GENEALOGIE JONGSMA


     
I. Claas Ruurds, bij huwelijk afkomstig van Jubbegaaster Compagnie, overleden Antwerpen 16-01-1814, trouwt Lippenhuizen 19-06-1785 Janke Jans, bij huwelijk afkomstig van Lippenhuizen, overleden Lippenhuizen 27-08-1809

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen Terwispel Hemrik 1747-1811 - Inventarisnr.: DTB 567
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 19 juni 1785 in Lippenhuizen
Man          : Claas Ruurds afkomstig van Jubbegaaster Compagnie
Vrouw       : Janke Jans afkomstig van Lippenhuizen


Akte van naamsaanneming 1811
- Mairie Lippenhuizen, fol. 4
Jongsma, Klaas Ruurds, Hemrik
kinderen: Ruurd, Jan 17 - Lippenhuizen, Brintje 12, Sytske 25 - Lippenhuizen,   
Aangegeven door Ruurd Klazes, voor zijn vader Klaas 

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sytske Klazes Jongsma, geboren Lippenhuizen 12-10-1786, overleden Appelscha 24-03-1866, trouwt Lippenhuizen 10-06-1813 Sieger Hendriks de Vries, geboren Hemrik 21-02-1791, overleden Appelscha 20-06-1861, zoon van Hendrik Klazes de Vries en Neeltje Fokkes
  b. Ruurd, geboren Lippenhuizen ca 1793   volgt II.A  
  c. Jan, geboren Lippenhuizen ca. 1794   volgt II.B
  d. Bientze, geboren Lippenhuizen ca. 1799   volgt II.C
     
II.A Ruurd Klazes Jongsma, geboren Lippenhuizen ca. 1793, overleden Heerenveen 19-06-1856, trouwt Schoterland 24-08-1816 Eelkjen Jans Jongedijk, geboren Compagnie Schurega 26-06-1789 en gedoopt Oudehorne 08-08-1790, overleden ∆ngwirden 08-02-1863, dochter van Jan Harmens en Blijke Everts

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaas Ruurds Jongsma, geboren Jubbega Schurega 21-10-1818 
  b. Jan Ruurds Jongsma, geboren Jubbega Schurega 23-11-1820
  c. Martjen Ruurds Jongsma, geboren Jubbega Schurega 03-09-1823, overleden aldaar 26-12-1823
  d. Martjen Ruurds Jongsma, geboren Jubbega Schurega 17-08-1825, overleden ∆ngwirden 24-02-1908, trouwt ∆ngwirden 26-11-1859 Hendricus Stokker, geboren Leeuwarden 07-08-1823, overleden ∆ngwirden 05-03-1904, zoon van Bernardus Stokker en Catharina Bonte
  e. Bjintze Ruurds Jongsma, geboren Bovenknijpe 17-01-1833   volgt III.A
     
II.B Jan Klazes Jongsma, geboren Lippenhuizen ca. 1794, overleden Avereest 17-02-1854, trouwt met wetteging van een kind mairie Lippenhuizen 01-08-1815 Trijntje Annes alias Trijntje Annes de Jong, geboren de Knijpe ca. 1794, overleden Opsterland 31-01-1819, dochter van Anne Everts de Jong en Sjoukjen Jans

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Anne Jans Jongsma, geboren Lippenhuizen 25-05-1815   volgt III.B
  b. Klaas Jans Jongsma, geboren Opsterland 22-01-1819, overleden aldaar 23-12-1820 
     
II.C Bientze Klazes Jongsma, geboren Lippenhuizen ca. 1798, overleden Smallingerland 15-11-1827, trouwt Smallingerland 12-05-1825 Aaltje Boeles, geboren Drachten ca. 1800, overleden Smallingerland 26-08-1863, dochter van Hiltje Gerrits

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hiltje Bientzes Jongsma, geboren Drachten 01-02-1826, overleden aldaar 25-12-1899, trouwt Smallingerland  05-01-1853 Reid Geerts Keuning, smit, geboren Drachten 10-03-1820, overleden aldaar 30-12-1891, zoon van Geert Durks Keuning en Aafke Reids Fortuin   
     
III.A Bjintze Ruurds Jongsma, geboren Bovenknijpe 17-01-1833, trouwt Schoterland 21-10-1860 Grietje Doekes Zijlstra, geboren Akkrum 09-07-1834, dochter van Doeke Gerrits Zijlstra en Sjieuke Jochums Ameraaal

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Eelkje Jongsma, geboren Heerenveen 11-03-1861
  b. Ruurd Jongsma, geboren Leeeeuwarden 23-03-1864
  c. Ruud Jongsma, geboren Maarsseveen 16-03-1867
     
