GENEALOGIE BROER - BROERSTRA - BROERSMA


Voor voorgeslacht I.A Jan Geerts Broer, I.B Wieger Geerts Broer en I.C Harmen Geerts Broer zie: genealogie van Ootmarsum
     
I.A Jan Geerts Broer, geboren Dwarsgracht ca. 1751, overleden Haskerland 24-08-1828, zoon van Geert Abrahams van Ootmarsum en Lijsbet Jans Mink, trouwt (1) Oudehaske 03-02-1782 Trijntje Jans ten Hoeve, geboren Oudehaske 13-09-1762 en gedoopt Haskerhorne 19-09-1762, overleden voor 1797, dochter van Jan Jacobs ten Hoeve en Trijntje Wybrens, trouwt (2) Oudehaske 29-10-1797 Geesjen Aukes, geboren Lemmer 05-06-1768, overleden Hakerland 30-12-1811, dochter van Auke Piers en Corneliske Broers

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oudehaske Haskerhorne 1697-1811, Tot 1746 ook Nijehaske - Inventarisnr.: 356
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 3 februari 1782
Man          : Jan Geerts afkomstig van Rottum
Vrouw       : Tryntje Jans afkomstig van Oudehaske

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oudehaske Haskerhorne 1697-1811, Tot 1746 ook Nijehaske - Inventarisnr.: 356
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 29 oktober 1797
Man          : Jan Geerts Broer afkomstig van Oudehaske
Vrouw       : Geesjen Aukes afkomstig van Oudehaske

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Geert, geboren Rottum 15-08-1782 en gedoopt Oudehaske en Haskerhorne 01-09-1782   volgt II.A
  b. Jan, geboren Oudehaske 13-10-1785 en gedoopt Oudehaske en Haskerhorne 21-10-1785
  c. Ulbe, geboren Oudehaske 03-08-1788 en gedoopt Oudehaske en Haskerhorne 24-08-1788   volgt II.B
  d. Ellert, geboren Oudehaske 20-06-1791 en gedoopt Oudehaske en Haskerhorne 03-07-1791
  e. Trijntje Jans Broers, geboren Oudehaske 03-06-1792 en gedoopt Oudehaske en Haskerhorne 17-06-1792, overleden Spanga 20-06-1883, trouwt Sintjohannesga 21-11-1814 Harmen Jans Poorte, turfmaker, geboren Rotsterhaule 28-12-1786 en gedoopt Sintjohannesga 21-01-1787 overleden Echten 05-11-1839, zoon van Jan Floris Poorte en Ymkjen Lourens van der Zwaag
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  f. Auke, geboren Oudehaske 23-11-1797 en gedoopt Oudehaske en Haskerhorne 24-12-1797
  g. Gerben, geboren Oudehaske 01-02-1800 en gedoopt Oudehaske en Haskerhorne 09-03-1800   volgt II.C
  h. Cornelisjen Jans Broer, geboren Oudehaske 15-06-1803 en gedoopt Oudehaske en Haskerhorne 10-07-1803, overleden Opsterland 18-07-1884, trouwt Opsterland 20-07-1847 Sybren Jans Ebbes, geboren Nijehaske ca. 1808, overleden Smallingerland 03-11- 1893, zoon van Jan Heeres Ebbes en Trijntje Sybrens
  i. Elisabeth Jans Broers, geboren Oudehaske ca. 1807, trouwt Haskerland 04-10-1835 Melle Andries Vrind, oud 29 jaar, geboren Steenwijk ca. 1806, zoon van Andries Hermanus Vrind en Dieuwke Melles Westra
  j. Willem, geboren Haskerland 25-12-1811
     
I.B. Wieger Geerts Broer, arbeider, geboren ca 1752, overleden Sintjohannesga 26-02-1836, zoon van Geert Abrahams van Ootmarsum en Lijsbet Jans Mink, trouwt Sintjohannesga 29-02-1784 Arendje Andries, weduwe van Hendrik Jans Plat, geboren Eesveen ca. 1744, overleden Schoterland 06-05-1820

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Johannesga
Delfstrahuizen Rohel Rotsterhaule 1744-1811 - Inventarisnr.: 603

Vermelding  : Bevestiging huwelijk op 29 februari 1784
Man           : Wyger Geerts afkomstig van Rotsterhaule
Vrouw        : Aarentje Andries afkomstig van Rotsterhaule

Familienamen 1811 - Mairie St. Johannesga, fol. 153
Broer, Wieger Geerts, Rotsterhaule
k. Vroukje 31, Hendrik 28, Geert 27,

