GENEALOGIE BIL


     
I. Douwe Clasen, trouwt Sint Annaparochie met 1e proclamatie aldaar 27-01-1743 Maartje Jacobs

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie 1600-1811 - Inventarisnr.: 120
Vermelding : Eerste proclamatie op 27 januari 1743 in St. Annaparochie
Man          : Douwe Clasen
Vrouw       : Maartje Jacobs
Opmerking  : na de derde proclamatie gehuwd te St. Annaparochie

uit dit huwelijk:
 

  a. Claas, gedoopt Sint Annaparochie 09-07-1747   volgt II
     
II. Claas alias Klaas Douwes, gedoopt Sint Annaparochie 09-07-1747, overleden mairie Sint   Annaparochie 28-03-1811,  trouwt Hallum 12-06-1768 Mettje Jans Meyer, gedoopt Hallum 04-05-1750, overleden Sint Annaparochie 02-04-1827, dochter van Jan Hendriks en Gepkje Sybes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Hallum 1699-1811 - Inventarisnr.: DTB 236
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 12 juni 1768 in Hallum
Man          : Klaas Douwes afkomstig van Sint Annaparochie
Vrouw       : Mettje Jans afkomstig van Hallum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan, gedoopt Sint Annaparochie 28-05-1769   volgt III.A
  b. Jacob, geboren 12-07-1775 en gedoopt Sint Annaparochie 20-08-1775
  c. Gepkje Klazes Bil, geboren 22-11-1778 en gedoopt Sint Annaparochie 10-01-1779, overleden Het Bildt 15-06-1826, trouwt Sint Annaparochie 24-05-1801 Bauke Baukes van der Leest, gedoopt Sint Annaparochie 23-11-1766, overleden aldaar 26-10-1818, zoon van Bauke Baukes en Rinske Lolkes
  d Sijke, geboren 01-07-1781 en gedoopt Sint Annaparochie 29-07-1781, jong overleden
  e Cornelis, geboren 30-03-1783 en gedoopt Sint Annaparochie 11-05-1783   volgt III.B
  f. Jacob, geboren 17-05-1787 en gedoopt Leeuwarden 01-06-1787
  g. Sijke Klazes Bil, geboren 05-02-1790 en gedoopt Sint Annaparochie 14-03-1790, overleden Het Bildt 11-05-1874, trouwt Sint Annaparochie 26-12-1812 Rense Jans Kroes, geboren Sint Jacobiparochie 11-11-1784 en gedoopt aldaar 19-12-1784, overleden Het Bildt 13-01-1848, zoon van Jan Dirks en Lijsbert Alberts
     
III.A Jan Klazes Bil, gedoopt Sint Annaparochie 28-05-1769, overleden aldaar 21-01-1842, trouwt (1) Sint Annaparochie 19-03-1797 Trijntje Arjens, overleden Sint Annaparochie 22-12-1807, trouwt (2) Sint Annaparochie 25-09-1808 Trijntje Gerrits Groen, geboren 16-09-1771 en gedoopt Vrouwenparochie 10-11-1771, overleden Het Bildt 18-01-1844, dochter van Gerrit Pieters en Antje Gerrits

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie 1600-1811 - Inventarisnr.: DTB 120
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 19 maart 1797 in St. Annaparochie
Man          : Jan Klaasesz afkomstig van St. Annaparochie
Vrouw       : Trijntje Arjens afkomstig van St. Annaparochie

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie 1600-1811 - Inventarisnr.: DTB 120
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 25 september 1808 in St. Annaparochie
Man          : Jan Klaases afkomstig van St. Annaparochie
Vrouw       : Trijntje Gerrits afkomstig van St. Annaparochie

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Klaas, geboren 10-08-1798 en gedoopt Sint Annaparochie 02-09-1798   volgt IV.A
  b. Arjen, geboren 06-11-1801 en gedoopt Sint Annaparochie 06-12-1801   volgt IV.B
  c. Metje, geboren 16-10-1804 en gedoopt Sint Annaparochie 18-11-1804
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  c. Antje Jans Bil, geboren 23-12-1809 en gedoopt Sint Annaparochie 28-01-1810, overleden Het Bildt 23-10-1879, trouwt Het Bildt 27-03-1834 Gerrit Gerrits Beimers, geboren 24-05-1806 en gedoopt Sint Annaparochie 15-06-1806, overleden Het Bildt 11-12-1866, zoon van Gerrit Gerrits Beimers en Antje Wygers Hoppinga
     
