GENEALOGIE KROTTJE


     
I. Dirk Gerrits, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie, trouwt Sint Annaparochie 09-05-1697 Neeltje Tjaerdts, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie

Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie, 1697 - DTB nr:    120, 1600 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 9 mei 1697, St. Annaparochie
Man:             Dirk Gerrits, St. Jacobiparochie
Vrouw:          Neeltje Tjaerdts, St. Jacobiparochie

uit dit huwelijk:
 

  a. Gerrit, gedoopt Sint Annaparochie 01-05-1698   volgt II
  b. Dirkje, gedoopt Sint Annaparochie 31-07-1701
  c. Dirkje, gedoopt Sint Annaparochie 18-02-1703
  d. Tjeerd, gedoopt Sint Annaparochie 01-03-1705
  e. Wijtske, gedoopt Sint Annaparochie 23-01-1707
  f. Hendrik, gedoopt Sint Annaparochie 30-11-1711
     
II. Gerrit Dirks, bij huwelijk afkomstig van Sint Annaparochie, trouwt Sint Annaparochie 02-06-1720 Houkje Ennes, bij huwelijk afkomstig van St. Annaparochie

Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie, 1720 - DTB nr:    120, 1600 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 2 juni 1720, St. Annaparochie
Man:             Gerrit Dirks, St. Annaparochie
Vrouw:          Houkje Ennes, St. Annaparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Neeltie, gedoopt Sint Annaparochie 20-04-1721
  b. Inne, gedoopt Sint Annaparochie 04-02-1725   volgt III.A
  c. Dirk, gedoopt Sint Annaparochie 09-02-1727
  d. Dirk, gedoopt Sint Annaparochie 26-08-1731
     
III. Enne Gerrits, gedoopt Sint Annaparochie 04-02-1725, 1e proclamatie Sint Annaparochie 19-01-1755 en trouwt aldaar Grietje Gerrits

Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie, 1755  DTB nr:    120, 1600 - 1811
Vermelding:    Eerste proclamatie van 19 januari 1755, St. Annaparochie
Man:             Inne Gerrits
Vrouw:          Grietje Gerrits
NB:               Na de derde proclamatie gehuwd te Sint Annaparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gerrit, geboren Sint Annaparochie 22-11-1756   volgt IV.A
  b. Houwkje Ennes, geboren Sint Annaparochie 12-09-1763 en gedoopt op belijdenis Sint Annaparochie 27-04-1788, trouwt Sint Annaparochie 20-06-1784 Hotze Jippes
  c. Geertje Ennes Krottje, geboren Sint Annaparochie 19-08-1767 en gedoopt op belijdenis Sint Annaparochie 11-05-1788, overleden Het Bildt 02-01-1841, ondertrouw Gerecht Harlingen 14-06-1788 en trouwt Sint Annaparochie 06-07-1788 Johannes Berentses, afkomstig van Harlingen, tamboer, overleden Sint Annaparochie 12-05-1809
  d. Beerend, geboren Sint Annaparochie 20-02-1775   volgt IV.B
     
IV.A Gerrit Ennes Krottje, gardenier, geboren Sint Annaparochie 22-11-1756 en gedoopt Sint Annaparochie 09-05-1784, overleden Vrouwenparochie 02-04-1838, gehuwd, trouwt Vrouwenparochie 20-05-1781 Jisseltje Sybrens, geboren 12-02-1754 en gedoopt Sint Annaparochie 08-05-1791, overleden Het Bild 09-09-1842

Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie, 1781 - DTB nr:    128, 1725 - 1810
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 20 mei 1781, Vrouwenparochie
Man:            Gerryt Ennes, Vrouwenparochie
Vrouw:         Jisseltje Sybrens, Vrouwenparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Grietje, geboren 25-05-1784 en gedoopt Sint Annaparochie 22-08-1784
  b. Sijbren, geboren 06-03-1785 en gedoopt Sint Annaparochie 17-04-1785
  c. Vrouwkje Gerrits Krotje, geboren ca. 1788, trouwt Mairie Vrouwenparochie 02-05-1816 Jentje Andries Spoelstra, geboren 06-04-1784 en gedoopt Sint Annaparochie 02-05-784, zoon van Andries Jentjes en Trijntje Hendriks
  d. Maria, geboren Nieuwe Biltdijk 10-06-1791 en gedoopt Sint Annaparochie 17-07-1791
  e. Houkje, geboren Nieuwe Biltdijk 30-03-1797 en gedoopt Sint Annaparochie 07-05-1797
     
IV.B Beerend Ennes Krottje, geboren Sint Annaparochie 20-02-1775 en gedoopt op belijdenis Sint Annaparochie 08-08-1802, overleden Het Bildt 04-05-1842, trouwt SintAnnaparochie 11-01-1795 Neeltje Paulus Krumela ook genoemd Kruimela, geboren 28-12-1774 en gedoopt Sint Annaparochie 22-01-1775 , overleden Het Bildt 07-09-1833, dochter van Paulus Pieters en Fokeltje Sybes

Trouwregister Hervormde gemeente Sint Annaparochie, 1795 - DTB nr:    120, 1600 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 11 januari 1795, SintAnnaparochie
Man:             Beerend Ennes, Sint Annaparochie
Vrouw:          Neeltje Paulus, Sint Annaparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Fokeltje Berends Krottje, geboren 28-03-1795 en gedoopt Sint Annaparochie 03-05-1795, overleden Het Bildt 04-09-1873, trouwt Het Bildt 01-05-1817 Hendrik Kornelis Lautenbach, geboren Sint Annaparochie 17-08-1790 en gedoopt aldaar 19-09-1790, overleden Het Bildt 20-09-1877, zoon van Kornelis Hendriks Lautenbach en Rinske Berends
  b. Grietje Berends Krottje, geboren Nieuwezijl 02-05-1797 en gedoopt Vrouwenparochie 28-05-1797, overleden Het Bildt 05-01-1879, trouwt Het Bildt (Mairie Sint Annaparochie) 22-07-1816 Fedde Martens Grond, geboren 01-12-1791 en gedoopt Sint Jacobiparochie 01-01-1792, overleden Het Bildt 22-03-1826, zoon van Marten Cornelis Grond en Neeltje Feddes
  c. Enne, geboren Nieuwezijl 26-07-1799 en gedoopt Vrouwenparochie 29-09-1799, jong overleden
  c. Antje Berends Krottje, geboren Nieuwezijl 17-06-1802 en gedoopt Vrouwenparochie 08-08-1802, overleden Het Bildt 14-02-1860, trouwt Het Bildt 18-03-1821 Klaas Tjerks Bouma, geboren Sint Jacobiparochie 24-11-1798 en gedoopt aldaar 13-01-1799, overleden Het Bildt 19-03-1846, zoon van Tjerk Folkerts Bouma en Rinsje Klasen
  d. Enne, geboren Nieuwezijl 09-10-1804 en gedoopt Vrouwenparochie 02-12-1804   volgt V.A
  e. Houkje Berends Krottje, geboren Nieuwezijl 01-12-1806 en gedoopt Vrouwenparochie 03-07-1808, overleden Het Bildt 10-12-1827
  f. Paulus, geboren Nieuwezijl 14-08-1809 en gedoopt Vrouwenparochie 10-09-1809   volgt V.B
  g. Gerrit Berends Krottje, geboren Sint Annaparochie 17-05-1812   volgt V.C
  h. Sijke Berends Krottje, geboren Sint Annaparochie 19-03-1815, overleden Het Bildt 09-01-1848, trouwt (1) Het Bildt 08-05-1834 Jan Pieters de Vries, geboren Ferwerd ca. 1810/1811, overleden Het Bildt 20-04- 1839, zoon van Pieter Ruurds de Vries en Sytske Jans Boersma, trouwt (2) Het Bildt 02-01-1845 Luitzen Minnes Feenstra, geboren 27-02-1804 en gedoopt Sint Jacobiparochie 08-04-1804, overleden Het Bildt 12-04-1849, zoon van Minne Hettes Feenstra en Ytje Luitzens van der Heide
     