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Vroukje
  b. Hendrik
  c. Geert, geboren Rotsterhaule 01-01-1785 en gedoopt Sintjohannesga en Delfstrahuizen 20-02-1785   volgt II.D
  d. Andries, geboren Rotsterhaule 24-01-1791 en gedoopt Sintjohannesga en Delfstrahuizen 20-11-1791, overleden voor 1811
     
I.C Harmen Geerts Broer, geboren Giethoorn 02-02-1760, overleden Sintjohannesga 21-08-1815, zoon van Geert Abrahams van Ootmarsum en Lijsbet Jans Mink, trouwt Sintjohannesgaz 02-03-1788 Albertje Tjebbes, geboren Rotstergaast 10-06-1761 en gedoopt Sintjohannesga en Delfstrahuizen 14-06-1761, overleden Sintjohannesga 29-01-1815, dochter van Tjebbe Jochems en Swaantje Jans

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Johannesga Delfstrahuizen Rohel Rotsterhaule 1744-1811 - Inventarisnr.: 603
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 2 maart 1788
Man          : Harmen Geerts afkomstig van Sint Johannesga
Vrouw       : Albertje Tjibbes afkomstig van Sint Johannesga

Familienamen 1811 - Mairie St. Johannesga, fol. 156
Broer, Harm Geerts, St. Johannesga
k.  Geert 22; Tjebbe 21, Langezwaag; Zwaantje 18, Oudeschoot; Jan 17, De Scharren; Tjeerd 14;  Liesbert 13; Johannes 11

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Geert, geboren Rotsterhaule 05-03-1789 en gedoopt Sintjohannesga en Delfstrahuizen 15-03-1789
  b. Tjibbe, geboren Rotsterhaule 19-10-1790 en gedoopt Sintjohannesga en Delfstrahuizen 21-11-1790   volgt II.E
  c. Zwaantje Harmens Broer ook genaamd Broersma, geboren Rotsterhaule ca 1792, overleden Weststellingwerf 23-05-1854, trouwt Schoterland 28-03-1821 Jentje Bonnes Kuiper, geboren Sintjohannesga ca. 1766, zoon van Bonne Jentjes Kuiper en Aaltje Hanzes
  d. Jan, geboren Rotsterhaule 10-05-1795 en gedoopt Sintjohannesga en Delfstrahuizen 14-06-1795
  e. Tjeerd, geboren Rotsterhaule 22-01-1797 en gedoopt Sintjohannesga en Delfstrahuizen 05-03-1797   volgt II.F
  f. Lijsabeth Harmens Broer, geboren Rotsterhaule 29-03-1799 en gedoopt Sintjohannesga/Delfstrahuizen 26-05-1799, overleden Schoterland 11-05-1881, trouwt Schoterland 19-01-1838 Jentje Wytzes Jongsma, geboren Sintjohannesga ca. 1795, zoon van Wytze Eelkes Jongsma en Klaaske Jentjes
  g. Jochem, geboren Rotsterhaule 16-09-1800 en gedoopt Sintjohannesga en Delfstrahuizen 19-10-1800   volgt II.G
     
II.A Geert Jans Broer, geboren Rottum 15-08-1782 en gedoopt Oudehaske/Haskerhorne 01-09-1782, trouwt Nijehaske 13-04-1804 Antje Folkerts, afkomstig van Haskerdijken

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oudehaske Haskerhorne 1697-1811, Tot 1746 ook Nijehaske - Inventarisnr.: 356
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 13 mei 1804 in Nijehaske
Man          : Geert Jans Broer afkomstig van Oudehaske
Vrouw       : Antje Folkerts afkomstig van Haskerdijken

     
II.B Ulbe Jans Broer, geboren Oudehaske 03-08-1788 en gedoopt Oudehaske en Haskerhorne 24-08-1788, overleden Lemsterland 25-07-1863, gehuwd, trouwt Lemsterland (mairie Oosterzee) 14-07-1814 Sytske Sipkes Sytsma, gedoopt 12-02-1792

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Iefke Ulbes Broer, geboren Sloten 05-07-1816   volgt III.A
     
II.C Gerben Jans Broer, geboren Oudehaske 01-02-1800 en gedoopt Oudehaske en Haskerhorne 09-03-1800, overleden Doniawerstal 18-02-1890, trouwt Doniawerstal 06-05-1836 Hiltje Iedes Bosma, geboren Mildam ca. 1807, overleden Doniawerstal 16-02-1888, dochter van Iede Sakes en Janke Jans Punter