III.B Cornelis Klazes Bil, geboren 30-03-1783 en gedoopt Sint Annaparochie 11-05-1783, overleden Sint Jacobiparochie 22-01-1867, trouwt Sint Annaparochie 21-08-1803 Tjettje Reinders Bilkert, geboren Sint Annaparochie 20-02-1779 en gedoopt Vrouwenparochie 00-11-1783, overleden Het Bildt 09-05-1868, dochter van Reinder Symons en Lysbeth Jans

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie 1600-1811 - Inventarisnr.: DTB 120
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 21 augustus 1803 in St. Annaparochie
Man          : Kornelis Klazes afkomstig van St. Annaparochie
Vrouw       : Tjetje Reinders afkomstig van St. Annaparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Mettje Cornelis Bil, geboren 29-06-1804 en gedoopt Sint Annaparochie 22-07-1804, overleden Sint Jacobiparochie 09-08-1860, trouwt Het Bildt 06-09-1827 Wilke Johannes Rooda, geboren Sint Annaparochie 23-11-1787 en gedoopt aldaar 06-01-1788, zoon van Johannes Jacobs Rooda en Jannigje Wilkes
  b. Lijsbeth, geboren 09-10-1808 en gedoopt Sint Annaparochie 20-10-1805, jong overleden
  c. Maartje (Matje) Cornelis Bil, geboren 09-10-1808 en gedoopt Sint Annaparochie 13-11-1808, overleden aldaar 07-11-1812
  d. Lijsbet Cornelis Bil, geboren Sint Annaparochie 31-10-1812, overleden aldaar 20-11-1812
  e. Jan Cornelis Bil, geboren Sint Annaparochie 09-09-1819   volgt IV.C
  f. Reinder Cornelis Bil, geboren Sint Annaparochie 23-01-1822   volgt IV.D
     
IV.A Klaas Jans Bil ook vermeld als Bildt, geboren 10-08-1798 en gedoopt Sint Annaparochie 02-09-1798, overleden aldaar 05-08-1878, trouwt Het Bildt 04-05-1823 Janke Bouwes Dijkstra, geboren Vrouwenparochie 09-01-1802 en gedoopt aldaar 28-02-1802, overleden Het Bildt 14-11-1863, dochter van Bouwe Jans Dijkstra en Hiltje Gerrits Groen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Bil, geboren Sint Annaparochie 02-09-1824, overleden s-Hertogenbosch 18-12-1844
  b. Bouwe Bil, geboren Sint Annaparochie 27-01-1827   volgt V.A
  c. Arjen Bil, geboren Sint Annaparochie 26-10-1828, overleden Het Bildt 08-07-1857
  d. Trijntje Bil, geboren Sint Annaparochie 13-11-1832, vertrokken naar USA 03-04-1884, trouwt Het Bildt 05-05-1853 Christiaan Feikes van Schepen, geboren Sint Jacobiparochie 23-05-1829, vertrokken naar USA 03-04-1884, zoon van Feike Hendriks van Schepen en Trijntje Pieters Hak
     
IV.B Arjen Jans Bil, geboren 06-11-1801 en gedoopt Sint Annaparochie 06-12-1801, overleden aldaar 20-05-1868, trouwt Het Bildt 06-05-1827 Antje Bouwes Dijkstra, geboren Sint Annaparochie ca. 1805/1606, overleden aldaar 20-09-1848, dochter van Bouwe Jans Dijkstra en Hiltje Gerrits

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Bouwe Bil, geboren Sint Annaparochie 27-07-1828   volgt V.B
  b. Jan Bil, geboren Sint Annaparochie 29-01-1831, overleden aldaar 01-04-1831
  c. Trijntje Bil, geboren Sint Annaparochie 14-06-1834, trouwt Het Bildt 10-05-1855 Rienik Cornelis Visser, geboren Sint Annaparochie 17-06-1830, zoon van Cornelis Jacobs Visser en Janke Rieniks Dijkstra
  d. Hiltje Bil, geboren Sint Annaparochie 14-10-1837, trouwt Het Bildt 10-05-1860 Arjen Wassenaar, geboren Sint Annaparochie 04-02-1838, zoon van Job Arjens Wassenaar en Hitje Abrahams Stap
  e. Jan Bil, geboren Sint Annaparochie 15-01-1842, overleden aldaar 29-01-1842
  f. Ariaantje Bil, geboren Sint Annaparochie 15-01-1842, overleden aldaar 06-02-1842
     
