GENEALOGIE FOKKEMA


     
I.

Fokke Tjerks, afkomstig van Duurswoude, overleden Hemrik 1794, trouwt Wijnjeterp 16-05-1751 Lolkje Everts, afkomstig van Wijnjeterp, overleden Hemrik 1792

Trouwregister Hervormde gem. Wijnjeterp-Duurswoude-Bakkeveen DTB nr. 571, 1685 - 1811 
Bevestiging huwelijk van 16 mei 1751, Wijnjeterp 
Man:          Fokke Tjerks, Duurswoude 
Vrouw:       Loltje Everts, Wijnjeterp

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tjaltje, geboren Beetsterzwaag 23-10-1757 en gedoopt Beets, Beetsterzwaag en Olterterp 30-10-1757
  b. Neeltje Fokkes, gedoopt Lippenhuizen 04-01-1761, overleden Hemrik 20-04-1842, trouwt Lippenhuizen 01-04-1781 Hendrik Klazes de Vries, arbeider, geboren Langezwaag 02-11-1755, overleden Hemrik 29-06-1841, zoon van Klaas Sygers en Maaike Hendrik
  c. Evert, gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 23-05-1763   volgt II.A
  d. Tjerk, gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 20-04-1767
  e. Janke, gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 24-05-1770
     
II.A

Evert Fokkes, gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 23-05-1763, overleden voor 1811, trouwt Hemrik 01-01-1792 Hielkje Annes (Zwart), geboren Hemrik 08-01-1773 en gedoopt Lippenhuizen 24-01-1773, overleden Opsterland 25-05-1819, dochter van Anne Hendriks en Wypkjen Clases

Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen-Terwispel-Hemrik DTB nr. 567, 1747 - 1811 
Bevestiging huwelijk van 1 januari 1792, Hemrik 
Man:       Evert Fookes, Hemrik 
Vrouw:    Hylkjen Annes, Hemrik

Akte van naamsaannemning 1811- Mairie Lippenhuizen, fol. 73v
Fokkema, Evert Fokkes wed, Hylkjen Annes, Hemrik 
kinderen:  Loltje 18 - Lippenhuizen, Wypkjen 15 - Lippenhuizen, Anne 13 - Duurswoude, Janke 10, Maaike 8,
              Fokke 6, Klaas 4, Jan 2

kinderen uit dit huwelijk : 
 

  a. Anne, geboren Hemrik 12-06-1793 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 29-09-1793, jong overleden
  b. Loltje Everts Fokkema ook genoemd Zwart, geboren Hemrik 09-10-1794 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 26-10-1794, overleden Opsterland 17-12-1866, trouwt Opsterland 09-10-1817 Eile Luitzens Bosga, geboren de Bovenknijpe 04-10-1777 en gedoopt De Knijpe en Het Meer 26-10-1777, overleden Schoterland 12-09-1827, zoon van Luitzen Eiles en Aaltje Jans
  c. Wypkjen Everts Fokkema ook genoemd Zwart, geboren Hemrik ca. 1796, overleden aldaar 05-05-1867, weduwe, trouwt Schoterland 19-10-1820 Andries Jans Siezenga, geboren Bovenknijpe ca. 1778, overleden Opsterland 15-01-1856, zoon van Jan Andries Siezenga en Lijsbeth Wiegers
  d Anne Everts Fokkema, geboren Hemrik 31-12-1798 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 20-01-1799
  e. Janke Everts Fokkema, geboren Hemrik 04-07-1801 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 02-08-1801, overleden Haskerland 04-02-1879, trouwt Rauwerderhiem 19-05-1838 Harmen Jelles Vollema, geboren Winsum ca. 1794, overleden Rauwerderhiem 18-10-1855, zoon van Jelle Pieters Vollema en Meike Beints
  f. Maaike Everts Fokkema, geboren Hemrik 23-09-1803 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 09-10-1803, overleden Opsterland 04-08-1836
  g. Neeltje Everts, geboren Hemrik 16-08-1805 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 01-09-1805, jong overleden 
  h. Fokke, geboren Hemrik 16-08-1805 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 01-09-1805   volgt III.A
  i. Klaas, geboren Hemrik 29-09-1807 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 01-11-1807   volgt III.B
  j. Jan Everts Fokkema, geboren Hemrik 11-08-1810 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 02-09-1810, overleden Opsterland 08-02-1870
     
