GENEALOGIE DRAGSTRA


zie voor voorgeslacht I. Teunis Jochems Dragstra: genealogie Dragt - 2
     
I.

Teunis Jochems Dragstra, gedoopt Beulake 12-06-1757, overleden Tjalleberd 18-11-1827, zoon van Jochem Jans en Jentje Jans Dragt, trouwt Tjalleberd 12-12-1784 Antje Rinzes Boonstra, geboren 03-1761 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 29-03-1761, overleden Opsterland 06-05-1825 , dochter van Rinse Jans en Hantje Sierds

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Terband Tjalleberd Luinjeberd Gersloot 1772-1812 - Inventarisnr.: 40
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 12 december 1784 in Tjalleberd
Man          : Theunes Jochems afkomstig van Oudeweg
Vrouw       : Antje Rintzes afkomstig van Oudeweg

Familienamen 1811 - Gorredijk, deel 1 folio 57
Dragstra, Theunis Jochums, Terwispel
kinderen: Jochum 26 - onbekend waar, Rinse 22, Jan 15, Jakob 12, Sierd 10, Johanna 24, Tjalberd, Jenkjen 22,

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jochem, geboren Gersloot 04-10-1785 en geboren Tjalleberd 30-10-1785
  b. Johanna Theunis Dragstra, geboren Spanga 24-09-1787 en gedoopt Scherpenzeel 30-09-1787, overleden Opsterland 27-03-1861, trouwt Tjalleberd 21-05-1809 Jouke Jans Voolstra, geboren Gersloot 23-07-1782 en gedoopt Tjalleberd 18-08-1782, overleden Jubbega 26-01-1846, zoon van Jan Annes Voolstra en Grietje Jochems
  c. Jentje Theunis Dragstra, geboren Vollenhove 01-04-1790, overleden Opsterland 17-08-1869, trouwt mairie Gorredijk 30-12-1813 Hendrik Egberts van den Berg, geboren Sintjohannesga 03-09-1788 en gedoopt Sintjohannesga en Delfstrahuizen 07-09-1788, overleden Kloosterveen (Assen) 29-10-1852, zoon van Egbert Hendriks van den Berg en Aaltje Everts
  d. Rinze, geboren Oldemarkt ca. 1792   volgt II.A
  e. Jan, geboren Spanga 27-08-1794 en gedoopt Scherpenzeel 31-08-1794, jong overleden
  f. Jan, geboren Spanga 03-10-1796   volgt II.B
  g. Jacob, geboren Terwispel 17-08-1799 en gedoopt Lippenhuizen 15-09-1799   volgt II.C
  h. Sierd, geboren Terwispel ca. 1802   volgt II.D
  i. Akke, geboren Terwispel 20-05-1804 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 26-08-1804, jong overleden
     
