GENEALOGIE LIEUWE CLAASZ


     
I. Lieuwe Claasz, bij huwelijk afkomstig van Sint Annaparochie, trouwt Sint Annaparochie 05-06-1702 Grietje Sibrants, bij huwelijk afkomstig van Sint Annaparochie

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie 1600-1811 - Inventarisnr.: DTB 120
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 5 juni 1702 in St. Annaparochie
Man          : Lieuwe Claasz afkomstig van St. Annaparochie
Vrouw       : Grietje Sibrants afkomstig van St. Annaparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Rins(ke) Lieuwes, gedoopt Sint Annaparochie 02-09-1703, trouwt Sint Annaparochie 16-08-1722 Durk Douwes, geboren Sint Annaparochie ca. 1695
  b. Claas Lieuwes, gedoopt Sint Annaparochie 19-09-1706
  c. Sijbrigje Lieuwes, gedoopt Sint Annaparochie 08-03-1708
  d. Moad  Lieuwes, gedoopt Sint Annaparochie 12-07-1711
  e. Claas  Lieuwes, gedoopt Sint Annaparochie 02-08-1716
     

contact

naar boven

disclaimer