GENEALOGIE BLOM


Voor voorgeslacht I. Hans Sytses Blom zie : Genealogie Aesge Aeges
     
I. Hans Sytses alias Hans Sytses Blom, schoolmeester, gedoopt Oostermeer en Eestrum 26-03-1724, zoon van Sytse Wobbes en Hiltje Arjens, trouwt met 1e proclamatie Oudega (Sma)16-08-1750 Antje Hanses, gedoopt Drachten 04-01-1728, dochter van Hans Hendriks en Jansen Jans

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Nijega Opeinde 1704-1811 - Inventarisnr.: 628
Vermelding : Eerste proclamatie op 16 augustus 1750 in Oudega
Man          : Hans Sijtses afkomstig van Opeinde
Vrouw       : Antie Hanses afkomstig van Noorderdrachten

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sytse, gedoopt Boornbergum en Kortehemmen 30-05-1751   volgt II.A
  b. Janke Hanses Blom, gedoopt Boornbergum en Kortehemmen 07-12-1752, trouwt Morra 05-04-1788 Jacobus Louws Sinnema, afkomstig van van Jelsum, schoolmeester en dorprechter te Niawier, gedoopt Wirdum 19-10-1755, zoon van Louw Abes Sinnema en Maryke Willems
  c. Hiltje Hanses Blom, gedoopt Boornbergum en Kortehemmen 27-10-1754, overleden Metslawier 11-04-1779
  d. Hans, gedoopt Boornbergum en Kortehemmen 23-05-1756   volgt II.B
  e. Trijntje Hanses Blom, gedoopt Boornbergum en Kortehemmen 07-05-1758, overleden Lioessens 24-06-1819, trouwt Lioessens 08-07-1781 Jan Jurres, weduwnaar van Antje Eeltes, gedoopt Lioessens 09-09-1742, overleden Lioessens 30-04-1816, zoon van Jurre Arends en Aaltje Dirks
     
II.A Sytse Hanses Blom ook vermeld als Bloem, schoolmeester, gedoopt Boornbergum 30-05-1751, trouwt Niawier 12-05-1776 Janke Oetses Hoornstra, bij huwelijk afkomstig van Metslawier, geboren ca. 1754

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Metslawier Niawier 1724-1810 - Inventarisnr.: 539
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 12 mei 1776 in Niawier
Man          : Sytse Blom afkomstig van Metslawier
Vrouw       : Janke Oetses Hoorstra afkomstig van Metslawier
Opmerking  : huwelijk gesloten te Niawier dewijl de oude kerk te Metslawier was afgebroken

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hans, geboren Jelsum 31-01-1777 en gedoopt 16-02-1777
     
II.B Hans Hanses Blom, onderwijzer en dorpsrechter, gedoopt Boornbergum en Kortehemmen 23-05-1756, overleden Engwierum 16-06-1827, trouwt Lioessens of Metslawier 20-05-1781 Stijntje Freerks Backerus afkomstig van Metslawier, overleden Engwierum 24-03-1829, dochter van Freerk Gabes en Dieuke IJmes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Morra Lioessens 1698-1810, Hiaten 1704-1709, 1730-1742 - Inventarisnr.: 540
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 20 mei 1781 in Lioessens
Man          : Hans Hanses Blom afkomstig van Lioessens
Vrouw       : Stijntje Freerks afkomstig van Metslawier

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Metslawier Niawier 1724-1810 - Inventarisnr.: 539
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 20 mei 1781 in Metslawier
Man          : Hans Hanses Blom afkomstig van Lioessens
Vrouw       : Stijntje Freerks afkomstig van Metslawier
 