V.A

Enne Berends Krottje, geboren Nieuwezijl 09-10-1804 en gedoopt Vrouwenparochie 02-12-1804, overleden aldaar 26-08-1853, trouwt Het Bildt 10-12-1830 Grietje Pieters Dijkstra, geboren Vrouwenparochie 10-10-1806. dochter van Pieter Heins Dijkstra en Jantje Taekes Dankert

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Berend Ennes Krottje, geboren Vrouwenparochie 03-06-1831   volgt VI.A
  b. Pieter Ennes Krottje, geboren Sint Annaparochie 22-07-1833   volgt VI.B
  c. Jantje Ennes Krotje, geboren Sint Annaparochie 09-09-1835, trouwt Het Bildt 30-04-1863 Jan Stap, geboren Vrouwenparochie 28-03-1839, zoon van Jogchem Abrahams Stap en Rixtje Ritskes Post
  d. Neeltje Ennes Krottje, geboren Sint Annaparochie 26-11-1837, vertrokken naar USA 01-07-1892, trouwt Het Bildt 13-10-1859 Durk Kingma, geboren Birdaard 09-10-1834, zoon van Marten Thomas Kingma en Jetske Durks van der Meer
  e. Fokeltje Ennes Krottje, geboren Vrouwenparochie 07-09-1840, trouwt Het Bildt 07-05-1868 Sjoerd Mook, geboren Dokkum 02-12-1837, zoon van Jacob Coenraads Mook en Janneke Hanses Roorda
  f. Gerrit Ennes Krottje, geboren Vrouwenparochie 11-11-1843
  g. Hein Ennes Krottje, geboren Vrouwenparochie 07-12-1846   volgt VI.C
  h. Paulus Ennes Krottje, geboren Vrouwenparochie 24-11-1850   volgt VI.D
     
V.B

Paulus Berends Krottje, geboren Nieuwezijl 14-08-1809 en gedoopt Vrouwenparochie 10-09-1809, overleden Het Bildt 26-02-1862, trouwt (1) Het Bildt 16-04-1835 Joukje Harmens van Straten, geboren Sint Annaparochie ca. 1812, overleden Het Bildt 16-09-1836, dochter van Harmen Piers van Straten en Joukje Martens Schaaf, trouwt (2) Het Bildt 18-04-1839 Albertje Annes Molenaar, geboren Vrouwenparochie 27-07-1815, overleden Het Bildt 19-03-1866, dochter van Anne Alberts Molenaar en Hendrikje Philippus

kinderen uit 2e huwelijk:
 

  a. Anne Paulus Krottje, geboren Sint Annaparochie 02-10-1840   volgt VI.E
  b. Neeltje Paulus Krottje, geboren Sint Annaparochie 23-08-1842, trouwt Het Bildt 20-05-1869 Cornelis Kuik, geboren St. Annaparochie 07-03-1838, zoon van Sjoerd Arjens Kuik en Pietje Cornelis Postma
  c. Hendrikje Paulus Krottje, geboren Sint Annaparochie 28-11-1845, overleden aldaar 11-01-1846
  d. Jannigje Paulus Krottje, geboren Sint Annaparochie 28-11-1845, overleden aldaar 09-01-1846
  e. Fokeltje Paulus Krottje, geboren Sint Annaparochie 28-11-1845, overleden aldaar 11-02-1846
  f. Berend Paulus Krottje, geboren Sint Annaparochie 16-04-1850   volgt VI.F
     