II.A

Rinze Theunis Dragstra, veenbaas, geboren Oldemarkt ca. 1792, overleden Terwispel 18-11-1857, trouwt Opsterland (mairie Gorredijk) 16-12-1815 Sietske Wiebes Aans, geboren Kortezwaag in het Oosterend 03-02-1793 en gedoopt Kortezwaag 24-02-1793, overleden Opsterland 17-01-1861, dochter van Wiebe Jans Aans en Grietje Wietzes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje Dragstra, geboren Terwispel 01-09-1816, overleden Opsterland 17-10-1872 als Antje Rinzes Dijkstra, trouwt Opsterland 16-03-1861 Klaas Berends Berger, geboren Sintjohannesga ca. 1816, overleden Opsterland 21-11-1898, zoon van Berend Harmens Berger en Geertje Jans de Glee
  b. Grietje Dragstra, geboren Terwispel 21-11-1818, overleden aldaar 26-02-1819
  c. Grietje Dragstra, geboren Terwispel 19-01-1820, overleden Opsterland 11-10-1861
  d. Akke Dragstra, geboren Terwispel 22-03-1822, overleden Opsterland 13-05-1882, trouwt Opsterland 14-05-1844 Wiebe Lammerts Elzinga, onderwijzer, geboren  Beetsterzwaag 04-02-1810 en gedoopt Beets, Beetsterzwaag en Olterterp 04-03-1810, overleden Opsterland 13-08-1887, zoon van Lammert Theunis en Wiebrigjen Wiebes
  e. Wybrigjen Dragstra, geboren Terwispel 01-01-1824, overleden Opsterland 25-05-1897, trouwt Opsterland 17-03-1851 Anne Tjerks van der Veen, geboren Terwispel 27-12-1823, overleden Opsterland 07-04-1917, zoon van Tjerk Jippes van der Veen en Femke Gialts Madhuizen
  f. Theunis Dragstra, geboren Terwispel 07-04-1826, overleden aldaar 20-07-1828
  g. Johanna Dragstra, geboren Terwispel 29-12-1828, overleden Opsterland 08-11-1893, trouwt Opsterland 13-04-1855 Johannes Jans Huisman, geboren Langezwaag 30-07-1821, overleden Opsterland 09-12-1896 als Johannes Jans Werkman, zoon van Jan Egberts Huisman en Hendrikje Jacobs Meyer
  h. Bontje Dragstra, geboren Terwispel 05-11-1831, overleden Schoterland 13-04-1880, trouwt Opsterland 14-05-1863 Jacob Hendriks Bles, geboren Joure ca. 1821, overleden Weststellingwerf 20-06-1882, zoon van Hendrik Klazes Bles en Geesje Jacobs Keizer
  i. Theunis Dragstra, geboren Terwispel 21-01-1836   volgt III.A
     
II.B Jan Theunis Dragstra, veenbaas, geboren Spanga 03-10-1796, overleden Opsterland 29-05-1878, trouwt Opsterland 17-02-1825 Martjen Hendriks van Duinen, geboren Ureterp 11-06-1800 en gedoopt Ureterp en Siegerswoude 06-07-1800, overleden Opsterland 19-08-1878, dochter van Hendrik Annes van Duinen en Geertje Wopkes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje Dragstra, geboren Terwispel 08-01-1826, overleden aldaar 02-07-1828
  b. Hendrik Jans Dragstra, geboren Terwispel 06-09-1827   volgt III.B
  c. Theunis Dragstra, geboren Terwispel 03-05-1832, overleden aldaar 17-04-1835
  d. Wopke Jans Dragstra, geboren Terwispel 21-05-1834   volgt III.C
  e. Theunis Dragstra, geboren Terwispel 07-11-1836   volgt III.D
  f. Anne Dragstra, geboren Terwispel 28-07-1840, overleden Opsterland 06-01-1866
  g. Jochum Dragstra, geboren Terwispel 24-10-1842, overleden aldaar 18-01-1843
  h. Antje Dragstra, geboren Terwispel 11-06-1844, overleden Opsterland 07-08-1887, trouwt Opsterland 21-07-1866 Willem Ram, geboren Echten 01-06-1841, overleden 04-03-1921, zoon van Wolter Hendriks Ram en Simkjen Willems Mast
     
II.C Jacob Theunis Dragstra, geboren Terwispel 17-08-1799 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 15-09-1799, overleden Leeuwarden 18-05-1876, trouwt Leeuwarden 15-10-1837 Elizabeth Vellinga, weduwe van Gerlof Visser, geboren 07-11-1795 en gedoopt Leeuwarden 27-11-1795, overleden aldaar 08-12-1869, dochter van Martinus Roelofs Vellinga en Fokje Jacobs van der Werff
     
