DEELGENEALOGIE DE LEEUW


zie voor volledige genealogie: Genealogie de Leeuw
     
I. Jacob Jans, bij huwelijk afkomstig van Beulake, trouwt Beulake 13-02-1729 Geesjen Bartels, weduwe van Klaas Coops, bij huwelijk afkomstig van Beulake

HCO 475 -  Huwelijken Beulake
Ondertrouw :   23-01-1729 -
Trouwen     : 13-02-1729
Man           :   Jacob Jans, jongeman, in die Beulake
Vrouw        :   Geesje Bartels weduwe van Klaas Coop, in die Beulake

uit dit huwelijk o.a:
 

  a. Bartelt, gedoopt Beulake  17-02-1730   volgt II
     
II. Bartelt Jacobs Leeuw, gedoopt Beulake 17-02-1730, overleden Luinjeberd 18-02-1812, trouwt Beulake 16-11-1754 Meinsjen Jans Dragt, gedoopt Beulake 17-04-1735, overleden Luinjeberd 08-02-1812, dochter van Jan Theunis Dragt en Geertje Sanders

HCO 475 -  Huwelijken Beulake
Ondertrouw : 22-11-1754 -
Trouwen     : 16-12-1754
Man           : Bartelt Jacobs Leuw, in die Beulake
Vrouw        : Mense Jans Dragt in die Beulake

uit dit huwelijk:
 

a. Jan, gedoopt Beulake 15-12-1754   volgt III.A
  b. Geesjen, gedoopt Beulake 21-10-1757, jong overleden
  c. Jacob, gedoopt Beulake 17-02-1760   volgt III.B
  d. Teunis, gedoopt Beulake 29-11-1761   volgt III.C
  e. Geesjen Barteles de Leeuw, gedoopt Beulake11-11-1764, overleden ∆ngwirden 14-11-1851, trouwt Gersloot 28-09-1794 Kornelis Idses Zwart, geboren Tjalleberd 17-03-1770, overleden ∆ngwirden 02-05-1854, zoon van Ids Kornelis en Sjoukje Bjintzes
  f. Geertjen, gedoopt Beulake 19-06-1768
     
III.A Jan Bartelts de Leeuw, gedoopt Beulake 15-12-1754, overleden Luinjeberd 11-12-1827, trouwt Tjalleberd 06-08-1786 Martjen alias Margjen Willems, geboren Drachten 05-02-1767 en gedoopt Langezwaag 21-04-1811, overleden Opsterland 14-08-1848, dochter van Willem Stevens en Geertje Cornelis  

Trouwregister Hervormde gemeente Terband-Tjalleberd-Luinjeberd-Gersloot, 1786 - DTB nr:    40, 1772 - 1812
Vermelding : Bevestiging huwelijk van 6 augustus 1786, Tjalleberd
Man          : Jan Bartles, Oudeweg
Vrouw       : Martzen Willems, Luxwolde

Familienamen 1811 - Mairie Langezwaag, fol. 35v
Leeuw, Jan Bartelts, Langezwaag
kinderen        : Barteld 23, Willem 21, Jan 19, Geert 17, Teunis 14, Mintze 9, Geertje 7, Gepke 3
kindskinderen : van Barteld: Jan 3/4, Marigje 2

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Barteld, geboren Luxwoude 25-10-1788 en gedoopt Langezwaag 14-12-1788   volgt IV.A
  b. Willem, geboren Luxwoude 04-05-1790 en gedoopt Langezwaag 23-05-1790   volgt IV.B
  c. Jan, geboren Tjalleberd 30-10-1792   volgt IV.C
  d. Geert, geboren Langezwaag 02-01-1795   volgt IV.D
  e. Teunis , geboren Luxwoude 05-10-1797 en gedoopt Langezwaag 31-07-1808   volgt IV.E
  f. Mintze, geboren Luxwoude 29-03-1803 en gedoopt Langezwaag 31-07-1808    volgt IV.F
g. Geertje Jans de Leeuw, geboren Luxwoude 28-05-1805 en gedoopt Langezwaag 31-07-1808, overleden ∆ngwirden 26-11-1827
  h. Gepke Jans de Leeuw, geboren Langezwaag 05-07-1808  en gedoopt Langezwaag 31-07-1808, overleden Opsterland 27-12-1871, trouwt Opsterland 06-12-1832 Jochem Harmens van Zwol, veenarbeider, geboren Langezwaag 20-04-1810 en gedoopt aldaar 06-05-1810, overleden Terwispel 09-08-1891, zoon van Harmen Jans van Zwol en Wietske Feitzes Jeninga
     
III.B Jacob Bartelts de Leeuw, gedoopt Beulake 17-02-1760, overleden ∆ngwirden 18-01-1827, trouwt Tjalleberd 16-09-1787 Haebeltje Teekes alias ∆beltje Taekes Beerstra, bij huwelijk afkomstig van Oudeweg, geboren ca. 1753, overleden ∆ngwirden 13-08-1828, dochter van Taeke Beerstra en N.N.