V.C Gerrit Berends Krottje, geboren Sint Annaparochie 17-05-1812, trouwt Het Bildt 17-11-1836 Maaike Jans de Bildt, geboren Sint Annaparochie 05-02-1816, overleden Het Bildt 10-06-1839, dochter van Jan Abrahams de Bildt en Trijntje Leenderts Dijkstra, trouwt (2) Het Bildt 04-08-1842 Trijntje Jans de Bildt, geboren Sint Annaparochie 08-03-1822, dochter van Jan Abrahams de Bildt en Trijntje Leenderts Dijkstra

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Jan Krottje, geboren Sint Annaparochie 21-01-1838   volgt VI.G
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Berend Krottje, geboren Sint Annaparochie 08-10-1842, overleden aldaar 13-10-1842
  c. Neeltje Krottje, geboren Sint Annaparochie 21-11-1843, trouwt Het Bildt 18-10-1866 Klaas Tjepkema, geboren Vrouwenparochie 29-03-1842, zoon van Syds Piebes Tjepkema en Rixtje Jacobs Ottema
  d. Maaike Krottje, geboren Sint Annaparochie 29-07-1847, overleden Leeuwarden 20-01-1910, weduwe, trouwt Het Bildt 30-05-1867 Jacob Tjepkema, geboren Vrouwenparochie 14-09-1839, zoon van Syds Piebes Tjepkema en Rixtje Jacobs Ottema
  e. Trijntje Krottje, geboren Sint Annaparochie 27-05-1852, trouwt Het Bildt 13-05-1875 Marten Boonstra, geboren St. Annaparochie 06-09-1850, zoon van Jacob Pieters Boonstra en Jisseltje Dirks Ronda
  f. Berend Krottje, geboren Sint Annaparochie 21-02-1855, overleden aldaar 08-06-1871
  g. Houkje Krottje, geboren Sint Annaparochie 18-01-1857, overleden aldaar 09-02-1862
     
VI.A Berend Ennes Krottje, gardenier, geboren Vrouwenparochie 03-06-1831, overleden Het Bildt 11-06-1874, trouwt Het Bildt 03-05-1855 Janke Pieters Tjepkema, geboren Vrouwenparochie 24-08-1821, overleden Het Bildt 13-01-1889, dochter van Pieter Tjepkes Tjepkema en Trijntje Tijssens Hoekstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Grietje Krottje, geboren Ferwerderadeel 10-03-1856, overleden Het Bildt 13-11-1876
  b. Trijntje Krottje, geboren Ferwerderadeel 13-12-1857
  c. Enne Krottje, geboren Hallum 27-01-1865   volgt VII.A
     
VI.B Pieter Krottje, geboren Sint Annaparochie 22-07-1833, overleden Vrouwenparochie 26-07-1873, trouwt Het Bildt 24-05-1860 Antje Rodenhuis, geboren Sint Annaparochie 29-09-1833, overleden Vrouwenparochie 27-12-1869, dochter van Syds Sjoukes Rodenhuis en Dieuwke Reinders Schat, trouwt (2) Het Bildt 08-05-1873 Sjoerdtje van der Meulen, geboren Sint Jacobiparochie 04-01-1838, dochter van Bouwe Folkerts van der Meulen en Neeltje Gerrits Krottje

