FRAGMENTGENEALOGIE GORTWORST


     
I. Wolter Hermens Gortworst, bij 1e huwelijk afkomstig van Hoogeveen, vermeld als schipper Wolter Hermans Gortworst in de haardstedenregisters van het Zuidwoldiger Hoogeveen van 1691 t/m 1694, daarna van 1706 t/m 1725 in het Hollandsche Rot op zeer afwisselende adressen met veel hiaten als Gortworst (1706 en 1708), Wolter Harms (1711) en Wolter Gortworst (de overige jaren); hij betaalt meest de hoge bijdrage, maar de latere jaren ook de lage, begraven Hoogeveen 04-12-1754, trouwt (1) Hoogeveen 08-1685 Jantje Seijnen, bij huwelijk afkomstig van Hoogeveen, trouwt (2) Hoogeveen 03-04-1707 Elsjen Koenderts, weduwe van Marten Peters, afkomstig van Hoogeveen

Hoogeveen, trouwboek (1682-1775; DTB 67), 1 augustus 1685, pagina 7
Huwelijksdatum: 00-08-1685.
Bruidegom: Wolter Hermens, woonplaats: Hogeveen.
Bruid: Jantjen Seijnen, woonplaats: Hogeveen.
NB: huwelijksdatum onvolledig.

Hoogeveen, trouwboek (1682-1775; DTB 67), 3 april 1707, pagina 48
Huwelijksdatum: 03-04-1707; Proclamatiedatum: 12-02-1707.
Bruidegom: Wolter Hermens, weduwnaar; woonplaats: Hogeveen.
Bruid: Elsjen Koendertz, weduwe; woonplaats: Hogeveen.

uit 1e huwelijk:
 

  a. Marrichje Wolters, doet belijdenis Hoogeveen 02-07-1737 als weduwe van Gosen Jans, begraven Hoogeveen 19-08-1755, trouwt Hoogeveen 21-08-1707 Goossen Jans, geboren Hoogeveen ca. 1682, overleden Hoogeveen voor 06-10-1737, mogelijk zoon van Jan Roelofs en Margje Bartelds
  b Hermen   volgt II
 
uit 2e huwelijk:
 
  c Coendert, gedoopt Hoogeven 22-06-1709
     
II. Hermen Wolters Gortworst, begraven Hoogeveen 06-09-1773, trouwt Femmigien Alberts

uit dit huwelijk:
 

  a. Jantien Hermens Gorteworst, gedoopt Hoogeveen 27-10-1720, trouwt Albert Leffers, gedoopt Hoogeveen 20-12-1722, overleden voor 1774, zoo. van Leffert Jans en Harmtien Alberts
  b. Wolter, gedoopt Hoogeveen 02-11-1735   volgt III
     
III Wolter Harms Gortworst, gedoopt Hoogeveen 02-11-1735, trouwt (1) ca. 1764 Roelofje Alberts, trouwt (2) Hoogeveen 26-03-1775 Annigje Coops, gedoopt Hoogeveen 16-10-1740, dochter van Koop Jans en Aaltien Koops

Hoogeveen, ondertrouw- en trouwboek (1773-1775; DTB 68), 26 maart 1775, pagina 1
Huwelijksdatum: 26-03-1775.
Bruidegom: Wolters Harms Gortworst, weduwnaar.
Bruid: Annigje Coops.
NB: vader bruid Coop Jans.

uit 1e huwelijk:
 

  a. Albert, gedoopt Hoogeveen 25-08-1765
  b. Harm, gedoopt Hoogeveen 24-05-1767
  c. Harm, gedoopt Hoogeveen 08-08-1768
 
uit 2e huwelijk:
 
  d. Harm, gedoopt Hoogeveen 09-06-1776
     

contact

naar boven

disclaimer