Trouwregister Hervormde gemeente - Terband-Tjalleberd-Luinjeberd-Gersloot, 1787 - DTB nr:    40, 1772 - 1812
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 16 september 1787, Tjalleberd
Man:             Jacob Bartles, Oudeweg
Vrouw:          Haebeltje Teekes, Oudeweg

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Barteld Jacobs de Leeuw, geboren Tjalleberd ca. 1791   volgt IV.G
  b. Martjen Jacobs de Leeuw, geboren Tjalleberd ca. 1793, overleden ∆ngwirden 17-06-1863, ongehuwd
  c. Taeke Jacobs de Leeuw, geboren Tjalleberd ca. 1795   volgt IV.H
     
III.C Teunis Bartelts de Leeuw, gedoopt Beulake 29-11-1761, overleden ∆ngwirden 01-11-1823, trouwt Tjalleberd 09-12-1787 Tytje Tysses Zwart alias Tietje Thijsses Zwart, bij huwelijk afkomstig van Oudeweg, geboren ca. 1764, overleden ∆ngwirden 03-02-1855, dochter van Thijs Aukes Zwart en Baukjen Jans

Trouwregister Hervormde gemeente Terband-Tjalleberd-Luinjeberd-Gersloot, 1787 - DTB nr:    40, 1772 - 1812
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 9 december 1787, Tjalleberd
Man:             Theunes Bartles, Oudeweg
Vrouw:          Tytje Tysses, Oudeweg

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Meinsjen Theunis, geboren Gersloot 06-06-1788 en gedoopt Tjalleberd 29-06-1788, overleden ∆ngwirden 10-01-1879, trouwt Baarderadeel 06-09-1825 Hendrik Thomas Visser, geboren Britswerd ca. 1781, overleden Baarderadeel 20-12-1858, zoon van Thomas Durks en Jeltje Jentjes
  b. Thijs, geboren Oudehaske 14-01-1790   volgt IV.I
  c. Bartelt, geboren Nijehaske 04-05-1793 en gedoopt Nijehaske en Haskerdijken 02-06-1793   volgt IV.J
  d.

Jan, geboren Nijehaske 12-03-1796 en gedoopt Nijehaske en Haskerdijken 03-04-1796   volgt IV.K

  e. Baukjen, geboren Langezwaag 08-07-1798 en gedoopt aldaar 29-07-1798
  f. Douwe, geboren Langezwaag 31-03-1801 en gedoopt aldaar 19-04-1801
  g. Gaitske, geboren Langezwaag 15-09-1802 en gedoopt aldaar 03-10-1802
  h. Gaitske, geboren Luinjeberd 18-11-1805 en gedoopt Tjalleberd 08-12-1805
  i. Douwe, geboren Luinjeberd 29-07-1808 en gedoopt Tjalleberd 14-08-1808   volgt IV.L
     
IV.A Barteld Jans de Leeuw, geboren Luxwoude 25-10-1788 en gedoopt Langezwaag 14-12-1788, overleden Opsterland 04-09-1832, trouwt Kortezwaag 14-05-1809 Annigje Pieters de Groot, bij huwelijk afkomstig van Luxwoude, geboren ca. 1787, overleden ∆ngwirden 13-07-1855, dochter van Pytter Wijchers de Groot en Grietje Ernestus

Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag-Kortezwaag-Luxwoude - DTB nr. 564, 1723 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 14 mei 1809, Kortezwaag
Man:          Barteld Jans, Langezwaag
Vrouw:       Annigje Pieters de Groot, Luxwoude

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Marigje Bartelds de Leeuw, geboren Langezwaag ca. 1809, overleden ∆ngwirden 27-11-1838, trouwt Opsterland 20-12-1832 Hendrik Roels Luik, geboren Beetsterzwaag 15-08-1811, overleden ∆ngwirden 04-03-1875, zoon van Roel Alberts en Antje Hendriks
  b. Jan Bartelds de Leeuw, geboren Langezwaag 02-09-1811   volgt V.A
  c. Grietje Bartelds de Leeuw, geboren Langezwaag 24-05-1814, overleden ∆ngwirden 17-09-1893, trouwt (1) ∆ngwirden 12-04-1835 Geert Hendriks ten Boom, geboren Blokzijl ca. 1800, overleden ∆ngwirden 08-04-1862, weduwnaar, zoon van Hendrik Hendriks ten Boom en Lammigje Jans Pen, trouwt (1) ∆ngwirden 21-12-1867 Geert Bruinsma, geboren Oldeholtpade ca. 1802, zoon van Jolke Gaukes en Foekje Hendriks
  d. Gepke Bartelds de Leeuw, geboren Terwispel 18-11-1817, overleden aldaar 01-04-1895, weduwe, trouwt ∆ngwirden 10-03-1839 Jakob Harmens Drost, geboren Tjalleberd ca. 1808, zoon van Harmen Jakobs Drost en Tjitske Haayes Ros
  e. Pietje Bartelds de Leeuw, geboren Opsterland 25-08-1820, overleden aldaar 17-06-1873
  f. Pieter Bartelds de Leeuw, geboren Opsterland 30-03-1823, overleden aldaar 02-04-1827
  g. Willem Bartelds de Leeuw, geboren ∆ngwirden 24-05-1826, overleden aldaar 04-09-1832
  h. Bartje Bartelds de Leeuw, geboren Terwispel 06-03-1833, trouwt ∆ngwirden 05-04-1856 Jeep van der Klok, geboren Luinjeberd 02-10-1829, zoon van Jacob Jeeps van der Klok en Reinskje Andries Oord
     
