GENEALOGIE YNZE JENTIES


     
I. Ynze Jenties, bij huwelijk afkomstig van Oosterwierum, trouwt met ondertrouw Hallum 09-01-1699 Teetske Sikkes, bij huwelijk afkomstig van Hallum

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Hallum 1617-1699 - Inventarisnr.: DTB 235
Vermelding : Ondertrouw op 9 januari 1699 in Hallum
Man          : Ynse Jentjes afkomstig van Oosterwierum
Vrouw       : Taeaetske Sikkes afkomstig van Hallum
Opmerking  : attestatie naar elders

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jentie, gedoopt Bozum 21-01-1700, overleden voor 06-02-1701
  b. Jentie, gedoopt Bozum 06-02-1701, overleden voor 04-11-1703
  c. Sicke, gedoopt Bozum 12-02-1702
  d. Jentie, gedoopt Bozum 04-11-1703
  e. Jan, gedoopt Bozum 21-09-1705
  f. Maeyke (Marijke) Ynzes, gedoopt Bozum 21-11-1706, trouwt Pyter Poppes, schoenmaker te Bozum
  g. Saapke, gedoopt Bozum 29-09-1709
  h. Gryttie, gedoopt Bozum 16-08-1711
     

contact

naar boven

disclaimer