GENEALOGIE DIRK CORNELIS


     
I. Dirk Cornelis, bij huwelijk afkomstig van Genum, trouwt Blija en Hogebeintum 19-03-1730 Trijntje Dirks, bij huwelijk afkomstig van Hogebeintum

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Blija Hogebeintum 1659-1811 - Inventarisnr.: DTB 227
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 19 maart 1730
Man          : Dirk Cornelis afkomstig van Genum
Vrouw       : Tryntie Dirks afkomstig van Hogebeintum

Quotisatiekohieren 1749 - Ferwerderadeel, fol. 17
Dirk Cornelis, Ferwerderadeel
Plaats: Blija                    /   Omschrijving: sobere boer
Gezin volw: 6 en kind: 2   /   Aanslag: 42-11-0
Verhoging: 10                 /   Vermogen: --

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Akke Dirks Monsma, geboren Blija en gedoopt aldaar 15-04-1731, overleden Ternaard 01-04-1818, trouwt Ternaard 05-09-1756 Klaas Idzes, boer op Hayma Sathe te Ternaard, geboren Ternaard ca. 1719, overleden aldaar ca. 1798, zoon van Ids Hessels en Klaaske Jacobs
  b. Maike, geboren Blija en gedoopt aldaar 27-03-1735
  c. Cornelis, geboren Blija en gedoopt aldaar 29-07-1736
  d. Durk, geboren Blija en gedoopt aldaar 16-02-1738
  e. Sierk, geboren Blija en gedoopt aldaar 14-06-1739
     

contact

naar boven

disclaimer