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Grietje Krottje, geboren Vrouwenparochie 19-05-1861, overleden aldaar 17-08-1861
  b. Grietje Krottje, geboren Vrouwenparochie 24-07-1862, trouwt Het Bildt 05-05-1881 Symen Bilkert, geboren Sint Annaparochie 31-08-1857, zoon van Berend Bilkert en Sjieuwke Bennema
  c. Dieuwke Krottje, geboren Vrouwenparochie 19-12-1863, trouwt Het Bildt 22-02-1883 Ruurd Bosch, geboren Hallum 08-10-1859, zoon van Sieds Alberts Bosch en Henke Ruurds Roorda
  d. Willemtje Krottje, geboren Het Bildt 28-02-1865, trouwt Sneek 12-06-1887 Harmen Zijlstra, slager, geboren IJlst 08-05-1864, zoon van Wybe Zijlstra en Lolkje Rypkema
  e. Enne Krottje, geboren Het Bildt 15-09-1866, overleden aan boord van stoomschip P. Caland 21-04-1888
  f. Kinke Krottje, geboren Vrouwenparochie 09-11-1867, overleden Sint Annaparochie 24-06-1943, trouwt Het Bildt 03-05-1888
Jan Lont, geboren Sint Annaparochie 09-03-1866, overleden aldaar 17-07-1938, zoon van Reinder Lont en Renske van der Zee
  g. Antje Krottje, geboren Het Bildt 27-12-1869, overleden aldaar 16-01-1870
     
VI.C Hein Krottje, geboren Vrouwenparochie 07-12-1846, trouwt Het Bildt 05-05-1870 Saapke Borger, geboren Hallum 26-07-1849, overleden Ferwerderadeel 17-01 januari 1917, dochter van Jan Eeltjes Borger en Baukje Wytzes Fernal

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Enne Krottje, geboren Het Bildt 24-03-1871   volgt VII.B
  b. Jan Krottje, geboren Vrouwenparochie 28-04-1872   volgt VII.C
  c. Berend Krottje, geboren Het Bildt 16-02-1875, overleden aldaar 24-03-1875
  d. Berend Krottje, geboren Ferwerderadeel 23-04-1876, vertrokken naar USA 21-10-1914
  e. Baukje Krotje alias Krottje, geboren Ferwerderadeel 23-04-1879, overleden aldaar 07-06-1895
  f. Grietje Krottje, geboren Het Bildt 04-07-1882, trouwt Franeker 20-05-1906 Jan Bouma
  g. Maaike Krottje, geboren Het Bildt 07-03-1885, trouwt Ferwederadeel 25-05-1912 Jan Keyzer, geboren Finkum 17-05-1884, zoon van Lykle Keyzer en Rinske van der Meer
  h. Paulus Krottje, geboren Vrouwenparochie 12-09-1887   volgt VII.D
  i. Wytske Krottje, geboren Vrouwenparochie 12-04-1891, trouwt Leeuwarderadeel 22-05-1915 Utze de Jong, geboren Stiens 08-01-1890, zoon van Keimpe de Jong en Grietje Schat
     
VI.D Paulus Krottje alias Krotje, geboren Vrouwenparochie 24-11-1850, overleden Ferwerderadeel 22-04-1931, gehuwd, trouwt Ferwerderadeel 11-05-1878 Doetje Siedzes Rienks, geboren Ferwerderadeel 29-11-1856, overleden aldaar 31-05-1937, dochter van Sieds Rienks Rienks en Ybeltje Dirks Roorda

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Ybeltje Krottje, geboren Vrouwenparochie 14-06-1879, trouwt Het Bildt 07-05-1903 Sjouke Bijlsma, geboren Vrouwenparochie 04-07-1880, zoon van Jan Bijlsma en Marijke Wierda
  b. Enne Krottje, geboren Vrouwenparochie 06-08-1880   volgt VII.E
  c. Syds Krotje, geboren Vrouwenparochie 12-08-1882   volgt VII.F
  d. Grietje Krottje, geboren Vrouwenparochie 25-08-1884, trouwt Ferwerderadeel 20-05-1905 Gerben van der Ley, geboren Hallum 24-03-1883, zoon van Pieter Murks van der Ley en Antje Dijkstra
  e. Jantje Krottje, geboren Vrouwenparochie 19-11-1886, trouwt Leeuwarderadeel 11-03-1911 Marten Terpstra, geboren Hijum 20-09-1886, zoon van Lieuwe Terpstra en Grietje Rollingswier
  f. Trijntje Krottje, geboren Het Bildt 09-03-1889, trouwt Leeuwarden 15-04-1916 Enne Dorenbos, geboren Hantum 14-04-1892, zoon van Henze Ennes Dorenbos en Sijke Theunis van Dijk
  g. Jacob Krottje, geboren Hallum 19-05-1891   volgt VII.G
  h. Fokeltje Krottje, geboren Leeuwarderdeel 09-04-1896
  i. Tjaltje Krottje, geboren Leeuwarderdeel 29-06-1897, trouwt  ca. 1925 Jacob Jacobs Postma, geboren Hallum 27-04-1902, zoon van Jacob Sjoerds Postma en Baukje Jacobs Borger
     