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Broer, geboren Idskenhuizen 01-03-1837, trouwt Doniawerstal 30-05-1862 Gooitske Eysema, oud 23 jaar, geboren Langezwaag, dochter van Bote Eizes Eysema en Trijntje Andries Annema
  b. Janke Broer, geboren Idskenhuizen 30-11-1840, trouwt Doniawerstal 19-03-1864 Andries Eisema, oud 29 jaar, geboren Langezwaag, zoon van Bote Eizes Eisema en Trijntje Andries Annema
     
II.D Geert Wiegers Broer, geboren Rotsterhaule 01-01-1785 en gedoopt Sintjohannesga en Delfstrahuizen 20-02-1785, overleden Rotsterhaule 11-08-1826, trouwt Schoterland 10-08-1811 Margje Luites de Jonge, geboren Giethoorn 12-12-1788 en gedoopt aldaar 21-12-1788, dochter van Luite Geerts de Jonge en Annigjen Gerrits Wind

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Annigjen Geerts Broer, geboren mairie Sintjohannesga 29-12-1811
  b. Luite Broer, geboren mairie Sintjohannesga 14-01-1814, overleden Schoterland 21-11-1839
  c. Arendtje Geerts Broer, geboren Rotsterhaule 25-02-1817, overleden Schoterland 24-04-1895, trouwt Schoterland 04-08-1850 Pier Jelles de Jong, geboren Rotsterhaule 14-05-1815, overleden Schoterland 14-11-1900, zoon van Anna Jelles de Jong
  d. Grietje Broer, geboren Rottum 25-04-1820, overleden Schoterland 06-04-1847
  e. Grietje Broer, geboren Rotsterhaule 09-06-1823, overleden Schoterland 13-06-1823
  f. Luite Geerts Broer, geboren Rotsterhaule 21-08-1824, overleden Schoterland 27-08-1830
     
II.E Tjibbe Harmens Broer ook genaamd Broers, Broerstra en Broersma, geboren Rotsterhaule 19-10-1790 en gedoopt Sintjohannesga en Delfstrahuizen 21-11-1790, trouwt Opsterland 07-04-1814 Marchjen Luiten Leeuw, geboren Giethoorn 10-05-1786 en gedoopt aldaar 14-05-1786, overleden Weststellingwerf 15-01-1860 , dochter van Luyte Jacobs Leeuw en Grietjen Jans Wind

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Harmen Tjibbes Broer ook genaamd Broers, geboren Langezwaag 24-02-1816   volgt III.B
  b. Luite Broerstra ook genaamd Broersma, geboren Langezwaag 20-06-1818, overleden Schoterland 03-10-1826
  c. Geert Tjibbes Broers, geboren Langezwaag 02-11-1820   volgt III.C
  d. Jakob Tjibbes Broersma, geboren Langezwaag 10-06-1823, overleden Weststellingwerf 31-10-1838
  e. Albert Tjibbes Broersma, geboren Nieuwehorne 29-06-1826   volgt III.D
  f. Luite Tjibbes Broersma, geboren Nieuwehorne 27-03-1829   volgt III.E
     
II.F Tjeerd Harmens Broer, geboren Rotsterhaule 22-01-1797 en gedoopt Sintjohannesga en Delfstrahuizen 05-03-1797, overleden Lemsterland 02-02-1833, trouwt ∆ngwierden 31-07-1825 Marijke Pieters Eggers, geboren Nijehaske ca. 1802, overleden Haskerland 08-11-1880, dochter van Pieter Hendriks Eggers en Rinskjen Barteles
     
II.G Jochem Harmens Broerstra, arbeider, turfmaker, vervener, geboren Rotsterhaule 16-09-1800 en gedoopt Sintjohannesga en Delfstrahuizen 19-10-1800, overleden Oosterveld (Zuidwolde) 24-04-1875, trouwt (1) Schoterland 01-07-1827 Leentje Hendriks Klooster, oud 19 jaar, geboren Giethoorn, overleden Zuidwolde 09-02-1843, dochter van Hendrik Jochems Klooster en Aaltje Wiegers Kruis, trouwt (2) Zuidwolde 29-03-1851 Femmigjen Arends Bos, geboren ∆ngwierden 12-05-1815, overleden Westerveld (Zuidwolde) 21-06-1863, dochter van Arend Jans Bos en Jakobjen Gerrits Mulder

