DEELGENEALOGIE KUIKEN


     
I. Steven Huigens, geboren Sassenheim ca. 1410, trouwt NN

kind uit onbekende relatie
 
  a Willem, geboren Sassenheim 1445   volgt II
     
II. Willem Stevens, geboren Sassenheim 1445, trouwt NN

kinderen uit onbekende relatie:
 
  a. Steven, geboren Sassenheim ca. 1474   zie III.A
  b. Barthout, geboren Sassenheim ca. 1478   volgt III.B
  c. Claes, geboren Sassenheim ca. Sassenheim   volgt III.C
     
III.A Steven Willems, geboren Sassenheim ca. 1474, overleden Sint  Jacobiparochie ca. 1536, trouwt, ca. 1520 Hadewy Cornelis, overleden 1547

uit dit huwelijk o.a:
 

  a. Willem, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1535   volgt IV.A
     
III.B Barthout Willems, geboren Sassenheim, trouwt NN

kind uit onbekende relatie:
 

  a Barthout, geboren Sint. Jacobiparochie 1545   volgt IV.B
     
III.C Claes Willems, geboren Sassenheim ca. 1485, overleden Sint Jacobiparochie ca. 1547, trouwt w.s. Maertien Jacobs

uit dit huwelijk:
 

  a. Steven, geboren St. Jacobiparochie ca. 1520   volgt IV.C
     
IV.A Willem Stevens de Olde, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1535, overleden Harlingen vr 01-03-1603, trouwt Emerentia alias Amerinsje Gerrits, dochter van Gerrit Laurens

uit dit huwelijk:
 

  a. Cornelis, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1565   volgt V.A
     
IV.B Barthout Barthouts, geboren Sint. Jacobiparochie 1545, overleden ca. 1620, relatie met Trijntje Gerryts

kind uit relatie met Trijntje:
 
  a. Gerryt, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1590   volgt V.B
     
IV.C Steven Claesens, geboren St. Jacobiparochie ca. 1520, overleden aldaar 29-02-1612, trouwt (1) w.s N.N. Claesens, (2) relatie met Jannichie Lourens, dochter van Laurijs Coster, trouwt (3) voor 1575 Neeltje Arriens Scheijff

uit relatie met Jannichie Lourens:
 

  a. Jacob, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1555   volgt V.C
     
V.A Cornelis Willems, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1565, overleden aldaar ca. 1611, trouwt Maartje Walings, overleden Sint Jacobiparochie na 1652

uit dit huwelijk:
 

  a. Waling, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1600   volgt VI.A
  b. Barthout   volgt VI.B
     
V.B Gerryt Barthouts, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1590, overleden aldaar vr 02-02-1655, trouwt Maartje Symons

uit dit huwelijk:
 
  a. Maartje Gerryts, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1615, trouwt ca. 1636 Waling Cornelis, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1600
     
V.C Jacob Stevens, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1555, overleden Harlingen voor 01-02-1643, trouwt ca. 1575 Corsie Arriens Scheijff, dochter van Arrien Jans Scheijff en Marrichie Arriens

uit dit huwelijk:
 

  a. Jan, geboren ca. 1580   volgt VI.C
     
VI.A Waling Cornelis, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1600, trouwt ca. 1636 Maartje Gerryts, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1615, dochter van Gerryt Barthouts en Maartje Symons

uit dit huwelijk:
 

  a. Cornelis, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1637   volgt VII.A
     
VI.B Barthout Cornelis, landbouwer, volmacht te Sint Jacobiparochie 1653-1654, trouwt Trijntje Walings

uit dit huwelijk:
 

  a. Adriaantje Barthouts Cornelisdr., trouwt Freerk Willems, volmacht Sint Jacobiparochie 1688, zoon van Willem Jan Daems en Cuneira Jans Tietza
     
VI.C Jan Jacobs, geboren ca. 1580, trouwt ca. 1625 Dieuwer Arriens, dochter van Arjen Symons en Trijn Walings

uit dit huwelijk:
 

  a. Arjen, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1630   volgt VII.B
  b. Jacob, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1640   volgt VII.C
     
VII.A Cornelis Walings, meester snijder, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1637, overleden aldaar vr 1698, trouwt (1) Sint Jacobiparochie 12-11-1654 Bauckie Bartels, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie, trouwt (2) Sint Jacobiparochie 31-05-1658 Aefke Jans, bij huwelijk afkomstig van Sint Annaparochie, trouwt (3) Sint Jacobiparochie 06-12-1668 Amerens Sjoerds, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie, dochter van Sjoerd Daems en Neeltje Cornelis

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie 1650-1772 - Inventarisnr.: DTB 123
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 12 november 1654 in St. Jacobiparochie
Man           : Cornelis Walings afkomstig van St. Jacobiparochie
Vrouw        : Bauckie Bartels afkomstig van St. Jacobiparochie
Opmerking : hij is snijdersgezel

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie 1650-1772 - Inventarisnr.: DTB 123
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 31 mei 1658 in St. Jacobiparochie
Man            : Cornelis Walinghs afkomstig van St. Jacobiparochie
Vrouw         : Aefke Jans afkomstig van St. Annaparochie
Opmerking  : hij is mr. snijder en weduwnaar

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie 1650-1772 - Inventarisnr.: DTB 123
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 6 december 1668 in St. Jacobiparochie
Man            : Cornelis Walinghs afkomstig van St. Jacobiparochie
Vrouw         : Amerens Sioerds afkomstig van St. Jacobiparochie

uit 2e huwelijk:
 

  a. Waling Cornelis, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1660
  b. Welmoed Cornelis, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1665, trouwt Sint Jacobiparochie 26-05-1689 Simon Minnes, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie
 
uit 3e huwelijk:
 
  c. Maartje Cornelis, geboren ca. 1670, trouwt 13-01-1695 Pieter Cornelis, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie
  d. Jannigje Cornelis, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1672, trouwt Sint Jacobiparochie 07-07-1700 Claas Reinders, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1674, overleden aldaar 1722, zoon van Reinder Claes Wassenaar en Aafke Jans Claas
  e. Neeltje Cornelis, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1675, trouwt Sint Jacobiparochie 27-02-1698 Beert Arriens Kuiken, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie, geboren ca. 1670, overleden Sint Jacobiparochie 27-10-1720
     
