GENEALOGIE FEYER


     
I. Jan Hendriks trouwt Jentje Berends

uit dit huwelijk:
 

  a. Klaas, geboren ca. 1762   volgt II
  b. Femmegjen, geboren Kolderveen en gedoopt Kolder- en Dinxterveen 08-01-1764
c. Aaltje Jans Feyer, geboren Kolderveen en gedoopt Kolder- en Dinxterveen 02-02-1766, overleden Schoterland 24-01-1832, trouwt (1) St. Johannesga-Delfstrahuizen-Rohel-Rotsterhaule 06-03-1791 Jan Jans Visser, bij huwelijk afkomstig van Rotsterhaule, geboren ca. 1764, overleden mairie Sintjohannesga 08-07-1814, trouwt (2) Schoterland 19-10-1817 Siebe Teyes van der Laan, geboren ca. 1779, overleden Schoterland 15-03-1845, zoon van Teye Siebes van der Laan en Janke Siegers
     
II. Klaas Jans Feyer, veenbaas, geboren ca. 1762, bij 1e huwelijk wonend te Havelte, daarvoor wonend te Sint Jansga, overleden ∆ngwirden 02-11-1849, trouwt (1) Havelte 05-12-1784 Trijntje Hilberts Dam, bij huwelijk wonend te Havelte, daarvoor te Sint Jansga, trouwt (2) Havelte 28-03-1795 Willempje Hendriks Wilts alias de Wilde, geboren Giethoorn 09-12-1774 en gedoopt aldaar 11-12-1774, overleden ngwirden 26-03-1862, dochter van Hendrik Hendriks Wilts alias de Wilde en Aaltje Jans Smith

Kolder- en Dinxterveen, ondertrouw- en trouwboek (1764-1811; DTB 81), 5 december 1784, pagina 185
Proclamatiedatum: 05-12-1784.
Bruidegom: Klaas Jans, woonplaats: Havelte.
Bruid: Trijntje Hilberts Dam, woonplaats: Havelte.
NB:  bruidegom voormalige woonplaats Colderveen;
       bruid voormalige woonplaats Giethoorn;
       voormalige woonplaats beiden St.Jansga

Havelte, ondertrouw- en trouwboek (1756-1812; DTB 60), 5 december 1784, pagina 34
Huwelijksdatum: 05-12-1784.
Bruidegom: Klaas Jans, woonplaats: Lageveld.
Bruid: Trijntje Hilberts Dam, woonplaats: Lageveld.

Havelte, ondertrouw- en trouwboek (1756-1812; DTB 60), 28 maart 1795, pagina 53
Huwelijksdatum: 28-03-1795.
Bruidegom: Klaas Jans, weduwnaar van Trijntje Hilberts Dam; woonplaats: Lageveld.
Bruid: Willemtje Hendriks Wild, woonplaats: Lageveld.

kinderen uit 2e huwelijk:
 

a. Jan, geboren 't Lageveld en gedoopt 11-10-1795   volgt III.A
b. Hendrik, geboren 't Lageveld en gedoopt Havelte 10-09-1797   volgt III.B
c. Jentje Klazes Feyer, geboren 't Lageveld en gedoopt Havelte 04-08-1799, overleden ngwirden 14-07-1873, trouwt ngwirden 23-03-1822 Klaas Jans Mast, geboren Oudehaske 16-03-1793, overleden ngwirden 12-04-1855, zoon van Jan Koops Mast en Margje Klazes Smid
d. Aaltje Klazes Feyer, geboren Terbandsterschans 12-10-1801 en gedoopt Tjalleberd 18-10-1801, overleden Luinjeberd 02-08-1872, trouwt Heerenveen (ngwirden) 17-01-1822 Geert Jans de Leeuw, turfmaker, geboren Langezwaag 02-01-1795, overleden Heerenveen 21-02-1875, zoon van Jan Barteles de Leeuw en Margjen Willems Hoekstra
  e. Grietje Klazes Feyer ook genaamd Geesje Klazes Feyer, geboren Terbandsterschans 25-11-1803 en gedoopt Tjalleberd 04-12-1804, overleden ngwirden 01-04-1873, trouwt ∆ngwirden 15-09-1822 Albert Jogchums Piek, geboren Rotsterhaule 04-05-1798 en gedoopt Sintjohannesga en Delfstrahuizen 06-05-1798, overleden ngwirden 23-03-1874, zoon van Jogchum Alberts en Jentje Wolters
  f. Harmen Klazes Feyers, geboren Terbandsterschans 04-06-1806 en gedoopt Tjalleberd 22-06-1806   volgt III.C
     
