren Pieterzijl ca. 1908, zoon van Geert Bos en Grietje Huizinga
  e. Trijntje Buimer, geboren Groningen ca. 1915, trouwt Groningen 04-08-1932 Jakob Lammerts, schilder, geboren Groningen ca. 1913, zoon van Jannes Lammerts en Fenna van Leer
     
     
IV.M Jan Beimers, geboren Sint Annaparochie 26-09-1853, overleden aldaar 20-11-1897, trouwt (1) Het Bildt 20-05-1880 Geertje Koopal, geboren Engelum 04-11-1855, overleden Menaldumadeel 06-04-1889, dochter van Jan Willems Koopal en Ytje Klazes Wassenaar, trouwt (2) Het Bildt 03-09-1891 Sipkje Terpstra, geboren Menaldum 24-08-1864, overleden Het Bildt 12-09-1891, dochter van Dirk Klazes Terpstra en Antje Dirks de Boer, trouwt (3) Het Bildt 06-04-1893 Aafke Molenaar, geboren Menaldum 31-05-1865, overleden Het Bildt 12-11-1933, dochter van Johannes Wopkes Molenaar en Geertje Klazes Dijkstra

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Gerrit Beimers, geboren Sint Annaparochie 23-03-1881   volgt V.S
  c. Ytje Beimers, geboren Sint Annaparochie 19-06-1883, overleden Het Bildt 25-11-1935
  d. Jan Beimers, geboren Sint Annaparochie 17-06-1886   volgt V.T
  e. Sjouke Beimers, geboren Sint Annaparochie 04-05-1888
 
kinderen uit 3e huwelijk:
 
  f. Johannes Beimers, geboren Sint Annaparochie 12-02-1894   volgt V.U
  g. Wopke Beimers, geboren Sint Annaparochie 22-06-1895   volgt V.V
  h. Renze Beimers, geboren Sint Annaparochie 23-10-1896   volgt V.W
     
IV.N Sjouke Beimers, geboren Sint Annaparochie 20-11-1854, overleden Het Bildt 19-09-1928, trouwt Het Bildt 26-05-1881 Joukje Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 28-02-1862, overleden Het Bildt 03-10-1935, dochter van Hendrik Dijkstra en Welmoed van der Ploeg
     
V.A Jezya Beimers, geboren Sint Annaparochie 09-07-1866, overleden Het Bildt 02-10-1906

kind uit onbekende relatie:
 

  a. Tetje Beimers, geboren Het Bildt 17-04-1890, overleden aldaar 21-04-1890
     
V.B Pier Beimers, geboren Sint Annaparochie 27-05-1886, overleden 16-04-1948, trouwt Menaldumadeel 25-05-1911 Aafke Fierstra, geboren Beetgum 25-07-1886, overleden Sint Jacobiparochie 12-04-1969, dochter van Ritske Fierstra en Jantje de Jong
     
V.C Folkert Beimers, geboren Sint Annaparochie 25-08-1871, trouwt Het Bildt 20-05-1897 Eelkje Snijder, geboren Vrouwenparochie ca. 1873, dochter van Berend Snijder en Jantje Braaksma

kinderen uit dit huwelijk o.a.:
 

  a. Jacob Beimers, geboren 26-11-1898
  b. Berend Beimers, geboren 13-02-1901
     
V.D Syds Beimers, geboren Sint Annaparochie 09-09-1877, overleden Leeuarden 04-08-1940, gehuwd, trouwt Baarderadeel 21-05-1908 Maartje Kingma, geboren Jellum 25-09-1882, dochter van Aldert Martens Kingma en Trijntje Ymes de Jong
     
V.E Coenraad Beimers, koopman, geboren Sint Annaparochie 11-04-1883, overleden Apeldoorn 02-04-1938, trouwt Texel 04-07-1907 Aafje Boon, geboren Texel ca. 1883, dochter van Pieter Boon en Elisabeth Vermeulen
     
V.F Gerrit Beimers, geboren Sint Annaparochie 24-08-1885, overleden Zegwaart 01-01-1925, trouwt Neeltje Kolling

kinderen uit dit huwelijk o.a:
 

  a. Jeltje Beimers, geboren 24-11-1919, overleden Zwolle 28-06-2005, weduwe, trouwt Gerrit Pars, overleden 1985
  b. Johannes Beimers, geboren Zegwaart 18-03-1922, overleden Mount-Evelyn (Australie) 19-12-1998, trouwt Bleiswijk 10-06-1952 Geertruida Louwerse, geboren Bleiswijk 19-05-1924
     
V.G Gerrit Beimers, gemeenteveldwachter, geboren Sint Annaparochie 18-12-1872, trouwt Muntendam 03-07-1902 Alida Margaretha Bakker, geboren Muntendam ca. 1876, dochter van Jan Bakker en Alida Margaretha Brommer
     