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Albertje Jochems Broerstra, geboren Rottum 22-03-1828, trouwt Meppel 03-11-1852 Harm van Sleen, spekslager, geboren Meppel; oud: 27 jaren, zoon van Lucas van Sleen en Femmechien Tiemens Nooij
  b. Aaltje Jochems Broerstra, geboren Schoterland 13-01-1831, trouwt Zuidwolde 15-04-1853 Derk van Berkum, arbeider, geboren Zwolle; oud: 34 jaren, zoon van Willem Jans van Berkum en Jantje Derks Bos
  c. Hendrikje Jochems Broerstra, geboren Delfstrahuizen 20-11-1833, trouwt Hoogeveen 24-09-1859 Hendrik Kremer, arbeider, geboren Meppel 19-10-1835, zoon van Jan Kremer en Antien Kremer
  d. Harm Broerstra, arbeider, geboren Meppel 28-09-1836   volgt III.F
     
III.A Iefke Ulbes Broer, geboren Sloten 05-07-1816, trouwt (1) Lemsterland 29-11-1848 Waller Jacobus Kerkhoven, geboren 19-04-1809 en gedoopt Harlingen 09-05-1809,  overleden Lemsterland 04-05-1857, zoon van Jacobus Kerkhoven en Sophia Wallens, trouwt (2) Lemsterland 30-05-1858 Jelle Wiebes Wierda, geboren Lemmer 02-07-1810 en gedoopt Lemmer, Follega, Eesterga 22-07-1810, overleden Lemsterland 08-03-1875, zoon van Wiebe Jelles en Jantje Stoffels

kind van Iefke uit onbekende relatie:
 

  a. Ulbe Broer, geboren Lemmer 09-05-1841   volgt IV.A
     
III.B Harmen Tjibbes Broer ook genaamd Broers, turfmaker, geboren Langezwaag 24-02-1816, overleden Lemsterland 02-11-1876, trouwt Weststellingwerf 03-06-1836 Jacobjen Hendriks Huisman, geboren Echten 18-07-1813, overleden Lemsterland 04-03-1883, dochter van Hendrik Jans Huisman en Margien Luten Jetten

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tjibbe Harmens Broer, geboren Munnekeburen 19-08-1836   volgt IV.B
  b. Jacob Broer, geboren Drogtingerhok (Zuidwolde) 17-02-1838
  c. Margje Harmens Broers, geboren Oldelamer 16-04-1845
  d. Lute Broers, geboren Echten 22-06-1853   volgt IV.C
     
III.C Geert Tjibbes Broers, geboren Langezwaag 02-11-1820, overleden Opsterland 24-07-1904, weduwnaar, trouwt Weststellingwerf 14-05-1843 Jacopje Jans Hakzel ook vermeld als Hakze, geboren Oldeberkoop 04-03-1822 te Ooststellingwerf, overleden op 22-03-1902 te Langezwaag, dochter van Jan Jans Hakzel en Vroukje Jans Nijmeyer

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Tjibbes Broers, geboren Blesdijke 14-01-1844, overleden aldaar 17-01-1844
  b. Tjibbe Geerts Broers, geboren Blesdijke 05-03-1845, overleden Opsterland 01-02-1858
  c. Jan Broers, geboren Oldemarkt ca. 1847   volgt IV.D
  d. Margje Broers, geboren Nijetrijne 22-02-1849, trouwt Schoterland 14-05-1876 Marten Koen, oud 22 jaar, geboren Nieuwehorne. dochter van Pieter Symens Koen en Janke Martens de Jong
  e. Foke Broers, geboren Munnekeburen 12-08-1850   volgt IV.E
  f. Luite Broers, geboren Munnekeburen 19-04-1852, overleden Oldelamer 23-11- 1855
  g. Harm Broers, geboren Munnekeburen 11-05-1853, , overleden Oldelamer 22-12-1855
  h. Vroukje Broers, geboren Oldelamer 09-10-1855, overleden Opsterland 30-09-1859
  i. Luite Broers, geboren Opsterland 12-05-1857, overleden aldaar 28-05-1931
  j. Janke Broers, geboren Opsterland 16-09-1858, overleden aldaar 20-03-1900
  k. Froukje Broers, geboren  Langezwaag 24-05-1860, trouwt Opsterland 14-05-1880 Sytze Krist, oud 27 jaar, geboren Langezwaag, zoon van Roel Sytzes Krist en Aaltje Jochums Dolstra
  l. Tjibbe Broers, geboren Langezwaag 26-06-1862   volgt IV.F
     
III.D Albert Tjibbes Broersma, arbeider, geboren Nieuwehorne 29-06-1826, overleden Odoornerveen 26-10-1909, trouwt (1) Weststellingwerf 27-04-1849 Grietje Jans Poepjes, geboren Ossenzijl ca. 1823, overleden Weststellingwerf 03-11-1872 , dochter van Jan Peters Poepjes en Jacobjen Poepjes, trouwt (2) Weststellingwerf 07-01-1882 Klaaske Klazes Mink, geboren Munnekeburen 02-09-1829, dochter van Klaas Wygers Mink en Grietje Abrahams Wind