III.A Jan Klazes Feyer, geboren 't Lageveld en gedoopt 11-10-1795, overleden Luinjeberd 27-10-1827, trouwt ∆ngwirden 30-11-1817 Geertje Gerkes de Vries, geboren Heerenveen 11-07-1796 en gedoopt aldaar 17-07-1796, overleden Terband 01-11-1845, dochter van Gerke Lammerts de Vries en Margjen Wiegers

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Willemke Jans Feyer, geboren Tjalleberd 20-01-1819, overleden ∆ngewirden 02-09-1856 trouwt ∆ngwirden 07-05-1843 Jan Jacobs Stuiver, geboren Luinjeberd 15-10-1811, overleden ∆ngewirden 04-07-1890, zoon van Jakob Arents Stuiver en Jantje Freerks Smink
b. Marijke Jans Feyer, geboren ∆ngwirden 26-03-1821, overleden Tjalleberd 06-04-1821
c. Klaas Jans Feyer, geboren ∆ngwirden 20-02-1822, overleden Tjalleberd 07-03-1822
  d. Klaas Jans Feyer, geboren ∆ngwirden 09-07-1823   volgt IV.A
  e. Jan Jans Feyers ook genaamd Jan Jans Feijers, geboren ∆ngwirden 22-10-1827   volgt IV.B
     
III.B Hendrik Klazes Feyer, geboren 't Lageveld en gedoopt Havelte 10-09-1797, overleden Schoterland 10-03-1894, trouwt Schoterland 17-09-1820 Harmentjen Hendriks Muis alias Musch, geboren Rotsterhaule 15-03-1799 en gedoopt Sintjohannesga en Delfstrahuizen 07-04-1799, overleden Schoterland 21-06-1861, dochter van Hendrik Luiten Muis en Annigjen Jans Post alias Annigjen Jans Wind

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Klaas Hendriks Feyer, geboren Rotsterhaule 08-12-1820   volgt IV.C
b. Hendrik Hendriks Feyer, geboren Rotsterhaule 25-09-1822   volgt IV.D
c. Jan Hendriks Feyer, geboren Rotsterhaule 08-11-1824, overleden aldaar 18-12-1824
d.

Luite Hendriks Feyer, geboren Rotsterhaule 20-01-1826,  overleden aldaar 07-10-1826

e. Jan Hendriks Feyer, geboren Rohel 27-11-1829   volgt IV.E
f. Annigje Hendriks Feyer, geboren Rohel 24-08-1834, trouwt Schoterland 13-05-1877 Jacob Aukes Nijholt, geboren Oldeholtpade 03-02-1843, overleden Schoterland 09-01-1921, zoon van Auke Johannes Nijholt en Froukje Jacobs Stallinga
g. Evert Hendriks Feyer, geboren Rohel 01-01-1837, overleden aldaar 27-04-1841
h. Willem Hendriks Feyer, geboren Rohel 31-10-1840   volgt IV.F
     
III.C Harmen Klazes Feyers ook genaamd Feijer(s), geboren Terbandsterschan 04-06-1806 en gedoopt Tjalleberd 22-06-1806, trouwt AEngwirden 25-11-1826 Wybigjen Freerks Smink, geboren Giethoorn 1804, dochter van Freerk Arents Smink en Aafje Sakes Damstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaas Feyers, geboren ∆ngwirden 25-09-1827, overleden aldaar 22-01-1828
  b. Aafje Feyers ook genaamd Feijers, geboren ∆ngwirden 25-12-1828, overleden Lottergreppel (Zuidwolde) 04-05-1856, trouwt Ambt Hardenberg 14-07-1853 Reinder Boer, arbeider, geboren Noord (Hoogeveen) 30-10-1831, zoon van Klaas Jacobs Boer en Geesje Reinderts van Oosten
  c. Klaas Feyers, geboren ∆ngwirden 01-12-1830, overleden aldaar 29-12-1831
  d. Klaas Feyers ook genaamd Feijer, geboren ∆ngwirden 29-10-1832   volgt IV.G
  e. Freerk Feyers, geboren ∆ngwirden 15-06-1835
  f. Jan Feyers ook genaamd Feijer, geboren ∆ngwirden 04-11-1837   volgt IV.H
  g.. Arend Feyers ook genaamd Feijers, geboren ∆ngwirden 01-11-1840   volgt IV.I
   - levenloos kind (zoon); ∆ngwirden 01-11-1840
     
