GENEALOGIE HOPPINGA


     
I. Wyger Folkerts, bij huwelijk afkomstig van Beetgum, trouwt Beetgum 17-05-1778 Fettje Symons, bij huwelijk afkomstig van Engelum

Trouwregister Hervormde gemeente Beetgum, 1778 - DTB nr:    501, 1647 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 17 mei 1778, Beetgum
Man:             Wijger Folkerts, Beetgum
Vrouw:          Fedtje Simens, Engelum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Volkert, geboren 02-03-1779 en gedoopt Beetgum 11-04-1779, jong overleden
  b. Corneliske Wygers Hoppinga, geboren 17-01-1781 en gedoopt Beetgum 11-02-1781, overleden Het Bildt 27-04-1839, trouwt (1) Het Bildt 04-07-1811 Sjouke Dirks Lep, geboren Vrouwenparochie 20-12-1770 en gedoopt aldaar 27-01-1771, overleden Het Bildt 28-02-1814, trouwt (2) Het Bildt 29-12-1816 Pieter Doedes Koets, geboren Sint Annaparochie 24-01-1780 en gedoopt aldaar 20-02-1780, overleden Het Bildt 14-06-1827, zoon van Doede Pieters en Lijsbet Johannes
  c.

Antje Wygers Hoppinga, geboren 23-01-1784 en gedoopt Engelum 29-02-1784, overleden St Annaparochie 04-02-1856, trouwt Sint Annaparochie 06-10-1805 Gerrit Gerrits Beimers, wever, geboren Sint Annaparochie 20-10-1785 en gedoopt aldaar 20-11-1785, overleden Sint Annaparochie 25-02-1847, zoon van Gerrijt Gerrijts Beimers en Antje Paulus

  d. Simen, geboren 16-02-1787 en gedoopt Beetgum 15-04-1787   volgt II.A
  e. Grietje Wygers Hoppinga, geboren 02-01-1790 en gedoopt Beetgum 31-01-1790, overleden Menaldumadeel 19-03-1836, weduwe, trouwt Menaldumadeel 11-07-1819 Pieter Sjoerds Peterzon, geboren Berlikum ca. 1797, overleden Menaldumadeel 04-03-1832, zoon van Sjoerd Pieters en Wytske Thomas
  f. Folkert, geboren 30-06-1793 en gedoopt Beetgum 21-07-1793   volgt II.B
     
II.A Simen Wygers Hoppinga, dagloner, geboren Menaldum 16-02-1787 en gedoopt Beetgum 15-04-1787, overleden Breslau ca. 1813, trouwt ca. 1807 Yttje Gerbens Draaisma, geboren ca. 1781, overleden Menaldumadeel 13-01-1819
 
Soldaten leger Napoleon - data J.A. Paasman
  Hoppinga, Simon Wygers dagloner, geb. Menaldum 16.02.1787, gehuwd, wonende te Finkum, zoon van Wyger Folkerts en Fettje Simons;l
lichting 1808 mairie Stiens lot nr. 42; plaatsvervanger voor Sikke Meintes Sixma (geb. 1788) te Goutum;
fuselier 87e Cohorte Nat. Garde 1e Ban onder nr. 428 in garnizoen te Groningen; 12e regt. jagers te paard, 6e comp.;
wordt eind 1814 vermist; zijn laatste bericht was van 22.04.1813 uit Eisenach; 03.10.1813 overleden in het hospitaal te Breslau
Bronnen: Tresoar nr. 742 op de lijst vermisten toegang 11 inv.nr. 6510 nr. 22; Tresoar toegang 8/4052. 061; 8/4032 nr. 10; NA Mil. stamboeken inv.nr. 2.01.15 pak 149 H2 nr. 316 Raf Stiens fol. 90

Familienamen 1811 - Mairie Stiens, fol. 90
Hoppinga, Simen Wiegers, Finkum
k. Fettje 3, Trijntje 1

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Fettje Siemens Hoppinga, geboren Stiens 23-09-1809 en gedoopt Finkum 10-12-1809, overleden Leeuwarderadeel 06-05-1866, trouwt Menaldumadeel 16-03-1836 Jan Johannes Adema, geboren Garijp ca. 1806, overleden Menaldumadeel 06-02-1858. zoon van Johannes Gerrits en Beitske Jans
  b. Trijntje Siemens Hoppinga, geboren oude Leye onder Finkum 15-09-1810 en gedoopt Finkum 02-06-1811, overleden Menaldumadeel 08-12-1870, trouwt Menaldumadeel 04-11-1846 Bokke Taekes de Vries, geboren Menaldumadeel 28-03-1819, overleden aldaar 17-09-1867, zoon van Taeke Kornelis de Vries en Antje Bokkes Hiemstra
  c. Wieger Hoppinga, geboren Finkum 13-03-1812   volgt III
     
II.B Folkert Wygers Hoppinga, geboren Menaldum 30-06-1793 en gedoopt Beetgum 21-07-1793, trouwt Het Bildt 12-07-1818 Neeltje Jeremias Meyer, geboren St. Jacobiparochie 1796/1797, dochter van Jeremias Gaukes Meyer en Grietje Pieters