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Margje Broersma, geboren Nijetrijne 17-05-1850 , overleden Weststellingwerf 10-02-1881, gehuwd, trouwt Lemsterland 20-02-1870 Hendrik Arends Vledder, geboren Nijetrijne 16-07-1840, zoon van Arend Jans Vledder en Grietje Hendriks Huisman
  b. Jacobje Broersma, geboren Munnekeburen 04-02-1853, overleden Weststellingwerf 13-04-1853
  c. Jan Broersma, geboren Oldelamer 14-04-1855   volgt IV.G
  d. Tjibbe Broersma, geboren Munnekeburen 24-04-1858   volgt IV.H
     
III.E Luite Tjibbes Broersma, geboren Nieuwehorne 27-03-1829, overleden Weststellingwerf 19-10-1910, trouwt (1)Weststellingwerf 06-12-1851 Janke Wytzes Posthumus, geboren Beetgum 20-11-1821, dochter van Wytze Wytzes Posthumus en Jantje Arends van den Berg, trouwt (2) Weststellingwerf 14-03-1891 Antje Wytzes Postma, geboren Munnekeburen ca. 1833, dochter van Wytze Wytzes Postma en Jantje Arends van den Berg

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Margje Broersma, geboren Munnekeburen 24-01-1852, trouwt Weststellingwerf 08-05-1875 Louw Gerrits Stoker, oud 29 jaar, geboren Oldelamer, zoon van Gerrit Louwes Stoker en Antje Arjens Noorman
  b. Wytze Broersma, geboren Scherpenzeel 05-08-1853   volgt IV.I
  c. Jantje Broersma, geboren Munnekeburen 06-10-1856, trouwt Weststellingwerf 16-02-1878 Jacob Poepjes, oud 26 jaar, geboren Ossenzijl, zoon van Peter Poepjes en Klaasjen Doornveld
    Tjibbegje Broersma, geboren Munnekeburen ca. 1858, trouwt Westststellingwerf 01-03-1879 Albert Meyer, oud 29 jaar, geboren Oldelamer, zoon van Hendrik Meyer en Geesje Alberts Schaap
  d. Kornelisje Broersma, geboren Munnekeburen 26-12-1860, trouwt Weststellingwerf 10-12-1881 Jacob de Weerd, oud 23 jaar, geboren Oosterzee, zoon van Klaas Jacobs de Weerd en Jacobje Jacobs Schippers
  e. Albertje Broersma, geboren Spanga 08-07-1863, trouwt Weststellingwerf 29-01-1887 Hendrik Lap, oud 25 jaar, geboren Ter Idzard. zoon van Willem Lap en Wietske Hendriks Veenstra
     
III.F Harm Broerstra, arbeider, geboren Meppel 28-09-1836, overleden Oosterveld (Zuidwolde) 24-12-1876, trouwt Hoogeveen 02-10-1875 Judik OostindiŽn, geboren Noord (Hoogeveen) 07-10-1841, overleden Zwolle 1905, dochter van Geert OostindiŽn en Jacoba Boer
     
IV.A Ulbe Broer, timmerman, geboren Lemmer 09-05-1841, trouwt Opsterland 21-05-1868 Symkje Burgy, geboren Gorredijk 07-02-1840, dochter van Kasper Burgy en Grietje van der Velde

kinderen uit dit huwelijk:
 

   - levenloos kind (dochter); Lemsterland 23-05-1869
  a. Casper Broer, geboren Lemsterland 08-05-1870
  b. Iefke Broer, geboren Lemsterland 08-08-1872, trouwt Amsterdam 29-03-1911 Louis Hooglander, weduwnaar van Alida Frederika Labohm, passementswerker, geboren Amsterdam ca. 1871, zoon van FranÁois Hooglander en Johanna Hendrika Eveleens
  c. Wallina Jacoba Broer, geboren Amsterdam ca. 1876, trouwt Amsterdam 24-06-1896 Alexander Keemel, matroos, geboren Amsterdam ca. 1869, zoon van Dirk Jan Keemel en Dirkje Pietersen
  d. Grietje Broer, geboren Amsterdam ca. 1878, trouwt Amsterdam 06-01-1909 Jan Engelsman, gescheiden echtgenoot van Geertje Heida, reiziger levensverzekerings-maatschappij, geboren Alkmaar ca. 1871, zoon van IJsbrand Engelsman en Aafje Poorter
     
