GENEALOGIE HARMEN HENDRICKS


     
I. Harmen Hendricks, veenbaas, gedoopt Opeinde 12-02-1654, overleden Rottevalle na 1716, trouwt Opeinde 07-02-1675 Wipcke Linzes, gedoopt Opeinde 22-08-1652, overleden Rottevalle 1694

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Nijega Opeinde 1640-1704 - Inventarisnr.: DTB 626
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 7 februari 1675 in Opeinde
Man          : Harmen Hendricks
Vrouw       : Wipk Lenses afkomstig van Rottevalle

uit dit huwelijk:
 

a. Hendrik Harmens, gedoopt Opeinde 20-10-1678   volgt II
     
II. Hendrik Harmens, veenbaas en ouderling, gedoopt Opeinde 20-10-1678, overleden Rottevalle 1733, trouwt (1) met eerste proclamatie Oudega 30-12-1702 Sjouckjen Cornelis, overleden voor 04-1707, trouwt (2) met eerste proclamatie Oudega 22-05-1708 Gerlske Sybes, gedoopt Boornbergum 14-04-1682, overleden Rottevalle na 1749, dochter van Sybe Sydses en Teatske Binnes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Nijega Opeinde 1640-1704 - Inventarisnr.: DTB 626
Vermelding : Eerste proclamatie op 30 december 1702 in Oudega
Man          : Hendrick Harmens
Vrouw       : Sjouckjen Cornelis
Opmerking  : later ook gehuwd

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Nijega Opeinde 1640-1704 - Inventarisnr.: DTB 626
Vermelding : Eerste proclamatie op 22 mei 1708 in Oudega
Man          : Hendrik Harmens afkomstig van Rottevalle
Vrouw       : Gerlke Sybis afkomstig van Rottevalle

uit 2e huwelijk:
 

  a. Rinse Hendriks, gedoopt Rottevalle 09-12-1726   volgt III
   
III. Rinse Hendriks, boer, gedoopt Rottevalle 09-12-1726, kleine boer te Rottevalle 1747, overleden Rottevalle 22-08-1798, trouwt Rottevalle 13-02-1746 Eelkjen Willems, gedoopt Opeinde 09-06-1728, overleden Rottevalle 29-04-1790, dochter van Willem Lammerts en Mincke Liebbes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle 1724-1811 - Inventarisnr.: DTB 630
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 13 februari 1746 in Rottevalle
Man          : Rinse Hendriks afkomstig van Noorderdrachten
Vrouw       : Eelkjen Willems afkomstig van Rottevalle

Quotisatiekohieren 1749 - Achtkarspelen, fol. 64
Rinse Hendriks, Achtkarspelen
Plaats: Rottevalle           /   Omschrijving: kleine boer
Gezin volw: 2 en kind: 1   /   Aanslag: 28-13-0
Verhoging: --                 /  Vermogen: --

uit dit huwelijk:
 

  a. Antje Rinzes Groenewoud, geboren Rottevalle ca. 1747, overleden aldaar 05-07-1830, trouwt Rottevalle >09-06-1774 Jakob Kornelis, boer, gedoopt Opeinde 02-01-1746, overleden Rottevalle 07-04-1808, zoon van Kornelis Sytses en Antje Jacobs
   
bronnen:
- gegevens ontleend aan kwartierstaat Klaas Bekkema
- Tresoar

contact

naar boven

disclaimer