IV.B Willem Jans de Leeuw, geboren Luxwoude 04-05-1790 en gedoopt Langezwaag 23-05-1790, overleden Irmsum 17-10-1839, trouwt mairie Langezwaag 25-11-1813 Gepke Pieters de Vries, geboren Rottevalle ca. 1785, overleden Opsterland 29-10-1864, dochter van Pieter Jacobs de Vries en Janke Jans de Vries

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Janke Willems Leeuw, geboren mairie Langezwaag 30-06-1814, overleden Idaarderadeel 24-05-1842
  b. Jan Willems de Leeuw, geboren mairie Langezwaag 29-04-1816
  c. Pieter Willems de Leeuw, geboren Langezwaag 23-11-1818   volgt V.B
  d. Marcus Willems de Leeuw, geboren Langezwaag 11-01-1821   volgt V.C
  e. Barteld Willems de Leeuw, geboren Luxwoude 17-06-1823   volgt V.D
     
IV.C Jan Jans de Leeuw, geboren Tjalleberd 30-10-1792, overleden Opsterland 19-03-1839, trouwt (1) mairie Langezwaag 30-11-1815 Tjitske Pieters de Vries, geboren Rottevalle ca. 1794, overleden Opsterland 05-05-1819, docheter van Pieter Jacobs de Vries en Janke Jans de Vries, trouwt (2) Opsterland 01-02-1821 Ibeltje Arjens Franken, geboren Rottevalle ca. 1792, overleden Smallingerland 17-06-1863, dochter van Arjen Kornelis Franken en Klaaske Douwes

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Pieter Jans de Leeuw, geboren mairie Langezwaag 24-10-1816, overleden aldaar 24-10-1816
  b. Pieter Jans de Leeuw, geboren Langezwaag 07-05-1818   volgt V.E
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  c. Jan Jans de Leeuw, geboren Langezwaag 12-12-1821   volgt V.F
  d. Arjen Jans de Leeuw, geboren Gersloot 17-03-1824   volgt V.G
  e. Geert Jans de Leeuw, geboren Gersloot 08-06-1826   volgt V.H
  f. Theunis Jans de Leeuw, geboren Opsterland 04-02-1829, overleden aldaar 05-02-1839
  g. Klaas Jans de Leeuw, geboren Opsterland 02-05-1831, overleden aldaar 30-01-1839
  h. Barteld Jans de Leeuw, geboren Opsterland 01-08-1833, overleden 31-01-1839
  i. Martzen Jans de Leeuw, geboren Terwispel 28-04-1836, trouwt Opsterland 01-04-1864 Albert Jacobs Meester, geboren te Tjalleberd 19-01-1835, zoon van Jacob Boldewijns Meester en Albertje Everts Scholte
  j. Jantje Jans de Leeuw, geboren Terwispel 1839, overleden 06-09-1905, trouwt Opsterland 10-05-1866 Johannes Harmens Zandstra, geboren Wijnjeterp 06-11-1840, overleden Schoterland 08-02-1919, zoon van Harmen Hepkes Zandstra en Klaaske Johannes Dijkstra
     
IV.D Geert Jans de Leeuw, turfmaker, geboren Langezwaag 02-01-1795, overleden Heerenveen 21-02-1875, trouwt Heerenveen 17-01-1822 Aaltje Klazes Feyer alias Feijer, geboren Tjalleberd 18-10-1801, overleden Luinjeberd 02-08-1872, dochter van Klaas Jans Feyer en Willempje Hendriks de Wilde

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan de Leeuw, geboren Tjalleberd 03-10-1822   volgt V.I
b. Willempje Geerts de Leeuw, geboren Tjalleberd 17-12-1824, overleden Den Ham 1913, trouwt ngwirden 05-09-1852  Jan Lammerts Zwier, veenwerker, geboren Tjalleberd 02-10-1822, overleden Den Ham 12-06-1910, zoon van Lammert Jans Zwier en Aaltje Abrahams Bakker
  c. Geertje de Leeuw, geboren Langezwaag 15-10-1827, overleden Akkrum 29-11-1909, trouwt Idaarderadeel 07-05-1859 Anne Willems de Groot, geboren Terhorne 29-04-1831, overleden Akkrum 21-03-1908, zoon van Willem Martens de Groot en Geertje Hendriks Beers
  d. Klaas de Leeuw, geboren ∆ngwirden 24-08-1832, overleden aldaar 11-09-1832
  e. Margjen de Leeuw, geboren Luinjeberd 13-02-1834, overleden Heerenveen 06-02-1914, trouwt Schoterland 19-02-1862 Beerend Overwijk, geboren Heerenveen 04-09-1822, overleden ∆ngwirden 05-05-1898, zoon van Siebe Jelles Overwijk en Antje Beerends van der Spoel
  f. Jentje de Leeuw, geboren Luinjeberd 07-10-1836, overleden aldaar 08-02-1898, trouwt ∆ngwirden 16-02-1869 Tjerk Klazes Busstra, geboren Nijehaske 15-02-1808, overleden ∆ngwirden 28-11-1902, zoon van Grietje Tjerks
  g. Klaas de Leeuw, geboren Luinjeberd 02-05-1839   volgt V.J
     