IV.C Jan Cornelis Bil, geboren Sint Annaparochie 09-09-1819, trouwt Het Bildt 01-06-1843 Jantje Ydes Andringa, geboren Sint Jacobiparochie 28-05-1820, dochter van Yde Ydes Andringa en Trijntje Martens

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Cornelis Bil, geboren Sint Jacobiparochie 03-03-1844   volgt V.C
  b. Trijntje Bil, geboren Sint Jacobiparochie 21-10-1847, trouwt Het Bildt 13-10-1870 Hendrik Bosje, geboren Sint Annaparochie 17-07-1843, zoon van Klaas Hendriks Bosje en Fokeltje Hendriks Kas
  c. Yde Bil, geboren Sint Jacobiparochie 13-06-1850   volgt V.D
  d. Reinder Bil, geboren Sint Jacobiparochie 27-05-1853   volgt V.E
     
IV.D Reinder Cornelis Bil, geboren  Sint Annaparochie 23-01-1822, trouwt Het Bildt 23-02-1843 Aafke Symens Dijkstra, geboren Sint Jacobiparochie 22-07-1821, dochter van Symen Sierds Dijkstra en Antje Tjallings Wagenaar

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Cornelis Bil, geboren Sint Jacobiparochie 06-12-1843, overleden aldaar 24-01-1844
  b. Tjettje Bil, geboren Sint Jacobiparochie 18-01-1845, trouwt [legitimatie van een kind] Het Bildt 06-08-1868 Pieter Haarsma, oud 24 jaar, geboren Sint Annaparochie, zoon van Pieter Pieters Haarsma en Grietje Pieters van der Ploeg
  c. Antje Bil, geboren Sint Jacobiparochie 23-06-1847, trouwt Het Bildt 03-08-1871 Berend Beimers, oud 22 jaar, geboren Sint Annaparochie, zoon van Gerrit Paulus Beimers en Akke Pieters Kooy
  d. Mettje Bil, geboren Sint Jacobiparochie 09-06-1850, trouwt Het Bildt 19-03-1874 Jelle de Jong, oud 21 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, zoon van Jan Dirks de Jong en Jantje Jelles Stapert
  e. Cornelis Bil, geboren Sint Jacobiparochie 07-01-1853   volgt V.F
  f. Symen Bil, geboren Sint Jacobiparochie 20-05-1854, overleden aldaar 06-04-1868
  g. Lijsbert Bil, geboren Sint Jacobiparochie 30-01-1857, trouwt Het Bildt 15-05-1884 Folkert Bouma, oud 24 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, zoon van Tjerk Bouma en Jeltje Stapert
     
V.A Bouwe Bil, geboren Sint Annaparochie 27-01-1827, trouwt Het Bildt 13-05-1852 Dieuwke Rieniks Hogerhuis, geboren Sint Jacobiparochie 22-03-1828, dochter van Rienik Sydses Hogerhuis en Geertje Folkerts Groeneveld

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Janke Bil, geboren Sint Annaparochie 20-08-1854, trouwt Het Bildt 19-05-1881 Jan Willemsen, geboren Sint Annaparochie 10-08-1850, zoon van Willem Jans Willemsen en Antje Hendriks Kas
  b. Geertje Bil, geboren Sint Annaparochie 20-08-1854, trouwt Het Bildt 09-05-1878 Wybe Koehoorn, geboren Vrouwenparochie 24-04-1852, zoon van Wybren Jans Koehoorn en Geertje Wybes Braaksma
     
V.B Bouwe Bil, geboren Sint Annaparochie 27-07-1828, trouwt (1) Het Bildt 11-05-1854 Sytske Pieters Krap, oud 26 jaar, geboren Sint Annaparochie 10-11-1827, dochter van Pieter Sydses Krap en Joukje Klazes de Jong, trouwt (2) Het Bildt 05-12-1872 Lijsbet Stambergh, geboren Sint Annaparochie 11-04-1824, dochter van Jan Hendriks Stambergh en Aaltje Jans Groenjes

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Pieter Bil, geboren Sint Annaparochie 27-06-1855   volgt VI.A
  b. Arjen Bil, geboren Sint Annaparochie 23-12-1856, overleden aldaar 17-03-1863
  c. Arjen Bil, geboren Sint Annaparochie 16-02-1866, vertrokken naar USA 15-04-1884
  d. Joukje Bil, geboren Sint Annaparochie 12-12-1868, vertrokken naar USA 01-07-1895, trouwt Het Bildt 12-11-1891 Sybe Stapert, geboren Sint Jacobiparochie 25-10-1870, vertrokken naar USA 01-07-1895, zoon van Jacob Stapert en Wytske Andringa
     