II.D Sierd Theunis Dragstra ook vermeld als Dragtstra, schipper, geboren Terwispel ca. 1802, overleden Schoterland 18-08-1886, trouwt (1) ∆ngwirden 28-02-1830 Fokkjen Jochums Kalfsbeek, geboren Boornbergum 10-05-1795 en gedoopt aldaar 19-07-1795, overleden ∆ngwirden 29-11-1838, dochter van Jochum Johannes Kalfsbeek en Froukjen Gerbens, trouwt (2) ∆ngwirden 02-09-1840 Barber Jentjes van der Veer, geboren Gorredijk 15-05-1817, overleden Schoterland 21-02-1891, dochter van Jentje Rinses van der Veer en Elisabeth Lommes de Vries

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Theunis Dragstra, geboren Tjalleberd 26-05-1830, overleden Opsterland 01-09-1849
  b. Frouwkjen Dragstra, geboren Tjalleberd 10-06-1832, overleden Opsterland 19-07-1911, trouwt Opsterland 18-05-1861 Oebele Lammerts Numan, geboren Gorredijk 23-08-1833, overleden Opsterland 18-11-1918, zoon van Lammert Tjibbes Numan en Grietje Oebeles Tjitzes
  c. Antje Dragstra, geboren Tjalleberd 14-11-1834, overleden Opsterland 15-09-1871, trouwt Opsterland 13-10-1860 Hendrik Gerrits Schuitmaker, geboren Franeker 28-06-1834, overleden Schoterland 15-03-1907, zoon van Gerrit Ypes Schuitmaker en Tjietske Jans Althuis
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  d. Elisabeth Dragtstra ook vermeld als Dragstra, geboren Tjalleberd 10-01-1842, overleden Oldeboorn 04-01-1914 , trouwt ∆ngwirden 16-05-1869 Jan van der Zee, geboren Gorredijk 13-03-1836, overleden 25-09-1901, zoon van Gerrit Harmens van der Zee en Grietje Jans van der Helm
  e. Rinze Dragstra, geboren Gorredijk 08-09-1846   volgt III.E
  f. Doetje Dragstra, geboren Opsterland 26-03-1849
  g. Theunis Dragstra, geboren Terwispel 18-09-1852   volgt III.F
  h. Jochum Dragstra, geboren Gorredijk 20-01-1855   volgt III.G
  i. Ytje Dragstra, geboren (in het schip) Nieuwehorne 08-03-1859, overleden Schoterland 23-03-1908, trouwt Schoterland 14-05-1882 Jan Hendriks Dijkstra, geboren Jubbega 22-08-1839, overleden Opsterland 02-02-1911, zoon van Hendrik Oepkes Dijkstra en Geeske Jans van den Akker
     
III.A Theunis Dragstra, geboren Terwispel 21-01-1836, , overleden Heerenveen 15-09-1912, trouwt Schoterland 15-05-1864 Berendtje Thomas van der Velde, geboren Heerenveen 08-05-1841, overleden Opsterland 01-03-1906, dochter van Thomas Mintjes van der Velde en Antje Roelofs Brandenburg

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje Dragstra, geboren Terwispel 26-01-1867, trouwt Opsterland 19-05-1893 Beene Idzerda, geboren Langezwaag 23-02-1868, zoon van Andries Hommes Idzerda en Antje Beenes Brouwer
  b. Rinze Dragstra, geboren Terwispel 06-03-1870, overleden aldaar 26-12-1870
  c. Sietske Dragstra, geboren Terwispel 19-03-1872, trouwt Opsterland 10-05-1900 Harm van Zwol, geboren Terwispel 27-06-1871, zoon van Jan Jogchums van Zwol en Antje Harms Krikke
  d. Maaike Dragstra, geboren Terwispel 29-12-1874, overleden 18-03-1951 en begraven te Gorredijk, trouwt ∆ngwirden 18-05-1900 Gerke Hylkema, geboren Luinjeberd 11-06-1875, overleden 26-01-1930 en begraven te Gorredijk, zoon van Klaas Hylkes Hylkema en Wybrigje Gerkes de Ruiter
  e. Rinze Dragstra, geboren Terwispel 06-06-1878   volgt IV.A
     
