GENEALOGIE GROEN


     
I. Pyter Dirks, boer, bij huwelijk afkomstig van Sint Annaparochie, trouwt Vrouwenparochie 22-07-1736 Trijntje Fensens, gedoopt Vrouwenparochie 30-12-1708, dochter van Fense Jans en NN

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie 1725-1810 - Inventarisnr.: 128
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 22 juli 1736 in Vrouwenparochie
Man          : Pyter Dirks afkomstig van St. Annaparochie
Vrouw       : Trijntje Fensens afkomstig van Vrouwenparochie

Quotisatiekohieren 1749 - Het Bildt, fol. 40
Pytter Dirks Kort, Het Bildt
Plaats:  Vrouwenparochie  /   Omschrijving:  sobere boer
Gezin volw:  4 en kind: 7   /   Aanslag:  43-7-0
Verhoging:  --                 /   Vermogen: --

kinderen uit dit huwelijk
 

  a. Antje, gedoopt Vrouwenparochie10-06-1737
  b. Dirk, gedoopt Vrouwenparochie 24-08-1738
  c. Gerrijt, gedoopt Vrouwenparochie 23-08-1739
  d. Gerrijt, gedoopt Vrouwenparochie 26-03-1741   volgt II
  e. Yede, gedoopt Vrouwenparochie 11-03-1742
  f. Japke, gedoopt Vrouwenparochie 10-02-1743
  g. Jacob, gedoopt Vrouwenparochie 25-05-1744
  h. Janke, gedoopt Vrouwenparochie 19-12-1745
  i. Claas, gedoopt Vrouwenparochie 14-05-1747
     
II. Gerrit Pieters, gedoopt Vrouwenparochie 26-03-1741, overleden aan de Oude dijk onder Vrouwen parochie 03-1787, trouwt Vrouwenparochie 17-05-1767 Antje Gerrits, bij huwelijk afkomstig van Vrouwenparochie, overleden 03-1798

Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie, 1767 - DTB nr:    128, 1725 - 1810
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 17 mei 1767, Vrouwenparochie
Man:             Gerryt Pyters, Vrouwenparochie
Vrouw:          Antje Gerryts, Vrouwenparochie

kinderen uit dit huwelijk
 

  a. Dirkje Gerrits Groen, geboren 18-02-1768 en gedoopt Vrouwenparochie 13-03-1768, overleden Het Bildt 21-03-1841, trouwt Vrouwenparochie 01-11-1795 Gieles Johannes van der Velde, geboren Breda ca 1764, overleden Het Bildt 29-3-1837
  b. Grietje, geboren 21-09-1769 en gedoopt Vrouwenparochie 29-10-1769, jong overleden
  c. Trijntje Gerrits Groen, geboren 16-09-1771 en gedoopt Vrouwenparochie 10-11-1771, overleden Het Bildt 18-01-1844,  trouwt Sint Annaparochie 25-09-1808 Jan Klazes Bil, weduwnaar van Trijntje Arjens,>geboren Sint Annaparochie ca. 1770, overleden Het Bildt 21-01-1842, trouwt (1) Sint Annaparochie 19-03-1797, zoon van Klaas Douwes en Mettje Jans
  d. Grietje, geboren 20-08-1774 en gedoopt Vrouwenparochie 16-10-1774
  e. Pieter, geboren 20-03-1779 en gedoopt Vrouwenparochie 25-04-1779   volgt III
  f. Hiltje Gerrits Groen, geboren 14-01-1781 en gedoopt Vrouwenparochie 25-02-1781, overleden Het Bildt 17-09-1846, weduwe, trouwt Vrouwenparochie 11-10-1801 Bouwe Jans Dijkstra, bij huwelijk afkomstig van Vrouwenparochie
  g. Gerrit, geboren 25-11-1783 en gedoopt Vrouwenparochie 22-02-1784
     