III.A Fokke Everts Fokkema, geboren Hemrik 16-08-1805 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 01-09-1805, overleden Ooststellingwerf 17-02-1864, gehuwd, trouwt Beetsterzwaag 19-03-1829 Wypkjen alias Wiebigje Egberts Bosma, geboren Wynjeterp 23-03-1801 en gedoopt aldaar 19-04-1801, overleden Smallingerland 18-04-1868, dochter van Egbert Jans en Bontje Annes

kinderen uit dit huwelijk : 
 

  a. Evert Fokkes Fokkema, geboren Opsterland 22-10-1829, overleden Opsterland 09-03-1838
  b. Martinus Fokkes Fokkema, geboren Wijnjeterp 28-08-1834   volgt IV.A
  c. Hylkjen Fokkes Fokkema, geboren Wijnjeterp 06-07-1838, trouwt Opsterland 05-04-1859 Johannes Jans Stoker, geboren Wijnjeterp 12-11-1826, zoon van Jan Lykles Stoker en Wytske Jans
  d. Bontje Fokkes Fokkema, geboren Appelscha 23-06-1843, overleden Ooststellingwerf 15-04-1846
     
III.B Klaas Everts Fokkema, geboren Hemrik 29-09-1807 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 01-11-1807, overleden Haulerwijk 16-07-1849, trouwt Beetsterzwaag 10-07-1837 Trijntje Kornelis Katsma, geboren Lippenhuizen 13-03-1811 gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 31-03-1811, overleden Opsterland 20-07-1869, dochter van Kornelis Jans Katsma en Antje Bartus Luiting

kinderen uit dit huwelijk :
 

  a. Kornelis Klazes Fokkema, geboren Haulerwijk 19-04-1839, overleden aldaar 20-06-1840
  b. Kornelis Klazes Fokkema, geboren Haulerwijk 23-02-1841   volgt IV.B
  c. Evert Klazes Fokkema, geboren Haulerwijk 28-03-1844   volgt IV.C
  d. Antje Klazes Fokkema, geboren Haulerwijk 02-05-1846, overleden Opsterland 19-12-1877, trouwt Opsterland 23-09-1869 Wobbe Rinzes Bruinsma, geboren Wijnjeterp 10-02-1843, overleden Opsterland 03-02-1920, zoon van Rinze Wobbes Bruinsma en Geesle Klazes Veenstra
  e. Klaas Klazes Fokkema, geboren Haulerwijk 02-02-1850, overleden Opsterland 03-11-1865
     
IV.A Martinus Fokkema, geboren Wijnjeterp 28-08-1834, overleden Ooststellingwerf 24-06-1881, trouwt Ooststellingwerf 25-04-1859 Janke Geerts Baron, geboren Niebert 05-08-1833, dochter van Geert Hanzes Baron en Harmke Jans Wildschut

kinderen uit dit huwelijk : 
 

  a. Geert Fokkema, geboren Appelscha 01-02-1860   volgt V.A
  b. Fokke Fokkema, geboren Ooststellingwerf 25-06-1861   volgt V.B
  c. Harm Fokkema, geboren Ooststellingwerf 12-04-1863   volgt V.C
  d. Wiebe Fokkema, geboren Ooststellingwerf 18-05-1865
  e. Lutske Fokkema, geboren Ooststellingwerf 22-10-1867, trouwt Emmen 04-05-1888 Willem Vorsteveld, geboren Idaarderadeel 07-05-1868, zoon van Johannes Vorsteveld en Uilkje Jacobs de Wind
  f. Jan Fokkema, geboren Ooststellingwerf 16-11-1870   volgt V.D
  g. Hielkje Fokkema, geboren Ooststellingwerf 16-09-1873, trouwt (1) Amsterdam 30-01-1896 Pier Westerhuis, werkman, geboren Leeuwarden 29-09-1873, zoon van Wiebe Westerhuis en Aaltje Veenstra, trouwt (2) Amsterdam 13-04-1922 Gerben Faber, weduwnaar van Alida de Vries, timmerman, geboren Lemmer 28-03-1862. zoon van Abraham Pieters Faber en Stientje Hendriks de Roos
  h. Evert Fokkema, geboren Ooststellingwerf 16-04-1876   volgt V.E
     