III.B Hendrik Jans Dragstra, geboren Terwispel 06-09-1827, overleden Opsterland 11-01-1900, trouwt Opsterland 24-03-1851 Elisabeth Hendriks Abel, geboren Tjalleberd 08-08-1826, overleden Opsterland 02-04-1895, dochter van Hendrik Johannes Abel en Grietje Tjerks Veenstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Dragstra, geboren Terwispel 28-09-1851   volgt IV.B
  b. Hendrik Dragstra, geboren Terwispel 14-12-1855, overleden Opsterland 14-08-1918
  c. Wopke Dragstra, geboren Terwispel 10-03-1858, overleden aldaar 08-03-1863
  d. Tjerk Dragstra, geboren Terwispel 01-08-1860, overleden Opsterland 28-06-1878
  e. Wopke Dragstra, geboren Terwispel 04-09-1863   volgt IV.C
     
III.C Wopke Jans Dragstra, geboren Terwispel 21-05-1834, overleden Opsterland 19-10-1886, trouwt Opsterland 22-04-1858 Jacobje Jans Langenberg, geboren Luxwold 29-07-1837, overleden Opsterland 28-01-1903, dochter van Jan Jacobs Langenberg en Albertje Roelofs Stobbe

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Martzen Dragstra, geboren Terwispel 01-11-1859, trouwt Opsterland 10-08-1878 Jelke van der Veen, geboren Terwispel 10-09-1856, zoon van Jippe Tjerks van der Veen en Sjoukjen Jelkes van der Duim
  b. Jan Dragstra, geboren Terwispel 23-02-1861   volgt IV.D
  c. Jan Theunis Dragstra, geboren Terwispel 16-05-1862   volgt IV.E
  d. Jacob Dragstra, geboren Terwispel 28-11-1863, overleden aldaar 14-01-1864
   - levenloos kind (zoon); Terwispel 09-12-1864
  e. Albertje Dragstra, geboren Terwispel 12-09-1867, trouwt Opsterland 26-11-1886 Hendrik Hanzes Koelstra, geboren Tjalleberd 12-04-1863, zoon van Hans Hendriks Koelstra en Geeske Hanzes Oosterhof
   - levenloos kind (dochter); Terwispel 25-05-1870
  f. Anne Dragstra, geboren Terwispel 20-09-1871   volgt IV.F
  g. Jacop Dragstra, geboren Terwispel 22-11-1876, overleden aldaar 09-03-1883
     
III.D Theunis Dragstra, geboren Terwispel 07-11-1836, overleden Opsterland 22-06-1922, trouwt Opsterland 30-03-1865 Grietje Alberts Knol, geboren Tjalleberd 22-11-1843, overleden Utingeradeel 12-05-1932, dochter van Albert Harmens Knol en Elsje Jochums Akkerman

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Martje Dragstra, geboren Terwispel 11-08-1868, trouwt Opsterland 20-12-1888 Ybele Sytzes de Leeuw, geboren Gersloot 22-08-1861, zoon van Sytze Theunis de Leeuw en Lummigje Jeens Akkerman
  b. Albert Theunis Dragstra, geboren Terwispel 21-04-1871, overleden Franeker 22-10-1893
  c. Jan Dragstra, geboren Terwispel 14-05-1874   volgt IV.G
  d. Elske Dragstra, geboren Terwispel 24-09-1876, trouwt Opsterland 30-03-1900 Albert Veenstra, geboren Terwispel 31-07-1875, zoon van Jitze Hendriks Veenstra en Jeltje Alberts de Ruiter
  e. Hendrik Dragstra, geboren Terwispel 14-06-1879   volgt IV.H
  f. Jogchum Dragstra, geboren Terwispel 04-11-1881   volgt IV.I
  g. Wopke Dragstra, geboren Terwispel 22-10-1883   volgt IV.J
  h. Hendrikje Dragstra, geboren Terwispel 22-06-1886, overleden aldaar 04-09-1886
     