Memories van Successie - Kantoor Dokkum, overl. jaar 1827
Overledene: Hans Hanzes Blom - Overleden: 16 juni 1827 - Wonende: Engwierum
  man van Stijntje Freerks Bakerus; vader van Tetje (weduwe van Hein Gerryts Kingma), Hans, te Morra, Dieuke (vrouw van Jan Geerts Siccama), Antje (vrouw van Hendrik Alberts Bremer), Freerk, op Ezumazijl o/Anjum en Sytske Hanzes Blom. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
Memories van Successie - Kantoor Dokkum, overl. jaar 1829
Overledene: Stijntje Freerks Bakerus - Overleden: 24 maart 1829 - Wonende: Engwierum
  weduwe van Hans Blom senior; moeder van Tetje, Hans, schoolmeester Morra, Dieuke (vrouw van Jan Geerts Siccama, landbouwer), A.? ( = Antje vrouw van Hendrik Bremer, gardenier), Freerk, mr. bakker Anjum en Sytske Hanses Blom, winkeliersche. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tetje Hanzes Blom, geboren Lioessens 07-04-1783 en gedoopt aldaar 13-04-1783, overleden Engwierum 12-04-1849, trouwt Engwierum 04-05-1807 Heyn Gerrits Kingma, geboren Niawier 06-12-1783 en gedoopt aldaar 21-12-1783, overleden Engwierum 21-10-1819, zoon van Gerryt Heins en Tryntje Jans
  b. Hans, geboren Lioessens 28-03-1788 en gedoopt aldaar 06-04-1788   volgt III.A
  c. Dieuke Hanzes Blom, geboren Engwierum 13-08-1792 en gedoopt aldaar 26-08-1792, overleden Metslawier 02-10-1858, trouwt Oostdongeradeel (mairie Ee) 03-12-1815 Jan Geerts Siccama, landbouwer, geboren 27-11-1782 en gedoopt Ee 15-12-1782, overleden Oostdongeradeel 20-05-1861, zoon van Geert Jans en Tjietske Aebes
  d. Antje Hanzes Blom,geboren Engwierum 04-05-1795 en gedoopt aldaar 25-05-1795, overleden Metslawier 24-01-1872, trouwt Oostdongeradeel 13-05-1822 Hendrik Alberts Bremer, gardenier, geboren Kollum 10-04-1796 en gedoopt aldaar 01-05-1796, overleden Oostdongeradeel 24-12-1873, zoon van Albert Bremer en Antje Minnes
  e. Freerk, geboren Engwierum 29-03-1798 en gedoopt aldaar 09-04-1798   volgt III.B
  f. Sytze Hanzes Blom, geboren Engwierum 22-01-1804 en gedoopt aldaar 29-01-1804
  g. Sytske Hanzes Blom, geboren Engwierum 26-02-1807 en gedoopt aldaar 22-03-1807, overleden Engwierum 03-03-1885, trouwt Oostdongeradeel 20-05-1831 Lammert Popkes de Bruin, winkelier, koopman, geboren Zwaagwesteinde ca. 1802, overleden Kollumerland 07-10-1859, zoon van Popke Lammerts en Aaltje Sybrens
     
III.A Hans Hanzes Blom, schoolmeester, geboren Lioessens 28-03-1788 en gedoopt aldaar 06-04-1788, overleden Morra 08-04-1849, trouwt Engwierum 14-11-1806 Dirtzen Anthony Siccama, geboren Engwierum 21-06-1784 en gedoopt aldaar 18-07-1784, overleden Morra 21-11-1859,  dochter van Anthony Jans Siccama en Antje Doedes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Engwierum 1737-1810 - Inventarisnr.: 536
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 14 november 1806 in Engwierum
Man          : Hans Hanses Blom afkomstig van Engwierum
Vrouw       : Dirtzen Anthony Siccama afkomstig van Engwierum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Stijntje Hanzes Blom, geboren Morra 16-01-1808 en gedoopt aldaar 14-02-1808, overleden Morra 02-02-1812
  b. Antoni, geboren Morra 08-04-1811 en gedoopt aldaar 28-04-1811   volgt IV.A
  c. Stijntje Hanzes Blom, geboren Morra 29-04-1814, overleden aldaar 01-01-1816
  d. Stijntje Hanzes Blom, geboren Morra 22-11-1816, overleden Kollum 03-03-1900, trouwt Oostdongeradeel 20-05-1848 Bouwe Gerrits Rispens, geboren Burum 30-09-1813, overleden aldaar 13-05-1887, zoon van Gerrit Rinses Rispens en Marijke Bouwes Dijkma
  e. Antje Hanzes Blom, geboren Morra 11-06-1819, overleden Oostdongeradeel 04-09-1871, trouwt Oostdongeradeel, 08-10-1846 Jan Johannes Zuidhoff, onderwijzer, geboren Visvliet 23-04-1818, overleden Oostdongeradeel 05-01-1862, zoon van Johannes Jans Zuidhoff en Geertje Jans Noordhof
  f. Hans Hanzes Blom, geboren Morra 28-08-1821, overleden aldaar 19-08-1824
Memories van Successie - Kantoor Dokkum, overl. jaar 1824
Overledene: Hans Hanzes Blom - Overleden: 19 augustus 1824 - Wonende: Morra
  zoon van Hans Hanzes Blom, onderwijzer en Dirtzen Antonius Siccama; broer van minderjarige Antoni, Stijntje, Antje en Hanna Hanzes Blom. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
  g. Hanna Blom, geboren Morra 27-08-1824, overleden Visvliet 24-03-1914, trouwt Oostdongeradeel 08-11-1849 Nicolaas Wollesius Boersma ook vermeld als Boersema, geboren Holwerd 11-09-1815, overleden Oostdongeradeel 21-08-1865, zoon van Berend Boersma en Ymkjen Faber
     