IV.E Theunis Jans de Leeuw, geboren Luxwoude 05-10-1797 en gedoopt Langezwaag 31-07-1808, overleden Opsterland 22-03-1874, trouwt (1) ∆ngwirden 07-04-1822 Jantje Simons Dam, geboren Luinjeberd ca. 1801, overleden Opsterland 21-08-1823, dochter van Simon Gerrits Dam en Harmke Jans Hozen, trouwt (2) Opsterland 07-05-1824 Ibeltje Sytzes de Vries, geboren Langezwaag ca. 1801, overleden Opsterland 17-06-1865, dochter van Sijtze Jans de Vries en Geeske Hanzes

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Harmina Theunis de Leeuw, geboren Langezwaag  04-01-1823, trouwt Opsterland 20-08-1846 Pieter Willems de Leeuw, geboren Langezwaag  23-11-1818, overleden Opsterland 16-03-1893, weduwe, zoon van Willem de Leeuw en Gepke Pieters de Vries
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Sytze Theunis de Leeuw, geboren Langezwaag 27-02-1825   volgt V.K
  c. Margjen Theunis de Leeuw, geboren Langezwaag 30-09-1827, overleden Franeker 12-12-1871, trouwt Opsterland 28-02-1848 Roel Wiebes Lageveen, geboren Terwispel 02-01-1819, overleden aldaar 27-01-1875, zoon van Wiebe Gerrits Lageveen en Akke Roels van der Nadel
  d. Geeske Theunis de Leeuw, geboren Langezwaag 06-10-1830, overleden aldaar 15-06-1831
  e. Jan Theunis (de) Leeuw, geboren Langezwaag 02-07-1832   volgt V.L
  f. Geeske Theunis de Leeuw, geboren Langezwaag 02-04-1835, trouwt ∆ngwirden 05-04-1862 Roelof Harmens Bakker,  geboren Tjalleberd 25-11-1836, overleden Tijnje 29-11-1925, zoon van Harmen Hendriks Bakker en Jantje Roelofs Petter
  g. Willem Theunis de Leeuw, geboren Langezwaag 25-09-1837   volgt V.M
  h. Antje Theunis de Leeuw, geboren Langezwaag 09-04-1840, trouwt ∆ngwirden 28-11-1868 Hendrik Harmens Bakker, geboren Tjalleberd 04-02-1842, overleden ∆ngwirden 30-05-1928, dochter van Harmen Hendriks Bakker en Jantje Roelofs Petter
  i. Minze Theunis de Leeuw, geboren Langezwaag 31-05-1843, overleden aldaar 12-09-1866, ongehuwd
  j. Albertje Theunis de Leeuw, geboren Terwispel 08-10-1846, trouwt Opsterland 18-05-1867 Jogchum Roels Krist, geboren Gersloot 30-03-1841 [erkend bij huwelijk ouders d.d. 19-10-1861], zoon van Roelof Sytzes Krist en Aaltje Jogchums Dolstra
     
IV.F Mintze Jans de Leeuw, geboren Luxwoude 29-03-1803 en gedoopt Langezwaag 31-07-1808, overleden ∆ngwirden 27-09-1885, gehuwd, trouwt (1) ∆ngwirden 28-02-1830 Lummigjen Jacobs Hanselaar, geboren Vollenhove ca. 1795, dochter van Jacob Hanselaar en Marrigjen Jans Visscher, trouwt (2) ∆ngwirden 04-02-1854 Grietje Berends Bakker, geboren Rohel ca. 1819, dochter van Berend Gerrits Bakker en Geertje Koops Oord

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Jan Mintzes de Leeuw, geboren Terband 07-01-1831   volgt V.N
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Margje Mintjes de Leeuw, geboren Luinjeberd 15-11-1854, trouwt ∆ngwirden 20-05-1883 Minze Hendriks Luik, geboren Tjalleberd ca. 1849, zoon van Hendrik Roelofs Luik en Jantje Pieters Bakker
  c. Geertje Mintjes de Leeuw, geboren ∆ngwirden 24-09-1857 overleden aldaar 19-09-1863
     
IV.G Barteld Jacobs de Leeuw, geboren Tjalleberd ca. 1791, overleden ∆ngwirden 16-10-1848, trouwt ∆ngwirden 03-03-1822 Martsen Hendriks ook vermeld als Martzen Hendriks de Jong, geboren Drachten 1797, overleden ∆ngwirden 05-03-1848, dochter van Trijntje Doekes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje de Leeuw, geboren Luinjeberd 20-08-1822, trouwt ∆ngwirden 21-02-1875 Jakob Liemburg, geboren Tjalleberd 30-07-1823, zoon van Alt Jans Liemburg en Aaltje Jakobs van Zwolle
  b. Jakobjen de Leeuw, geboren ∆ngwirden 23-10-1823, overleden aldaar 03-10-1825
  c. Jakob de Leeuw, geboren ∆ngwirden 06-04-1825, overleden aldaar 02-04-1831
  d. Taeke Bartelds de Leeuw, geboren Gersloot 04-04-1827   volgt V.O
  e. Janke Bartelds de Leeuw, geboren Tjalleberd 09-07-1830, trouwt ∆ngwirden 28-01-1860 Jogchum Akkerman, geboren Tjalleberd ca. 1834, zoon van Hylke Jogchums Akkerman en Geesje Abrahams Bakker
  f. Jacob Bartelds de Leeuw, geboren Gersloot 16-07-1837   volgt V.P
     