III.E Rinze Dragstra, geboren Gorredijk 08-09-1846, overleden Brunssum 07-09-1940, trouwt Opsterland 14-05-1880 Anke Jans Kuperus, geboren Nijeberkoop 16-04-1856, dochter van Jan Halben Kuperus en Trijntje Thijsses Haanstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje Dragstra, geboren Jubbega Schurega 03-11-1880
  b. Barbara Dragstra, geboren Jubbega Schurega 17-08-1882
  c. Sierd Dragstra, geboren Jubbega Schurega 09-10-1884   volgt IV.K
  d. Aaltje Dragstra, geboren Jubbega Schurega 13-12-1886
  e. Aaltje Dragstra, geboren Jubbega Schurega 13-04-1891, trouwt met wetteging 1 kind Heerlen 10-11-1921 Lijkele Bagchus, geboren Kuinre 01-03-1896, zoon van Wieger Bagchus  en Aaltje Veldkamp
   - levenloos kind (dochter); 17-03-1895
  f. Theunes Dragstra, geboren Schoterland 17-03-1897, overleden aldaar 19-06-1897
  g. Theunis Dragstra, geboren Schoterland 29-07-1898
     
III.F Theunis Dragstra, geboren Terwispel 18-09-1852, trouwt Opsterland 17-05-1878 Foekjen de Roos, geboren Gorredijk 14-06-1852, dochter van Aize Ygrams de Roos en Leena Wouters Jongbloed

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sierd Dragstra, geboren Beetsterzwaag 18-01-1879   volgt IV.L
  b. Lena Dragstra, geboren Beetsterzwaag 23-01-1881, trouwt Opsterland 28-05-1909 Hessel Noorderhaven, geboren Opeinde (Sm) 04-02-1882, zoon van Feike Noorderhaven en Antje Halbesma
  c. Barbara Dragstra, geboren Beetsterzwaag 13-02-1883
  d. Alberdina Dragstra, geboren Beetsterzwaag 04-06-1885
  e. Elisabeth Dragstra, geboren Beetsterzwaag 05-03-1889
  f. Tjitske Dragstra, geboren Beetsterzwaag 14-03-1891, trouwt Opsterland 10-08-1916 Pieter Rieuwer Buitenwerf, geboren Zijldijk 12-04-1885, zoon van Wigger Buitenwerf en Aaltje Koets
  g. Aize Dragstra, geboren Beetsterzwaag 22-03-1894   volgt IV.M
  h. Yttje Dragstra, geboren Beetsterzwaag 18-05-1896, trouwt Opsterland 04-06-1920 Oene Wagenaar, geboren Achlum 16-03-1896, zoon van Jan Wagenaar en Aaltje Boersma
     
III.G Jochum Dragstra, geboren Gorredijk 20-01-1855, trouwt Schoterland 14-05-1882 Antje Visser, geboren Bakkeveen 15-05-1856, dochter van Durk Harmens Visser en Harmke Feitzes van Zwol

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Barbara Dragstra, geboren Oudehorne 23-07-1883, overleden Heerlen 02-03-1960, trouwt Marl (Dld) 16-06-1907 Fredrik Strating, geboren Kalkwijk 30-06-1885, overleden Heerlen 09-05-1933, zoon van Jan Strating en Ottje Bos
  b. Theunes Dragstra, geboren Oudehorne 10-01-1885
  c. Harmke Dragstra, geboren Oudehorne 09-12-1886, trouwt Lonneker 27-06-1914 Johannes Kemperman, groentekoopman, geboren Arnhem ca. 1887, zoon van Lucas Kemperman en Francina Wassink
  d. Durk Dragstra, geboren Oudehorne 24 januari 1889
  e. Elisabeth Dragstra, geboren Oudehorne 08-07-1892, trouwt Heerlen 29-07-1916 Wieger de Jong, geboren Hoornsterzwaag 09-07-1894, zoon van Luitzen de Jong en Janke Hoekstra 
  f. Tjitske Dragstra, geboren Oudehorne 11-03-1897
     