IV.A Klaas Jans Feyer, geboren Luinjeberd 09-07-1823, overleden Oudehorne 11-05-1883 trouwt Schoterland 26-05-1857 Antje Jelles Mulder, geboren Olderbekoop 02-10-1821, overleden Schoterland 28-04-1902, dochter van Jelle Geerts Mulder en Geesje Jans Duursma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Geertje Feyer, geboren Nieuwehorne 08-09-1858, overleden Oudehorne 11-10-1886, gehuwd, trouwt Schoterland 24-09-1882 Durk de Boer, geboren Langezwaag 20-04-1854, zoon van Gialt Durks de Boer en Trijntje Jans de Groot
     
IV.B Jan Jans Feyers ook genaamd Jan Jans Feijers, schoenmaker, geboren ∆ngwirden 22-10-1827, trouwt Ambt Hardenberg 04-09-1852 Wichertje Roelofs Bosch, geboren ngwirden 17-03-1821, dochter van Roelof Hendriks Bosch en Hendrikje Peters de Jong
     
IV.C Klaas Hendriks Feyer alias Feijer, geboren Rotsterhaule 08-12-1820, overleden ∆ngwirden 14-02-1892, trouwt (1) Schoterland 28-01-1841 Jeltje Klazes Baas, geboren Sintjohannesga 15-10-1813, dochter van Klaas Wiegers Baas en Antje Jans Kamper, trouwt (2) Opsterland 24-01-1853 Jantje Hendriks Voolstra, geboren Langezwaag 12-04-1829, overleden ∆ngwirden 24-10-1888, dochter van Hendrik Annes Voolstra en Metje (Neeltje) Jacobus Pool

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Harmke Klazes Feyer, geboren Rohel 27-03-1841, overleden aldaar 17-01-1845
  b. Antje Klazes Feyer, geboren Rohel 16-05-1842, overleden Schoterland 25-01-1911, gehuwd, trouwt Doniawerstal 21-02-1877 Harmen de Jong, oud 34 jaar, geboren Idskenhuizen, zoon van Harmen Harmens de Jong en Oepkjen Botes Eizema
  c. Hendrik Klazes Feyer, geboren ∆ngwirden 25-05-1845, overleden Luinjeberd 06-03-1848
  d. Hendrik Klazes Feyer, geboren Opsterland 03-08-1848, overleden aldaar 01-07-1850
  e. Harmke Klazes Feyer, geboren Opsterland 02-08-1851, overleden aldaar 21-08-1852
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  f. Harmke Klazes Feyer, geboren Terwispel 09-07-1853, overleden Opsterland 20-01-1896, gehuwd, trouwt Opsterland 24-06-1875 Albert Jacobs Noppert, geboren Nijehaske 07-05-1849, zoon van Jacob Johannes Noppert en Aaltje Gosses van der Heide
  g. Hendrik Klazes Feyer, geboren Terwispel 05-02-1855   volgt V.A
  h. Mettje Feyer, geboren Opsterland 21-04-1857, overleden aldaar 14-02-1874
  i. Hendrik Klazes Feyer, geboren Terwispel 19-05-1863   volgt V.B
  j. Anne Klazes Feyer, geboren Opsterland 09-11-1865, overleden ngwirden 29-08-1890
  k. Jan Klazes Feyer, geboren Opsterland 22-06-1872, overleden Schoterland 21-04-1892
     