V.C Cornelis Bil, geboren Sint Jacobiparochie 03-03-1844, trouwt [met legitimatie van een kind] Het Bildt 09-04-1868 Tjettje Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1840, dochter van Rintje Arjens Kuiken en Leentje Gerrits Buren

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Bil, geboren Sint Jacobiparochie13-04-1867   volgt VI.B
  b. Jantje Bil, geboren Sint Jacobiparochie 27-01-1870, trouwt (1) Het Bildt 03-05-1894  Jan Bouma, oud 25 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, zoon van Yde Bouma en Aaltje Huigink, trouwt (2) Het Bildt 05-12- 1918 Hendrik Broersma, oud 55 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, zoon van Klaas Broersma en Jantje Buikstra
  c. Lientje Bil, geboren Sint Jacobiparochie 22-11-1872, trouwt Het Bildt 05-05-1898 Meile Stapert, oud 30 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, zoon van Sybe Stapert en Hendrikje Groen
  d. Rintje Bil, geboren Sint Jacobiparochie 05-03-1876   volgt VI.C
  e. Yde Bil, geboren Sint Jacobiparochie 14-08-1878, overleden aldaar 29-11-1879
  f. Trijntje Bil, geboren 31-12-1868, trouwt Het Bildt 05-05-1892 Dirk Bouma, oud 26 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, zoon van Yde Bouma en Aaltje Huigink
  g. Yde Bil, geboren Sint Jacobiparochie 19-02-1884   volgt VI.D
     
V.D Yde Bil, geboren Sint Jacobiparochie 13-06-1850, vertrokken naar USA 01-07-1896, trouwt Het Bildt 20-05-1880 Dieuwke Posthumus, geboren Wouterswoude 12-03-1854, vertrokken naar USA 01-07-1896, dochter van Klaas Cornelis Posthumus en Ytje Andries de Jong

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Bil, geboren Het Bildt 14-06-1882, vertrokken naar USA 01-07-1896
   - levenloos kind (zoon); Het Bildt 05-11-1887
     
V.E Reinder Bil, geboren Sint Jacobiparochie 27-05-1853, trouwt Het Bildt 11-05-1876 Trijntje Boersma, geboren Sint Jacobiparochie 08-05-1852, dochter van Pieter Jacobs Boersma en Neeltje Jans Dokter

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pieter Bil, geboren Het Bildt 26-02-1877   volgt VI.E
  b. Neeltje Bil, geboren Het Bildt 01-01-1886, trouwt Het Bildt 25-05-1911 Gerben Kramer, geboren Sint Annaparochie 05-02-1885, dochter van Thijs Kramer en Grietje van der Pol
     
V.F Cornelis Bil, geboren Sint Jacobiparochie 07-01-1853, trouwt Het Bildt 19-03-1874 Trijntje Bronger, geboren  Vrouwenparochie 05-03-1852, overleden Het Bildt 03-12-1933, dochter van Lieuwe Jans Bronger en Eke Bouwes de Vries

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Lieuwe Bil, geboren Vrouwenparochie 21-04-1875   volgt VI.F
  b. Reinder Bil, geboren Vrouwenparochie 24-03-1881   volgt VI.G
   - levenloos kind (zoon); Vrouwenparochie 10-03-1883
  c. Eelke Bil, geboren Vrouwenparochie 07-04-1885   volgt VI.H
  d. Symen Bil, geboren Vrouwenparochie 12-10-1886   volgt VI.I
     
VI.A Pieter Bil, geboren Sint Annaparochie 27-06-1855, overleden Het Bildt 18-09-1924, trouwt Het Bildt 06-05-1880 Antje Kuiken, geboren Sint Annaparochie 29-03-1860, overleden Het Bildt 07-07-1930, dochter van Willem Kuiken en Neeltje Kuiken