VII.B Arjen Jans, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1630, trouwt (1) Sint Jacobiparochie 26-06-1664 Klaasje Willems, overleden voor 05-1674, trouwt (2) Sint Jacobiparochie 10-05-1674 Grietie Tiallinghs, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie 1650-1772 - Inventarisnr.: DTB 123
Vermelding :    Bevestiging huwelijk van 26 juni 1664, St. Jacobiparochie
Man           :     Aerien Jansen
Vrouw        :    Claesie Willems

Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie, 1674 - DTB nr:    123, 1650 - 1772
Vermelding :    Bevestiging huwelijk van 10 mei 1674, St. Jacobiparochie
Man           :     Aerien Jansen Kuickuyt, afkomstig van St. Jacobiparochie
Vrouw        :    Grietie Tiallinghs, afkomstig van St. Jacobiparochie
NB             :    Hij is weduwnaar

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Willem   volgt VIII.A  
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Beert, gedoopt Sint Annaparochie 19-07-1674   volgt VIII.B
     
VII.C Jacob Jans Kuiken, boer, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1640, overleden aldaar voor 31-07-1704, trouwt (1) Sint-Jacobiparochie 09-02-1668 Neeltje Willems, 646-1678, dochter van Willem Dirk Arjens en Machteld Arjens, trouwt (2) Sint-Jacobiparochie 02-11-1679 Antie Dircks, dochter van Dirk Arjens en N.N.

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie 1650-1772 - Inventarisnr.: DTB 123
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 9 februari 1668 in St. Jacobiparochie
Man          : Jacob Jansen
Vrouw       : Neeltie Willems
Opmerking : patroniem bruid: Willem Dircks

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie 1650-1772 - Inventarisnr.: DTB 123
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 2 november 1679 in St. Jacobiparochie
Man            : Jacob Jans Kuycken afkomstig van St. Jacobiparochie
Vrouw         : Antie Dircks afkomstig van St. Jacobiparochie
Opmerking  : hij is weduwnaar, patroniem bruid: Dirck Aeriens

uit 2e huwelijk o.a:
 

  a. Cornelis, geboren Sint Jacobiparochie 16-11-1699   volgt VIII.C
     
VIII.A Willem Arjens Kuiken, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie, trouwt Sint Jacobiparochie 12-06-1712 Maartje Pieters, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie 1650-1772 - Inventarisnr.: DTB 123
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 12 juni 1712 in St. Jacobiparochie
Man           : Willem Arjens afkomstig van St. Jacobiparochie
Vrouw        : Maartje Pytters afkomstig van St. Jacobiparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Arjen   volgt IX.E
  b. Beert   volgt IX.F
  c. Jan   volgt IX.G
     
VIII.B

 

Beert Arriens Kuiken, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie, gedoopt Sint Annaparochie 19-07-1674, overleden Sint Jacobiparochie 27-10-1720, trouwt Sint Jacobiparochie 27-02-1698 Neeltje Cornelis, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie, geboren ca. 1675, dochter van Cornelis Walinghs en Amerens Sioerds

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie 1650-1772 - Inventarisnr.: DTB 123
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 27 februari 1698 in St. Jacobiparochie
Man            : Beert Aries Kuiken afkomstig van St. Jacobiparochie
Vrouw         : Neeltje Cornelis afkomstig van St. Jacobiparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Machteltje, geboren Sint Jacobiparochie
  b. Amerens, geboren Sint Jacobiparochie
  c. Arjen, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1700   volgt IX.A   
  d. Waling, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1705   volgt IX.B
  e. Cornelis, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1710   volgt IX.C
  f. Jan, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1715   volgt IX.D
  g. Claasje Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1721, overleden Sint Jacobiparochie 1765, trouwt (1) Sint. Jacobiparochie 02-02-1739 Reinder Gerbens Rinderts, zoon van Gerben Rinderts en Maertie Walings, trouwt (2) Sint Jacobiparochie 02-11-1755 Tymon Taekes, geboren Sint Jacobiparochie
     
VIII.C Cornelis Jacobs Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 16-11-1699, overleden aldaar 01-06-1748, trouwt Sint Jacobiparochie 30-01-1735 Grietje Johannes Kuik, weduwe van Leendert Jacobszoon, geboren Sint Annaparochie 09-03-1710, dochter van Johannes Dirks Kuik en Hendrikje Freriks

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie 1650-1772 - Inventarisnr.: DTB 123
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 30 januari 1735 in St. Jacobiparochie
Man          : Kornelis Jacobs Kuyken afkomstig van St. Jacobiparochie
Vrouw       : Grietje Johannes Kuyk afkomstig van St. Jacobiparochie

uit dit huwelijk o.a.:
 

  a. Dirk, geboren Sint Jacobiparochie 1746   volgt IX.H
     
IX.A Arjen Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1700, overleden Sint Jacobiparochie 1755, trouwt NN

Quotisatiekohieren 1749 - Het Bildt, fol. 11
Arjen Beerts Kuiken, Het Bildt  
Plaats: St. Jacobiparochie   /   Omschrijving: redelijk welgestelde boer
Gezin volw: 4 en kind: 2      /   Aanslag: 67-9-0
Verhoging: --                       /   Vermogen: --

     
IX.B Waling Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1705, overleden Sint Jacobiparochie 1765, trouwt Sint Jacobiparochie 16-01-1746 Antje Jans de Vries, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie, geboren 1723, overleden Sint Jacobiparochie 02-02-1750

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie 1650-1772 - Inventarisnr.: DTB 123
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 16 januari 1746 in St. Jacobiparochie
Man           : Waling Beerts Kuiken afkomstig van St. Jacobiparochie
Vrouw        : Antje Jans de Vries afkomstig van St. Jacobiparochie

Quotisatiekohieren 1749 - Het Bildt, fol. 15
Waling Beerts Kuiken, Het Bildt
Plaats: Sint Jacobiparochie   /   Omschrijving: redelijk welgestelde boer
Gezin volw: 6 en kind: 2        /   Aanslag: 71-13-0
Verhoging: --                         /   Vermogen: --

uit dit huwelijk:
 

  a. Beert, geboren Sint Jacobiparochie 04-05-1749   volgt X.A
     
IX.C Cornelis Beerts Kuiken, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie, trouwt Sint Jacobiparochie 27-05-1742 Sieukje Rutgers, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie 1650-1772 - Inventarisnr.: DTB 123
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 27 mei 1742 in St. Jacobiparochie
Man           : Cornelis Beerts Kuiken afkomstig van St. Jacobiparochie
Vrouw        : Sieukje Rutgers afkomstig van St. Jacobiparochie