V.H Bauke Beimers, geboren Sint Annaparochie 25-01-1875, trouwt Het Bildt 05-03-1896 Aaltje Dijkstra, oud 19 jaar, geboren Sint Annaparochie 06-04-1876, dochter van Jan Dijkstra en Welmoed Bosje
     
V.I Lijkele Beimers, geboren Sint Annaparochie 14-03-1877, overleden Hospers (Iowa-USA) 22-12-1964, trouwt na 1910 Trijntje Woudstra, gescheiden echtgenote van Jan Dijkstra, geboren Nijholtwolde 10-02-1881, overleden Hospers (Iowa-USA) 1929, dochter van Willem Woudstra en Aaltje Hendriks de Boer
     
V.J Pieter Beimers, geboren Sint Annaparochie 15-03-1879, trouwt Het Bildt 18-05-1911 Antje Hoekstra, geboren Vrouwenparochie 13-05-1879, dochter van Jan Hoekstra en Pietje Keizer
     
V.K Berend Beimers, geboren Sint Annaparochie 03-08-1884, trouwt Het Bildt 16-05-1912  Neeltje Lautenbach, geboren Sint Annaparochie 07-03-1889, dochter van Hendrik Lautenbach en Riemke van Loon
     
V.L Gerrit Beimers, geboren Sint Annaparochie 01-08-1873, trouwt Het Bildt 14-05-1896 Aukje van Dijk, geboren Sint Annaparochie 27-08-1872, dochter van Jan van Dijk en Geertje Braaksma
     
V.M Berend Beimers, geboren Sint Annaparochie 20-03-1878, trouwt Menaldumadeel 29-03-1900 Elizabeth Terpstra, geboren 28 februari 1878, dochter van Willem Wygers Terpstra en Janke Jans Althuis
     
V.N Paulus Beimers, geboren Vrouwenparochie 24-01-1882, trouwt Ferwerderadeel 15-08-1903 Taetske Boersma, geboren Vrouwenparochie 26-01-1883, dochter van Taeke Boersma en Reino van der Ploeg
     
V.O Gerrit Buimer, geboren Dokkum 06-09-1891, trouwt Tietjerksteradeel 20-05-1920 Baukje van der Veen, geboren Suawoude 04-12-1893, dochter van Hendrik van der Veen en Aaltje Jochums van der Wielen
     
V.P Wiebe Buimer, krankzinnigenverpleger, geboren Dokkum 05-11-1894, trouwt Bloemendaal 09-01-1918 Hendrika Bosch, geboren Brummen ca. 1893, dochter van Harmen Bosch en Hendrika Lansink
     
V.Q Berend Buimer, geboren Onstwedde 15-11-1904, overleden 11-08-1996 en begraven te Stiens, trouwt Pieternella Gerritdina Overzet, geboren 18-07-1905, overleden 11-01-1982 en begraven te Stiens
     
V.R Gerrit Buimer, pakhuisknecht, geboren Groningen 26-06-1905, trouwt Groningen 06-10-1927 Anje van der Wijngaarden, geboren Loppersum ca. 1906, dochter van Henderikus van der Wijngaarden en Albeldientje Nienhuis

kinderen uit dit huwelijk o.a:
 

  a. Jentje Buimer, geboren Groningen 1931, overleden aldaar  06-12-1931
     
V.S Gerrit Beimers, geboren Sint Annaparochie 23-03-1881, trouwt Het Bildt 12-05-1904 Baukje Beimers, geboren Sint Annaparochie 15-03-1882, dochter van Paulus Beimers en Wijke Zittema
     
V.T Jan Beimers, geboren Sint Annaparochie 17-06-1886, trouwt Het Bildt 18-04-1912 Dieuwke Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 23-10-1888, dochter van Klaas Kuiken en Metke Schols
     
V.U Johannes Beimers, geboren Sint Annaparochie 12-02-1894, trouwt Het Bildt 06-06-1918 Hendrikje Alkema, geboren Midlum 24-07-1895, dochter van Klaas Alkema en Lijsbeth Reitsma
     
V.V Wopke Beimers, geboren Sint Annaparochie 22-06-1895, trouwt Het Bildt 31-07-1919 Wypkje Luehof, geboren Genum 29-06-1894, dochter van Jitse Petrus Luehof en Geeske Harings Smits
     
V.W Renze Beimers, geboren Sint Annaparochie 23-10-1896, trouwt Het Bildt 23-06-1921 Froukje bij de Ley, geboren Berlikum 11-09-1897, dochter van Krijn bij de Ley en Trijntje van Dijk
     
Bronnen:
 - Genlias
 - Tresoar

 - Alle Friezen
 - Alle Groningers
 - Homepage Beimers

contact

naar boven

disclaimer