IV.B Kornelis Klazes Fokkema, geboren Haulerwijk 23-02-1841, overleden Grouw 26-06-1878, trouwt Opsterland 27-11-1865 Hiltje Linzes de Vries, geboren Wijnjeterp 24-11-1835 als Hiltje Lolkema, overleden Opsterland 04-04-1914, dochter van Linze Adams de Vries en Roelke Foppes Lolkema

kinderen uit dit huwelijk: 
 

  a. Trijntje Kornelis Fokkema, geboren Wijnjeterp 27-02-1866, trouwt Opsterland 30-07-1885 Arend Johannes Mulder, geboren Jubbega Schurega 31-05-1861, zoon van Johannes Hendriks Mulder en Rinske Arends Jagersma
  b. Klaas Kornelis Fokkema, geboren Hemrik 12-01-1868   volgt V.F
  c. Roelofke Kornelis Fokkema, geboren Hemrik 09-10-1870, trouwt Ooststellingwerf 10-05-1895 Aldert Walda, geboren Donkerbroek 18-08-1864, zoon van Klaas Lukas Walda en Jantje Pieters Bosch
  d. Linze Kornelis Fokkema, geboren Wijnjeterp 20-06-1874   volgt V.G
  e. Evert Kornelis Fokkema, geboren Wijnjeterp 01-10-1876   volgt V.H
     
IV.C Evert Klazes Fokkema, geboren Haulerwijk 28-03-1844, overleden Opsterland 18-03-1915, trouwt Opsterland 06-05-1871 Sytske Jans Meter, geboren Wijnjeterp 27-04-1842, overleden Opsterland 25-03-1914, dochter van Jan Pieters Meter en Josina Pieters van der Bij

kinderen uit dit huwelijk: 
 

   - levenloos kind (dochter); Opsterland 15-10-1872
  a. Klaas Everts Fokkema, geboren Ureterp 08-01-1874   volgt V.I
  b. Jan Everts Fokkema, geboren Ureterp 15-08-1876   volgt V.J
  c. Kornelis Everts Fokkema, geboren Hemrik 20-10-1878   volgt V.K
   - levenloos kind (dochter); Opsterland 20-12-1881
   - levenloos kind (zoon); Opsterland 23-10-1886
     
V.A Geert Fokkema, arbeider, werkman, geboren Appelscha 01-02-1860, overleden Emmen 23-07-1937, trouwt (1) Emmen 04-05-1888 Hendrika Auguste Schräder, geboren Bentheim 29-06-1863, overleden Veenoord 05-06-1892, dochter van Johann Arnold Schrader en Johanna Tegelaar, trouwt (2) Sleen 23-02-1895 Egbertje Schokker, weduwe Jogchum Wolters Piek, geboren Terwispel 01-03-1863, overleden Sleen 17-12-1913, dochter van Jentje Schokker en Antje Hendriks van den Berg, trouwt (3) Emmen 03-10-1918 Femmigje Gort, weduwe van Harm de Leeuw, geboren Nieuweroort (Westerbork) 03-07-1856, overleden Emmen 19-02-1942, dochter van Fredrik Gort en Hendrikje Klaas Prins

kinderen uit 1e huwelijk :
 

  a. Evert Fokkema, geboren Veenoord 01-04-1889, overleden aldaar 14-11-1889
  b. Johan Arnold Fokkema, geboren Veenoord 14-07-1890, overleden Amsterdam 29-11-1903
  c. Martinus Fokkema, geboren Veenoord 02-06-1892, overleden aldaar 19-10-1892
 
kinderen uit 2e huwelijk :
 
  d. Jantje Geerts Fokkema, geboren Sleen 17-08-1897, trouwt Sleen 11-07-1919 Willem van Wijk, arbeider, geboren Emmen 31-12-1898, zoon van Karst van Wijk en Jipkje Veenstra
  e. Jantiena Fokkema, geboren Veenoord 31-03-1900, trouwt Emmen 06-06-1918 Lambertus Horstman, timmerman, geboren Veenoord 20-02-1898, zoon van Willem Horstman en Gooitske van der Weide
  f. Lutske Fokkema, geboren Sleen ca. 1903, trouwt Hoogeveen 30-03-1929 Warner Meinen, arbeider, geboren Alteveer 14-11-1901, zoon van Hendrik Meinen, beroep: arbeider, en Janna Fokken
  g. Hendrik Fokkema, timmerman, geboren Sleen ca. 1904, trouwt Schoonebeek 29-10-1926 Jantiena Theosiena Alting, geboren Sleen ca. 1903, dochter van Derk Alting en Jantien Strick
     
