GENEALOGIE DE VRIES


     
I. Johannes IJsbrands de Vries, gardenier, bij huwelijk afkomstig van Engelum, geboren ca. 1764/1765, overleden Menaldumadeel 12-06-1817, trouwt Engelum 06-10-1793 Jeltje Klazes Nauta, geboren op 08-08-1774 en gedoopt Engelum 18-09-1774, overleden Menaldumadeel 21-04-1844, dochter van Klaas Willems en Trijntje Jochems

Trouwregister Hervormde gemeente Engelum, 1793 - DTB nr:    514, 1645 - 1810
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 6 oktober 1793, Engelum
Man:             Johannes Ysbrands, Engelum
Vrouw:          Jeltje Klaazes, Engelum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje Johannes de Vries, geboren 26-07-1794 en gedoopt Engelum 10-08-1794, trouwt (1) Marssum 05-08-1813 Pieter Jacobs Hempenius, geboren Engelum 30-07-1792 en gedoopt aldaar 19-08-1792, overleden Menaldumadeel 02-10-1829, zoon van Jacob Sikkes Hempenius en Hendrikje Jacobs, trouwt (2) Menaldumadeel 18-03-1835 Wietze Oenes Wouda, geboren Beetgum 16-11-1795 en gedoopt aldaar 10-01-1796, zoon van Oene Wietzes Wouda en Janke Foppes Fopma
  b. Klaas, geboren 15-12-1796 en gedoopt Engelum 10-01-1797   volgt II.A
  c. Sytske  Johannes de Vries, geboren 31-05-1798 en gedoopt Engelum 15-07-1798, overleden Menaldumadeel 07-11-1826
  d. IJsbrand, geboren 08-09-1800 en gedoopt Engelum 02-11-1800   volgt II.B
  e. Hiltje Johannes de Vries, geboren 29-01-1803 en gedoopt Engelum 20-02-1803, overleden Berlikum 02-01-1822
  f. Jeltje Johannes de Vries, geboren 02-12-1805 en gedoopt Engelum 29-12-1805, trouwt (1) Menaldumadeel 10-06-1829 Sybren Johannes Dijkstra, geboren Deinum 02-04-1804 en gedoopt aldaar 06-05-1804, overleden Roordahuizum 07-02-1850, zoon van Johannes Lieuwes Dijkstra en Trijntje Aukes Jansma, trouwt (2) Idaarderadeel 18-12-1850 Foeke Harmens Kooistra, geboren Roordahuizum 02-02-1809 en gedoopt aldaar 19-02-1809, zoon van Harmen Oebles en Tietje Reins
  g. Baukje Johannes de Vries, geboren 07-02-1808 en gedoopt Engelum 13-03-1808, trouwt Menaldumadeel 08-12-1841 Auke Hendriks van der Wal, geboren Menaldum 21-10-1806 en gedoopt aldaar 09-11-1816, zoon van Hendrik Aukes van der Wal en Wytske Pieters
  h. Klaaske Johannes de Vries, geboren Engelum 12-03-1811 en gedoopt aldaar 31-03-1811, overleden mairie Marssum 15-06-1812
  i. Klaaske Johannes de Vries geboren mairie Marssum 19-08-1813, overleden Menaldumadeel 08-07-1855, trouwt Menaldumadeel 22-02-1832 - echtscheiding 20-03-1852 Klaas Yebs alias Jeps de Jong, geboren mairie Berlikum 11-01-1812, overleden Leeuwarden 10-03-1886, zoon van Jep alias Yep Jakobs de Jong en Klaaske Tietes
     
II.A Klaas Johannes de Vries, geboren 15-12-1796 en gedoopt Engelum 10-01-1797, overleden Menaldumadeel 11-06-1857, trouwt Menaldumadeel 30-01-1820 Tjitske Sjoerds Boomsma, geboren Berlikum 05-04-1797 en gedoopt aldaar 30-04-1797, overleden Menaldumadeel 05-07-1840, dochter van Sjoerd Lolkes en Debora Tjitzes Rijpma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Johannes Klazes de Vries, geboren Menaldumadeel 26-11-1820, overleden aldaar 30-03-1847
  b. Debora Klazes de Vries, geboren Menaldumadeel 20-02-1822, overleden aldaar 26-09-1822
  c. Debora Klazes de Vries, geboren Menaldumadeel 12-10-1823, overleden aldaar 14-12-1823
  d. Sjoerd Klazes de Vries, geboren Menaldumadeel 20-11-1824, overleden aldaar 24-02-1847
  e. Debora Klazes de Vries, geboren Menaldumadeel 15-10-1829, overleden aldaar 05-06-1847
  f. Jeltje Klazes de Vries, geboren Menaldumadeel 14-11-1832, overleden aldaar 28-03-1833
  g. Theunis Klazes de Vries, geboren Menaldumadeel 04-11-1836, overleden aldaar 18-10-1840
     
II.B IJsbrand Johannes de Vries, geboren 08-09-1800 en gedoopt Engelum 02-11-1800, overleden Hennaarderadeel 20-03-1845, trouwt Baarderadeel 02-07-1831 Jantje Pieters Schilstra, geboren Rien ca. 1808, overleden Hennaarderadeel 23-01-1859, dochter van Pieter Jans Schilstra en Antje Hessels Schilstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje IJsbrands de Vries, geboren Hennaarderadeel 04-03-1832, overleden Rien 30-06-1832
  b. Johannes IJsbrands de Vries, geboren Lutkewierum 04-04-1834   volgt III
  c. Pieter IJsbrands de Vries, geboren Hennaarderadeel 19-04-1837, overleden Lutkewierum 26-04-1837
  d. Pieter IJsbrands de Vries, geboren Hennaarderadeel 29-04-1838, overleden aldaar 30-03-1862
   - levenloos kind (zoon); Hennaarderadeel 19-12-1839
  e. Antje IJsbrands de Vries, geboren Hennaarderadeel 14-04-1841, overleden Rien 21-06-1841
  f. Antje IJsbrands de Vries, geboren Hennaarderadeel 24-08-1842, overleden aldaar 07-09-1842
  g. IJsbrand IJsbrands de Vries, geboren Hennaarderadeel 24-05-1845, overleden aldaar 18-09-1845
     
III. Johannes IJsbrands de Vries, geboren Lutkewierum 04-04-1834, overleden Wymbritseradeel 14-12-1912, trouwt Hennaarderadeel 26-01-1859 Lijsbert Hettes Jellema, geboren IJlst 22-08-1830, dochter van Hette Murks Jellema en Lijsbert Rintjes Jellema

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. IJsbrand de Vries, geboren Wymbritseradeel 22-03-1862, overleden aldaar 20-10-1875
     

contact

naar boven

disclaimer