GENEALOGIE KRUMELA


     
I. Pytter Paulus, hofker, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie, trouwt (2) Sint Jacobiparochie 23-12-1742 Neeltje Feddes, gedoopt Sint Annaparochie 10-12-1719, dochter van Fedde Feddis en Trijntie Teunis

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie 1650-1772 - Inventarisnr.: 123
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 23 december 1742 in St. Jacobiparochie
Man          : Pytter Paulus afkomstig van St. Jacobiparochie
Vrouw       : Neeltje Feddes afkomstig van St. Jacobiparochie
Opmerking  : hij is weduwnaar

Quotisatiekohieren 1749 - Het Bildt, fol. 2
Pytter Paulus, Het Bildt
Plaats:  St. Jacobiparochie   /   Omschrijving:  hofker
Gezin volw:  2 en kind: 3      /   Aanslag:  22-14-0
Verhoging: --                     /   Vermogen: --

uit dit huwelijk:
 

  a. Paulus   volgt II
  b. Fedde Pieters Krumela, geboren  Sint Jacobiparochie ca. 1745, overleden aldaar 20-12-1829, ongehuwd
     
II. Paulus Pieters, trouwt Sint Annaparochie met 1e proclamatie aldaar 09-10-1768 Fokeltje Siebes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie 1600-1811 - Inventarisnr.: DTB 120
Vermelding:    Eerste proclamatie van 9 oktober 1768, St. Annaparochie
Man:             Paulus Pyters
Vrouw:          Fokeltje Siebes
NB:               Na de derde proclamatie gehuwd te Sint Annaparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sijbe, geboren 25-04-1773 en gedoopt Sint Annaparochie 16-05-1773
  b. Neeltje Paulus Krumela ook vermeld als Kruimela, geboren 28-12-1774 en gedoopt Sint Annaparochie 22-01-1775, overleden Het Bildt 07-09-1833, trouwt Sint Annaparochie 11-01-1795 Beerend Ennes Krottje, geboren Sint Annaparochie 20-02-1775 en gedoopt op belijdenis Sint Annaparochie 08-08-1802, overleden Het Bildt 04-05-184, zoon van Enne Gerrits en Grietje Gerrits
  c. Trijntje, geboren 02-10-1777 en gedoopt Sint Annaparochie 19-10-1777
  d. Sijke, geboren 05-07-1780 en gedoopt Sint Annaparochie 16-07-1780
     

contact

naar boven

disclaimer