Quotisatiekohieren 1749 - Het Bildt, fol. 13
Cornelis Beerts Kuiken, Het Bildt
Plaats: Sint Jacobiparochie   /   Omschrijving: redelijk welgestelde boer
Gezin volw: 4 en kind: 2       /   Aanslag: 57-8-2
Verhoging: --                     /   Vermogen: --

uit dit huwelijk:
 

  a. Rutger, gedoopt Sint Jacobiparochie 14-09-1755   volgt X.B
     
IX.D Jan Beerts Kuiken, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie, overleden na 1747, trouwt Sint Jacobiparochie 01-02-1739 Aafje Claases, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie 1650-1772 - Inventarisnr.: DTB 123
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 1 februari 1739 in St. Jacobiparochie
Man            : Jan Beerts Kuiken afkomstig van St. Jacobiparochie
Vrouw         : Aafje Claases afkomstig van St. Jacobiparochie

Quotisatiekohieren 1749 - Het Bildt, fol. 27
Jan Beerts Kuiken, Het Bildt
Plaats: Sint Annaparochie   /   Omschrijving: welgestelde boer
Gezin volw: 7 en kind: 2     /   Aanslag: 78-8-0
Verhoging: --                   /   Vermogen: --

kinderen uit dit huwelijk:
       

  a. Amerins Jans Kuiken, gedoopt Sint Annaparochie 18-10-1739
  b. Klaas  Jans Kuiken, gedoopt Sint Annaparochie 01-12-1743
  c. Amerins Jans Kuiken, gedoopt Sint Annaparochie 19-01-1749
  d. Beert   volgt X.C
     
IX.E Arjen Willems Kuiken, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie , trouwt Sint Jacobiparochie 06-03-1740 Zara Martens, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie 1650-1772 - Inventarisnr.: DTB 123
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 6 maart 1740 in St. Jacobiparochie
Man            : Arjen Willems Kuiken afkomstig van St. Jacobiparochie
Vrouw         : Zara Martens afkomstig van St. Jacobiparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Marten   volgt X.D
     
IX.F Beert Willems Kuiken, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie, trouwt Sint Jacobiparochie  23-05-1745 Lysbet Dirks, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie 1650-1772 - Inventarisnr.: DTB 123
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 23 mei 1745 in St. Jacobiparochie
Man            : Beert Willems Kuiken afkomstig van St. Jacobiparochie
Vrouw         : Lysbet Dirks afkomstig van St. Jacobiparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Willem, geboren ca. 1745   volgt X.E
  b. Maartje, gedoopt Sint Jacobiparochie 11-02-1748
  c. Klaaske, gedoopt Sint Jacobiparochie 22-03-1750
     
IX.G Jan Willems Kuiken, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie, trouwt Sint Jacobiparochie 29-10-1747 Mintje Gerrits, bij huwelijk afkomstig van Sint  Jacobiparochie

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie 1650-1772 - Inventarisnr.: DTB 123
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 29 oktober 1747 in St. Jacobiparochie
Man            : Jan Willems Kuiken afkomstig van St. Jacobiparochie
Vrouw         : Mintje Gerrits afkomstig van St. Jacobiparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gerrit, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1748   volgt X.F
  b. Wilhem, gedoopt op Sint Jacobiparochie 21-05-1752
  c. Arjen, gedoopt Sint Jacobiparochie 26-11-1753
  d. Wymer, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1754   volgt X.G
  e. Maartje Jans Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 08-05-1757, trouwt Sint Annaparochie 05-06-1786 Jan Jans, bij huwelijk afkomstig van Sint Annaparochie
  f. Neeltje Jans Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1757, trouwt Vrouwenparochie 04-12-1774 Jan Lieuwes, bij huwelijk afkomstig van Vrouwenparochie
  g. Antje, gedoopt Sint Jacobiparochie 04-03-1759
  h. Pieter, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1765
     
IX.H Dirk Cornelis Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 1746, overleden aldaar 23-11-1811, trouwt (1) Sint Jacobiparochie 16-08-1767 Maartje Piebes, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie, trouwt (2) ca. 1783 Luikje Pieters Boonstra, geboren ca. 1763, overleden Het Bildt 29-01-1837, weduwe, dochter van Pieter Gerrits Boonstra en Trijntje Abrahams

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie 1650-1772 - Inventarisnr.: DTB 123
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 16 augustus 1767 in St. Jacobiparochie
Man          : Dirk Cornelis Kuiken afkomstig van St. Jacobiparochie
Vrouw       : Maartje Piebes afkomstig van St. Jacobiparochie

boer uit Het Bildt, die in 1795 namens Friesland een democratisch gezinde afgevaardigde naar de Staten-Generaal werd en in 1796-1797 zitting had in de Eerste Nationale Vergadering. Was daar volgens de overlevering echter 'een kat in een vreemd pakhuis'.
 
Memories van Successie - Kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1837
Overledene: Luikje Pieters Boonstra - Overleden: 29 jan. 1837 - Wonende: St.Jacobiparochie
  boerin (zathe nr.125); weduwe van Dirk Cornelis Kuiken; moeder van: a. Pieter, landbouwer - b. Maartje (weduwe van Klaas Dirks de Jong), boerin Sexbierum - c. wijlen Cornelis (1e man van Grietje Aukes Kok, thans vrouw van Einte Jans v.der Zicht, gardenier; vader van minderjarige Dirk, Geertje en Cornelis Cornelis Kuiken) - d. wijlen Trijntje (vrouw van wijlen Jarig Pieters de Vries, in leven te St.Annaparochie; moeder van Dirkje, vrouw van Arjen Feikes Steensma, gardenier Ariaantje, vrouw van Cornelis Wybes Kramer, idem, Grietje, dienstmeid en minderjarige Klaasje en Johannes Jarigs de Vries: voogd is Folkert Pieters de Vries, meier) - e. wijlen Hendrikje Dirks Kuiken (vrouw van Douwe Klazes Leeuwen, gardenier; moeder van  minderjarige Klaas en Dirk Douwes Leeuwen: tekent 'Luwen').
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit 2e huwelijk:
 