III. Pieter Gerrits Groen, geboren 20-03-1779 en gedoopt Vrouwenparochie 25-04-1779, overleden Het Bildt 22-01-1827, trouwt (1) ca. 1800 Antje Siedses Hogerhuis, geboren Oude Bildtzijl ca. 1777, overleden aldaar 08-06-1819, dochter van Sieds Wijbes en Trijntje Rynks, trouwt (2) Het Bildt 26-11-1820 Renske Tjepkes Tjepkema, weduwe van Roelof Myntjes, geboren Vrouwenparochie ca. 1773, overleden Het Bildt 08-06-1836, dochter van Tjepke Cornelis en Ettje Franses

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Antje Pieters Groen, oud 31 jaar, geboren Vrouwenparochie, trouwt Het Bildt 08-05-1834 Sjouke Luitzens Kramer, oud 35 jaar, geboren Ferwerd, zon van Luitzen Jans en Aafke Sjoukes Rodenhuis
  b. Trijntje Pieters Groen, oud 25 jaar, geboren Nieuwebildtzijl, trouwt Het Bildt 08-05-1834 Bauke Baukes van der Leest, oud 32 jaar, geboren St. Annaparochie, zoon van Bauke Baukes van der Leest en Gepkje Klazes Bil
  c. Gerrit Pieters Groen, geboren Vrouwenparochie 14-0-1813   volgt IV
  d. Sytske Pieters Groen, oud 30 jaar, geboren Vrouwenparochie, trouwt Het Bildt 07-12-1848 Cornelis Klazes Kuiken, oud 28 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, zoon van Klaas Jacobs Kuiken en Geertje Aarts Jongsma
     
IV. Gerrit Pieters Groen, geboren Vrouwenparochie 14-0-1813, trouwt Het Bildt 20-09-1838 Sjuwke Jans Dijkstra, oud 24 jaar, geboren Sint Annaparochie, dochter van Jan Harmens Dijkstra en Hendrikje Sjardes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hendrikje Groen, geboren Sint Jacobiparochie 18-02-1839, trouwt Het Bildt 11-07-1861 Sybe Stapert, oud 24 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, zoon van Jelle Sybes Stapert en Hendrikje Jacobs Mellema
  b. Pieter Groen, geboren Sint Jacobiparochie 15-09-1840   volgt V.A
  c. Jan Groen, geboren Sint Jacobiparochie 26-11-1842   volgt V.B
  d. Antje Groen, geboren Sint Jacobiparochie 19-12-1845, vertrokken naar USA 05-04-1885, trouwt Het Bildt 05-05-1870 Pieter Haarsma, oud 25 jaar, geboren Sint Annaparochie 08-06-1844, vertrokken naar USA 05-04-1885, zoon van Pieter Pieters Haarsma en Grietje Pieters van der Ploeg
     
V.A Pieter Groen, dagloner, geboren Sint Jacobiparochie 15-09-1840, overleden Ulrum 21-12-1918, trouwt Het Bildt 14-05-1863 Pietje Dreyer, geboren Blija 01-07-1837, dochter van Arjen Fopkes Dreyer en Jitske Pieters van der Ark

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sieuwke Groen, geboren Sint Jacobiparochie 20-03-1864, overleden Ulrum 20-04-1918, trouwt Ulrum 11-10-1884 Eppe Lovers, daglooner, geboren Hornhuizen (Kloosterburen), zoon van Jakob Lovers en Geeske Wieringa
  b. Gerrit Groen, geboren Sint Jacobiparochie 18-11-1865   volgt VI.A
  c. Ytske Groen, geboren Sint Annaparochie 18-10-1867, overleden Houwerzijl 13-12-1914, trouwt Ulrum 26-10-1895 Gerrit Faber, daglooner, geboren Birdaard 27-10-1866, zoon van Jan Epkes Faber en Tjipkje Sijtzes van der Werf
  d. Arjen Groen, geboren Sint-Annaparochie  24-04-1869   volgt VI.B
  e. Jan Groen, geboren Sint Annaparochie 13-09-1870   volgt VI.C
  f. Lijsbert Groen, geboren Het Bildt 17-02-1872
  g. Hendrikje Groen, geboren Het Bildt 20-10-1873, overleden aldaar 23-07-1874
  h. Hendrikje Groen, geboren Het Bildt 27-05-1875, overleden aldaar 03-08-1875
  i. Hendrik Groen, geboren Het Bildt 06-11-1877, overleden Ulrum 18-06-1891
  j. Gerlof Groen, geboren Het Bildt 05-11-1877
     
