GENEALOGIE DIJKSTRA


     
I. Hessel Jans, bij huwelijk afkomstig van Kubaard, trouwt Kubaard 04-05-1662 Griet Orks, bij huwelijk afkomstig van Oosterlittens

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Kubaard Waaxens 1647-1810 - Inventarisnr.: 392
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 4 mei 1662 in Kubaard
Man          : Hessel Jans afkomstig van Kubaard
Vrouw       : Griet Orks afkomstig van Oosterlittens

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Rynskee, gedoopt Kubaard en Waaxens 10-05-1663
  b. Jan, gedoopt Kubaard-Waaxens 16-07-1671
  c. Lysbedt, gedoopt Kubaard-Waaxens 24-09-1673
  d. Ork, gedoopt Kubaard-Waaxens 15-05-1676  volgt II
     
II. Ork Hessels, gedoopt Kubaard-Waaxens 15-05-1676, trouwt (1) Kubaard 24-11-1700 Mons Meinerds, bij huwelijk afkomstig van Stiens, trouwt (2) - 3e proclamatie Stiens 19-01-1716 Antje Cornelis, bij huwelijk afkomstig van Stiens

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Kubaard Waaxens 1647-1810 - Inventarisnr.: 392
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 24 november 1700 in Kubaard
Man          : Ork Hessels afkomstig van Kubaard
Vrouw       : Mons Meijnerts afkomstig van Stiens

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Stiens 1619-1811 - Inventarisnr.: 477
Vermelding : Derde proclamatie op 19 januari 1716 in Stiens
Man          : Ork Hessels afkomstig van Stiens
Vrouw       : Antje Cornelis afkomstig van Stiens

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Hessel, gedoopt Stiens 08-02-1704  volgt III
  b. Lysbet, gedoopt Stiens 08-02-1704
     
III. Hessel Orks, gedoopt Stiens 08-02-1704, overleden voor 1749, trouwt (1) Vrouwenparochie 14-02-1733 Grytje Pyters, bij huwelijk afkomstig van Wanswerd, trouwt (2) Vrouwenparochie 17-03-1737 Trijntje Philips, bij huwelijk afkomstig van Sint Annaparochie

Quotisatiekohieren 1749 - Het Bildt, fol. 54
wed. Hessel Orks, Het Bildt/ 
Plaats: Vrouwenparochie   /   Omschrijving: gemeene boerin
Gezin volw: 5 en kind: 1    /  Aanslag: 16-4-0
Verhoging: -                    /  Vermogen: -

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie 1725-1810 - Inventarisnr.: DTB 128
Vermelding : Bevestiging huwelijk van 14 februari 1733 in Vrouwenparochie
Man          : Hessel Orks afkomstig van Oudebildtzijl
Vrouw       : Grytje Pyters afkomstig van Wanswerd

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie 1725-1810 - Inventarisnr.: DTB 128
Vermelding : Bevestiging huwelijk van 17 maart 1737 in Vrouwenparochie
Man          : Hessel Orks afkomstig van Oudebildtzijl
Vrouw       : Trijntje Philips afkomstig van St. Annaparochie

uit 1e huwelijk:
 

  a. Ork, geboren Vrouwenparochie 05-1735 en gedoopt aldaar op belijdenis 05-05-1785   volgt IV
     
IV. Ork Hessels Dijkstra, geboren Vrouwenparochie 05-1735 en gedoopt aldaar op belijdenis 05-05-1785, overleden Vrouwenparochie 09-01-1820, trouwt Vrouwenparochie 08-01-1764 Antje Johannes, geboren ca. 1736, bij huwelijk afkomstig van Vrouwenparochie, overleden Vrouwenparochie 12-12-1817, dochter van Johannes Pieters en Geiske Everts

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie 1725-1810 - Inventarisnr.: DTB 128
Vermelding : Bevestiging huwelijk van 8 januari 1764 in Vrouwenparochie
Man          : Ork Hessels afkomstig van St. Annaparochie
Vrouw       : Antje Johannes afkomstig van Vrouwenparochie

uit dit huwelijk:
 

  a. Geiske Orks Dijkstra, geboren Vrouwenparochie 17-09-1765 en gedoopt Sint Jacobiparochie 29-04-1810, overleden Vrouwenparochie 04-03-1821, weudwe, trouwt Fedde Feddes
  b. Hessel, geboren ca. 1767/1768   volgt V
  c. Johanna (Johantje) Orks Dijkstra, geboren Vrouwenparochie 15-04-1774 en gedoopt aldaar 17-04-1785, overleden Vrouwenparochie 08-09-1849, trouwt Vrouwenparochie 25-01-1807 Frans Geerts Fennema, geboren Wijns 10-09-1781 en gedoopt aldaar 03-02-1782, overleden Vrouwenparochie   03-01-1823, zoon van Geert Franssen en Jenske Jetses
  d. Liesbeth Orks Dijkstra, geboren Vrouwenparochie 04-03-1777 en gedoopt aldaar 17-04-1785, overleden Sint Jacobiparochie 29-03-1821, trouwt Vrouwenparochie 18-05-1800  Foppe Sijbrens Dijkstra, wagenmaker, geboren Beetgum 04-11-1770, overleden St. Jacobiparochie 21-12-1824, zoon van Sijbren Rinzes Dijkstra en Antje Foppes
  e. Pietje Orks Dijkstra, geboren Vrouwenparochie 18-12-1780 en gedoopt aldaar 17-04-1785, overleden Het Bidt 22-05-1836, trouwt Vrouwenparochie 13-05-1810 Douwe Pieters de With, geboren Welsrijp 12-07-1783 en gedoopt aldaar 10-08-1783, overleden Het Bildt 08-06-1845, zoon van Pieter Douwes en Jantje Jelles
  f. Grietje Orks, geboren Vrouwenparochie 12-03-1785 en gedoopt aldaar 17-04-1685
     
V. Hessel Orks, bij huwelijk afkomstig van Vrouwenparochie, geboren ca. 1767/1768, overleden Het Bildt 06-05-1813, weduwnaar, trouwt (1) Vrouwenparochie Akke Klases, bij huwelijk afkomstig van Vrouwenparochie, trouwt (2) Vrouwenparochie 13-10-1805 Elisabeth Andries, bij huwelijk afkomstig van Vrouwenparochie

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie 1725-1810 - Inventarisnr.: DTB 128
Vermelding : Bevestiging huwelijk van 14 juni 1795 in Vrouwenparochie
Man          : Hessel Orks afkomstig van Vrouwenparochie
Vrouw       : Akke Klases afkomstig van Vrouwenparochie

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie 1725-1810 - Inventarisnr.: DTB 128
Vermelding : Bevestiging huwelijk van 13 oktober 1805 in Vrouwenparochie
Man          : Hessel Orcks afkomstig van Vrouwenparochie
Vrouw       : Lysbert Andries afkomstig van Vrouwenparochie

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Klaas, geboren Oude Leye onder Finkum 14-09-1795 en gedoopt Finkum/Hijum 29-11-1795
  b. Antje, geboren op Vrouwenparochie 23-08-1798 en gedoopt aldaar 07-10-1798
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  c. Antje Hessels Schaaf, geboren 26-01-1807 en gedoopt Vrouwenparochie 22-02-1807, overleden Bildt  06-05-1891, trouwt Het Bildt 16-04-1835 Jacob Franzes Dijkstra, geboren St. Jacobiparochie ca. 1803/1804, , overleden Bildt 05-10-1873, zoon van Frans Feddes Dijkstra en Joukje Jans
     

contact

naar boven

disclaimer