III.B Freerk Hanzes Blom, meester bakker, herbergier, geboren Engwierum 29-03-1798 en gedoopt aldaar 09-04-1798, overleden Ezumazijl 08-03-1838, trouwt Oostdongeradeel 24-06-1820 Stijntje Harmens Boersma, weduwe van Tjeerd Klazes Hoornsma, geboren Oostrum 18-05-1787 en gedoopt Jouswier 10-06-1787, overleden Lioessens 16-02-1848, dochter van Harmen Hendriks en Imke Geles
 
Memories van Successie - Kantoor Dokkum, overl. jaar 1838
Overledene: Freerk Hanzes Blom - Overleden: 8 maart 1838 - Wonende: Ezumazijl
  herbergier; broer van Antje (vrouw van Hendrik Alberts Bremer, gardenier Engwierum), Dieuwke (vrouw van Jan Geerts Siccema, landbouwer aldaar), Sytske (vrouw van Lammert Popkes de Bruin, koopman aldaar), Tetje, naaister aldaar en Hans Hanzes Blom, onderwijzer Morra. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
Memories van Successie - Kantoor Dokkum, overl. jaar 1848
Overledene: Stijntje Harmens Boersma - Overleden: 16 februari 1848 - Wonende: Lioessens
  60 jr; geboren Oostrum; laatst wed. Freerk Hanses Blom; grootmoeder van minderjarige Klaas Douwes Ekamp (zoon van wijlen Dieuwke Tjeerds Hoornsma, 1e vrouw van Douwe Jans Ekamp, zich ook wel noemende Douwe Klases Ekamp, zeevarende Schiermonnikoog). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Emkje Freerks Blom, geboren Ezumazijl 01-09-1821, overleden aldaar 26-09-1825
Memories van Successie - Kantoor Dokkum, overl. jaar 1825
Overledene: Emkje Freerks Blom - Overleden: 26 september 1825 - Wonende: Ezumazijl
  dochter van Freerk Hanses Blom, mr.bakker, Ezumazijl o/Anjum en Stijntje Harmens Boersma (weduwe van Tjeerd Hoornsma); halfzuster van Dieuke Tjeerds Horensma (uit 1e huwelijk moeder). (zie ook 3005/399).Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
  b. Hans Freerks Blom, geboren Ezumazijl 13-08-1825, overleden aldaar 18-08-1825
Memories van Successie - Kantoor Dokkum, overl. jaar 1825
Overledene: Hans Freerks Blom - Overleden: 18 augustus 1825 - Wonende: Ezumazijl
  zoon van Freerk Hanses Blom, mr.bakker, Ezumazijl o/Anjum en Stijntje Harmens
Boersma; broer van Emkje Freerks Blom (overleden 26/9/1825); halfbroer van
Dieuke Tjeerds Horensma (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
  c. Hans Freerks Blom, geboren 18-04-1827, overleden Ezumazijl 09-04-1831
Memories van Successie - Kantoor Dokkum, overl. jaar 1831
Overledene: Hans Freerks Blom - Overleden: 09 april 1831 - Wonende: Ezumazijl
  zoon van Freerk Hanses Blom, kastelein en Stijntje Harmens Boersma (weduwe van Tjeerd Hoornsma); halfbroer van Dieuwke Tjeerds Hoornsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
     