IV.D Hendrik Hendriks Feyer, geboren Rotsterhaule 25-09-1822, overleden Doniawerstal 06-06-1913, trouwt Schoterland 09-09-1855 Trijntje Hendriks van der Laan, geboren Sintjohannesga 05-10-1823, overleden Haskerland 25-08-1866, dochter van Hendrik Teyes van der Laan en Tjitske Johannes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tjitske Feyer, geboren Ouwsterhaule 31-10-1855, overleden aldaar 05-08-1857
  b. Hendrik Feyer, geboren Ouwsterhaule 05-10-1857   volgt V.C
  c. Harmke Feyer, geboren Ouwsterhaule 21-01-1860, trouwt Doniawerstal 20-05-1881 Rimmelt Visser, geboren Langweer
15-07-1852, overleden Doniawerstal 01-09-1933, gehuwd, zoon van Rimmelt Piers Visser en Richtje Tjeerds van der Ende
  d. Tjitske Feyer, geboren Ouwsterhaule 20-07-1862, overleden Haskerland 29-12-1924, trouwt Haskerland 15-05-1887 Arent Berends Stuiver, weduwnaar van Jantje van der Tuin, visser, geboren Terband 06-11-1851, overleden Het Meer 16-07-1926, zoon van Berend Arents Stuiver en Geesje Pieters Stobbe
     
IV.E Jan Hendriks Feyer, geboren Rohel 27-11-1829, overleden Lemsterland 28-02-1882, trouwt (1) Lemsterland 06-12-1856 Nanke Verhoeff, geboren Delfstrahuizen 02-11-1838, overleden Schoterland 27-01-1865, dochter van Ary Verhoeff en Antje Nannes Koopmans, trouwt (2) Schoterland 17-02-1866 Antje Jans Mast, geboren Delfstrahuizen 09-05-1841, overleden Lemsterland 30-10-1918, dochter van Jan Jans Mast en Finne Fokkes Klijnsma

kinderen uit 2e huwelijk:
 

  a. Finne Feyer, geboren Lemsterland 16-10-1866, trouwt Lemsterland 23-12-1892 Rauke Kuipers, geboren Lemsterland 19-02-1858, overleden aldaar 18-02-1928, weduwnaar, zoon van Tjibbe Raukes Kuipers en Geertje Siebes Kooystra
  b. Hindrik Feyer, geboren Lemsterland 31-03-1869   volgt V.D
  c. Harmke Feyer, geboren Lemsterland 24-11-1871, overleden aldaar 20-09-1909
  d. Jan Feyer, geboren Lemsterland 04-03-1874
  e. Annigje Feyer, geboren Lemsterland 02-04-1877, trouwt Lemsterland 11-05-1916 Johan Heeringa, geboren Gaasterland 27-06- 1881, zoon van Johannes Gerbens Heeringa en Neeltje Fekkes Veltman
  f. Jan Feyer, geboren Lemsterland 08-04-1880
     
IV.F Willem Hendriks Feyer, geboren Rohel 31-10-1840, overleden Schoterland 02-05-1925, trouwt Schoterland 10-05-1868 Geesje Wiegmink, geboren Kuinre ca. 1843, overleden Schoterland 03-11-1876, dochter van Albartus Wiegmink enDirkje Jans Buter

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Harmke Feyer, geboren Rohel 27-02-1869, trouwt Schoterland 05-04-1891 Jacob Andries van der Klok, geboren Luinjeberd 29-10-1858, zoon van Andries Jacobs van der Klok en Roelofje Lubberts Kolk
  b. Albertus Feyer, geboren Rohel 25-01-1871
  c. Dirkje Feyer, geboren Rohel 01-08-1874, overleden aldaar 20-08-1875
   - levenloos kind (zoon), Schoterland 30-10-1876
     
IV.G Klaas Feyers ook genaamd Feijer(s), arbeider, geboren ∆ngwirden 29-10-1832, overleden Sleen 15-04-1905, trouwt Ambt Hardenberg 05-05-1855 Klaasje Jonker, geboren Ambt Ommen 08-09-1833, overleden Sleen 22-05-1905, dochter van Rutger Klaassens Jonker en Annigje Wiendels Drenth