VI.E Anne Paulus Krottje, geboren Sint Annaparochie 02-10-1840, overleden Het Bildt 10-09-1918, trouwt Leeuwarderadeel 05-05-1869 Antje Jacobs Brouwers, geboren Stiens 25-09-1839, overleden Het Bildt 05-04-1914, dochter van Jacob Pieters Brouwers en Froukje Lieuwes Dijkstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Froukje Krottje, geboren Het Bildt 03-03-1870, overleden aldaar 13-05-1870
     
VI.F Berend Paulus Krottje, geboren Sint Annaparochie 16-04-1850, overleden Barradeel 15-01-1917, trouwt (1) Het Bildt 09-05-1872 Ettje Reitsma, geboren Vrouwenparochie 21-04-1848, , overleden Barradeel 16-02-1916, dochter van Arjen Tammes Reitsma en Maartje Jans Dankert

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Paulus Krottje, geboren Het Bildt 14-05-1873, overleden aldaar 07-12-1874
  b. Arjen Krottje, geboren Het Bildt 14-08-1874, overleden aldaar 04-02-1898
  c. Maartje Krottje, geboren Vrouwenparochie 16-02-1876, trouwt Het Bildt 02-11-1899 Douwe Hoekstra, geboren Vrouwenparochie 29-04-1875 , zoon van Reinder Hoekstra en Aaltje Braaksma
  s. Albertje Krottje, geboren Het Bildt 04-03-1877, trouwt Barradeel 11-05-1901 Wytse Waardenburg
  e. Paulus Krottje, geboren Het Bildt 30-05-1878   volgt VII.H
  f. Tamme Krottje, geboren Het Bildt 05-10-1879   volgt VII.I
g. Neeltje Krottje, geboren 06-02-1881, trouwt Franeker 17-05-1903 Jan Dijkstra
  h. Hesseltje Krottje, geboren 17-09-1882, trouwt Franeker 17-05-1906 Hendrik Rinsma
  i. Marie Krottje, geboren Vrouwenparochie 18-01-1885, overleden Zwartsluis 11-08-1954, trouwt Franeker 04-06-1911 Sikke Sipkes Bouma, weeshuis-vader, geboren Franeker 08-02-1887, overleden Zwartsluis 27-07-1941, zoon van Sipke Sikkes Bouma en Ypkje Jelles Douma
  j. Anne Krottje, geboren Vrouwenparochie 18-07-1887, trouwt Franekeradeel 19-02-1910 Trijntje de Boer, oud 18 jaar, geboren Pingjum, zoon van Nanne Sjoerds de Boer en Jiskjen Sieswerda
     
VI.G Jan Krottje, geboren Sint Annaparochie 21-01-1838, overleden 16-12-1875, trouwt (1) Het Bildt 02-05-1861 Jeltje Zittema, geboren Vrouwenparochie 24-12-1833, overleden Het Bildt 07-11-1865, dochter van Gerrit Lykeles Zittema en Trijntje Jurjens Heidanus, trouwt (2) Het Bildt 08-11-1866 Antje Ket, geboren Sint Jacobiparochie 14-06-1838, dochter van Jan Ket en Trijntje Douwes Stapert

