GENEALOGIE DIJKSTRA


     
I. Sjouke Jans, bij huwelijk afkomstig van Hijum, trouwt Hijum 15-06-1783 Bottie Lieuwes, geboren 06-01-1757 en gedoopt Stiens 13-02-1757, dochter van Lieuwe Hessels en Grietie Gosses

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Finkum Hijum 1655-1810 - Inventarisnr.: DTB 463
Vermelding  : Bevestiging huwelijk op 15 juni 1783 in Hijum
Man           : Sjouke Jans afkomstig van Hijum
Vrouw        : Bottie Lieuwes afkomstig van Stiens

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Rinske Sjoukes Dijkstra, geboren Hijum 30-06-1784 en gedoopt aldaar 22-08-1784, overleden Hijum 24-09-1843, trouwt Hijum 19-06-1803 Thijs Broers Boomsma, gedoopt Franeker 31-10-1762, overleden Menaldumadeel 03-08-1835, zoon van Broer Sjoerds en Tjeertje Thyssen
  b. Jan Sjoukes Dijkstra, geboren Hijum 05-10-1785 en gedoopt aldaar 13-11-1785   volgt II
  c. Grietje Sjoukes Dijkstra, geboren Hijum 10-05-1791 en gedoopt aldaar 05-06-1791, overleden Leeuwarderadeel 26-11-1839,  trouwt (1) Hijum 08-04-1810 Jan Jans Vroom, bij huwelijk afkomstig van Hijum, geboren ca. 1778, overleden Leeuwarderadeel 23-04-1829, trouwt (2) Leeuwarderadeel 11-08-1830 Lieuwe Klazes Nicolay, oud 44 jaar, geboren Rijperkerk 20-01-1786 en gedoopt aldaar 12-03-1786, overleden Leeuwarderadeel 02-01-1861, zoon van Klaas Lieuwes Nicolay en Grietje Gerbens
     
II. Jan Sjoukes Dijkstra, gardenier, geboren Hijum 05-10-1785 en gedoopt aldaar 13-11-1785, overleden aldaar 11-03-1840, gehuwd, trouwt Hijum 15-09-1805 Trijntje Rinzes, bij huwelijk afkomstig van Finkum, trouwt (2) Stiens 21-08-1816 Tjitske Folkerts Elsinga, geboren Finkum en Hijum 08-06-1785 en gedoopt aldaar 03-07-1785, overleden Hijum 20-05-1854, dochter van Folkert Alderts en Froukjen Franzes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Finkum Hijum 1655-1810 - Inventarisnr.: DTB 463
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 15 september 1805 in Hijum
Man          : Jan Sjoukes afkomstig van Finkum
Vrouw       : Trijntje Rinzes afkomstig van Finkum

Familienamen 1811 - Mairie Stiens, fol. 80b
Dijkstra, Jan Sjoukes, Finkum

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Sjouke, geboren Finkum 30-05-1806 en gedoopt aldaar 29-06-1806, jong overleden voor 1811
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Froukje Jans Dijkstra, geboren Huijm 31-07-1817, overleden aldaar 03-09-1821
  c. Froukje Jans Dijkstra, geboren Huijm 29-11-1823, trouwt Leeuwarderadeel 15-06-1843 Johannes Martens Dijkstra, boereknecht, geboren Hallum , zoon van Marten Hendriks Dijstra en Wyke Jarigs Hiemstra
     

contact

naar boven

disclaimer