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Bouwe Bil, geboren Sint Annaparochie 29-03-1881   volgt VII.A
  b. Sytske Bil, geboren Sint Annaparochie 09-08-1882, trouwt Het Bildt 21-05-1903 Jan Slijt, geboren Sint Jacobiparochie 01-02-1878, zoon van Klaas Slijt en Hiltje Terpstra
  c. Neeltje Bil, geboren Sint Annaparochie 28-12-1883, trouwt Het Bildt 03-01-1907 Teunis Krottje, geboren Sint Jacobiparochie 21-08-1881, zoon van Douwe Krottje en Maartje Wassenaar
  d. Willem Bil, geboren Sint Annaparochie 05-10-1885   volgt VII.B
  e. Arjen Bil, geboren Sint Annaparochie 30-08-1887   volgt VII.C
  f. Hendrikje Bil, geboren Sint Annaparochie 29-12-1889, overleden aldaar 19-07-1890
  g. Hendrikje Bil, geboren Sint Annaparochie 29-04-1892, trouwt Het Bildt 26-04-1917 Rinse Keizer, geboren Vrouwenparochie 05-12-1891, zoon van Romke Keizer en Pleuntje Braaksma
  h. Joukje Bil, geboren Sint Annaparochie 03-03-1894, overleden Sint Jacobiparochie 07-11-1920, trouwt Het Bildt 09-05-1918 Jan Meyer, geboren Sint Jacobiparochie 09-01-1896, zoon van Symon Meyer en Geertje Scheerstra
  i. Tjitske Bil, geboren Sint Annaparochie 23-07-1901, overleden aldaar 29-09-1902
     
VI.B Jan Bil, geboren Sint Jacobiparochie 13-04-1867, trouwt Het Bildt 05-05-1892 Tietje Smits, geboren Sint Jacobiparochie 25-07-1871, dochter van Hendrik Smits en Cornelisje Spoelhof

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tjettje Bil, geboren Sint Jacobiparochie 29-01-1893, trouwt Het Bildt 31-08-1922 Tjeerd de Vries geboren Sint Jacobiparochie 12-11-1893, zoon van Jippe de Vries en Gerritje van Dijk
   - levenloos kind (dochter); Sint Jacobiparochie 27-08-1895
     
VI.C Rintje Bil, geboren Sint Jacobiparochie 05-03-1876, trouwt Het Bildt 08-05-1902 Fetje van Gelder, geboren Sint Annaparochie 30-08-1879, dochter van Gerrit van Gelder en Lieuwkje Reitsma
     
VI.D Yde Bil, geboren Sint Jacobiparochie 19-02-1884, trouwt Het Bildt 07-05-1908 Ybeltje van der Zee, geboren Sint Jacobiparochie 30-05-1885, dochter van Cornelis van der Zee en Jetske Meyer
     
VI.E Pieter Bil, geboren Het Bildt 26-02-1877, trouwt Het Bildt 16-05-1901 Jeltje Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 28-04-1877, dochter van Dirk Dijkstra en Sijke Wassenaar
     
VI.F Lieuwe Bil, geboren Vrouwenparochie 21-04-1875, trouwt Het Bildt 26-03-1896 Gerritje Looyenga, geboren Hogebeintum 21-08-1874, dochter van Leendert Pieters Looyenga en Fetje Sjoerds Halbersma
     
VI.G Reinder Bil, geboren Vrouwenparochie 24-03-1881, trouwt Het Bildt 24-05-1906 Grietje Althuiszes, geboren Britsum 30-09-1882, dochter van Tjerk Jans Althuiszes en Berber Tabes de Vries
     
VI.H Eelke Bil, geboren Vrouwenparochie 07-04-1885, trouwt Het Bildt 04-03-1909 Klaasje van der Ploeg, geboren Sint Annaparochie 06-11-1885, dochter van Pieter van der Ploeg en Sijke Hogerhuis
     
VI.I Symen Bil, godsdienstonderwijzer, geboren Vrouwenparochie 12-10-1886, overleden Hoensbroek 05-04-1938, trouwt Apeldoorn 19-05-1915 Tjitsche de Vries, geboren Hoorn ca. 1883, dochter van Jetze de Vries en Baukje Jansonius  
     
VII.A Bouwe Bil, geboren Sint Annaparochie 29-03-1881, trouwt Het Bildt 12-05-1904 Jantje Postma, geboren Sint Annaparochie 25-11-1879, dochter van Louw Postma en Jantje Kuiken
     
VII.B Willem Bil, geboren Sint Annaparochie 5 oktober 1885, trouwt Het Bildt 05-05-1910 Doetje Terpstra, geboren Hallum 21-11-1885, dochter van Jan Lieuwes Terpstra en Gerritje Pieters Porte
     
VII.C Arjen Bil, geboren Sint Annaparochie 30-08-1887, trouwt Het Bildt 24-12-1908 Hendrikje Meyer, geboren Sint Jacobiparochie 24-07-1889, dochter van Symon Meyer en Geertje Scheerstra
     

contact

naar boven

disclaimer