IV.H Taeke Jacobs de Leeuw, geboren Tjalleberd ca. 1795, overleden ∆ngwirden 18-05-1876, trouwt ∆ngwirden 28-11-1833 Jantje Tjeerds Ros, geboren Luinjeberd ca. 1801, overleden ∆ngwirden 13-07-1868, dochter van Tjeerd Christiaans Ros en Eefjen Lammerts Jager
     
IV.I Thijs Theunis de Leeuw, geboren Oudehaske 14-01-1790, overleden Haskerland 21-02-1863, trouwt Haskerland 11-10-1818 Hilligjen Luiten Krikke, geboren Oudehaske ca. 1796, overleden Haskerland 12-12-1863, dochter van Luite Beenen Krikke en Hendrikjen Jacobs Cloo

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Theunis de Leeuw, geboren Haskerland 22-03-1819, overleden aldaar 01-11-1826
  b. Luite de Leeuw, geboren Oudehaske 28-11-1820, trouwt Haskerland 09-05-1847 Hylkje Douwes Hoekstra, oud 24 jaar, geboren Joure, dochter van Douwe Hylkes Hoekstra en Geesje Hendriks Scheeve
  c. Tietje Tijsses de Leeuw, geboren Haskerland 18-11-1822, overleden aldaar 17-01-1823
  d. Tietje Tijsses de Leeuw, geboren Luinjeberd 01-04-1824, trouwt Haskerland 22-06-1845 Jan Gerrits de Hei, oud 29 jaar, geboren Terband, zoon van Gerrit Willems de Hei en Wiegertje Jans Huite
  e. Theunis de Leeuw, geboren Luinjeberd 06-01-1827   volgt V.Q
  f. Jacob de Leeuw, geboren Luinjeberd 13-03-1829   volgt V.R
  g. Hendrikjen de Leeuw, geboren Nijehaske 19-05-1831, trouwt ∆ngwirden 19-04-1856 Gerrit Jochums Slange, oud 23 jaar, geboren Tjalleberd, zoon van Jochum Jans Slange en Roelofje Hendriks Steenbergen
  h. Meinsjen Thijsses de Leeuw, geboren Nijehaske 04-04-1835, overleden Doniawerstal 26-05-1906, gehuwd, trouwt Haskerland 08-05-1864 Hendrik Bouma, oud 28 jaar, geboren Terwispel, zoon van Douwe Sytzes Bouma en Wytske Hendriks Jonker
  i. Gerrit Thijsses de Leeuw, geboren Nijehaske 27-06-1837   volgt V.S
  j. Jan Thijsses de Leeuw, geboren Oudehaske 05-11-1839   volgt V.T
     
IV.J Bartelt Theunis de Leeuw, geboren Nijehaske 04-05-1793 en gedoopt Nijehaske en Haskerdijken 02-06-1793, overleden ∆ngwirden 08-04-1845, gehuwd, trouwt ∆ngwirden 17-02-1822 Grietje Minses Toering, geboren Nijehaske 29-10-1800 en gedoopt Nijehaske en Haskerdijken 23-11-1800, dochter van Minse Jans Toering en Aaltje Jakobs
     
IV.K Jan Theunis de Leeuw, geboren Nijehaske 12-03-1796 en gedoopt Nijehaske en Haskerdijken 03-04-1796, trouwt ∆ngwirden 22-02-1821 Aaltje Frederiks Baas, geboren Luinjeberd 1802, overleden Avereest 21-12-1876, dochter van Frederik Hendriks Baas en Jantje Jans Ruiter

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tjitske (Tjetske) de Leeuw, geboren Luinjeberd 09-12-1821, trouwt Avereest 20-04-1844 Jannes Kuier ook vermeld als Kuijer, arbeider, geboren Meppel 10-04-1821, zoon van Jacob Harms Kuier en Hillechien Tiemens
  b. Jantje de Leeuw, geboren ∆ngwirden 15-10-1824, overleden aldaar 20-06-1825
     
IV.L Douwe Theunis de Leeuw, geboren Luinjeberd 29-07-1808 en gedoopt Tjalleberd 14-08-1808, overleden ∆ngwirden 18-10-1891, gehuwd, trouwt ∆ngwirden 27-04-1834 Koopje Roelofs de Vries, geboren Tjalleberd ca. 1809, overleden Oudehaske 29-09-1895, zoon van Roelof Elias de Vries en Jantje Koops Klaren