  a. Cornelis, geboren 07-05-1784 en gedoopt Sint Jacobiparochie 13-06-1784   volgt X.H
  b. Trijntje Dirks Kuiken , geboren 26-07-1787 en gedoopt Sint Jacobiparochie 19-08-1787, overleden Het Bildt 03-12-1826, gehuwd, trouwt Jarig Pieters de Vries, geboren ca. 1784, overleden Het Bildt 17-03-1830
  c. Pieter, geboren 07-04-1789 en gedoopt Sint Jacobiparochie 03-05-1789   volgt X.I
  d. Johannes, geboren 10-05-1791 en gedoopt Sint Jacobiparochie 19-06-1791, jong overleden
  e. Grietje Dirks Kuiken, geboren 31-03-1794 en gedoopt Sint Jacobiparochie 11-05-1794, overleden Het Bildt 26-03-1811
  f. Maartje Dirks Kuiken, geboren 04-03-1800 en gedoopt Sint Jacobiparochie 20-04-1800, trouwt (1) Het Bildt 06-05-1821 Klaas Dirks de Jong, geboren Paesens ca. 1800/1801, zoon van Dirk Sybes de Jong en Grietje Klases Heemstra trouwt (2) Barradeel 10-02-1838 Hendrik Sybes Houtsma, geboren Franeker 18-02-1814, overleden Sexbierum 08-09-1881, zoon van Sybe Houtsma en Alida Cornelis Lanting
  g. Hendrikje Dirks Kuiken, geboren 17-09-1802 en gedoopt Sint Jacobiparochie 17-10-1802, overleden Sint Jacobiparochie 04-05-1834, trouwt Het Bildt 08-06-1823 Douwe Klazes Lieuwen, geboren Terschelling ca. 1795, zoon van Klaas Lieuwes en Tietje Wouters Spin
     
X.A Beert Walings Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 04-05-1749, trouwt Sint Jacobiparochie 13-05-1770 Neeltje Clases Wassenaar, gedoopt Sint Jacobiparochieop 30 juni 1748, dochter van Klaas Boyens Wassenaar en Neeltje Jans de Vries

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie 1650-1772 - Inventarisnr.: DTB 123
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 13 mei 1770 in St. Jacobiparochie
Man            : Beert Walings Kuiken afkomstig van St. Jacobiparochie
Vrouw         : Neeltje Clases Wassenaar afkomstig van St. Jacobiparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Claas, geboren 11-11-1772 en gedoopt Sint Annaparochie 06-12-1772   volgt XI.A
  b. Antje Beerts Kuiken, geboren 02-08-1775 en gedoopt Sint Annaparochie 27-08-1775, overleden Sint Jacobiparochie 08-02-1816, gehuwd, trouwt Arjen Jans
  c. Neeltje, geboren 04-09-1778 en gedoopt Sint Annaparochie 11-10-1778
  d. Waling, geboren 06-09-1781 en gedoopt Sint Annaparochie 14-10-1781   volgt XI.B
  e. Jan, geboren 20-12-1783 en gedoopt Sint Annaparochie 01-02-1784
  f. Klaasje Beerts Kuiken, geboren 20-04-1789 en gedoopt Sint Annaparochie 17-04-1789, overleden Het Bildt 27-01-1829, gehuwd, trouwt Dirk Reimers Kuiken, geboren ca. 1784, overleden Het Bildt 15-03-1863, zoon van Reimer Wopkes Kuiken en Trijntje Tjeerds
     
X.B Rutger Cornelis Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 14-09-1755, overleden Sint Jacobiparochie 07-03-1816, gehuwd, trouwt w.s. Sint Jacobiparochie - na attestatie afgegeven Sint Annaparochie 19-05-1786 - Ytje Tjeerds, gedoopt Sint Annaparochie 15-12-1765, dochter van Tjeerd Rutgers en Janke Lieuwes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie 1600-1811 - Inventarisnr.: DTB 120
Vermelding : Attestatie afgegeven op 19 mei 1786 in St. Annaparochie
Man            : Rutger Kornelis Kuiken afkomstig van St. Jacobiparochie
Vrouw         : Ytje Tjeerds afkomstig van St. Annaparochie
Opmerking    : met attestatie naar St. Jacobiparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Cornelis, geboren 28-02-1787 en gedoopt Sint Jacobiparochie 25-03-1787
  b. Sjeuke, geboren 24-03-1789 en gedoopt Sint Jacobiparochie 26-04-1789, overleden Hed Bildt 18-12-1825, gehuwd
     
X.C Beert Jans Kuiken, afkomstig van Sint Jacobiparochie, overleden voor 1778, trouwt Sint Annaparochie met 1e proclamatie aldaar 01-02-1767 Amerins Reinders, afkomstig van Sint Jacobiparochie

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie 1600-1811 - Inventarisnr.: 120
Vermelding : Eerste proclamatie op 1 februari 1767 in St. Annaparochie
Man            : Beert Jans Kuiken
Vrouw         : Amerins Reinders
Opmerking  : na de derde proclamatie gehuwd te St. Annaparochie

In november 1772 werd in de herberg van Riemer Willems te St. Annaparochie door Juffr. Rinske Donker, wed. wijlen Tjepke Gratama te Harlingen ten verkoop aangeboden een Nieuwe Bildtplaats, groot 45 morgen met huis, schuur en hovinge in de 29e kavel. Koper werd Beert Jans Kuiken, huisman te St. Jacobiparochie voor 513 c.gl. het morgen of 23.383 gl. 10 st. totaal. De plaats is dan voor het eerst in Bildts eigendom. Beert Jans Kuiken is voor 1778 overleden; zijn weduwe Amarins Reinders en haar vier kinderen bleven eigenaars. Zij ging in 1781 een tweede huwelijk aan met Teunis Cornelis (later Crap). Deze Teunis Cornelis heeft in 1786 de plaats in gebruik genomen naast een eigen boerderij aan de Koudeweg. Maar in 1792 werd de Nieuw Bildtplaats verhuurd aan Waling Lammerts, die getrouwd was met Aafje Beerts Kuiken, dochter van Beert Jans Kuiken. Op 3 maart 1834 werd de zathe en landen met huis en schuur, dorshuis, stalling en hovinge, groot 45 morgen, op 4 morgen na alles bouwland, publiek verkocht.