III.B Anne Jans Jongsma, geboren Lippenhuizen 25-05-1815, overleden Katlijk 06-02-1900, trouwt (1) Schoterland 24-07-1836 Hiltje Durks Bijker, geboren Katlijk 24-01-1812, overleden aldaar 03-01-1853, dochter van Durk Johannes Bijker en Elske Roels Oostra, trouwt (2) Schoterland 18-06-1854 Antje Wybes van der Honing, geboren Mildam 07-09-1823, overleden Katlijk 21-02-1896, dochter van Wybe Hendriks van der Honing en Jantje Retzes Talsma

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Trijntje Annes Jongsma, geboren Oranjewoud 25-09-1836, overleden Schoterland 12-08-1846
  b. Durk Annes Jongsma, geboren Oranjewoud 03-10-1838, overleden Schoterland 11-06-1860
  c. Jan Annes Jongsma, geboren Katlijk 02-06-1841   volgt IV.A
  d. Elske Jongsma, geboren Mildam 07-02-1844, overleden aldaar 07-10-1888, trouwt Schoterland 10-04-1870 Jan Gerrits Pal, geboren Tjalleberd 13-07-1844, overleden Schoterland 14-08-1926, zoon van Gerrit Jacobs Pal en Antje Jans van der Linde
  e. Johannes Jongsma, geboren Mildam 02-08-1848   volgt IV.B
  f. Klaas Jongsma, geboren Mildam 15-09-1851   volgt IV.C
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  g. Jantje Jongsma, geboren Mildam 27-07-1854, trouwt Haskerland 28-05-1882 Hendrik Annes van Dijk, geboren Terband 16-05-1857, zoon van Anne Wiegers van Dijk en Neeltje Berends Bloemsma
  h. Wiebe Jongsma, geboren Katlijk 30-04-1857   volgt IV.D
  i. Trijntje Jongsma, geboren Katlijk ca. 1860, trouwt Weststellingwerf 12-06-1880 Klaas Kelder, timmerknecht, geboren Nijeholtwolde 18-07-1855, zoon van Geertje Jans Kelder
  j. Durk Jongsma, geboren Katlijk 05-08-1862
  k. Jentje Jongsma, geboren Katlijk ca. 1866, trouwt Schoterland 18-05-1890 Blijke Visser, geboren Ter Idzard 29-08-1869, zoon van Luite Sybrens Visser en Grietje Freerks Sjonger
  l. Hendrik Jongsma, geboren Katlijk 03-10-1870, overleden aldaar 30-07-1873
     
IV.A Jan Annes Jongsma, geboren Katlijk 02-06-1841, overleden aldaar 06-03-1893, trouwt Schoterland 29-05-1870 Pietje Pal, geboren Jubbega 04-01-1848, overleden Schoterland 23-10-1931, dochter van Gerrit Jakobs Pal en Antje Jans van der Linde

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Anne Jongsma, geboren Katlijk 26-12-1870, overleden aldaar 17-02-1880
  b. Antje Jongsma, geboren Katlijk 01-08-1873, overleden aldaar 10-03-1874
  c. Tjeerd Jongsma, geboren Katlijk 24-07-1875   volgt V.A
  d. Durk Jongsma, geboren Katlijk 13-09-1877, overleden aldaar 01-01-1878
  e. Hiltje Jongsma, geboren Katlijk 26-12-1878, trouwt Schoterland 10-03-1898 Jurjen Pol, geboren Katlijk 11-07-1873, zoon van Jacob Gerrits Pol ook vermeld als Jacob Gerrits Pal en Antje Jurjens Reitsma
  f. Antje Jongsma, geboren Katlijk 05-09-1881, trouwt Schoterland 13-10-1904 Jacob Pal, oud 22 jaar, geboren Katlijk, zoon van Jan Gerrits Pal en Elske Jongsma
  g. Anne Jongsma, geboren Katlijk 10-06-1884   volgt V.B
  h. Elske Jongsma, geboren Katlijk 03-07-1890, trouwt Schoterland 24-11-1910 Jan Pal, oud 25 jaar, geboren Katlijk, zoon van Jacob Gerrits Pal en Antje Reitsma
     
IV.B Johannes Jongsma, geboren Mildam 02-08-1848, overleden Schoterland 08-08-1908, gehuwd, trouwt Schoterland 08-06-1890 Pietje Dolstra, geboren Oldelamer 20-09-1859, dochter van Anne Jans Dolstra en Meintje Jans Mink

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hiltje Jongsma, geboren Opsterland 20-02-1892, overleden Schoterland 23-07-1892
     
IV.C Klaas Jongsma, geboren Mildam 15-09-1851, overleden Schoterland 17-04-1914, trouwt Schoterland 10-05-1877 Jantje Legendal, geboren Nieuweschoot 19-08-1851, overleden Schoterland 17-04-1931, dochter van Lubartus Steffens Legendal en Loltje Jans Frankema

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Anne Jongsma, geboren Katlijk 28-09-1877   volgt V.C
  b. Lambertus Jongsma, geboren Katlijk 30-07-1879   volgt V.D
     