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jantje de Leeuw, geboren Tjalleberd 04-02-1835, trouwt ∆ngwirden 21-03-1857 Jan Gerrits de Jong, oud 26 jaar, geboren Oudehaske, zoon van Gerrit Piers de Jong en Lamkjen Jans de Ruiter
  b. Theunis de Leeuw, geboren Terwispel 20-12-1836   volgt V.U
  c. Tietje de Leeuw, geboren Terwispel 23-11-1839, overleden aldaar 02-05-1855
  d. Roelof de Leeuw, geboren Leeuwarden 11-03-1841, overleden Haskerdijken 20-02-1921
  e. Barteld Douwes de Leeuw, geboren Steenwijkerwold 1844   volgt V.V
  f. Freerk Douwes de Leeuw, geboren Tjalleberd 01-05-1847, overleden aldaar 11-07-1848
  g. Freerk Douwes de Leeuw, geboren Tjalleberd 23-06-1849   volgt V.W
  h. Meinsje Douwes de Leeuw, geboren 31-05-1852, trouwt ∆ngwirden 07-04-1877 Klaas Lammerts Knobbe, oud 25 jaar, geboren Luinjeberd, zoon van Lammert Klazes Knobbe en Jantje Luitjens de Jong
     
V.A Jan Bartelds de Leeuw, geboren Langezwaag 02-09-1811, overleden Schoterland 07-05-1876, gehuwd, trouwt ∆ngwirden 20-03-1842 Geertruid Thomas de Jong, geboren Tjalleberd, ca. 1812 dochter van Thomas Rinkes de Jong en Margjen Aukes Smynga
     
V.B Pieter Willems de Leeuw,geboren Langezwaag 23-11-1818, overleden Opsterland 16-03-1893, weduwe, trouwt Opsterland 20-08-1846 Harmina Theunis de Leeuw, geboren Langezwaag 04-01-1823, dochter van Theunis Jans de Leeuw en Jantje Symons Dam
     
V.C Marcus Willems de Leeuw, geboren Langezwaag 11-01-1821, overleden Rauwerderhem 16-07-1889, gehuwd, trouwt Rauwerderhem 07-06-1851 Dirkje Gerbens Visser,  geboren Irnsum 16-07-dd1830, dochter van Gerben Durks Visser en Antje Arps Posthuma
     
V.D Barteld Willems de Leeuw, geboren Luxwoude 17-06-1823, overleden Utingeradeel 27-01-1892, gehuwd, trouwt Utingeradeel 01-11-1849 Reinskjen Atzes Fennema, oud 28 jaar, geboren Akkrum ca. 1821, dochter van Atze Gabes Fennema en Klaaske Durks de Jager
     
V.E Pieter Jans de Leeuw, geboren Langezwaag 07-05-1818, trouwt (1) Opsterland 12-07-1841 Baukjen Jeens Akkerman, geboren Langezwaag 16-07-1820, overleden Opsterland 09-02-1861, gehuwd, dochter van Jeen Andries Akkerman en Elisabeth Jacobus Pool, trouwt (1) Opsterland 27-12-1866 Ytje Mulder, oud 27 jaar, geboren Terwispel, dochter van Sipke Bonnes Mulder en Femke Aizes Aardema
     
V.F Jan Jans de Leeuw, geboren Langezwaag 12-12-1821, overleden Opsterland 14-06-1883, gehuwd, trouwt Opsterland 09-11-1846 Geertje Inzes Lageveen, oud 23 jaar, geboren Terwispel, dochter van Inze Ates Lageveen en Hiske Harmens Slaaf
     
V.G Arjen Jans de Leeuw, geboren Gersloot 17-03-1824, overleden Opsterland 16-07-1895, gehuwd, trouwt Opsterland 13-03-1852 Grietje Freerks van Zwol, oud 23 jaar, geboren Nijehaske, dochter van Freerk Johannes van Zwol en Sybrigjen Berends de Groot
     
V.H Geert Jans de Leeuw, geboren Gersloot 08-06-1826, overleden 1Opsterland 09-06-1888, gehuwd, trouwt Opsterland 08-05-1857 Jacobje Willems van Dijk, oud 27 jaar, geboren Kortezwaag, dochter van Willem Linzes van Dijk en Siepkjen Willems Hornstra
     
V.I Jan de Leeuw, geboren Tjalleberd 03-10-1822, overleden Oudehaske 21-12-1916, trouwt Opsterland 08-01-1849 Antje Hendriks Voolstra, geboren Luxwoude 25-08-1822, overleden Haskerland 24-06-1885, dochter van Hendrik Annes Voolstra en Metje Jacobus Pool

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Geert de Leeuw, geboren Opsterland 10-09-1849   volgt VI.A
  b. Mettje de Leeuw, geboren Opsterland 24-10-1850, overleden ∆ngwirden 09-11-1930 , trouwt Haskerland 05-12-1875 Sjoerd de Boer, geboren Lemsterland 30-05-1849, overleden ∆ngwirden 26-05-1930, zoon van Jan Sjoerds de Boer en Aaltje Alberts Prins
  c. Hendrik de Leeuw, geboren Opsterland 03-08-1852, overleden aldaar 22-08-1852
  d. Hendrik de Leeuw, geboren Opsterland 11-10-1853, overleden aldaar 13-04-1856
  e. Aaltje de Leeuw, geboren Opsterland 14-07-1855, overleden aldaar 10-11-1855
  f. Hendrik de Leeuw, geboren Opsterland 17-12-1856   volgt VI.B
  g. Klaas de Leeuw, geboren Opsterland 03-03-1859   volgt VI.C
  h. Aaltje de Leeuw, geboren Terwispel 05-04-1860, overleden Utingeradeel 11-06-1936. trouwt Utingeradeel 18-05-1883 Oene Wijtzes Veltman, geboren Oldeboorn 24-12-1857, overleden aldaar 06-07-1928, zoon van Wytze Oenes Veltman en Tjaltje Willems Buding
  i. Anne de Leeuw, geboren Terwispel 04-11-1861   volgt VI.D
  j. Willempje de Leeuw, geboren Opsterland 22-02-1864, trouwt Schoterland 23-05-1886 Fokke van den Bosch, geboren Haskerland 30-06-1863, zoon van Sytze Berends van den Bosch en Annigjen Broers van der Meer
  k. Johannes de Leeuw, geboren Terwispel 31-07-1866   volgt VI.E
     
