GENEALOGIE BONNEMA


     
I. Klaas Oepkes, bij huwelijk afkomstig van Tzummarum, trouwt Tzumarrum 05-07-1756 Dirkjen Walings, bij huwelijk afkomstig van Firdgum, geboren ca. 1735, overleden Sint Jacobiparochie 15-03-1825, weduwe, dochter van Waling NN en Trijntje NN

Trouwregister Hervormde gemeente Tzummarum Firdgum, 1756 - DTB nr:    111, 1632 - 1811
Vermelding : Bevestiging huwelijk van 4 juli 1756, Tzummarum
Man          : Klaas Oepkes, Tzummarum
Vrouw       : Dirkjen Walings, Firdgum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Waling, geboren Tzummarrum 19-09-1759  en gedoopt op belijdenis Herbaijum 29-04-1787
  b. Oepke, geboren Tzummarrum 25-12-1762 en gedoopt op belijdenis Sint Jacobiparochie 06-04-1794   volgt II
     
II. Oepke Klazen Bonnema, geboren Tzummarrum 25-12-1762 en gedoopt op belijdenis Sint Jacobiparochie 06-04-1794, overleden Sint Jacobiparochie 06-01-1825, weduwnaar, trouwt Bolsward 12-03-1789 Dieuwke Bouwes, bij huwelijk afkomstig van Bolsward
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward
 1777-1811 - Inventarisnr.: DTB 145
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 12 maart 1789
Man          : Oepke Klases afkomstig van St. Jacobiparochie
Vrouw       : Duwke Bouwes afkomstig van Bolsward
Opmerking  : attestatie naar St.Jacobiparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaas, geboren 29-04-1789 en gedoopt Sint Jacobiparochie 07-06-1789   volgt III.A
  b. Jacob, geboren 23-09-1791 en gedoopt Sint Jacobiparochie16-10-1791   volgt III.B
  c. Derkje, geboren 10-12-1793 en gedoopt Sint Jacobiparochie 22-12-1793
  d. Derk, geboren 10-02-1795 en gedoopt Sint Jacobiparochie 15-03-1795
  e. Arjen Oepkes Bonnema, flankier, geboren 11-08-1797 en gedoopt Sint Jacobiparochie 01-10-1797, overleden Leeuwarden 25-06-1821
  f. Dirk, geboren 24-03-1801 en gedoopt Sint Jacobiparochie 10-05-1801
     
III.A Klaas Oepkes Bonnema, geboren 29-04-1789 en gedoopt Sint Jacobiparochie 07-06-1789, overleden Het Bildt 09-04-1847, trouwt Het Bildt (Mairie Sint Jacobiparochie)21-06-1814 Trijntje Reinders Dijkstra, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1789, overleden Het Bildt 29-03-1860, dochter van Reinder Sjoerds en Uilkje Uilkes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Ulkje Bonnema, geboren SintJacobiparochie 30-01-1812, jong overleden
  b. Uilkje Bonnema, geboren Sint Jacobiparochie27-03-1813, overleden Het Bildt 27-01-1869
  c. Oepke Bonnema, geboren Sint Jacobiparochie04-02-1815   volgt IV.A
  d. Reinder Bonnema, geboren Sint Jacobiparochie18-12-1817, overleden Het Bildt 19-09-1845
  e. Dieuwke Bonnema, geboren Sint Jacobiparochie30-01-1821, overleden Het Bildt 08-05-1854, trouwt Het Bildt15-05-1851 Pieter Hendriks Vis, geboren Sint Jacobiparochie 17-03-1821, overleden Het Bildt 17-01-1882, zoon van Hendrik Pieters Vis en Akke Wymers Kuiken
  f. Dirkje Bonnema, geboren Sint Jacobiparochie01-10-1823, overleden Het Bildt 05-06-1824
  g. Dirkje Bonnema, geboren Sint Jacobiparochie05-09-1825, overleden Het Bildt 25-01-1830
  h. Klaasje Bonnema, geboren Sint Jacobiparochie14-02-1829, overleden Het Bildt 16-10-1911
     
