GENEALOGIE DIJKSTRA


     
I. Sijbren Rinzes trouwt Antje Foppes

uit dit huwelijk:
 

  a. Foppe, geboren Beetgum 04-11-1770 en gedoopt aldaar 03-02-1771   volgt II
     
II.

Foppe Sijbrens Dijkstra, wagenmaker, geboren Beetgum 04-11-1770, overleden St. Jacobiparochie 21-12-1824, trouwt (1) Vrouwenparochie 18-05-1800 Liesbeth Orks Dijkstra, geboren Vrouwenparochie 04-03-1777 en gedoopt aldaar 17-04-1785, overleden St. Jacobiparochie 29-03-1821, dochter van Ork Hessels Dijkstra en Antje Johannes, trouwt (2) Het Bildt 29-07-1822 Antje Cornelis de Groot, weduwe van Piebe Berends van Rosendal, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1775, dochter van Cornelis Wops en Neeltje Dirks

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie 1725-1810 - Inventarisnr.: 128
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 18 mei 1800 in Vrouwenparochie
Man          : Foppe Sybrens afkomstig van Vrouwenparochie
Vrouw       : Lysbet Orks afkomstig van Vrouwenparochie

uit 1e huwelijk:
 

  a. Antje Foppes Dijkstra geboren 27-03-1801 en gedoopt Sint Jacobiparochie 14-06-1801, overleden Sint Jacobiparochie 18-02-1827, gehuwd, trouwt Het Bildt 23-06-1822 Jan Watzes van Dijk, geboren Blija 18-02-1800 en gedoopt aldaar 09-03-1800, zoon van Watze Jans van Dijk en Antje Tjalles
  b. Grietje Foppes Dijkstra, geboren 25-11-1804  en gedoopt Sint Jacobiparochie 06-01-1805, overleden Berlikum 23-06-1865, trouwt Menaldum 28-05-1828 Klaas Pieters Schiphof, arbeider, geboren Berlikum 04-01-1801, overleden aldaar 09-06-1869, zoon van Pieter Klazes Schiphof en Grietje Aukes
     

contact

naar boven

disclaimer