IV.B Tjibbe Harmens Broer ook vermeld als Broers, geboren Munnekeburen 19-08-1836, trouwt (1) Weststellingwerf 11-05-1867 Petronella Jans Schippers, geboren Spanga 29-10-1835, overleden Weststellingwerf 19-04-1868, dochter van Jan Geerts Schippers en Aaltje Ebels Zijlstra, trouwt (2) Lemsterland 05-06-1870 Cornelisje Jans Schippers, geboren Weststellingwerf 20-04-1840, overleden aldaar 24-05-1905, dochter van Jan Geerts Schippers en Aaltje Ebels Zijlstra

kinderen uit 1e huwelijk:
 

   - levenloos kind (dochter); Weststellingwerf 15-04-1868
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  a. Jacob Broers, geboren Weststellingwerf 28-04-1871, overleden aldaar 06-04-1874
  b. Jacob Broers, geboren Munnekeburen 28-09-1873, trouwt Weststellingwerf 10-05-1902 Dirkje Akkerman, geboren Oosterzee 23-09-1879, overleden Weststellingwerf 01-12-1935, dochter van Roelof Akkerman en Marijke Lammerts
  c. Aaltje Broers, geboren Weststellingwerf 02-10-1883
     
IV.C Lute Broers, geboren Echten 22-06-1853, trouwt Lemsterland 25-07-1879  Trijntje de Lang, geboren Lemsterland 18-04-1856, dochter van Mathijs Jozeph de Lang en Tapke Hendriks de Jong

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jacobje Broers, geboren Lemsterland 25-04-1880
  b. Harmen Broers, geboren Lemsterland 10-04-1886
  c. Tjebbe Broers, geboren Lemsterland 01-03-1891
  d. Tapke Broers, geboren Lemsterland 21-11-1894
  e. Margje Broers, geboren Lemsterland 04-05-1897
     
IV.D Jan Broers, geboren Oldemarkt ca. 1847, overleden Opsterland 12-11-1918, trouwt Opsterland 06-07-1878 Lamkjen de Groot, geboren Langezwaag 24-10-1848, overleden Opsterland 25-02-1918, dochter van Ynze Ynzes de Groot en Sjoertje Jalkes Groensma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Ynze Broers, geboren Langezwaag 27-09-1879, trouwt Opsterland 24-05-1906 Kornelia Rinzema, geboren Lippenhuizen 30-06-1876, dochter van Rinze Feddes Rinzema en Antje Jacobs Mast
  b. Geert Broers, geboren Langezwaag 15-02-1882
  c. Jelke Broers, geboren Langezwaag 10-07-1884
  d. Jacobje Broers, geboren Langezwaag 03-10-1886, trouwt Opsterland 19-05-1910 Tjeerd Blaauw, oud 26 jaar, geboren Lippenhuizen, zoon van Hendrik Blaauw en Trijntje Harmsma
  e. Sjoerd Broers, geboren Langezwaag 15-02-1889   volgt V
     
IV.E Foke alias Fokke Broers, geboren Munnekeburen 12-08-1850, trouwt Opsterland 20-05-1875 Antje de Boer, oud 26 jaar, geboren te Langezwaag, dochter van Gialt Durks de Boer en Trijntje Jans de Groot

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Geert Broers, geboren Terwispel 22-10-1875, trouwt Opsterland 07-05-1903 Maaike Hogeveen, oud 23 jaar, geboren Hoornsterzwaag, dochter van Heine Hogeveen en Antje Achttien
  b. Gjalt Broers, geboren Langezwaag 06-03-1877, trouwt Opsterland 15-05-1908 Wimke Krekt, oud 20 jaar, geboren Oudehorne, dochter van Homme Krekt en Tjerkje Wagenaar
  c. Jacobje Broers, geboren Langezwaag 07-08-1878, trouwt Opsterland 15-05-1908 Sjoerd van der Heide, oud 29 jaar, geboren Luxwoude, zoon van Gosse Baukes van der Heide en Jetske Egberts Vonk
  d. Durk Broers, geboren Langezwaag 19-08-1879, trouwt Opsterland 1-05-1905 Wytske Hofstra, oud 20 jaar, geboren Beets, dochter van Hendrik Hofstra en Antje Harmens de Boer
  e. Jan Broers, geboren Langezwaag 11-01-1881, overleden aldaar 06-02-1883
  f. Tjibbe Broers, geboren Langezwaag 24-10-1882, trouwt Opsterland 11-05-1911 Afke van Oosten, oud 29 jaar, geboren Jubbega Schurega, dochter van Harmen van Oosten en Antje Hoekstra
  g. Tjitze Broers, geboren Langezwaag 24-10-1882, trouwt Opsterland 25-11-1920 Antje Dijkstra, oud 22 jaar, geboren Jubbega Schurega, dochter van Louw Dijkstra en Trijntje de Vries
  h. Jan Broers, geboren Langezwaag 21-04-1885, trouwt Opsterland 26-05-1910 Sibbeltje Post, oud 21 jaar, geboren        Nieuwehorne, dochter van Kornelis Post en Klaske Sloothaak
     