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Aafje Beerts Kuiken, gedoopt Sint Annaparochie 07-02-1768, overleden Het Bildt 20-12-1822, weduwe, trouwt Waling Lammerts Brouwers, geboren ca. 1764, overleden Het Bildt 02-06-1820
  b. Reinder, geboren 21-08-1769 en gedoopt Sint Jacobiparochie 10-09-1769   volgt XI.C
  c. Lysbet, geboren 10-03-1769 en gedoopt Sint Jacobiparochie 23-03-1771
  d. Jan, geboren 09-12-1772 en gedoopt Sint Jacobiparochie 17-01-1773
  e. Jannigje, geboren 11-11-1774 en gedoopt Sint Jacobiparochie 18-12-1774
     
X.D Marten Arjens Kuiken, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie, trouwt (1) Sint Jacobiparochie Antje Jarigs, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie, trouwt (2) Sint Jacobiparochie 19-03-1769 Hendrikje Jarigs Winselaar, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie 1650-1772 - Inventarisnr.: DTB 123
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 29 mei 1763 in St. Jacobiparochie
Man            : Marten Arjens afkomstig van St. Jacobiparochie
Vrouw         : Antje Jarigs afkomstig van St. Jacobiparochie

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie 1650-1772 - Inventarisnr.: DTB 123
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 19 maart 1769 in St. Jacobiparochie
Man            : Marten Arjens Kuiken afkomstig van St. Jacobiparochie
Vrouw         : Hendrikje Jarigs afkomstig van St. Jacobiparochie

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Jarig, geboren 09-01-1769 en gedoopt Sint Jacobiparochie 29-01-1769, jong overleden
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Jarig, geboren 22-07-1772 en gedoopt Sint Annaparochie 16-08-1772
  c. Lammert, geboren 12-12-1773 en gedoopt Sint Annaparochie 02-01-1774   volgt XI.D
  d. Sara Martens Kuiken, geboren 28-12-1775 en gedoopt Sint Jacobiparochie 25-02-1776, overleden Het Bildt 28-06-1827, gehuwd, trouwt Sint Jacobiparochie 07-05-1797 Eeltje Jans Kuiken, gedoopt Sint Annaparochie 13-10-1772, overleden Het Bildt 02-07-1827, zoon van Jan Cornelis Kuiken en Maartje Eelkes
  e. Arjen, geboren 29-10-1777 en gedoopt Sint Annaparochie 14-12-1777   volgt XI.E
  f. Steven, geboren 23-09-1779 en gedoopt Sint Annaparochie 17-10-1779, jong overleden
  g. Willem, geboren 21-01-1781 en gedoopt Sint Annaparochie 18-03-1781
  h. Knierke, geboren 21-11-1784 en gedoopt Sint Annaparochie 30-01-1785, jong overleden
  i. Steven, geboren 26-09-1796 en gedoopt Sint Annaparochie 19-11-1786
  j. Knierke, geboren 21-03-1788 en gedoopt Sint Annaparochie 04-05-1788
     
X.E Willem Beerts Kuiken, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie, geboren ca. 1745, overleden mairie Minnertsga 21-07-1812, trouwt Sint Jacobiparochie 01-05-1768 Antje Atzes Wiegersma, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie, overleden Minnertsga 14-12-1795, dochter van Atse Gerrits en Dirkje Aebes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie 1650-1772 - Inventarisnr.: DTB 123
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 1 mei 1768 in St. Jacobiparochie
Man           : Willem Beerts afkomstig van St. Jacobiparochie
Vrouw        : Antje Atses afkomstig van St. Jacobiparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Beert, geboren 06-12-1774 en gedoopt St. Jacobiparochie 01-01-1775   volgt XI.F
     
X.F Gerrit Jans Kuiken, bij huwelijk afkomstig van Sint Annaparochie, geboren ca. 1748, overleden Sint Annaparochie 19-06-1823, trouwt (1) Sint Annaparochie 16-02-1772 Klaaske Ysbrands, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie, trouwt (2) Vrouwenparochie 25-08-1782 Sybrigje Sybrens Oostringa, bij huwelijk afkomstig van Vrouwenparochie

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie 1600-1811 - Inventarisnr.: 120
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 16 februari 1772 in St. Annaparochie
Man            : Gerryt Jans Kuiken afkomstig van St. Annaparochie
Vrouw         : Klaaske Ysbrands afkomstig van St. Jacobiparochie

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie 1725-1810 - Inventarisnr.: DTB 128
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 25 augustus 1782 in Vrouwenparochie
Man           : Gerryt Jans afkomstig van St. Annaparochie
Vrouw        : Sybrigje Sybrens afkomstig van Vrouwenparochie
Opmerking : met attestatie van St. Annaparochie

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Jan, geboren 20-04-1772 en gedoopt Sint Annaparochie 05-07-1772
  b. Jan, geboren 18-03-1775 en gedoopt Sint Annaparochie 23-04-1775
  c. Grijtje, geboren 15-03-1778 en gedoopt Sint Annaparochie 19-04-1778
  d. Mintje, geboren 17-02-1781 en gedoopt Sint Annaparochie 18-03-1781
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  e. Jan Gerrits Kuiken, geboren Sint Annaparochie ca. 1784, trouwt met wetteging 1 kind Wonseradeel 28-01-1832 Lijsbeth Douwes Westra, oud 46 jaar, geboren Achlum, dochter van Douwe Klazes Westra en Grietje Sikkes Bangma
     
X.G Wymer Jans Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1754,  overleden mairie Sint Jacobiparochie 06-11-1811, weduwnaar, trouwt Gepke Cornelis