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Wibigje Feijer, geboren Ambt Hardenberg 15-05-1860, overleden Meppel 27-01-1900, trouwt Meppel 02-11-1889 Jan Snijder, bezembinder, geboren Meppel 05-01-1854, overleden 22-01-1938, aldaar zoon van Hendrik Snijder en Jantje Sijberink
  b. Herm Feijer, geboren Ambt Hardenberg 01-01-1863   volgt V.E
  c. Annigjen Feijer, geboren Ambt Hardenberg ca. 1866, overleden Meppel 19-06-1936, trouwt Meppel (1) 04-05-1889 Roelof Vos, schippersknecht, geboren Beilen 06-05-1856, overleden Meppel 02-01-1890, zoon van Hermannus Vos en Jantje Bakje, trouwt Meppel (2) 16-05-1891 Johannes Hendrik de Groot, weduwnaar van Vrouwkje de Bruin, schippersknecht, schipper, geboren Meppel 25-04-1859, overleden Meppel 24-05-1925, zoon van Berend de Groot en Aaltje Eeuwig
  d. Rutger Feijer, geboren Ambt Hardenberg 08-09-1870, overleden Veenoord 22-09-1900
  e. Klaas Feijer, geboren Ambt-Hardenbergh ca. 1874   volgt V.F
  f. Jan Feijer, geboren Ambt Hardenberg ca. 1873   volgt V.G
  g. Willem Feijer, geboren Ambt Hardenberg ca. 1878   volgt V.H
     
IV.H Jan Feyers ook genaamd Feijer, arbeider, geboren ∆ngwirden 04-11-1837, overleden Vroomshoop 04-11-1919, trouwt Ambt Hardenberg 27-03-1863 Femmigje Wuite, geboren ∆ngwirden 30-08-1840, overleden Vroomshoop 01-03-1923, dochter van Hendrik Harmens Wuite en Jantje Alten Lange
     
IV.I Arend Feyers ook genaamd Feijers, daglooner, geboren ∆ngwirden 01-11-1840, overleden Deventer 1921, trouwt (1) Deventer 27-08-1868 Hendrika Dekker, weduwe van Goossen Pas, geboren Voorst ca. 1827, overleden Deventer 1910, dochter van Johannes Dekker en Goossina Juriana Jansen, trouwt (2) Deventer 29-03-1911 Hermina Hulsman, weduwe van Ari van der Star, geboren Zutphen ca. 1842, overleden Deventer 07-06-1934, dochter van Jan Hulsman en Lucretia Leussink
     
V.A Hendrik Feyer, schipper, geboren Terwispel 05-02-1855, trouwt ngwirden 12-03-1881 Kornelisje Hendriks Bakker, geboren Tjalleberd 25-02-1858, dochter van Hendrik Minzes Bakker en Willempje Bartelds ten Hoeve

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jantje Feyer, geboren ∆ngwirden 16-01-1882, overleden aldaar 28-08-1882
  b. Hendrik Feyer, geboren ∆ngwirden 16-01-1882, overleden aldaar 06-03-1884
  c. Klaas Feyer, geboren ∆ngwirden 31-05-1883, trouwt Leeuwarden 18-01-1908 Albertje van Wijk, geboren Opsterland 07-12-1883, dochter van Ybele van Wijk en Foekjen Visser
  d. Willemke Feyer, geboren Sneek 16-03-1888, overleden 08-03-1970 en begraven te Zwolle, trouwt Henk Mud, geboren 19-01-1883, overleden 14-04-1961 en begraven te Zwolle
  e. Hendrik Feyer, geboren Minnertsga (in een schip) 28-12-1890
  f Jan Feyer, geboren Leeuwarden 06-01-1895
     
V.B Hendrik Klazes Feyer, geboren Terwispel 19-05-1863, trouwt Schoterland 30-11-1893 Jantje Alberts Piek, geboren Tjalleberd 27-02-1848, overleden Schoterland, 26-03-1924, dochter van Albert Jogchums Piek en Geeske Klazes Feyer
     
V.C Hendrik Feyer, geboren Ouwsterhaule 05-10-1857, overleden Opsterland 04-12-1923, trouwt Haskerland 01-06-1884 Aatje Gerrits Lageveen, geboren Terwispel 31-12-1858, overleden Opsterland 14-01-1940, dochter van Gerrit Wiebes Lageveen en Willemke Jans Klomp