IV. Antoni Hanzes Blom, schoolmeester, geboren Morra 08-04-1811 en gedoopt aldaar 28-04-1811, overleden Oostdongeradeel 13-09-1883, gehuwd, trouwt Oostdongeradeel 19-09-1837 Rienkje Jans Joustra, geboren Dokkum 22-02-1817, overleden Oosternijkerk 04-08-1886, dochter van Jan Lourens Joustra en Lourelia Dirks Velthuis

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hans Blom, geboren Oosternijkerk 28-01-1839   volgt V.A
  b. Laurelia Blom, geboren Niawier 02-12-1840, overleden aldaar 10-09-1842
  c. Laurelia Blom, geboren Niawier 25-09-1842, overleden aldaar 14-03-1907
  d. Dirtzen Blom, geboren Oosternijkerk 29-05-1844, emigratie naar Pella (USA) 06-04-1892, trouwt (1) Oostdongeradeel 25-05-1871 Sybren Daniels Sytsma, geboren Oostrum 09-02-1844, overleden aldaar 18-10-1884, zoon van DaniŽl Klazes Sytsma en Tietje Keimpes van der Kooi, trouwt (2) Oostdongeradeel 22-12-1887 Jacob Gaasterland, geboren Oostrum 21-05-1847, emigratie naar Pella (USA) 06-04-1892, zoon van Sytze Klazes Gaasterland en Aukje Bokkes de Vries
  e. Jan Blom, geboren Oosternijkerk 22-05-1846   volgt V.B
  f. Stijntje Blom, geboren Oosternijkerk 01-06-1849, overleden Oostdongeradeel 01-06-1882, trouwt Oostdongeradeel 30-10-1879 Jan van der Kooi, geboren >Dokkumernieuwezijlen 26-07-1853, overleden Oosternijkerk 28-02-1882, zoon van Gerrit Foppes van der Kooi en Martijntje Taekes Zijlstra
  g. Dirk Blom, geboren Oosternijkerk 28-10-1851   volgt V.C
  h. Antje Blom, geboren Oosternijkerk 26-05-1856, overleden aldaar 28-06-1862
  i. Rienkje Blom, geboren Oosternijkerk 17-09-1858, overleden aldaar 04-04-1912
     
V.A Hans Antoons Blom, geboren Oosternijkerk 28-01-1839, trouwt Oostdongeradeel 08-05-1868 Maaike Jans Boersma, geboren Oostdongeradeel 23-11-1842, overleden Westdongeradeel 03-10-1898, dochter van Jan Jans Boersma en Sieuwke Gerrits Rispens

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sieuke Blom, geboren Brantgum 19-05-1869, overledewn Morra 01-07-1920, trouwt Oostdongeradeel 07-05-1891 Sybe Sybesma, geboren Sexbierum 01-03-1864, overleden Leeuwarden 29-12-1955, zoon van Albert Sybes Sybesma en Rinske Dirks de Jong
  b. Anthony Blom, geboren Brantgum 08-02-1871   volgt VI.A
  c. Rienkje Blom, geboren Brantgum 14-07-1873, overleden Dokkum 19-03-1957, trouwt Westdongeradeel 12-05-1904 Sjoerd Jouta, geboren Holwerd 01-04-1870, overleden Dokkum 23-06-1946, zoon van Eelke Eelkes Jouta en Berber Sjoerds Joustra
  d. Geertje Blom, geboren Brantgum 19-07-1876, overleden Sint Annaparochie 07-12-1952, trouwt Westdongeradeel 12-06-1902 Sytze Jouta, geboren Holwerd 13-04-1873, overleden aldaar 29-09-1949, zoon van Eelke Eelkes Jouta en Berber Sjoerds Joustra
     