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Grietje Hoppinga, geboren Het Bildt 28-05-1819, overleden aldaar 18-06-1824
b. Grietje Hoppinga, geboren Het Bildt 01-04-1825, overleden aldaar 04-05-1903, weduwe, trouwt Het Bildt 03-05-1849 Ritske Jochems Stap, geboren Vrouwenparochie 21-11-1825, overleden Het Bildt 27-05-1869, zoon van Jochem Abrahams Stap en Rixtje Ritskes Tulner
c. Fettje Hoppinga, geboren Het Bildt 04-06-1826, overleden aldaar 25-07-1902
d. Jeromia Hoppinga, geboren Het Bildt 17-06-1832, overleden aldaar 28-12-1891, gehuwd, trouwt Het Bildt 24-04-1856 Wybe Gerbens Smits, geboren St. Jacobiparochie 10-08-1830, overleden Het Bildt 27-12-1904, zoon van Gerben Wybes Smits en Rinske Andeles de Groot
     
III. Wieger Hoppinga, geboren Finkum 13-03-1812, overleden Menaldumadeel 28-08-1891, trouwt Menaldumadeel 18-05-1853 Lijsbet Sierks Buren, geboren Sexbierum 08-07-1818, overleden Menaldumadeel 26-12-1881, dochter van Sierk Gerrits Buren en Aaltje Doedes Postma, trouwt (2) Menaldumadeel 25-05-1882 Klaaske Heslinga, geboren Menaldum 25-05-1833 overleden aldaar 08-11-1911, dochter van Nanne Gerbens Heslinga en Antje Sybrens Heslinga

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Aaltje Hoppinga, geboren Menaldum 09-09-1854, overleden Menaldumadeel 19-04-1938, weduwe, trouwt Menaldumadeel 19-05-1881 Ytzen Toussaint, geboren Marssum 11-03-1851, overleden Menaldumadeel 09-05-1932, zoon van Joseph Jans Toussaint en Aaltje Jans van der Wal
  b. Symentje Hoppinga, geboren Menaldumadeel 06-05-1856, overleden Leeuwarden 12-02-1932, trouwt Leeuwarden 08-06-1878 Haye Dijkstra, geboren Leeuwarden 20-12-1852, zoon van Gosse Hayes Dijkstra en Antje Jorritsma
  c. Symon Hoppinga, geboren Menaldum 29-12-1857   volgt IV.A
  d. Sjirk Hoppinga, geboren Menaldumadeel 20-01-1862   volgt IV.B
     
IV.A Symon Hoppinga, geboren Menaldum 29-12-1857, overleden aldaar 21-10-1927, trouwt Menaldumadeel 16-06-1881 Janke Hogerhuis, geboren Menaldum 15-11-1859, overleden Berltsum 08-06-1950, dochter van Reimer Wybrens Hogerhuis en Janke Gerbens Gerritsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Janke Hoppinga, geboren Beetgum 01-03-1882, trouwt Menaldumadeel 21-05-1903 Ype Nauta, geboren Beetgum 09-04-1874, zoon van Berend Jelles Nauta en Eeke Jans Anema
  b. Lijsbert Hoppinga, geboren Beetgum 14-05-1883, overleden 06-06-1981, trouwt Menaldumadeel 23-05-1907 Dooitze Nauta, geboren Beetgum 01-02-1878, overleden 30-10-1954, zoon van Berend Jelles Nauta en Eke Jans Anema
  c. Wieger Hoppinga, geboren Sint Annaparochie 08-08-1886   volgt V.A
     
IV.B Sjirk Hoppinga, geboren Menaldum 20-01-1862, overleden Menaldumadeel 15-04-1917, trouwt Menaldumadeel 16-05-1889 Jantje Wijma, geboren Beetgum 03-10-1863, overleden Menaldumadeel 20-04-1936, dochter van Jouw Abrahams Wijma en Wintje Jans Wijma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jouw Hoppinga, geboren Menaldumadeel 14-10-1891   volgt V.B
  b. Liesbert Hoppinga, geboren Marssum 27-08-1898, trouwt Menaldumadeel 26-05-1921 Jan Bouma, geboren Beetgum 14-04-1897, zoon van Tjiepke Bouma en Tietje Bokma
     
V.A Wieger Hoppinga, geboren Sint Annaparochie 08-08-1886, overleden Menaldumadeel 12-06-1929, gehuwd, trouwt Menaldumadeel 07-05-1908 Sipkje de Boer, geboren Beetgum 07-02-1881, overleden 11-10-1960, dochter van Klaas de Boer en Jitske de Vries

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a.

Sijmon Wiegers Hoppinga, melkboer, geboren Beetgum 05-03-1909, trouwt 17-08-1933 Hendrikje Klazes Dankert, geboren Sint Annaparochie 09-05-1909, overleden aldaar 02-09-1982, dochter van Klaas Teunis Dankert en Antje Dirks Kuiken

     
V.B Jouw Hoppinga, geboren Marssum 14-10-1891, trouwt Menaldumadeel 06-06-1918 Janke Bosma, geboren Zwaagwesteinde 18-03-1892, dochter van Jan Bosma en Antje Jacobs Westra
     

contact

naar boven

disclaimer