GENEALOGIE DE VRIES


     
I. Pieter Sierks trouwt N.N.

uit dit huwelijk:
 

    Sierk, geboren Sint Annaparochie ca. 1767   volgt II
     
II. Sierk Pieters de Vries, werkman, geboren Sint Annaparochie ca. 1767, overleden aldaar 05-07-1827, weduwnaar, trouwt Sint Annaparochie 11-05-1794 Maaike Seerps, bij huwelijk afkomstig van Sint Annaparochie,

Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie, 1794 - DTB nr:    120, 1600 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 11 mei 1794, St. Annaparochie
Man:             Sjirk Pieters, St. Annaparochie
Vrouw:          Maaike Seerps, St. Annaparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Lijsbert Sierks de Vries, geboren Sint Annaparochie 16-02-1795 en gedoopt aldaar 15-03-1795, trouwt Het Bildt 12-07-1818 Jan Harmens Dijkstra, geboren Sint Jacobiparochie 30-04-1789 en gedoopt aldaar 31-05-1789, zoon van Harm Jans en Elske Jans
  b. Tietje Sierks de Vries, geboren Sint Annaparochie 24-03-1798 en gedoopt aldaar 15-04-1798, trouwt Het Bildt 23-02-1823 Pieter Arjens Dijkstra, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1796, overleden Het Bildt 03-06-1849, zoon van Arjen Martens en Renskje Pieters
  c. Pieter, geboren Vrouwenparochie 10-05-1801 en gedoopt Sint Annaparochie 24-05-1801   volgt III
     
III. Pieter Sierks de Vries, geboren Vrouwenparochie 10-05-1801 en gedoopt Sint Annaparochie 24-05-1801, trouwt Het Bildt 18-01-1829 Trijntje Hendriks van Schepen, geboren Vrouwenparochie 21-11-1802 en gedoopt aldaar 19-12-1802, dochter van Hendrik Feikes van Schepen en Geeske Lieuwes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Geeske Pieters de Vries, geboren Het Bildt 09-07-1828,  overleden aldaar 21-07-1828
  b. Hendrik Pieters de Vries, geboren Vrouwenparochie 10-04-1830   volgt IV
  c. Maaike Pieters de Vries, geboren Het Bildt 23-10-1835, overleden aldaar 11-02-1836
     
IV. Hendrik Pieters de Vries, geboren Vrouwenparochie 10-04-1830, trouwt Het Bildt 15-05-1856 Doetje Sybes Schaaf, geboren Vrouwenparochie 21-12-1830, overleden Het Bildt 09-05-1907, dochter van Sybe Sjoerds Schaaf en Baukje Dirks Kunst

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pieter Hendriks de Vries, geboren Vrouwenparochie 11-04-1857   volgt V.A
  b. Trijntje Hendriks de Vries, geboren Vrouwenparochie 09-08-1860
   - levenloos kind (dochter); Vrouwenparochie 07-11-1861
  c. Sybe Hendriks de Vries, geboren Vrouwenparochie 09-09-1863
  d. Baukje Hendriks de Vries, geboren Vrouwenparochie 25-12-1865, trouwt Het Bildt 03-01-1889 Anne Jans Boersma, geboren Ee 1865, zoon van Jan Jans Boersma en Froukje Klazes Smits
  e. Gelske Hendriks de Vries, geboren Vrouwenparochie 25-11-1867, trouwt Het Bildt 11-05-1893 Pieter Pieters Bloembergen, geboren  Beetgum ca. 1870, zoon van Pieter Pieters Bloembergen en Antje Ales Vellinga
  f. Johannes Hendriks de Vries, geboren Vrouwenparochie 17-03-1871   volgt V.B
   - levenloos kind (zoon); Vrouwenparochie 27-02-1876
     
V.A Pieter Hendriks de Vries, geboren Vrouwenparochie 11-04-1857, vertrokken naar USA 14-06-1883, trouwt Het Bildt 12-05-1881 Itske Swart, geboren Vrouwenparochie 26-01-1860, vertrokken naar USA 14-06-1883, dochter van Lammert Swart en Feikje Lep

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje de Vries, geboren 06-05-1882, vertrokken naar USA 14-06-1883
     
V.B Johannes Hendriks de Vries, geboren Vrouwenparochie 17-03-1871, trouwt Het Bildt 12-12-1895 Marijke Pieters Stap, geboren Vrouwenparochie 25-05-1873, dochter van Pieter Stap en Rinske Sybesma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pieter de Vries, geboren Het Bildt 06-09-1896
     

contact

naar boven

disclaimer