IV.D Wiebe Jongsma, arbeider, grondwerker, geboren Katlijk 30-04-1857, overleden Zuid Eschmarke (Lonneker) 01-03-1933, trouwt Schoterland 05-06-1881 Antje van der Wijk, geboren Oudehorne 28-01-1862, overleden Enschede 25-11-1947, dochter van Hendrik Bartelds van der Wijk en Janke Everts Bron

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje Jongsma, geboren Oudehorne 14-08-1881, trouwt Lonneker 17-03-1905 Boele de Groot, arbeider, geboren Weststellingwerf 31-07-1881, zoon van Geert Annes de Groot en Tietje Zijlstra
  b. Hendrik Jongsma, geboren Oudehorne 09-01-1885   volgt V.E
  c. Janke Jongsma, geboren Oudehorne 09-01-1888, trouwt Lonneker 25-03-1910 Hendrik Bergsma, arbeider, geboren Jubbega Schurega 11-04-1885, zoon van Frederik Jongsma en Jeltje de Groot
  d. Trijntje Jongsma, geboren Oudehorne 09-01-1888, trouwt Lonneker 17-05-1907 Albert Blaauw, arbeider, geboren Jubbega Schurega 28-06-1885, zoon van Albert Blaauw en Saakje Bloemsma
[Albert Blaauw was geboren als Albert Brouwer, bij vonnis van arrondissementsrechtbank te Heerenveen d.d. 19 april 1907 werd in geboorteakte de familienaam vader veranderd van "Brouwer" in "Blaauw"]
  e. Anne Jongsma, geboren Oudehorne 02-12-1890   volgt V.F
  f. Reinder Jongsma, geboren Schoterland 01-10-1893   volgt V.G
  g. Dirk Jongsma, geboren Schoterland 23-04-1897   volgt V.H
  h. Barteldje Jongsma, geboren Schoterland 17-04-1900, trouwt Lonneker 24-04-1920 Lambertus Bezoen, fabrieksarbeider, geboren Malsfeld (Dld) ca. 1898, zoon van Jacob Bezoen en Clara Laura SchrŲder
  i. Anne Jongsma, wegwerker, geboren Losser ca. 1902   volgt V.I
     
V.A Tjeerd Jongsma, geboren Katlijk 24-07-1875, overleden 11-02-1959 en begraven Katlijk, trouwt Schoterland 20-03-1902 Joukje Dijkstra, geboren Oudehorne 04-06-1882, overleden 16-07-1955 en begraven Katlijk, dochter van Antje Dijkstra
     
V.B Anne Jongsma, geboren Katlijk 10-06-1884, trouwt Schoterland 15-08-1907 Sjoukje Rozenberg, geboren Jubbega Schurega 25-08-1887, dochter van Anne Rozenberg en Romkje de Jong
     
V.C Anne Jongsma, geboren Katlijk 28-09-1877, trouwt Schoterland 20-05-1909 Sietske Bosma, geboren Oldeholtpade 04-03-1880, dochter van Albert Aukes Bosma en Romkje Douwes Faber
     
V.D Lambertus Jongsma, geboren Katlijk 30-07-1879, overleden Mildam 08-02-1946 en begraven Oudeschoot, trouwt Schoterland 04-05-1905 Akke van der Tuin, geboren Nieuweschoot 15-07-1885, overleden Mildam 01-02-1961 en begraven Oudeschoot, dochter van Jan van der Tuin en Trijntje Giliam
     
V.E Hendrik Jongsma, arbeider, geboren Oudehorne 09-01-1885, overleden Zuid Eschmarke (Lonneker) 02-09-1911, trouwt Lonneker 23-03-1906 Antje Lageveen, geboren Opsterland 08-06-1884, dochter van Klaas Gerrits Lageveen en Sjoerdtje Coerts Smid
     
V.F Anne Jongsma, grondwerker, geboren Oudehorne 02-12-1890, trouwt Lonneker 02-09-1921 Antonia Heutink, geboren Enschede, dochter van Gerrit Heutink en Hermina Regtuit
     
V.G Reinder Jongsma, grondwerker, geboren Schoterland 01-10-1893, trouwt Lonneker 03-06-1921 Jantje Kalsbeek, geboren Schoterland 06-01-1897, dochter van Jolke Kalsbeek en Akke de Jong
     
V.H Dirk Jongsma, grondwerker, geboren Schoterland 23-04-1897, trouwt Lonneker 12-10-1917 Aaltje Blauw, geboren Assen 27-05-1897, dochter van Roelof Blauw en Hendrikje Klein
     
V.I Anne Jongsma, grondwerker, wegwerker, geboren Losser ca. 1902, overleden Enschede 22-09-1945, trouwt Lonneker 02-09-1921 Antonia Heutink, geboren Enschede ca. 1899, dochter van Gerrit Heutink en Hermina Regtuit
     

contact

naar boven

disclaimer