GENEALOGIE JONK - DE JONK


     
I. Gerben Gosses, bij huwelijk afkomstig van Stiens, trouwt Stiens 02-02-1696 Grietje Gerrits, bij huwelijk afkomstig van Stiens

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Stiens 1619-1811 - Inventarisnr.: DTB 477
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 2 februari 1696 in Stiens
Man          : Gerben Gosses afkomstig van Stiens
Vrouw       : Grietje Gerrijts afkomstig van Stiens

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gosse, gedoopt Stiens 20-06-1697   volgt II
  b. Hendrik, gedoopt Stiens 24-03-1700
     
II. Gosse Gerbens, arbeider, gedoopt Stiens 20-06-1697, trouwt Stiens 01-03-1722 Rinske Meintes, bij huwelijk afkomstig van Stiens

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Stiens 1619-1811 - Inventarisnr.: DTB 477
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 1 maart 1722 in Stiens
Man          : Gosse Gerbens afkomstig van Stiens
Vrouw       : Rinske Meintes afkomstig van Stiens

Quotisatiekohieren 1749 - Leeuwarderadeel, fol. 28v
Gosse Gerbens, Leeuwarderadeel
Plaats: Stiens              /   Omschrijving: arbeyder
Gezin volw: 2 en kind:   /   Aanslag: 12-13-0
Verhoging:  --              /   Vermogen: --

uit dit huwelijk:
 

  a. Gerben, gedoopt Stiens 06-12-1722, overleden voor 19-12-1723
  b. Gerben, gedoopt Stiens 19-12-1723, overleden voor 30-12-1731
  c. Grietje Gosses, geboren 02-02-1730 en gedoopt Stiens 05-02-1730, trouwt Stiens 28-01-1753 Lieuwe Hessels, bij huwelijk afkomstig van Westernijkerk, zoon van Hessel Douwes en Botje Lieuwes
  d. Gerben, gedoopt Stiens 30-12-1731   volgt III
     
III. Gerben Gosses, gedoopt Stiens 30-12-1731, trouwt Vrouwenparochie 23-05-1762 Sjoerdtje Feyes, geboren Stiens 1740 en gedoopt op belijdenis Vrouwenparochie 08-05-1778, dochter van Feije Dirks en Klaaske Tjeerds

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie 1725-1810 - Inventarisnr.: DTB 128
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 23 mei 1762 in Vrouwenparochie
Man          : Gerben Gosses
Vrouw       : Sjoerdtje Feyes
Opmerking  : met attestatie van St. Annaparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gosse Gerbens, geboren Vrouwenparochie 14-10-1763 en gedoopt aldaar 27-11-1763   volgt IV.A
  b. Feije Gerbens, geboren Vrouwenparochie 25-08-1766 en gedoopt aldaar 12-10-1766   volgt IV.B
  c. Gerben, geboren Vrouwenparochie 18-12-1768, gedoopt aldaar 29-01-1769
  d. Klaaske Gerbens, geboren Nieuwe Bildt (onder Vrouwenparochie) 12-05-1772 en gedoopt Vrouwenparochie 12-07-772, trouwt met met attestatie naar de Doopsgezinde gemeente te Hallum d.d. 14-11-1798 Rienk Tijssen Rienks, bij huwelijk  afkomstig van Vrouwenparochie
  e. Rinse, geboren Nieuwe Biltdijk (onder Vrouwenparochie) 07-09-1774 en gedoopt Vrouwenparochie 23-10-1774
  f. Rinske Gerbens de Jonk, geboren Nieuwe Biltdijk (onder Vrouwenparochie) 04-01-1779 en gedoopt Vrouwenparochie 07-03-1779, overleden Leeuwarderadeel 01-09-1826, gehuwd, trouwt Vrouwenparochie 02-02-1800 Jan Jans van der Lei, bij huwelijk afkomstig van Vrouwenparochie
  g Jetske Gerbens Jonk, geboren Nieuwe Biltdijk (onder Vrouwenparochie) 15-02-1783 en gedoopt Vrouwenparochie 13-04-1783, trouwt Doeke Yzaks Bijlsma, geboren Vrouwenparochie 12-10-1779 en gedoopt aldaar 31-10-1779, overleden Leeuwarderadeel 12-11-1832, zoon van Isaak Dirks Bijlsma en Klaaske Teakes
     
IV.A Gosse Gerbens (de) Jonk ook vermeld als de Jong, geboren Vrouwenparochie 14-10-1763 en gedoopt aldaar 27-11-1763, overleden Het Bildt 07-02-1827, trouwt Ferwerderadeel 23-06-1811 Trijntje Jans Spoelstra, geboren Ferwerd 12-05-1787 en gedoopt aldaar 03-04-1796, dochter van Jan Tjeerds Spoelstra en Fintje Ottes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaaske Gosses de Jonk ook vermeld als de Jong, geboren Vrouwenparochie 08-04-1813, trouwt Het Bildt 14-04-1836  Jan Cornelis Post, oud 21 jaar, geboren te Sint Annaparochie, zoon van Cornelis Jans Post en Hendrikje Bartelds Kuik
  b. Fintje Gosses de Jonk ook vermeld als de Jong, geboren Vrouwenparochie 16-07-1815, trouwt Het Bildt 24-01-1839  Jan Jans Terpstra, oud 32 jaar, geboren Holwerd, zoon van Jan Jans Terpstra en Saapke Pieters Hoogland
  c. Sjoerdtje Gosses Jonk ook vermeld als de Jong, geboren Vrouwenparochie 23-04-1818, trouwt Het Bildt 16-08-1849 Anne Louws de Vries, oud 42 jaar, geboren Ferwerd, zoon van Lou Alberts en Jantje Ritskes
     
IV.B Feije Gerbens (de) Jonk ook vermeld als de Jong, geboren Vrouwenparochie 25-08-1766, gedoopt aldaar 12-10-1766, trouwt Vrouwenparochie 28-05-1797 Aaltje Eeltjes, geboren Firdgum 11-12-1772 en gedoopt aldaar 10-01-1773, dochter van Eeltie Jacobs en Hijke Jacobs

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie 1725-1810 - Inventarisnr.: DTB 128
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 28 mei 1797 in Vrouwenparochie
Man          : Feye Gerbens afkomstig van Vrouwenparochie
Vrouw       : Aaltje Eeltjes afkomstig van Firdgum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sjoerdtje (de) Jonk, geboren mairie Berlikum 05-01-1814, trouwt Wonseradeel 25-04-1840 Evert Johannes de Vries, geboren Achlum, overleden Wonseradeel 19-06-1889, weduwnaar, zoon van Johannes Jans de Vries en Sjoukje Everts de Vries
     

contact

naar boven

disclaimer