GENEALOGIE FRANKEN


Voor voorgeslacht Arjen Kornelis Franken zie : Genealogie Aesge Aeges
     
I. Arjen Kornelis Franken, geboren onder Noorder Drachten 06-03-1765 en gedoopt Rottevalle 02-06-1765, overleden Smalliingerland 23-03-1835, zoon van Kornelis Sytses en Antje Jacobs, trouwt Rottevalle 13-11-1791 Klaaske Douwes, gedoopt Rottevalle 22-02-1767, dochter van Douwe Martens en Grietje Joostens

Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle, 1791 - DTB nr:     630, 1724 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 13 november 1791, Rottevalle
Man:          Arjen Cornelis, Rottevalle
Vrouw:       Klaaske Douwes, Rottevalle

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Ybeltje Arjens Franken, geboren Rottevalle ca. 1792, overleden Smallingerland 17-06-1863, trouwt Opsterland 01-02-1821 Jan Jans de Leeuw, weduwe van Tjitske Pieters de Vries, geboren Tjalleberd 30-10-1792, overleden Opsterland 19-03-1839, zoon van Jan Bartelds de Leeuw en Martzen Willems Hoekstra
  b. Antje Arjens Frankes, geboren Rottevalle ca. 1803, trouwt Tietjerksteradeel 16-05-1829 Sybe Folkerts Kuipers, geboren Eestrum ca. 1803, zoon van Folkert Sybes Kuipers en Saakje Boeles
  c. Grietje Arjens Franken, geboren Rottevalle ca. 1804, trouwt Tietjerksteradeel 26-05-1827 Rinse Hayes Loonstra, geboren Rottevalle ca. 1805, zoon van Haye Tjibbes Loonstra en Joukjen Rinses
  d. Kornelis, geboren Rottevalle ca. 1807   volgt II
  e. Hiltje Arjens Franken, geboren Rottevalle ca. 1809, overleden Smallingerland 03-03-1815
     
II. Kornelis Arjens Franken, geboren Rottevalle 23-02-1806, overleden Surhuisterveen 29-01-1887, trouwt Smallingerland 26-06-1830 Sjoukjen Sjirks Walstra, geboren Veenwouden 17-04-1799, overleden Harkema Opeinde op 23-04-1882, dochter van Sjirk Sijes Walstra en Neeltje Tjallings

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Arjen Kornelis Franken, geboren Drachten 14-01-1831   volgt III.A
  b. Sjirk Kornelis Franken, geboren Opeinde 02-05-1833   volgt III.B
  c. Douwe Kornelis Franken, geboren Smallingerland 01-08-1835, overleden aldaar 09-11-1838
     
III.A Arjen Kornelis Franken, geboren Drachten 14-01-1831, overleden Surhuisterveen 23-02-1898, trouwt Achtkarspelen 15-05-1874 Aaltje Haarsma, geboren Surhuizum 25-02-1836, overleden Achtkarspelen 20-03-1895, dochter van Bauke Jans Haarsma en Antje Martens Zuidersma
 
Memories van Successie - Kantoor Hardegarijp, overl. jaar 1898
Overledene  Arjen Kornelis Franken - Overleden: 23-02-1898 - Wonende: Surhuisterveen
  Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
     
III.B Sjirk Kornelis Franken, geboren Opeinde 02-05-1833, overleden Drogeham 21-02-1902, trouwt Tietjerksteradeel 20-12-1862 Loltje Benedictus, geboren  Oostermeer 30-10-1838, overleden Drogeham 08-08-1809, dochter van Dictus Teyes Benedictus en Trijntje Pieters Nicolai
 
Memories van Successie - Kantoor Hardegarijp, overl. jaar 1902
Overledene: Sierk Kornelis Franken - Overleden: 21-02-1902 - Wonende: Drogeham
  Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Dictus Franken, geboren Achtkarspelen 20-02-1863, overleden aldaar 11-08-1919
  b. Sjoukje Sierks Franken, geboren Tietjerksteradeel 23-03-1865, overleden Achtkarspelen 11-02-1931
  c. Kornelis Sierks Franken, geboren Tietjerksteradeel 15-03-1867, overleden aldaar 18-07-1867
  d. Trijntje Sierks Franken, geboren Oostermeer 19-03-1868, trouwt Achtkarspelen 18-08-1888 Riekele Borger, geboren Surhuisterveen 08-06-1861, zoon van Evert Johannes Borger en Martzen Heerkes Witteveen
  e. Kornelis Sierks Franken, geboren Tietjerksteradeel 24-07-1870, overleden Leeuwarden 27-10-1940
  f. Jeltje Franken, geboren Achtkarspelen 19-05-1873, overleden aldaar 26-05-1873
  g. Jeltje Franken, geboren Achtkarspelen 03-08-1874, overleden aldaar 14-07-1884
  h. Hiltje Sierks Franken, geboren Surhuisterveen 07-02-1878, overleden Drogeham 24-03-1948, trouwt Achtkarspelen 08-10-1904 Rinze Hendriks Kooistra, geboren Surhuisterveen 24-05-1875, overleden Drogeham 22-01-1946, zoon van Hendrik Rinzes Kooistra en Romkke Kornelis Buursma
     

contact

naar boven

disclaimer