III.B

Jacob Oepkes Bonnema, geboren 23-09-1791 en gedoopt Sint Jacobiparochie16-10-1791, overleden Het Bildt 13-03-1848, trouwt Het Bildt  11-04-1819 Maartje Harmens Dijkstra, geboren Sint Jacobiparochie16-10-1797 en gedoopt aldaar 10-12-1797, overleden Sint Jacobiparochie 06-07-1858, dochter van Harmen Jans en Elske Jans

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Elske Bonnema, geboren Sint Jacobiparochie27-12-1820, trouwt Het Bildt 02-05-1844Jan Jans van der Wal, geboren Sint Jacobiparochie 19-06-1816, zoon van Jan Jans van der Wal en Antje Symens Vlas
  b. Arjen Bonnema, geboren Sint Jacobiparochie13-10-1823   volgt IV.B
  c. Harmen Bonnema, geboren Sint Jacobiparochie17-06-1826, overleden aldaar 14-10-1827
  d. Harmen Bonnema, geboren Sint Jacobiparochie13-11-1828   volgt IV.C
  e. Oepke Bonnema, geboren Sint Jacobiparochie25-09-1831, overleden Het Bildt 07-08-1859
  f. Jan Bonnema, geboren Sint Jacobiparochie 21-01-1834 overleden Het Bildt 24-11-1889
  g. Dieuwke Bonnema, geboren Sint Jacobiparochie29-10-1836, trouwt Het Bildt10-05-1860 Arjen Kas, geboren Sint Jacobiparochie 24-12-1836, zoon van Hendrik Arjens Kas en Grietje Dirks Wagenaar
  h. Rinze Bonnema, geboren Sint Jacobiparochie 04-03-1840, overleden aldaar 15-11-1843
     
IV.A

Oepke Bonnema, geboren Sint Jacobiparochie04-02-1815, overleden Het Bildt 17-06-1849, trouwt Het Bildt07-05-1846 Tyttje Dirks Wagenaar, geboren Sint Jacobiparochie 08-10-1818, overleden Het Bildt 09-05-1859, dochter van Dirk Jacobs Wagenaar en Antje Douwes Ydema

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaas Bonnema, geboren Het Bildt 22-03-1847, overleden aldaar 13-04-1851
     
IV.B Arjen Bonnema, geboren Sint Jacobiparochie 13-10-1823, overleden aldaar 26-02-1859, trouwt Het Bildt05-05-1853 Hiltje Boetzer ook genaamd Ymkje Boetser, geboren Sint Jacobiparochie 01-09-1829, overleden aldaar 05-03-1860, dochter van Ypkje Hendriks

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Maartje Bonnema, geboren Sint Jacobiparochie 13-02-1855, overleden Ferwerderadeel 02-05-1901, trouwt (1) Het Bildt 14-04-1881 Jan Beimers, geboren Sint Annaparochie 11-11-1848, overleden Het Bildt 16-01-1884, zoon van Gerrit Gerrits Beimers en Antje Jans Bil, trouwt (2) Ferwerderadeel 07-06-1890 Ruurd Dekker, weduwnaar van Trijntje Johannes Vinstra, arbeider, geboren Vrouwenparochie 10-10-1856, zoon van Ate Jans Dekker en Aafje Wierstra
  b. Lijsbeth Bonnema, geboren Sint Jacobiparochie18-05-1856 als Lijsbeth Boetzer, overleden Het Bildt 05-01-1882, trouwt Het Bildt 24-06-1880 Jetse Andringa, geboren Sint Annaparochie 17-02-1856, overleden Het Bildt 13-11-1908, zoon van Douwe Willems Andringa en Fyke Sjoerds de Vries
  c. Gerbrigje Bonnema, geboren Sint Jacobiparochie22-01-1859, overleden Stiens 29-06-1940, trouwt Tietjerksteradeel 06-02-1886 Heerke Gerbens, geboren Menaldumadeel 18-07-1852, overleden Leeuwarden 16-01-1926, zoon van AEde Franzes Gerbens en Dieuwke Heerkes Jonghoff
     
IV.C Harmen Bonnema, geboren Sint Jacobiparochie 13-11-1828, overleden Het Bildt 28-08-1901, trouwt Het Bildt06-05-1858 Elske Visser, geboren Sint Jacobiparochie 18-07-1834, overleden Het Bildt 17-10-1858, dochter van Frans Jelles Visser en Trijntje Arjens Keizer
     

contact

naar boven

disclaimer