V.J Klaas de Leeuw, koopman, geboren Luinjeberd 02-05-1839, overleden aldaar 17-05-1911, trouwt ∆ngwirden 20-03-1869 Pietertje Jans Kroes, geboren Terband 21-05-1845 in Terband, overleden Makkinga 12-03-1925, dochter van Jan Warners Kroes en Trijntje Hendriks Nijmeijer 

 

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a.

Geert Klazes de Leeuw, geboren Tjalleberd 22-09-1869   volgt VI.F

  b. Jan Klazes  de Leeuw, geboren Ambt Ommen 06-06-1872   volgt VI.G
  c. Aaltje Klazes de Leeuw, geboren ∆ngwirden  09-07-1874, trouwt Weesperkarspel 24-01-1901 Roel Schappen, boerenknecht, geboren Schoterland ca. 1874, zoon van Sietze Annes Schappen en Antje Roels de Jong
  d. Trijntje Klazes de Leeuw, geboren ∆ngwirden 20-08-1876, trouwt Weesperkarspel 23-12-1898 Hendrik Buurman, werkman, geboren Barneveld ca. 1863, zoon van Evert Buurman en Hendrika Magre
  e. Anne Klazes de Leeuw, geboren ∆ngwirden 04-10-1879   volgt VI.H
     
V.K Sytze Theunis de Leeuw, geboren Langezwaag 27-02-1825, trouwt Opsterland 28-02-1848 Lammigjen Jeens Akkerman, oud 18 jaar, geboren Langezwaag, dochter van Jeen Andries Akkerman en Elisabeth Jacobus Pool
     
V.L Jan Theunis (de) Leeuw, geboren Langezwaag 02-07-1832, trouwt Opsterland 10-06-1856 Lamkje Geerts van der Molen, oud 23 jaar, geboren Sint Johannesga, dochter van Geert Durks van der Molen en Doutje Jans van der Pol
     
V.M Willem Theunis de Leeuw, geboren Langezwaag 25-09-1837, overleden aldaar 14-04-1889, gehuwd, trouwt Opsterland 10-05-1866 Ike Klazes Dam, oud 25 jaar, geboren Langezwaag, dochter van Klaas Hendriks Dam en Hendrikje Jans van Zuilen
     
V.N Jan Mintzes de Leeuw, geboren Terband 07-01-1831, trouwt ∆ngwirden 19-04-1856 Sjoukje Sipkes Weenings, geboren Nijehaske, dochter van Sipke Harmens Weenings en Ymkjen Hendriks Trip
     
V.O Taeke Bartelds de Leeuw, geboren Gersloot 04-04-1827, trouwt (1) ∆ngwirden 28-06-1854 Willemke Harmens de Vries, geboren Paasloo ca. 1826, dochter van Harmen Hendriks de Vries en Matsje Eises Pronk, trouwt (1) AEngwirden 03-04-1880 Jentje Kuiper, geboren Luinjeberd 1836, zoon van Evert Adams Kuiper en Tjitske Jans Mol
     
V.P Jacob Bartelds de Leeuw, geboren Gersloot 16-07-1837, trouwt ∆ngwirden 30-05-1865 Sytske Westra, geboren Grouw ca. 1838, dochter van Willem Sierds Westra en Akke Feddes Haagsma
     
V.Q Theunis de Leeuw, geboren Luinjeberd 06-01-1827, trouwt Haskerland 07-03-1852 Jantje Jacobs Raadsveld, oud 23 jaar, geboren Nijehaske, dochter van Jacob Gerrits Raadsveld en Marijke Jans Stevens
     
V.R Jacob de Leeuw, geboren Luinjeberd 13-03-1829, trouwt Haskerland 30-01-1853 Anna Christina Roelofs Soeten, oud 21 jaar, geboren Oudehaske, dochter van Roelof Jans Soeten en Baukje Hendriks Touwsma
     
V.S Gerrit Thijsses de Leeuw, geboren Nijehaske 27-06-1837, overleden aldaar 07-01-1903, gehuwd, trouwt Haskerland 14-05-1865 Doedtje van der Meulen, oud 25 jaar, geboren Rauwerd, dochter van Douwe Douwes van der Meulen en Hindertje Tjerks Spijkstra
     
V.T Jan Thijsses de Leeuw, geboren Oudehaske 05-11-1839, overleden ∆ngwirden 24-11-1890, gehuwd, trouwt Haskerland 12-09-1869 Afke Alberts Klompmaker, oud 22 jaar, geboren Oudehaske, dochter van Albert Thijs Klompmaker en Johanna Anthoons Bijsterbosch
     