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Gerrit Krottje, geboren Het Bildt 27-01-1862, overleden aldaar 09-05-1885
  b. Trijntje Krottje, geboren Het Bildt 14-06-1863, overleden Apeldoorn 15-10-1926, trouwt Apeldoorn 06-05-1899 Gerrit Karreman, geboren Apeldoorn ca. 1872
zoon van Berend Karreman en Maria Mulder
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  c. Jan Krottje, geboren Het Bildt 08-01-1871, overleden aldaar 11-11-1875
  d. Berend Krottje, geboren Het Bildt 27-05-1875
     
VII.A Enne Krottje, geboren Hallum 27-01-1865, trouwt Het Bildt 07-05-1891 Hiske Tjepkema, geboren Vrouwenparochie 04‑07‑1867, overleden aldaar 05-11-1901, dochter van Piebe Tjepkema en Tjitske de Jong
     
VII.B Enne Krottje, geboren Het Bildt 24-03-1871, vertrokken naar USA 15-4-1900, overleden Fairlawn (NJ, USA) 27-12-1926 trouwt Jeltje Friesema, geboren Hallum 08-12-1872, vertrokken naar USA 15-4-1900, overleden Fairlawn (NJ, USA) 18-12-1951, dochter van Harmen Jentjes Friesema en Tjitske Pieters Teitsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tjtiske Krottje, geboren Hallum 16 mei 1895
  b. Saapke Krottje, geboren Hallum 18 feb 1898
  c. Radea Krottje, geboren Paterson 22-10-1904 
  d. Henry Krottje, geboren Paterson 12-08-1911
     
VII.C Jan Krottje, arbeider, geboren Vrouwenparochie 28-04-1872, overleden Ferwerderadeel 26-01-1946, trouwt Ferwerderadeel 21-05-1898 Lijsbert Neuteboom, geboren Hallum 04-04-1875, dochter van Tjeerd Sijes Neuteboom en Tjaltje Romkes van der Wal
     
VII.D Paulus Krottje, arbeider, geboren Vrouwenparochie 12-09-1887, overleden Ferwerderadeel 30-11-1918, trouwt Ferwerderadeel 23-05-1914 Sipkje Homsma, geboren Marrum 07-01-1893, dochter van Homme Tjeerds Homsma en Tetje Pieters Dijkstra
     
VII.E Enne Krottje, geboren Vrouwenparochie 06-08-1880, overleden Oudebildtzijl 01-02-1972, trouwt Leeuwarderadeel 07-05-1904 Geertje Lep, geboren Vrouwenparochie 18-06-1880, overleden 03-02-1958, dochter van Piebe Lep en Grietje Nauta
     
VII.F Syds Krotje, geboren Vrouwenparochie 12-08-1882, trouwt Ferwerderadeel 15-05-1913 Ybeltje van Dijk, geboren Hijum 13-12-1882, dochter van Lieuwe Falentijns van Dijk en Folkje Jans de Boer
     
VII.G Jacob Krottje, geboren Hallum 19-05-1891, trouwt Ferwerderadeel 27-04-1918 Trijntje Koning, geboren Vrouwenparochie 10-03-1895, dochter van Cornelis Koning en Aaltje Kok
     
VII.H Paulus Krottje, geboren Het Bildt 30-05-1878, overleden 03-01-1964, trouwt Franeker 11-05-1902 Sipkje de Jager, geboren 11-07-1880, overleden Tzumarrum 16-10-1945, dochter van Izak de Jager en Antje Bakker
     
VII.I Tamme Krottje, geboren Het Bildt 05-10-1879, overleden Menaldum 23-12-1962, trouwt Franeker 16-05-1905 Antje Schuitmaker, geboren Franeker 05-09-1879, overleden Drinrijp 07-04-1963, dochter van Jan Pieters Schuitmaker en Hendrikje Osenga
     

contact

naar boven

disclaimer