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Mintje Wymers Kuiken, geboren 03-09-1782 en gedoopt Jacobiparochie 27-10-1782,  overleden Het Bildt 06-09-1828, 47 jaar, gehuwd
  b. Akke, geboren 19-08-1784 en gedoopt Jacobiparochie 19-09-1784
  c. Akke, geboren 08-02-1788 en gedoopt Jacobiparochie 30-03-1788
  d. Maartje Wymers Kuiken, geboren 19-03-1791 en gedoopt Jacobiparochie 10-04-1791, overleden Het Bildt 15-04-1834, gehuwd, trouwt Het Bildt 11-05-1817 Sjoerd Jippes van der Ploeg, oud 33 jaar, geboren Stiens, zoon van Jippe Sjoerds en Jetske Lieuwes
  e. Cornelis, geboren 25-04-1795 en gedoopt Jacobiparochie 10-05-1795
  f. Akke Wymers Kuiken, geboren 05-05-1798 en gedoopt Jacobiparochie 27-05-1798, overleden Het Bildt 19-11-1836, gehuwd, trouwt Het Bildt 30-05-1819 Hendrik Pieters Vis, oud 30 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, zoon van Pieter Cornelis Vis en Trijntje Hendriks
  g. Jantje Wymers Kuiken, geboren 23-11-1800 en gedoopt Jacobiparochie 28-12-1800, overleden Het Bildt 10-08-1828
  h. Jan Wymers Kuiken, geboren 08-09-1803 en gedoopt Jacobiparochie 20-11-1803, overleden Het Bildt 07-03-1822
     
X.H Cornelis Dirks Kuiken, geboren 07-05-1784 en gedoopt Sint Jacobiparochie 13-06-1784, overleden Het Bildt 30-03-1827, trouwt Het Bildt 28-07-1822 Grietje Aukes Kok, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1800/1801, overleden Het Bildt 03-07-1872, dochter van Auke Gerrits Kok en Geertje Harmens
 
Memories van Successie - Kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1827
Overledene: Kornelis Dirks Kuiken - Overleden: 30 maart 1827 - Wonende: St.Jacobiparochie
  landbouwer; man van Geertje Aukes Kok, boerin; vader van minderjarige Dirk en Geertje Cornelis Kuiken. (akte deels onleesbaar) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Dirk Cornelis Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 20-04-1823   volgt XI.G
  b. Geertje Corenelis Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 18-04-1825, trouwt Het Bildt 11-04-1844 Klaas Aukes (van) Donia, geboren Menaldum 22-10-1817, zoon van Auke Ruurds Donia en Sybrigje Klazes Oostringa
  c. Cornelis Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 27-10-1827   volgt XI.H
     
X.I Pieter Dirks Kuiken, geboren 07-04-1789 en gedoopt Sint Jacobiparochie 03-05-1789, overleden Het Bildt 12-08- 1862, trouwt Het Bildt (mairie Sint Jacobiparochie) 23-05-1812 Neeltje Reins Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1792, overleden Tzummaerum 06-11-1825, dochter van Rein Gaukes en Neeltje Tymens
 
Memories van Successie - Kantoor Franeker, overl. jaar 1825
Overledene: Neeltje Reins Kuiken - Overleden: 6 november 1825 - Wonende: Tzummarum
  boerin; vrouw van Pieter Dirks Kuiken, landbouwer; moeder van minderjarige Grietje, Rein, Neeltje, Dirkje, Luikje en Dirk Pieters Kuiken. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Grietje Pieters Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 10-04-1813, trouwt Het Bildt 30-04-1835 Arjen Sierks Zondervan, oud 28 jaar, geboren Sint Jacobiparochie 29-08-1806 en gedoopt aldaar 21-09-1806, overleden Het Bildt 07-01-1862, gehuwd, zoon van Sierk Andries Zondervan en Maartje Arjens Kuiken
  b. Rein Pieters Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 18-12-1814   volgt XI.I
  c. Neeltje Pieters Kuiken, geboren Tzummarum 17-04-1817, trouwt Het Bildt 14-06-1838 Cornelis Annes de Vries, geboren Harlingen ca. 1815, zoon van Anne Gooitzens de Vries en Trijntje Cornelis Meyer
  d. Dirkje Pieters Kuiken, geboren Tzummarum 18-01-1819, trouwt Het Bildt 23-04-1840 Gerrit Jans de Groot, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1818, zoon van Jan Gerrits de Groot en Pietje Pieters van der Wal
  e. Luikje Kuiken, geboren Tzummarum 08-01-1821
  f. Dirk Pieters Kuiken, geboren Tzummarum 30-01-1823   volgt XI.J
     
XI.A Claas Beerts Kuiken, geboren 11-11-1772 en gedoopt Sint Annaparochie 06-12-1772, overleden Sint Jacobiparochie 25-12-1805, trouwt Sjoukje Abelius Schenkius, geboren 04-10-1775 en gedoopt Sint Annaparochie 15-10-1775, overleden Sint Jacobiparochie 16-05-1810, dochter van Abelius Jarigs Schenkius en Aegjen Sjoerds

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Neeltje Klazes Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 23-10-1801 en gedoopt aldaar 22-11-1801, trouwt Het Bildt 34-08-1823 Sipke Klases de Bildt, oud 19 jaar, geboren Sint Annaparochie, zoon van Klaas Jans de Bildt en Naentske Sipkes de Boer
  b. Aagje, geboren Sint Jacobiparochie 25-01-1805 en gedoopt aldaar 24-02-1805
     
XI.B Waling Beerts Kuiken, geboren 06-09-1781 en gedoopt Sint Annaparochie 14-10-1781, overleden Sint Jacobiparochie 24-12-1815, gehuwd, trouwt Houkje Sjoerds, geboren Jelsum 01-04-1770 en gedoopt aldaar 27-05-1770, overleden Sint Jacobiparochi 07-09-1817, dochter van Sjoerd Hommes en Sjouk Aukes
     
XI.C Reinder Beerts Kuiken, landbouwer, geboren 21-08-1769 en gedoopt Sint Jacobiparochie 10-09-1769, overleden Sint Annaparochie 12-10-1833, trouwt Het Bildt 29-10-1829 Pytje Arjens Reitsma, geboren 04-02-1773 en gedoopt Sint Jacobiparochie 07-03-1773, overleden Sint Jaobiparochie 30-08-1854, dochter van Arjen Rintjes en Antje Teunis
     
XI.D Lammert Martens Kuiken, geboren 12-12-1773 en gedoopt Sint Annaparochie 02-01-1774, overleden Het Bildt 17-01-1818, gehuwd, trouwt Vrouwenparochie 14-05-1797 Jannigje Jans, bij huwelijk afkomstig van Vrouwenparochie

Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie, 1797 - DTB nr: 128, 1725 - 1810
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 14 mei 1797, Vrouwenparochie
Man:             Lammert Martens, Vrouwenparochie
Vrouw:          Jannigje Jans, Vrouwenparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hendrikje Lammerts Kuiken, geboren Vrouwenparochie ca. 1797, overleden Het Bildt 12-11-1860, trouwt Het Bildt 25-04-1819 Jelle Ates Atema, geboren St. Annaparochie 1794, overleden Het Bildt 05-12-1881, zoon van Ate Jelles Atema en Doutje Gijsberts
  b. Feikje, geboren Vrouwenparochie 1801   volgt XII.A
  c. Idske Lammerts Kuiken, geboren Vrouwenparochie ca. 1804, trouwt Het Bildt 17-05-1832 Rintje Pieters Swart, geboren Vrouwenparochie ca. 1804, dochter van Pieter Martens Swart en Pietje Rintjes
  d. Marten, geboren Vrouwenparochie ca. 1806   volgt XII.B
     
XI.E Arjen Martens Kuiken, geboren 29-10-1777 en gedoopt Sint Annaparochie 14-12-1777,  overleden Het Bildt 18-08-1843r, weduwnaar, trouwt Sint Annaparochie 22-06-1800 Tjitske Folkers, bij huwelijk afkomstig van Sint Annaparochie

Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie, 1800 - DTB nr:    120, 1600 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 22 juni 1800, St. Annaparochie
Man:             Arjen Martens, St. Annaparochie
Vrouw:          Tjitske Folkers, St. Annaparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Marten, geboren Sint Annaparochie 19-09-1800 en gedoopt aldaar 09-11-1800, jong overleden
  b. Folkert, geboren Sint Annaparochie 05-05-1802 en gedoopt aldaar 27-06-1802   volgt XII.C
  c. Antje Arjens Kuiken, geboren Sint Annaparochie 19-01-1805 en gedoopt aldaar 03-03-1805, trouwt Het Bildt 04-02-1830 Claas Adams van Dijk, oud 23 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, zoon van Adam Klazes van Dijk en Jettje Jans van Marssum
  d. Willem, geboren Sint Annaparochie 22-08-1807 en gedoopt aldaar 18-10-1807   volgt XII.D
  e. Douwe, geboren Sint Annaparochie 10-12-1805 en gedoopt aldaar 11-02-1810   volgt XII.E
  f. Marten Arjens Kuiken, geboren Sint Annaparochie 25-04-1812, overleden Het Bildt 06-08-1840, ongehuwd
  g. Hendrikje Arjens Kuiken, geboren Sint Annaparochie 28-11-1814, overleden Het Bildt 11-10-1831
     
XI.F Beert Willems Kuiken, geboren 06-12-1774 en gedoopt St. Jacobiparochie 01-01-1775, overleden Barradeel 02-01-1828, gehuwd, trouwt Tzummarum 11-05-1800 Trijntje Theunis Marra, bij huwelijk afkomstig van Tzummerum

Trouwregister Hervormde gemeente Tzummarum Firdgum, 1800 - DTB nr:     111, 1632 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 11 mei 1800, Tzummarum
Man:          Beert Willems, Minnertsga
Vrouw:       Trijntje Theunis, Tzummerum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sijtske Beerts Kuiken, geboren Minnertsga 03-04-1801 en gedoopt aldaar 26-04-1801, overleden Het Bildt 06-01-1848, weduwe, trouwt Het Bildt 16-05-1833 Beerend Piebes van Rosendal, oud 31 jaar, geboren St. Jacobiparochie, zoon van Piebe Berends van Rosendal en Antje Cornelis de Groot
  b. Antje Beerts Kuiken, geboren Minnertsga 07-01-1804 en gedoopt aldaar 29-01-1804, overleden Barradeel 10-09-1885, trouwt Het Bildt 17-10-1839 Cornelis Jans Jelgerhuis, oud 45 jaar, geboren St. Jacobiparochie, zoon van Jan Klazes Jelgerhuis en Grietje Cornelis Boufeint
  c. Lijsbet Beerts Kuiken, geboren Minnertsga 08-04-1806 en gedoopt aldaar 04-05-1806, overleden Barradeel 25-09-1869, trouwt Barradeel 10-04-1829 Klaas Heins Hogerhuis
  d. Tietje Beerts Kuiken, geboren Minnertsga 30-12-1808 en gedoopt aldaar 22-01-1809, overleden Barradeel 15-12-1847, trouwt Barradeel 11-06-1836 Jan Heeres Zijlstra
  e. Dirkje Beerts Kuiken, geboren mairie Minnertsga 13-05-1813, overleden Barradeel 03-02-1848, trouwt Barradeel 21-12-1833 Marten Hendriks Norbruis
  f. Willem Beerts Kuiken, geboren mairie Minnertsga 19-04-1816   volgt XII.F
  g. Teunis Beerts Kuiken, geboren Barradeel 06-11-1818   volgt XII.G
  h. Trijntje Beerts Kuiken, geboren Barradeel 12-04-1824, overleden aldaar 04-08-1857, ongehuwd
     
XI.G Jan Gerrits Kuiken, geboren Sint Annaparochie ca. 1784, trouwt met wetteging 1 kind Wonseradeel 28-01-1832 Lijsbeth Douwes Westra, oud 46 jaar, geboren Achlum, dochter van Douwe Klazes Westra en Grietje Sikkes Bangma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gerrit Kuiken, geboren Wonseradeel 10-01-1821   volgt XII.H
     
XI.H Dirk Cornelis Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 20-04-1823, trouwt Het Bildt 12-05-1853 Grietje Jacobs Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 31-10-1825, dochter van Jacob Cornelis Kuiken en Wapke Jans Aartsma
     
XI.I Cornelis Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 27-10-1827, trouwt Het Bildt 05-06-1873 Perkje Abbenga ook genaamd Abenga, geboren Sint Jacobiparochie 28-06-1848, dochter van Abe Heins Abbenga en Eeke Hendriks Hoekstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Cornelis Kuiken, geboren Het Bildt 31-05-1875
  b. Dirk Kuiken, geboren Het Bildt 03-12-1877
     
XI.J Rein Pieters Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 18-12-1814, overleden Het Bildt 14-12-1882, trouwt Het Bildt 11-02-1836 Korneliske Hendriks Algra, geboren Britsum 20-03-1815, overleden Het Bildt 08-10-1876, dochter van Hendrik Jogchums Algra en Neeltje Bokkes Wiersma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pieter Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 04-05-1837   volgt XII.I
  b. Neeltje Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 31-03-1839, trouwt Het Bildt 02-06-1864 Jan Berkenpas, geboren Sint Annaparochie 23-05-1841, zoon van Tiele Jacobs Berkenpas en Elske Jans van Gelder
  c. Luikje Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 23-03-1850, overleden aldaar 28-03-1850
  d. Luikje Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 21-09-1852, overleden aldaar 09-03-1856
     