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje Feyer, geboren ngwirden 12-01-1885, , overleden aldaar 05-12-1893
  b. Willemke Feyer, geboren Opsterland 25-03-1886, overleden aldaar 23-12-1886
  c. Willemke Feyer, geboren Opsterland 14-02-1888
  d. Hendrik Feyer, geboren Opsterland 10-05-1890, overleden Leeuwarden 03-04-1895
  e. Gerrit Feyer, geboren Opsterland 18-06-1892
  f. Katrinus Feyer, geboren Opsterland 28-10-1894
  g. Hendrik Feyer, geboren ngwirden 30-11-1896
  h. Harmke Feyer, geboren Opsterland 03-02-1900, overleden aldaar 04-04-1902
     
V.D Hindrik Feyer, geboren Lemsterland 31-03-1869, overleden aldaar 30-03-1918 trouwt Lemsterland 17-01-1896 Berendje Dijkstra, geboren Lemsterland 02-12-1863, dochter van Rommert Annes Dijkstra en Hendrikje Jans Reyenga

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje Feyer, geboren Lemsterland 19-12-1896, overleden 04-11-1939 en begraven te Lemmer, trouwt Joost Kuipers, geboren Lemsterland 18-12-1890, overleden 25-09-1969 en begraven te Lemmer, zoon van Klaas Kuipers en Elizabeth de Jonge
  b. Hendrikje Feyer, geboren Lemsterland 09-04-1898, overleden 19-03-1980 en begraven te Lemmer
   - levenloos kind (dochter); Lemsterland 27-07-1899
   - levenloos kind (dochter); Lemsterland 31-05-1902
     
V.E Herm Feijer, geboren Ambt Hardenberg 01-01-1863, overleden Hoogeveen 24-03-1942, trouwt Ambt Hardenberg 18-05-1888 Trientje Jonker, geboren Gramsbergen 29-03-1867, overleden Hoogeveen 29-03-1952, dochter van Pieter Jonker en Hilligje Knol

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaas Feijer, arbeider, geboren Ambt Hardenberg ca. 1889, trouwt Gramsbergen 12-11-1915 Johanna Karssies, geboren Ambt Hardenberg ca. 1890, dochter van Geert Karssies en Jantje Beugelink
  b. Pieter Feijer, opperman, geboren Ambt Hardenberg ca. 1891, trouwt Lonneker 18-11-1921 Catriena Coelingh, geboren Coevorden 20-01-1896, dochter van Jan Pouwels Coelingh en Trijntje Timmerman
  c. Rutger Feijer, geboren Ambt Hardenberg ca. 1894, trouwt Enschede 04-07-1918 Catharina Roozeboom, geboren Enschede ca. 1894, dochter van Gerrit Roozeboom en Arnolda Wissink
  d. Hilligje Feijer, geboren Ambt Hardenberg ca. 1898, trouwt Ambt Hardenberg 20-05-1921 Klaas Bakker, schipper, geboren Ambt Hardenberg ca. 1889, zoon van Barteld Bakker en Hendrikje Smit
     
V.F Klaas Feijer, veenarbeider, geboren Ambt-Hardenbergh ca. 1874, overleden Schoonebeek 07-08-1943, trouwt Sleen 27-05-1905 Geertruit Bos, weduwe van Johannes Altena, geboren Erm 07-04-1863, overleden Schoonebeek 13-08-1943, dochter van Harmannus Bos en Roelfje Keen
     
V.G Jan Feijer, geboren Ambt Hardenberg ca. 1873, trouwt Enschede 21-11-1901 Hendrika Hardenbol, geboren Laag Nieuwkoop ca. 1877, dochter van Cornelis Hardenbol en Grietje Mulder
     
V.H Willem Feijer, arbeider, geboren Ambt Hardenberg ca. 1878, trouwt Winterswijk 11-12-1903 Hendrika Hardenbol, weduwe van Jan Feijer, geboren Laag Nieuwkoop ca. 1877, dochter van Cornelis Hardenbol en Grietje Mulder
     

contact

naar boven

disclaimer