GENEALOGIE HOEKSTRA


     
I. Willem Stevens, bij 1e huwelijk afkomstig van Oldeholtpade, trouwt (1) Oldeholtpade 14-09-1760 Geertje Cornelis, bij huwelijk afkomstig van Drachten, overl. Luxwoude voor 1780, trouwt (2) Langezwaag 12-03-1780 Mootske Johannes, bij huwelijk afkomstig van Noorderdrachten

Trouwreg. Herv. Gem. Oldeholtpade-Nijeholtpade-Oldeholtwolde-Ter Idzard - DTB nr. 772, 1674 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 14 september 1760, Oldeholtpade
Man:          Willem Stevens, Oldeholtpade
Vrouw:       Geertje Cornelis, Drachten

Trouwregister Herv. Gemeente Langezwaag-Kortezwaag-Luxwoude - DTB nr. 564, 1723 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 12 maart 1780, Langezwaag
Man:          Willem Stevens, Luxwoude
Vrouw:       Mootske Johannes, Noorderdrachten

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Cornelis Willems, geboren ca. 1762   volgt II
  b. Martjen Willems, bij huwelijk afkomstig van Luxwoude, geboren Drachten 05-02-1767 en gedoopt Langezwaag 21-04-1811, overleden Opsterland 14-08-1848, trouwt Tjalleberd 06-08-1786 Jan Bartels de Leeuw, veenwerker, turfmaker, gedoopt Beulake 15-12-1754, overleden Luinjeberd 15-12-1827, zoon van Bartelt Jacobs de Leeuw en Meinsjen Jans Dragt
  c. Gepke Willems, bij huwelijk afkomstig van Luxwoude, geboren ca. 1771, overleden ∆ngwirden 03-08-1817, gehuwd, trouwt Tjalleberd 23-10-1791 Klaas Roelofs van der Wal, geboren 06-12-1767 en gedoopt Heerenveen 20-12-1767, overleden ∆ngwirden 28-07-1826, zoon van Roelof Klases en Trijntje Hessels
   
II. Cornelis Willems Hoekstra, bij huwelijk afkomstig van Luxwoude, geboren ca. 1762, overleden Schoterland 14-05-1831, trouwt Terband 26-06-1791 Reinskjen Jans Bijker, geboren ca. 1768, overleden Haskerland 23-09-1827

Trouwreg. Herv. Gem. Terband-Tjalleberd-Luinjeberd-Gersloot, 1791 - DTB nr:    40, 1772 - 1812
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 26 juni 1791, Terband
Man:             Kornelis Willems, Luxwolde
Vrouw:          Reinskjen Jans, Luinjeberd

Familienamen 1811 - Mairie Joure, fol. 51
Hoekstra, Cornelis Willems, Joure
k. Willem 19, Geertje 18, Hindrikje 16, Antje 14, Gepke 12, Jouke 10, Jan 5, Marijke 1, allen aldaar

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Willem Hoekstra, geboren in de Wijngaarden onder Langezwaag 20-04-1792 en gedoopt Langezwaag 20-05-1792
  b. Geertje Hoekstra, geboren in de Wijngaarden onder Langezwaag 08-11-1793 en gedoopt Langezwaag 08-12-1793
  c. Hindrikje Hoekstra, geboren in de Wijngaarden onder Langezwaag 14-07-1795 en gedoopt Langezwaag 09-08-1795, overleden ∆ngwirden 08-11-1865, trouwt Haskerland 17-04-1819 Roelof Beenes de Jong, geboren ca. 1793, overleden ∆ngwirden 19-01-1854
  d. Antje, geboren ca. 1797   volgt III.A
  e. Gepke Hoekstra, geboren Gersloot ca. 1799, overleden ∆ngwirden 12-12-1865, weduwe, trouwt Schoterland 04-04-1824 Winout Jans Cuiper, geboren 01-04-1794 en gedoopt Heerenveen 11-05-1794, zoon van Jan Winouts Cuiper en Hyke Willems de Vries
  f. Jouke Hoekstra, geboren ca. 1801
  g. Jan, geboren Langezwaag ca. 1806   volgt III.B
  h. Marijke Hoekstra, geboren Joure ca. 1810, overleden Gaasterland 06-03-1851, trouwt Gaasterland 06-04-1836 David Durks Koehoorn, geboren Hemelum ca. 1791, overleden Gaasterland 04-04-1852, zoon van Antje Harmens Grietema
     