V.B Jan Antonis Blom, timmerman, geboren Oosternijkerk 22-05-1846, overleden Anjum 22-01-1927, gehuwd, trouwt Oostdongeradeel 23-11-1871 Trijntje Jans Douma, geboren Ee 28-1-2-1849, overleden Anjum 27-01-1932, dochter van Jan Douwes Douma en Antje Gosses Jilderda

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antoni Blom, geboren Anjum 01-09-1872   volgt VI.B
  b. Antje Blom, geboren Anjum 12-08-1874, overleden Dantumadeel 14-09-1949, trouwt Leeuwarden 16-01-1918 Simon Willem Dekker, weduwnaar van Maria de Wit, schrijver, geboren Texel 17-04-1864, overleden Leeuwarden 06-11-1932, zoon van Jan Dekker en Martje Zeijlemaker
  c. Rienkje Blom, geboren Anjum 26-10-1876, overleden Leeuwarden 05-02-1929, trouwt Leeuwarden 15-11-1902 Egbert Jans Duyff, geboren Driesum 21-07-1876, overleden Leeuwarden 16-09-1933, zoon van Jan Willems Duyff en Fopkje van der Meer
  d. Dedtje Blom, geboren Anjum 27-03-1879, overleden aldaar 19-04-1896
  e. Lourelia Blom, geboren Anjum 20-07-1881, oberleden Winterswijk 10-08-1940, trouwt Oostdongeradeel (1) 10-05-1906 Johannes Rienks, geboren Anjum 16-07-1881, overleden Engwierum 06-03-1912, zoon van Rienk Johannes Rienks en Johanna van der Woude, trouwt (2) Leeuwarden 26-10-1926 Jan Jansma, weduwnaar van Huiberdina Maria Breunisse, geboren Metslawier 17-12-1872, overleden Winterswijk 14-01-1939, zoon van Kornelis Jansma en Sytske Boersma
  f. Dirtzen Blom, geboren Anjum 15-12-1883, overleden aldaar 20-07-1899
  g. Jan Blom, geboren Anjum 16-05-1886   volgt VI.C
  h. Hans Blom, geboren Anjum 19-10-1890, overleden aldaar 09-02-1898
     
V.C Dirk Blom, geboren Oosternijkerk 28-10-1851, overleden adaar 02-02-1921, gehuwd, trouwt Oostdongeradeel 15-06-1880 Antje Tilkema, geboren Oostdongeradeel 31-08-1853, dochter van Tjeerd Pieters Tilkema en Marijke Binderts Hoogeveen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Maria Blom, geboren Oostrum 07-11-1881, overleden Dokkum 29-01-1958, trouwt Oostdongeradeel 24-05-1911 Jacob Siedsma, geboren Metslawier 03-05-1883, overleden Dokkum 16-06-1968, zoon van Johannes Siedsma en Sjoerdtje Feenstra
     
VI.A Anthony Blom, geboren Brantgum 08-02-1871, overleden Dokum 13-11-1959, trouwt Oostdongeradeel 01-06-1897 Aukje Gaasterland, geboren Oostruml 27-10-1870, overleden aldaar 09-04-1942, dochter van Klaas Sytzes Gaasterland en Hiske Dirks Gaasterland
     
VI.B Antoni Blom, geboren Anjum 01-09-1872, overleden 11-02-1946 en begraven te Anjum, trouwt Oostdongeradeel 30-05-1903 Maartje de Jong, geboren Minnertsga 22-08-1878, overleden 19-06-1960 en begraven te Anjum, dochter van Sjoerd de Jong en Haaske Andringa
     
     
VI.C Jan Blom, geboren Anjum 16-05-1886, overledne Hardenberg18-01-1969, trouwt Oostdongeradeel 20-04-1914 Gertje Sijtsma, geboren Metslawier 20-07-1888, overleden Avereest 08-02-1973, dochter van Roelof Sytsma en Rigtje Koopmans
     

contact

naar boven

disclaimer