GENEALOGIE PIETER KEIMPES


     
I. Pijter Keimpes, bij huwelijk afkomstig van Menaldum, trouwt Menaldum 13-05-1683 Trijntie Foppes, bij huwelijk afkomstig van Menaldum

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Menaldum 1665-1811 - Inventarisnr.: DTB 520
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 13 mei 1683 in Menaldum
Man          : Pijter Keimpes afkomstig van Menaldum
Vrouw       : Trijntie Foppes afkomstig van Menaldum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Keimpe, gedoopt Menaldum 29-06-1684
  b. Aat Pytters, gedoopt Menaldum 25-04-1686, trouwt Menaldum 06‑09‑1716 Taeke Jans, geboren Leeuwarden en gedoopt Hylaard en Lions 27-05-1672, zoon van Jan Teeckes en Morcke Annes
  c. Aefke, gedoopt Menaldum 22-07-1688
  d. Keimpe, gedoopt Menaldum 27-09-1691
  e. Sioert, gedoopt Menaldum 24-03-1695
  f. Foppe, gedoopt Menaldum 02-05-1697
     

contact

naar boven

disclaimer