III.A Antje Kornelis Hoekstra, geboren ca. 1797

kind uit onbekende relatie:
 

  a Dirkjen Hessels Makkinga Hoekstra, geboren Haskerland 14-04-1819, overleden Leeuwarden 01-01-1904, trouwt Leeuwarden 04-09-1859 Holst van der Zee, weduwnaar van Tjamkje Tichelaar, geboren Leeuwarden 18-12-1813, overleden aldaar 01-06-1895, zoon van Halbo Wopkes van der Zee en Fronica Pinger
     
III.B Jan Kornelis Hoekstra, geboren Langezwaag ca. 1806, trouwt Schoterland 08-10-1831 Liesebet Pieters Dijkstra, geboren Offingawier 28-01-1806 en gedoopt aldaar 02-02-1806, dochter van Pieter Hendriks Dijkstra en Gerbrig Pieters

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a, Rinsche Hoekstra, geboren Gauw 01-04-1832, trouwt Gaasterland 19-05-1861 Harmen Wignand, oud 26 jaar, geboren Balk, zoon van Antje Hendriks Wignand
  b. Pieter Hoekstra, geboren Terband 24-10-1834   volgt IV.A
   - levenloos kind (zoon), ∆ngwirden 03-01-1840
  c. Gerben Hoekstra, geboren Terband 18-12-1841   volgt IV.B
  d. Feikjen Jans Hoekstra, geboren Balk 12-11-1844, overleden aldaar 20-12-1844
  e. Willem Jans Hoekstra, geboren Balk 02-11-1845   volgt IV.C
     
IV.A Pieter Hoekstra, geboren Terband 24-10-1834. trouwt Gaasterland 23-11-1862 Antje Ankes Doornspleet ook vermeld als Doorenspleet, geboren Balk 15-02-1837, overleden Gaasterland 26-04-1921, weduwe, dochter van Anke Jans Doornspleet en Aaltjen Gooitzens Bijlsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Elisabeth Pieters Hoekstra, geboren Gaasterland 16-03-1863
  b. Aaltje Pieters Hoekstra, geboren Balk 07-01-1865, trouwt Gaasterland 20-10-1887 Jurjen Smid, oud 24 jaar, geboren Harich, zoon van Willem Beerends Smid en Baukjen Jurjens de Jager
  c. Rinske Pieters Hoekstra, geboren Balk 07-12-1866, trouwt Gaasterland 13-10-1888 Harmen Jongsma, oud 23 jaar, geboren te Wijckel. zoon van Eesger Harmens Jongsma en Teatske Ferdinands Jongsma
  d. Anneke Pieters Hoekstra, geboren Balk 08-01-1869   volgt V.A
  e. Geertje Pieters Hoekstra, geboren Balk 03-01-1871, trouwt Gaasterland 06-05-1893 Jacobus Mandemaker, oud 27 jaar, geboren Heerenveen, zoon van Ahrend Mandemaker en Aaltje Jespers
  f. Jan Pieters Hoekstra, geboren 25 april 1873
  g. Cornelia Pieters Hoekstra, geboren Harich 15-03-1875, trouwt Gaasterland 23-05-1903 Pier de Kroon, oud 32 jaar, geboren Mirns en Bakhuizen, zoon van Pieter Cornelis de Kroon en Durkje Hettes Lebbing
  h. Gerben Pieters Hoekstra, geboren Gaasterland 04-10-1877   volgt V.B
     
IV.B Gerben Hoekstra, geboren Terband 18-12-1841, trouwt Gaasterland 13-11-1862 Jol Jacobs van der Veer, geboren Koudum 02-11-1829, dochter van Jacob Jans van der Veer en Jantje Wabes Schaper

