GENEALOGIE BOETZER


     
I. Joris Jans, trouwt Sint Annaparochie 31-05-1772 Neeltje Douwes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie 1600-1811 - Inventarisnr.: DTB 120
Vermelding : Bevestiging huwelijk van 31 mei 1772, St. Annaparochie
Man          : Joris Jans
Vrouw       : Neeltje Douwes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a Hendrik, geboren 10-10-1772 en gedoopt Sint Annaparochie 03-11-1772   volgt II
     
II. Hendrik Joris Boetzer, geboren 10-10-1772 en gedoopt Sint Annaparochie 03-11-1772, overleden Het Bildt 20-06-1823, trouwt Sint Annaparochie 07-07-1799 Ymkje Gerbens, geboren Vrouwenparochie 18-04-1778 en gedoopt aldaar 14-06-1778, overleden Het Bildt 24-03-1818, dochter van Gerben Volkerts en Hiltje Jurjens

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie 1600-1811 - Inventarisnr.: DTB 120
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 7 juli 1799 in St. Annaparochie
Man          : Hindrik Joris afkomstig van St. Annaparochie
Vrouw       : Ympkje Gerbens afkomstig van St. Annaparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Joris, geboren 06-11-1800 en gedoopt Sint Annaparochie 30-11-1800   volgt III.A
  b. Hiltje Hendriks Boetzer, geboren 02-03-1803 en gedoopt Sint Annaparochie 03-04-1803, overleden Het Bildt 04-02-1863, trouwt Het Bildt 25-03-1830 Arjen Jans Schipper, geboren Sint Jacobiparochie 07-10-1801 en gedoopt aldaar 01-11-1801, overleden Het Bildt 09-05-1863, zoon van Jan Arjens en Klaasje Klazes
  c. Hendrik Hendriks, geboren 01-03-1806 en gedoopt Sint Annaparochie 06-04-1806
  d. Gerbrigje Hendriks Boetzer, geboren 09-10-1808 en gedoopt Sint Jacobiparochie 22-01-1809, overleden Het Bildt 01-07-1892, trouwt (1) Het Bildt 29-03-1838 Johannes Sybes Stapert, weduwnaar van Bregje Dirks Schut, geboren Sint Jacobiparochie 05-10-1803 en gedoopt aldaar 11-12-1803, overleden Het Bildt 12-06-1878, zoon van Sybe Douwes en Antje Jans, trouwt (2) Het Bildt 25-09-1873 Cornelis de Jong, geboren Sint Annaparochie 03-12-1814, zoon van Dirk Pieters de Jong en Aaltje Jans
  e. Ypkje Hendriks   volgt III.B
  f. Neeltje Boetser, geboren Het Bildt 24-01-1812
     
III.A Joris Hendriks Boetzer, geboren 06-11-1800 en gedoopt Sint Annaparochie 30-11-1800, overleden Het Bildt 18-11-1863, gehuwd, trouwt Het Bildt 09-01-1825 Vroukje Andries Oosterling, geboren Paesens ca. 1795, overleden Het Bildt 11-04-1875, dochter van Andries Hendriks en Liskje Melis

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hendrik Joris Boetzer, geboren Vrouwenparochie 14-03-1821   volgt IV.A
  b. Andries Joris Boetzer, geboren Vrouwenparochie 10-04-1823, overleden  aldaar 17-02-1828
  c. Taeke Boetzer, geboren Vrouwenparochie 24-09-1825, overleden aldaar 09-07-1835
  d. Andries Boetzer, geboren Vrouwenparochie 17-01-1829   volgt IV.B
  e. Ymkje Boetzer, geboren Vrouwenparochie 24-09-1831
  f. Liskje Boetzer, geboren Vrouwenparochie 26-02-1834, trouwt Bildt 17-05-1860 Thomas Kingma, geboren Birdaard 17-02-1833, overleden Het Bildt 17-01-1924, zoon van Marten Thomas Kingma en Jetske Durks van der Meer
  g. Taeke Boetzer, geboren Vrouwenparochie 06-02-1838, overleden aldaar 02-01-1847
     
III.B

Ypkje Hendriks, geboren Sint Jacobiparochie

kind uit een onbekende relatie:
 

  a. Hiltje Boetser Hendriks alias Hiltje Boetser, geboren Sint Jacobiparochie 01-09-1829, overleden aldaar 05-03-1860, trouwt Het Bildt 05-05-1853 Arjen Jacobs Bonnema, geboren Sint Jacobiparochie 13-10-1823, overleden aldaar 26-02-1859, zoon van Jacob Oepkes Bonnema en Maartje Harmens Dijkstra 
     
IV.A Hendrik Joris Boetzer, geboren Vrouwenparochie 14-03-1821 overleden Oudebildtzijl 28-07-1894, trouwt (1) Het Bildt 07-05-1846 Ytje Jans van der Wal, geboren Vrouwenparochie 06-03-1821, overleden Het Bildt 29-01-1877, dochter van Jan Rommerts van der Wal en Antje Pieters Zijlstra, trouwt (1) Barradeel 15-01-1880 Baukje Johannes Folkertsma, weduwe van Rommert Sjoerds Tuinhof, geboren Ferwerderadeel 16-03-1828, overleden Het Bildt 18-01-1892, dochter van Johannes Eeltjes Folkertsma en Sjoukje Harmens Hoekstra

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Antje Boetzer, geboren Vrouwenparochie 27-07-1846, overleden aldaar 08-08-1846
  b. Froukje Boetzer, geboren Vrouwenparochie 12-04-1849, trouwt (1) Het Bildt 19-05-1870 Johannes Kingma, geboren Hallum 07-12-1846, overleden Het Bildt 14-07-1874 , zoon van Marten Thomas Kingma en Jetske Dirks van der Meer, trouwt (2) Het Bildt 30-05-1878 Anske Prins, geboren Hallum 31-03-1853, zoon van Pieter Piers Prins en Maria Anskes Koopmans
  c. Antje Boetzer, geboren Vrouwenparochie 30-03-1852
     
IV.B Andries Boetzer, geboren Vrouwenparochie 17-01-1829, trouwt (1) Het Bildt 19-05-1859 Maaike Welles, geboren Drachten 26-04-1837, overleden Het Bildt 04-06-1886, dochter van Klaas Johannes Welles en Aaltje Pieters de Jong, trouwt (2) Het Bildt 30-06-1887 Fokeltje de Jong, geboren Vrouwenparochie ca. 1862, dochter van Tiede de Jong en Marijke Porte

kinderen uit 2e huwelijk:
 

  a. Froukje Boetzer, geboren Het Bildt 24-11-1887
  b. Joris-Hendrik Boetzer, geboren Het Bildt 05-06-1889   volgt V
     
V. Joris-Hendrik Boetzer, timmerman, geboren Het Bildt 05-06-1889, trouwt Amsterdam 15-10-1919 Geertje Hiemstra, geboren 28-04-1889, dochter van Taeke Gerbens Hiemstra en Trijntje Wytzes Riemersma
     

contact

naar boven

disclaimer