V.B Fokke Fokkema, arbeider, werkman, sjouwerman, geboren Ooststellingwerf 25-06-1861, overleden Zuilen 28-05-1935, trouwt Emmen 11-11-1887 Margaretha Olijve, geboren geboren De Haar (Odoorn) op 21-12-1862, overleden Zuilen 15-07-1935, dochter van Wolter Olijve en Albertje Stoffers

kinderen uit dit huwelijk : 
 

  a. Albertje Fokkema, geboren Nieuw Amsterdam 14-06-1888, trouwt Amsterdam 14-10-1908 Pieter Hendrik Kramer, bootwerker, geboren Bolsward 31-03-1883, zoon van Klaas Kramer en Wilhelmina Put
  b. Jantina Fokkema, geboren Veenoord 07-01-1891, trouwt (1) Amsterdam 30-11-1910 Arjan Kramer, tamboer bij de Koninklijke Marine, geboren Bolsward 05-06-1885, zoon van Klaas Kramer en Wilhelmina Put, trouwt (2) Amsterdam 07-10-1914 Johannes Joseph Alphonsus Brunemann, vuurwerker, geboren Amsterdam ca. 1886, zoon van Joseph Alphonsus Maria Philippus Brunemann en Geertruida Johanna Zehenpfenning
  c. Stoffer Fokkema, bankwerker, geboren Veenoord 22-10-1892, trouwt Amsterdam 21-05-1913 Maria Zon, geboren Amsterdam ca. 1894, dochter van Klaas Zon en Regina Maria Takken
  d. Martinus Fokkema, timmerman, geboren Amsterdam ca. 1895, overleden Utrecht 27-09-1920, trouwt met erkenning 1 kind Amsterdam 05-05-1915 - echtscheiding 26-03-1917 Maria Hendrika van der Willigen, geboren Amsterdam ca. 1897. dochter van Franciscus Albertus van der Willigen en Alida Gerarda de Vries 
    Wolter Fokkema, geboren Amsterdam ca. 1897, trouwt Zeist 21-08-1924 Geertruida van Ewijk, geboren Utrecht ca. 1893, dochter van Jerfaas van Ewijk en Christina Willemina van Alfen 
  e. Hilda Fokkema, geboren Amsterdam ca. 1899, trouwt Utrecht 12-09-1923 Cornelis Johannes Kampers, geboren Utrecht  ca 1899, zoon van Jacobus kamoers en Gerritje van Schoonhoven
  f. Wilhelmina Fokkema, geboren ca. 1905, overleden Zuilen 22-10-1930
     
V.C Harm Fokkema, schachtmeester, arbeider, bierhuishouder, geboren Ooststellingwerf 12-04-1863, overleden Emmen 20-09-1947, trouwt Emmen 18-01-1884 Oelke de Vries, geboren Nieuw Amsterdam 19-04-1863, overleden Emmen 24-08-1940, dochter van Jan de Vries en Riksien Post

kinderen uit dit huwelijk : 
 

  a. Martinus Fokkema, schachtmeester, geboren Nieuw-Amsterdam 16-09-1884, trouwt Emmen 11-01-1906 Josefina Bernhardina Vehoff, geboren Bocholt 1887, dochter van Heinrich Vehoff en Maria Schavers
  b. Riksien Fokkema, geboren Nieuw-Amsterdam 20-02-1886, overleden Veenoord 23-02-1891
  c. Jan Fokkema, scheepsjager, landarbeider, geboren Nieuw Amsterdam 27-10-1887, overleden Ooststellingwerf 28-05-1950, trouwt Emmen 02-06-1923 Harmanna Grave, geboren Nieuwe Pekela 25-10-1899, dochter van Harm Grave en Anna Bakker
  d. Johannes Fokkema, arbeider, geboren Veenoord 09-01-1890, trouwt Emmen 29-05-1913 Henderika Jonker, geboren Erica 16-02-1889, dochter van Jacobus Johannes Jonker en Willemtje Kortwijk
  e. Evert Fokkema, geboren Veenoord 28-01-1892, overleden aldaar 15-10-1893
  f. Riksien Fokkema, geboren Veenoord 01-02-1894, trouwt Emmen 28-03-1918 Hermannus Poelman, arbeider, geboren Erica 09-04-1891, zoon van Eit Poelman en Aaltje Vos
  g. Lutske Fokkema, geboren Veenoord 03-02-1896, trouwt Emmen 26-10-1926 Hilvert Meems, bakker, geboren Vlagtwedde 26-09-1896, zoon van Geert Meems en Hanna ter Horst
  h. Lübattes Fokkema, schipper, geboren Greffen ca. 1898, trouwt Emmen 21-06-1919 Geertje van der Weide, geboren Amsterdamscheveld 14-08-1899, dochter van Albert van der Weide en Hendrika Karstens
     