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Gerbens Hoekstra, geboren Balk 25-12-1862   volgt V.C
   - levenloos kind (dochter), Gaasterland 27-12-1865
  b. Wabe Gerbens Hoekstra, geboren Gaasterland 16-01-1867
  c. Pieter Gerbens Hoekstra, geboren Ruigahuizen 23-11-1869   volgt V.D
  d. Eeuw(e) Gerbens Hoekstra, geboren Harich 26-04-1873   volgt V.E
     
IV.C Willem Jans Hoekstra, geboren Balk 02-11-1845, trouwt Gaasterland 10-09-1870 Murkjen Langeraap, geboren Sloten 22-01-1843, dochter van Johannes Klazes Langeraap en Geertje Meinesz Rinkema
     
V.A Anneke Pieters Hoekstra, geboren Balk 08-01-1869, trouwt Gaasterland 14-05-1898 Fokjen Feenstra, oud 22 jaar, geboren Oudemirdum, dochter van Johannes Douwes Feenstra en Lijsbert Jans
     
V.B Gerben Pieters Hoekstra, geboren Gaasterland 04-10-1877, overleden Sneek 18-02-1966, trouwt Hemelumer Oldeferd 06-05-1904 Dieuwke Kooiker, geboren Hemelum 13-06-1881, overleden Sneek 15-07-1967, dochter van Jouke Kooiker en Grietje Koops Knobbe

kinderen uit dit huwelijk:

     
  a. Koop Hoekstra, geboren Harich 27-12-1909, overleden 15-07-1979, trouwt Atje Poepjes, geboren Wyckeln 21-07-1909, overleden 11-07-1989, dochter van Hans Klazes Poepjes en Arendtje Roskam   
     
V.C Jan Gerbens Hoekstra, geboren Balk 25-12-1862, trouwt Gaasterland 05-05-1888 Sjoukje Muizelaar, oud 22 jaar, geboren Hemelum, dochter van Gerke Hainzes Muizelaar en Jantje Sjoukes van der Bank

kinderen uit dit huwelijk: 

     
  a. Jol Hoekstra, geboren Hemelumer Oldeferd 26-11-1895, overleden 24-03-1983 en begraven te Oudemirdum, trouwt Ane Mulder, geboren Hemelumer Oldeferd 01-11-1896, overleden 26-01-1991 en begraven te Oudemirdum, zoon van Louwerens Mulder en Jacobje Jongstra
  b. Wabe Hoekstra, geboren Hemelumer Oldeferd 31-07-1901, , overleden Gaasterland 02-05-1937, gehuwd
     
V.D Pieter Gerbens Hoekstra, geboren Ruigahuizen 23-11-1869, trouwt (1) Gaasterland 18-05-1895 Rimke Bremer, oud 28 jaar, geboren Wijckel, dochter van Lykele Jacobs Bremer en Jeltje Keizer, trouwt (2) Gaasterland 10-10-1903 Klaske Tuinier, oud 22 jaar, geboren Ruigahuizen, dochter van Rein Wiegers Tuinier en Wiegertje Wiebes Kruis

kinderen uit 1e huwelijk:  

     
  b. Jol Hoekstra, geboren Gaasterland 18-09-1896, overleden 23-06-1966 en begraven te Joure, trouwt Willem Hofstra, geboren Haskerland 15-03-1895, overleden 08-06-1960 en begraven te Joure, zoon van Riemer Hofstra en Elske de Jong
     
V.E Eeuw(e) Gerbens Hoekstra, geboren Harich 26-04-1873, trouwt Gaasterland 30-09-1893 Willemke van der Meer, oud 19 jaar, geboren Oudega (HO), dochter van Willem Ages van der Meer en Joukje Jans Bos

kinderen uit dit huwelijk:  

     
  c. Jol Hoekstra, geboren Nijemirdum 07-09-1894, overleden Sneek 13-10-1950, trouwt Gaasterland 20-09-1913 Tjeerd Verf, geboren Oudehaske 14-10-1889, overleden Sneek 05-05-1930, zoon van Jacobus Verf en Trijntje Rosie
     

contact

naar boven

disclaimer