V.B Jan Groen, geboren Sint Jacobiparochie 26-11-1842, trouwt Het Bildt 09-05-1867 Sybrigje van Marsum, oud 22 jaar, geboren te Sint Jacobiparochie, dochter van Jan Jans van Marsum en Scheltje Daniels van der Vee

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gerrit Groen, geboren Sint Jacobiparochie 17-11-1867   volgt VI.D
  b. Scheltje Groen, geboren Het Bildt 27-09-1869, overleden aldaar 29-01-1870
   - levenloos kind (dochter); Barradeel 03-10-1870
  c. Scheltje Groen, geboren Het Bildt 19-11-1871, overleden aldaar 09-12-1871 
  d. Jan Groen, geboren Sint Jacobiparochie 20-01-1873   volgt VI.E
  e. Scheltje Groen, geboren Het Bildt 14-03-1874, overleden aldaar 15-08-1874
  f. Pieter Groen, geboren Het Bildt 27-11-1875, overleden aldaar 20-04-1876 
  g. Pieter Groen, geboren Sint Jacobiparochie 04-01-1877   volgt VI.F
  h. Scheltje Groen, geboren Het Bildt 20-02-1878, overleden aldaar 17-07-1878
  i. DaniŽl Groen, geboren Sint Annaparochie 02-08-1879   volgt VI.G
  j. Sjoerd Groen, geboren Het Bildt 22-05-1881, overleden aldaar 23-06-1881 
  k. Sybe Groen, geboren Het Bildt 02-09-1882, overleden aldaar 23-09-1882 
   - levenloos kind (dochter); Het Bildt 23-10-1884
     
VI.A Gerrit Groen, dagloner, geboren Sint Jacobiparochie 18-11-1865, overleden Ulrum 08-06-1939, trouwt Ulrum 30-11-1889 Grietje Jager, geboren Ulrum, dochter van Aaltje Jager
     
VI.B Arjen Groen, geboren Sint-Annaparochie  24-04-1869, overleden Vierhuizen (Ulrum) 22-02-1935, trouwt Leens 21-05-1891 Riekje Boersma, geboren Hantumeruitburen 28-09-1870, dochter van Oege Jacobs Boersma en Pietje Freerks Westra
     
VI.C Jan Groen, geboren Sint Annaparochie 13-09-1870, overleden Zoutkamp 20-03-1951, trouwt Ulrum 14-11-1891 Emke Helder, geboren Ulrum, zoon van Harm Helder en Korneliske Arents   
     
VI.D Gerrit Groen, geboren Sint Jacobiparochie 17-11-1867, trouwt Het Bildt 29-10-1891 Simpkje Andriessen, oud 20 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, dochter van Foppe Andriessen en Geertje Wierda
     
VI.E Jan Groen, geboren Sint Jacobiparochie 20-01-1873, trouwt Het Bildt 13-02-1896 Trijntje Bronger, oud 21 jaar, geboren Sint Annaparochie, dochter van Klaas Bronger en Albertje van der Ploeg
     
VI.F Pieter Groen, geboren Sint Jacobiparochie 04-01-1877, trouwt Het Bildt 27-06-1895 Jeltje Vrieswijk, oud 20 jaar, geboren Minnertsga, dochter van Jan Vrieswijk en Rinske Norbruis
     
VI.G DaniŽl Groen, geboren Sint Annaparochie 02-08-1879, trouwt Het Bildt 11-05-1905 Dirkje Riewald, oud 24 jaar, geboren Sint Annaparochie, dochter van Frans Riewald en Foekjen Faber
     

contact

naar boven

disclaimer