V.U Theunis de Leeuw, geboren Terwispel 20-12-1836, trouwt (1) AEngwirden 17-03-1860 Aaltje Krikke, oud 21 jaar, geboren Tjalleberd. dochter van Jan Wiegers Krikke en Geertje Roelofs Krol, trouwt (2) AEngwirden 15-03-1873 Grietje Jogchums Ruiter, oud 25 jaar, geboren Tjalleberd, dochter van Jogchum Lucas Ruiter en Janke Rutgers de Jong
     
V.V Barteld Douwes de Leeuw, geboren Steenwijkerwold 1844, overleden Bovenknijpe op 30-12-1892, trouwt ∆ngwirden 04-06-1870 te Heerenveen Jebbigje Pieters Franx, geboren Nijehaske 02-03-1849, overleden Terband 25-02-1909, dochter van Pieter Cornelis Franx en Akke Jans Gorter
     
V.W Freerk Douwes de Leeuw, geboren Tjalleberd 23-06-1849, trouwt ∆ngwirden 14-03-1874 Jantje Gerrits Bakker, oud 22 jaar, geboren Luinjeberd, dochter van Gerrit Berends Bakker en Albertje Gerrits Huisman
     
     
VI.A Geert de Leeuw, geboren Terwispel 10-09-1849, overleden Heerenveen 30-12-1939, trouwt askerland 21-04-1878 Geertje van Eyck, geboren Oudehaske 12-09-1851, overleden Heerenveen 16-09-1933, dochter van Lammert van Eyck en Cornelia Gerbens Smynga

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje de Leeuw, geboren Haskerland ca. 25-02-1879
  b. Huite de Leeuw, geboren Haskerland ca. 05-11-1879
  c. Hendrikje de Leeuw, geboren Haskerland ca. 22-03-1881
  d. Jan de Leeuw, geboren Haskerland ca. 26-07-1882
  e. Metje de Leeuw, geboren Haskerland 13-04-1885, overleden aldaar 23-09-1895 
  f. Fedde de Leeuw, geboren Haskerland 16-03-1887
  g. Geert de Leeuw, geboren Haskerland 07-01-1889
  h. Pieter de Leeuw, geboren Haskerland 29-12-1890
  i. Klaas de Leeuw, geboren Haskerland 10-02-1893
  j. Marten de Leeuw, geboren Haskerland 22-05-1896
     
VI.B Hendrik de Leeuw, geboren Opsterland 17-12-1856, overleden Haskerland 03-04-1928, trouwt Haskerland 13-10-1878 Rimmerigjen Booij, geboren Haskerland  04-08-1855, dochter van Hendrikje Feddes Booij 
     
VI.C Klaas de Leeuw, geboren Opsterland 03-03-1859, trouwt ∆ngwirden 17-05-1884 Luitsen Politiek, geboren Idaarderadeel 02-01-1855, dochter van IJnze Klazes Politiek en Jitske Louws van der Woude

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje de Leeuw, geboren ∆ngwirden 28-08-1885
  b. Ynze de Leeuw, geboren ∆ngwirden 23-10-1886
  c. Jitske de Leeuw, geboren ∆ngwirden 02-12-1888, overleden aldaar 03-03-1889
  d. Jan de Leeuw, geboren ∆ngwirden 14-01-1890
  e. Jitske de Leeuw, geboren ∆ngwirden 14-11-1892
  f. Jentje de Leeuw, geboren ∆ngwirden 26-09-1895
  g. Tjerk de Leeuw, geboren ∆ngwirden 25-08-1897, overleden aldaar 29-08-1897
  h. Tjerk de Leeuw, geboren ∆ngwirden 26-08-1900
     
VI.D Anne de Leeuw, geboren Terwispel 04-11-1861, overleden Haskerland 16-12-1924, trouwt Haskerland 27-05-1888 Pietje Lingsma, geboren Sneek 08-12-1857, overleden Haskerland 03-12-1942, dochter van Fokke Lingsma en Grietje Kuipers
     
VI.E Johannes de Leeuw, geboren Terwispel 31-07-1866, overleden Haskerland 08-06-1912, trouwt Haskerland 11-07-1886 Aaltje Bosma, geboren Katlijk 01-11-1864, dochter van Yntze Jeeps Bosma en Martje Jans van der Honing
     
VI.F Geert Klazes de Leeuw, geboren Tjalleberd 22-09-1869, trouwt ∆ngwirden 16-05-1896 Aaltje van der Wijk, geboren Jubbega Schurega 28-07-1871 , dochter van Wiebe Gurbes van der Wijk en Martzen Oedzes Weidema
     
VI.G Jan Klazes  de Leeuw, geboren Ambt Ommen 06-06-1872, trouwt Schoterland 28-05-1899 Grietje Kompaan, geboren Knijpe 01-12-1871, dochter van Klaas Kompaan en Rinske Roels Visser
     
VI.H Anne Klazes de Leeuw, geboren ∆ngwirden 04-10-1879, trouwt Nederhorst den Berg 24-04-1903 Hendrika Heuft, geboren Nederhorst den Berg 25-01-1876, dochter van Hermanus Heuft en Maria Verhoef
     

contact

naar boven

disclaimer