IV.F Tjibbe Broers, geboren Langezwaag 26-06-1862, overleden Opsterland 30-03-1940, gehuwd, trouwt Opsterland 15-07-1886 Leentje Jongedijk, geboren Terwispel 30-06-1861, dochter van Marten Everts Jongedijk en Wimke Wiegers Minkes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Geert Broers, geboren Opsterland 15-10-1886, overleden aldaar 14-11-1886
  b. Jacobje Broers, geboren Opsterland 30-10-1887
  c. Wimke Broers, geboren Terwispel 27-04-1889 , trouwt Opsterland 13-01-1916 Auke Veenstra, oud 28 jaar, geboren  Terwispel, zoon van Geert Veenstra en Elisabeth Plantinga
  d. Geert Broers, geboren Opsterland 08-01-1892
  e. Jacobje Broers, geboren Terwispel 14-09-1894, trouwt Opsterland 26-11-1914 Hendrik Voolstra, geboren Terwispel 1889, zoon van Jan Annes Voolstra en Fokje Huisman
  f. Evert Broers, geboren Opsterland 07-03-1898, overleden aldaar 15-03-1898
  g. Marten Broers, geboren Opsterland 07-03-1898, overleden aldaar 14-03-1898
  h. Wietske Broers, geboren Opsterland 26-11-1900
   - levenloos kind (zoon); Opsterland 16-04-1903
     
IV.G Jan Broersma, schipper, geboren Oldelamer 14-04-1855, overleden Amsterdam 02-02-1925, trouwt Weststellingwerf 02-03-1878 Margje Bron, geboren Paasloo 28-12-1855, overleden Hoogeveen 03-11-1905, dochter van Albert Bron en Roelofje Mintjies

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Roelofje Broersma, geboren Weststellingwerf 22-12-1879
  b. Albert Broersma, geboren Weststellingwerf 29-01-1881
  c. Albertus Broersma, schuitenvoerder, geboren Weststellingwerf 27-10-1882, trouwt Landsmeer 01-07-1904 Neeltje de Waal, geboren Landsmeer ca. 1882, dochter van Klaas de Waal en Guurtje Bunschoten
  d. Roelofje Broersma, geboren Lemsterland 03-05-1884, trouwt Steenwijkerwold 29-12-1906  Jan Sijbrand Bootsma, schippersknecht, geboren Oldemarkt ca. 1878, zoon van Jan Roelofs Bootsma en Jantje Heerschap
  e. Tjibbe Broersma, geboren Weststellingwerf 31-05-1887, overleden Meppel 26-10-1888
  f. Tjibbe Broersma, schipper, geboren Kuinre ca. 1889, trouwt Blokzijl 01-11-1919 Evertje Akkerman, geboren Blokzijl ca. 1891, dochter van Hilbert Akkerman en Jantje Huisman
  g. Grietje Broersma, geboren Wanneperveen ca. 1891, trouwt Blokzijl 12-12-1910 Theunis Zwiers, arbeider, geboren Blokzijl ca. 1885, zoon van Albert Zwiers en Leentje Vonk
  h. Jacobus Broersma, schipper, geboren Steenwijk ca. 1902, trouwt Blokzijl 20-02-1926 Lokke van der Hei, geboren Smallingerland 30-12-1902, dochter van Jelmer van der Hei en Martha Brouwer
     
IV.H Tjibbe Broersma, turfmaker, schipper, geboren Munnekeburen 24-04-1858, trouwt Oldemarkt 21-03-1879 Margje Kuit, geboren Oldemarkt ca. 1860, dochter van Jacob Kuit en Marijgjen Schoenmaker