IV.A Rinze Dragstra, geboren Terwispel 06-06-1878, overleden Opsterland 21-10-1941 en begraven te Tijnje, trouwt Opsterland 17-05-1901 Wietske van Zwol, geboren Terwispel 15-04-1881, overleden 12-05-1966 en begraven te Tijnje, dochter van Jan Jochums van Zwol en Antje Harmens Krikke

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje Dragstra, geboren Opsterland 14-03-1902
     
IV.B Jan Dragstra, geboren Terwispel 28-09-1851, trouwt Opsterland 22-02-1877 Akke alias Aukje Ongersma, geboren Drachten 07-02-1854, dochter van Binne Aukes Ongersma en Janke Klazes de Boer

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hendrik Dragstra, geboren Terwispel 27-03-1877, trouwt Opsterland 02-11-1900 Albertje Krikke, geboren Terwispel 11-12-1879, dochter van Jacob Harmens Krikke en Jantje Freerks de Vries
  b. Binne Dragstra, geboren 18-03-1879
  c. Lubertus Abel Dragstra, geboren Terwispel 15-04-1881, trouwt Opsterland 02-03-1911 Hendrikje Dam, geboren Terwispel 21-02-1882, dochter van Jan Jans Dam en Trijntje Wiegers Koning
  d. Janke Dragstra, geboren Opsterland 07-05-1883, overleden aldaar 24-06-1884
  e. Janke Dragstra, geboren Opsterland 28-05-1885, overleden aldaar 16-07-1886
  f. Auke Dragstra, geboren Smallingerland 26-07-1887, overleden aldaar 15-08-1887
  g. Auke Dragstra, geboren Terwispel 25-08-1888, trouwt Utingeradeel 27-05-1915 Baukje de Groot, geboren Akkrum 31-10-1894, dochter van Folkert de Groot en Setske de Boer
  h. Tjerk Dragstra, geboren Opsterland 10-05-1892, overleden 01-12-1972 en begraven te Grouw, trouwt 05-1924 Elizabeth Siekmans, geboren 11-10-1899, overleden 20-02-1985 en begraven te Grouw
  i. Janke Dragstra, geboren Terwispel 22-05-1896, trouwt Opsterland 14-05-1920 Jan de Jager, geboren Ureterp 19-09-1897, zoon van Jan de Jager en Wimke Buursma
  j. Elisabeth Dragstra, geboren Opsterland 18-01-1900, overleden aldaar 31-12-1900
     
IV.C Wopke Dragstra, geboren Terwispel 04-09-1863, trouwt Opsterland 10-04-1891 - ontbonden bij vonnis van        arrondissementsrechtbank Heerenveen d.d. 22-03-1912 Hendrikje de Leeuw, geboren Terwispel 28-09-1869, dochter van Willem Theunis de Leeuw en Ike Klazes Dam

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. levenloos kind (dochter); Opsterland 13-07-1891
  b. Hendrik Dragstra, geboren Terwispel 27-08-1892, trouwt Opsterland 30-12-1915 Teetske Krist, geboren Terwispel 13-06-1894, dochter van Geert Krist en Johanna Meester
  c. Willem Dragstra, geboren 11-03-1895
  d. Elisabeth Dragstra, geboren 03-05-1897
  e. Ieke Dragstra, geboren 04-12-1899
     
IV.D Jan Dragstra, geboren Terwispel 23-02-1861, trouwt Opsterland 30-07-1885 Baukje Vos, geboren Terwispel 29-10-1863, dochter van Lammert Johannes Vos en Aukje Pieters de Vries

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Wopke Dragstra, geboren Opsterland 31-05-1886
     
