DEELGENEALOGIE STEVEN HUIGENS


 
bron : Parenteel van Steven Huigens
     
I. Steven Huigens, geboren Sassenheim ca. 1410

kind uit onbekende relatie
 
  a Willem Stevens, geboren Sassenheim 1445   volgt II
     
II. Willem Stevens, geboren Sassenheim 1445

kinderen uit onbekende relatie:
 
  a. Steven Willems, geboren Sassenheim ca. 1474   zie III.A
  b. Barthout Willems, geboren Sassenheim ca. 1478   volgt III.B
  c. Claes Willems, geboren Sassenheim ca. Sassenheim   volgt III.C
     
III.A Steven Willems, geboren Sassenheim ca. 1474, overleden Sint  Jacobiparochie ca. 1536, trouwt ca. 1520 Hadewy Cornelis, overleden 1547

uit dit huwelijk o.a:
 

  a. Willem Stevens de Olde, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1535   volgt IV.A
     
III.B Barthout Willems, geboren Sassenheim

kind uit onbekende relatie:
 

  a Barthout Barthouts, geboren Sint. Jacobiparochie 1545   volgt IV.B
     
III.C Claes Willems, geboren Sassenheim ca. 1485, zoon van Willem Stevens en N.N., overleden Sint Jacobiparochie ca. 1547, trouwt w.s. Maertien Jacobs

uit dit huwelijk:
 

  a. Steven Claesens, geboren St. Jacobiparochie ca. 1520   volgt IV.C
     
IV.A Willem Stevens de Olde, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1535, overleden Harlingen vr 01-03-1603, trouwt  Emerentia alias Amerinsje Gerrits, dochter van Gerrit Laurens

uit dit huwelijk:
 

  a. Cornelis Willems, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1565   volgt V.A
     
IV.B Barthout Barthouts, geboren Sint. Jacobiparochie 1545, overleden ca. 1620, relatie met Trijntje Gerryts

Kind uit relatie met Trijntje:
 
  a. Gerryt Barthouts, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1590   volgt V.B
     
IV.C Steven Claesens, geboren St. Jacobiparochie ca. 1520, overleden aldaar 29-02-1612, trouwt (1) w.s N.N. Claesens, (2) relatie met Jannichie Lourens, dochter van Laurijs Coster, trouwt (3) voor 1575 Neeltje Arriens Scheijff

uit relatie met Jannichie Lourens:
 

  a. Jacob Stevens, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1555   volgt V.C
     
V.A Cornelis Willems, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1565, overleden aldaar ca. 1611, trouwt Maartje Walings, overleden Sint Jacobiparochie na 1652

uit dit huwelijk:
 

  a. Waling Cornelis, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1600   volgt VI
     
V.B Gerryt Barthouts, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1590, overleden aldaar vr 02-02-1655, trouwt Maartje Symons.

uit dit huwelijk:
 
  a. Maartje Gerryts, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1615, trouwt ca. 1636 Waling Cornelis, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1600
     
V.C Jacob Stevens, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1555, overleden Harlingen voor 01-02-1643, trouwt ca. 1575 Corsie Arriens Scheijff, dochter van Arrien Jans Scheijff en Marrichie Arriens

uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Jacobs, geboren ca. 1580   zie verder genealogie Kuiken
     
VI. Waling Cornelis, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1600, trouwt ca. 1636 Maartje Gerryts, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1615, dochter van Gerryt Barthouts en Maartje Symons

uit dit huwelijk:
 

  a. Cornelis Walings, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1637   volgt VII
     
VII. Cornelis Walings, meester snijder, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1637, overleden aldaar vr 1698, trouwt (1) Sint Jacobiparochie 12-11-1654 Bauckie Bartels, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie, trouwt (2) Sint Jacobiparochie 31-05-1658 Aefke Jans, bij huwelijk afkomstig van Sint Annaparochie, trouwt (3) Sint Jacobiparochie 06-12-1668 Amerens Sjoerds, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie, dochter van Sjoerd Daems en Neeltje Cornelis

Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie, 1654 - DTB nr:    123, 1650 - 1772
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 12 november 1654, St. Jacobiparochie
Man:             Cornelis Walings, St. Jacobiparochie
Vrouw:          Bauckie Bartels, St. Jacobiparochie
NB:               Hij is snijdersgezel

Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie, 1658 - DTB nr:    123, 1650 - 1772
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 31 mei 1658, St. Jacobiparochie
Man:             Cornelis Walinghs, St. Jacobiparochie
Vrouw:          Aefke Jans, St. Annaparochie
NB:               Hij is mr. Snijder en weduwnaar

Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie, 1668 - DTB nr:    123, 1650 - 1772
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 6 december 1668, St. Jacobiparochie
Man:            Cornelis Walinghs, St. Jacobiparochie
Vrouw:         Amerens Sioerds, St. Jacobiparochie

uit 2e huwelijk:
 

  a. Waling Cornelis, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1660
  b. Welmoed Cornelis, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1665, trouwt Sint Jacobiparochie 26-05-1689 Simon Minnes, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie
 
uit 3e huwelijk:
 
  c. Maartje Cornelis, geboren ca. 1670, trouwt Sint Jacobiparochie 13-01-1695 Pieter Cornelis , bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie
  d. Jannigje Cornelis Wassenaar, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1672, trouwt Sint Jacobiparochie 07-07-1700 Claas Reinders, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1674, overleden aldaar 1722, zoon van Reinder Claes Wassenaar en Aafke Jans Claas
  e. Neeltje Cornelis Wassenaar, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1675, trouwt Sint Jacobiparochie 27-02-1698 Beert Arriens (Arjens) Kuiken, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie, geboren ca. 1670, overleden Sint Jacobiparochie 27-10-1720
     
Bronnen:
- Parenteel van Steven Huigensz

- Tresoar

contact

naar boven

disclaimer