GENEALOGIE HESSEL DOUWES


     
I. Hessel Douwes, bij huwelijk afkomstig van Stiens, trouwt Stiens 03-07-1725 Bottie Lieuwes, bij huwelijk afkomstig van Stiens

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Stiens 1619-1811 - Inventarisnr.: DTB 477
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 3 juli 1725 in Stiens
Man          : Hessel Douwes afkomstig van Stiens
Vrouw       : Bottje Lieuwes afkomstig van Stiens

uit dit huwelijk:
 

  a. Lieuwe   volgt II
  b. Janke, geboren Marrum 09-1739 en gedoopt op belijdenis Finkum 06-05-1792
     
II. Lieuwe Hessels, bij huwelijk afkomstig van Westernijkerk, trouwt Stiens 28-01-1753 Grietje Gosses, geboren 02-02-1730 en gedoopt Stiens 05-02-1730, dochter van Gosse Gerbens en Rinske Meins

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Stiens 1619-1811 - Inventarisnr.: DTB 477
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 28 januari 1753 in Stiens
Man          : Lieuwe Hessels afkomstig van Westernijkerk
Vrouw       : Grijtie Gosses afkomstig van Stiens

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Rinske, geboren 14-04-1753 en gedoopt Stiens 20-04-1753
  b. Bottie Lieuwes, geboren 06-01-1757 en gedoopt Stiens 13-02-1757, trouwt Hijum 15-06-1783 Sjouke Jans, bij huwelijk afkomstig van Hijum
  c. Yetske, geboren 04-08-1762 en gedoopt Stiens 06-06-1773
     

contact

naar boven

disclaimer