IV.E Jan Theunis Dragstra, geboren Terwispel 16-05-1862, overleden Maastricht 07-02-1920, trouwt (1) Opsterland 11-11-1882 Margje Harmens van Zwol, geboren Zwartsluis 16-08-1862, overleden Terwispel 28-11-1886, dochter van Harmen Baukes van Zwol en Gebbigjen Jans Tuiten, trouwt (2) Opsterland 28-07-1887 Baukje Akkerman, geboren Terwispel 09-06-1865, overleden Heerlen 12-12-1933 dochter van Johannes Jeens Akkerman en Tjitske Jacobs Drost

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Jacoba Dragstra, geboren Opsterland 05-09-1883
  b. Wolter Dragstra, geboren Opsterland 12-01-1885
  c. Wopke Dragstra, geboren Opsterland 04-09-1886
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  d. Johannes Dragstra, geboren Opsterland 31-10-1887, trouwt (1) Jacoba Ploeg, trouwt (2) Hoensbroek 04-06-1920 Maria Elisabeth Storms, geboren Merkstein, dochter van Johan Hubert Storms en Anna Catharina Fr?sch
  d. Jacoba Dragstra, geboren Opsterland 22-09-1889
  e. Tjitske Dragstra, geboren Opsterland 11-07-1891, overleden Heerlen 11-02-1924, trouwt Joseph Nijsten
  f. Martzen Dragstra, geboren Opsterland 04-10-1893, overleden Heerlen 14-04-1922, trouwt Heinrich Bernhard Saalmann
g. Elisabeth Dragstra, geboren Opsterland 04-06-1895
     
IV.F Anne Dragstra, geboren Terwispel 20-09-1871, overleden Huizum 05-07-1935 en begraven te Terwispel, gehuwd, trouwt Opsterland 12-05-1898 Trijntje Reitsma, geboren Terwispel 20-03-1873, overleden Opeinde 05-07-1935 en begraven te Terwispel, dochter van Hendrik Jans Reitsma en Margje Geerts Krikke

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Wopke Dragstra, geboren 08-04-1901
     
IV.G Jan Dragstra, geboren Terwispel 14-05-1874, trouwt Utingeradeel 22-05-1902 Martzen Westerterp, geboren  Oldeboorn 09-10-1879, dochter van Hendrik Uiltjes Westerterp en Sybrigje de Vries

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaske Dragstra, geboren ca. 1911, overleden Uitingeradeel 17-09-1916
     
IV.H Hendrik Dragstra, geboren Terwispel 14-06-1879, trouwt Opsterland 24-04-1919 Johanna van den Berg, geboren Terwispel 31-12-1885, dochter van Pieter van den Berg en Elisabeth Jacobus Akkerman
     
IV.I Jogchum Dragstra, geboren Terwispel 04-11-1881, trouwt Opsterland 19-12-1907 Aaltje Jeeninga, geboren Terwispel 28-02-1886, dochter van Jeen Jeeninga en Egbertje Moed
     
IV.J Wopke Dragstra, geboren Terwispel 22-10-1883, trouwt Utingeradeel 16-05-1912 Martzen Wagenaar, geboren Oldeboorn 06-08-1888, dochter van Christoffel Jelles Wagenaar en Trijntje Barteles Jellema
     
IV.K Sierd Dragstra, geboren Jubbega Schurega 09-10-1884, trouwt Heerlen 12-02-1920 Daatje Peters, geboren Arnhem, dochter van Franciscus Johannes Maria Peters en Aaltje Kuit
     
IV.L Sierd Dragstra, geboren Beetsterzwaag 18-01-1879, trouwt Opsterland 30-08-1907 Froukje de Groot, geboren Lippenhuizen 14-06-1879, dochter van Anne Sytzes de Groot en Janna Fokkes de Jong
     
IV.M Aize Dragstra, geboren Beetsterzwaag 22-03-1894, trouwt Opsterland 28-04-1921 Baukje Veenstra, geboren Drachten 02-03-1894, dochter van Jelle Veenstra en Hiltje Faber
     

contact

naar boven

disclaimer