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Albert Broersma, schipper, geboren Oldemarkt ca. 1880, trouwt Meppel 23-05-1908 Hendrikje ten Wolde, geboren Meppel; oud: 24 jaren, dochter van Egbert ten Wolde en Hendrikje Oosterhof
  b. Jacob Broersma, schippersknecht, schipper, geboren Munnekeburen ca. 1883, overleden Diepenveen 09-09-1944, trouwt Meppel 16-02-1907 Albertha Hagreis, geboren Meppel; oud: 20 jaren, dochter van Antonij Hagreis en Aleida Vos
  c. Grietje Broersma, geboren Oldemarkt ca. 1885, trouwt Blokzijl 28-10-1907 Thomas Boersma, arbeider, geboren Blokzijl ca. 1888, zoon van Wouter Boersma en Annigje Zootjes
  d. Karst Broersma, schipper, geboren Kuinre ca. 1887, trouwt Meppel 11-05-1912 Frouke Huizinga, geboren Harlingen; oud: 19 jaren, dochter van Jacob Huizinga en Bouwina Lubbers
  e. Jan Broersma, schipper, geboren Oldemarkt ca. 1888, trouwt Hoogeveen 10-02-1912 Femmigje Duinkerken, geboren te Emmen; oud: 21 jaren, dochter van Pieter Duinkerken en Geertje Benjamins
  f. Margje Broersma, geboren Meppel 22-07-1893, overleden aldaar 23-02-1895
  g. Marrigje Broersma, geboren Smilde 10-10-1895
  h. Marijgje Broersma, geboren Oldemarkt ca. 1898, trouwt Oldemarkt 19-05-1923 Albert Visser, arbeider, geboren Oldemarkt ca. 1895, zoon van Roelof Visser en Kornelisje Heerschap
  i. Koendert Broersma, shipper, geboren Havelte 14-06-1899, trouwt Kampen 21-12-1922 Roelofje Diepeveen, geboren Kampen ca. 1900, dochter van Frederik Diepeveen en Wichertje Doldersum
  j. Neeltje Broersma, geboren Meppel 27-12-1901, trouwt Steenwijk 20-04-1929 Albert Stoter, schipper, geboren Zwartsluis 05-07-1900, zoon van Albert Stoker en Aaltje Reeringh
  k. Jansen Broersma, schipper, geboren Kuinre ca. 1903, trouwt (1) Oldemarkt 12-07-1924 Lammigje Bult, geboren Oldemarkt ca. 1092, dochter van Albert Bult en Geertje Huisman, trouwt (2) Steenwijk 24-09-1932 Karsina Huisman, geboren Steenwijkerwold ca. 1911, dochter van Geert Huisman en Willemtje Ziel
     
IV.I Wytze Broersma, geboren Scherpenzeel 05-08-1853, trouwt Weststellingwerf 27-07-1878 Jantje Lemstra, oud 19 jaar, geboren Munnekeburen, dochter van Rein Bartelds Lemstra en Geesje Roelofs Luik

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Luitje Broersma, geboren Munnekeburen 08-07-1879, trouwt Gaasterland 18-05-1907 Harm van der Meer, oud 22 jaar, geboren Oudega, zoon van Age van der Meer en Maaike Bosga
  b. Rein Broersma, geboren Munnikeburen 04-09-1881, trouwt Weststellingwerf 16-12-1905 Wubbigje Boezerooi, oud 19 jaar, geboren Scherpenzeel, dochter van Popke Boezerooi en Grietje Kuit
  c. Geeske Broersma, geboren Weststellingwerf 22-02-1884, overleden aldaar 14-03-1906
  d. Janke Broersma, geboren Weststellingwerf 19-10-1886, overleden aldaar 28-04-1900
  e. Antje Broersma, geboren Weststellingwerf 28-02-1890, trouwt Hoogeveen 26-05-1917 Albert Ooms, timmermansknecht, geboren Hoogeveen; oud: 30 jaren, zoon van Klaas Ooms en Grietje Kuiper
  f. Margje Broersma, geboren Oldelamer 27-01-1895, trouwt Weststellingwerf 08-05-1915 Hans Poepjes, oud 22 jaar, geboren Delfstrahuizen, zoon van Jacob Poepjes en Jantje Broersma
  g. Jeltje Broersma, geboren Weststellingwerf 06-09-1898, overleden aldaar 12-08-1900
  h. Janke Jeltje Broersma, oud 17 jaar, geboren Oldelamer, trouwt Schoterland 24-02-1921  Teunis Stoker, oud 22 jaar, geboren Heerenveen, zoon van Dieuwke Stoker
     
V. Sjoerd Broers, geboren Langezwaag 15-02-1889, trouwt Opsterland 30-11-1916 Maria Foppes, geboren Oudehorne 16-05-1890, dochter van Jan Foppes en Janke de Jong

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Broers, geboren Langezwaag 07-10-1917
  b. Andries Broers, geboren Langezwaag 28-03-1919
  c. IJntze Broers, geboren Langezwaag 21-06-1921
     

contact

naar boven

disclaimer