V.D Jan Fokkema, geboren Appelscha 16-11-1870, trouwt (1) Dordrecht 24-09-1896 Engelina van Persijn, geboren Dordrecht ca. 1875, dochter van Johannes Hermanus van Persijn  en Engelina Doorn, trouwt (2) Dordrecht 21-09-1911 Geertrui de Rek, geboren Dordrecht ca. 1868, dochter van Frans Johannes de Rek en Pieternella van der Hagen, trouwt (3) Dordrecht 18-03-1926 Heiltje Waleson, geboren Dordrecht ca. 1879, dochter van Johannes Christoffel Jacobus Herman Waleson en Sievera van der Rest

uit dit huwelijk : 
 

  a. Janke Fokkema, geboren Dordrecht ca. 1897 , trouwt Dordrecht 18-01-1917 Adrianus Petrus Heijts, geboren Bergen op Zoom ca. 1894, zoon van Jacobus Heijts en Theodora Herman
    Harm Fokkema, geboren Dordrecht ca. 1903, trouwt Dordrecht 23-05-1929 Adriana Jansen, geboren Dordrecht ca. 1905, dochter van Jan Jansen en Johanna Arbouw
  b. Martina Fokkema, geboren Dordrecht ca. 1904, trouwt Dordrecht 05-07-1928 Johannes Arnoldus Pols, geboren Dordrecht ca. 1904, zoon van Johannes Arnoldus Pols en Aaltje Jacoba van Noord
  c. Evert Fokkema, geboren Dordrecht ca. 1907, trouwt Dordrecht 02-05-1929 Cornelia de Bruijn, geboren Dordrecht ca. 1909, dochter van Adrinaus de Bruijn en Elizabeth Brandwijk
     
V.E Evert Fokkema, geboren Ooststellingwerf 16-04-1876, trouwt Emmen 04-07-1899 Jantje van der Meer, geboren Nieuweroord (Westerbork) 19-08-1876, dochter van Geert van der Meer en Grietje Knegt
     
V.F Klaas Kornelis Fokkema, geboren Hemrik 12-01-1868, trouwt Opsterland 23-11-1893 Eltje Hof, geboren Haulerwijk 15-09-1874, dochter van Jelle Jans Hof en Pietje Jans Hofstee
 
  a. Kornelis Fokkema, geboren 25-09-1894
  b. Jan Fokkema, geboren 02-04-1902
   - levenloos kind (dochter); Opsterland 26-01-1909
     
V.G Linze Kornelis Fokkema, geboren Wijnjeterp 20-06-1874, trouwt met legitimatie 1 kind Opsterland 23-12-1898 Sietske de Jong, geboren Hoornsterzwaag ca. 1875, dochter van Rienk de Jong en Korneliske de Vries
     
V.H Evert Kornelis Fokkema, geboren Wijnjeterp 01-10-1876, overleden Opsterland 15-01-1930, trouwt (1) Opsterland 17-06-1909 Martje Zandstra, geboren Hemrik 03-04-1884, overleden Opsterland 03-02-1912 dochter van Johannes Zandstra en Jantje Jans de Leeuw, trouwt (2) Opsterland 05-06-1919 Trijntje de Boer, geboren Terwispel 24-08-1888, dochter van Albert de Boer en Jacoba Kooistra
     
V.I Klaas Everts Fokkema, geboren Ureterp 08-01-1874, trouwt Opsterland 23-02-1900 Antje Hofstra, geboren Wijnjeterp 29-12-1876, dochter van Eize Hendriks Hofstra en Hielkjen Lieuwes van der Heide
     
V.J Jan Everts Fokkema, geboren Ureterp 15-08-1876, trouwt Opsterland 09-05-1901 Geertje Kort, geboren Hoornsterzwaag 19-07-1878, dochter van Wietze Bjintzes Kort en Antje Barts Sikkema
     
V.K Kornelis Everts Fokkema, geboren Hemrik 20-10-1878, trouwt Opsterland 07-05-1908 Antje Huitema, geboren Ureterp 10-08-1885, dochter van Homme Huitema en Tjetje Willems de Vries
     

contact

naar boven

disclaimer