XI.K Dirk Pieters Kuiken, geboren Tzummarum 30-01-1823, overleden aldaar 06-04-1893, trouwt Het Bildt 09-05-1850 Lijsbert Jelles Atema, geboren Sint Jacobiparochie 06-11-1827, overleden Het Bildt 25-05-1901, dochter van Jelle Ates Atema en Hendrikje Lammerts Kuiken

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pieter Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 08-03-1851   volgt XII.J
  b. Hendrikje Kuiken, geboren St Jacobiparochie 14-11-1852, trouwt Het Bildt 06-05-1875 Arjen Reitsma, oud 21 jaar, geboren Sint Jacobiparochie 04-02-1854, zoon van Pieter Arjens Reitsma en Baukje Fredriks Sanders
  c. Neeltje Kuiken, geboren St Jacobiparochi 20-03-1855, trouwt Het Bildt 09-05-1878 Anne de Jong, oud 22 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, zoon van Gorrit Klazes de Jong en Trijntje Klazes de Jong
  d. Jannigje Dirks Kuiken, geboren St Jacobiparochie 23-05-1858, trouwt Het Bildt 26-05-1881 Klaas Tjerks Bouma, geboren St Annaparochie ca. 1857/1858, zoon van Tjerk Bouma and Tjitske Haarsma
  e. Jelle Dirks Kuiken, geborenSt Jacobiparochie 27-09-1860   volgt XII.K
     
XII.A Feikje Lammerts Kuiken, geboren Vrouwenparochie 1801, overleden Het Bildt 13-12-1835

kinder uit onbekende relatie:
 

  a. Jannigje Kuiken, geboren ca. 1826, overleden Het Bildt 11-04-1836
     
XII.B Marten Lammerts Kuiken, geboren Vrouwenparochie ca. 1806, overleden Het Bildt 21-07-1859, trouwt Het Bildt 14-05-1835 Saapje Jelles Steensma, geboren St. Jacobiparochie ca. 1806, overleden Het 24-12-1881, dochter van Jelle Arjens Steensma en Ymkje Hendriks

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Lammert Kuiken, geboren St. Annaparochie 03-10-1836   volgt XIII.A
  b. Jelle Kuiken, geboren Vrouwenparochie 23-05-1841, overleden Het Bildt 06-09-1847
  c. Ymkje Kuiken, geboren Vrouwenparochie 02-01-1847, overleden Het Bildt 24-01-1927, weduwe, trouwt Het Bildt 03-11-1870 Hendrik de Groot, geboren St. Jacobiparochie ca. 1845, zoon van Wybe Hendriks de Groot en Mettje Johannes Krottje
     
XII.C Folkert Arjens Kuiken, geboren Sint Annaparochie 05-05-1802 en gedoopt aldaar 27-06-1802, trouwt Het Bildt 04-05-1837 Pietje Joukes Schat, oud 22 jaar, geboren te Sint Annaparochie, dochter van Jouke Jans Schat en Renske Pieters

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Arjen Kuiken, geboren Sint Annaparochie 23-08-1838, overleden Het Bildt 07-09-1861
  b. Jouke Kuiken, geboren Sint Annaparochie 15-11-1840, overleden Het Bildt 27-11-1862
  c. Marten Kuiken, geboren Sint Annaparochie 13-09-1843   volgt XIII.B
  d. Rinze Kuiken, geboren Sint Annaparochie 23-07-1846
  e. Douwe Kuiken, geboren Sint Annaparochie 10-03-1849   volgt XIII.C
  f. Renske Kuiken, geboren Sint Annaparochie 22-05-1852, overleden Het Bildt 18-05-1860
     
XII.D Willem Arjens Kuiken, geboren Sint Annaparochie 22-08-1807 en gedoopt aldaar 18-10-1807, trouwt Het Bildt 07-06-1838 Neeltje Dirks Kuiken, oud 22 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, dochter van Dirk Reins Kuiken en Baukje Jans Plat

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Dirk Kuiken, geboren Sint Annaparochie 08-09-1838   volgt XIII.D
  b. Tjitske Kuiken, geboren Sint Annaparochie 16-02-1840, trouwt Het Bildt 30-05-1867 Jochum Hiemstra, oud 31 jaar, geboren  Oosterbierum, zoon van Klaas Arjens Hiemstra en Trijntje Jochums Donia
  c. Baukje Kuiken, geboren Sint Annaparochie 06-02-1842, trouwt Het Bildt 10-05-1866 Jan Bosje, oud 30 jaar, geboren Sint Annaparochie, zoon van Eelke Hendriks Bosje en Sjoukje Jans Schipper
  d. Arjen Kuiken, geboren Sint Annaparochie 29-09-1844   volgt XIII.E
  e. Hendrikje Kuiken, geboren Sint Annaparochie 07-02-1847, overleden aldaar 21-11-1849
  f. Jan Kuiken, geboren Sint Annaparochie 21-01-1849   volgt XIII.F
  g. Hendrikje Kuiken, geboren Sint Annaparochie 15-01-1851, overleden aldaar 14-02-1852
  h. Hendrikje Kuiken, geboren Sint Annaparochie 11-03-1853, overleden Het Bildt 07-05-1927, weduwe, trouwt Het Bildt 03-06-1875 Pieter Kuiken, oud 26 jaar, geboren Sint Annaparochie, zoon van Anne Eeltjes Kuiken en Antje Pieters Dijkstra
  i. Rein Kuiken, geboren Sint Annaparochie 05-02-1856   volgt XIII.G
  j. Antje Kuiken, geboren Sint Annaparochie 29-03-1860, trouwt Het Bildt 06-05-1880 Pieter Bil, oud 24 jaar, geboren Sint Annaparochie, zoon van Bouwe Arjens Bil en Sytske Pieters Crap
     
XII.E Douwe Arjens Kuiken, geboren Sint Annaparochie 10-12-1805 en gedoopt aldaar 11-02-1810, trouwt Het Bildt 25-05-1837 Jantje Ennes Krottje, oud 26 jaar, geboren te Sint Annaparochie, dochter van Enne Klazes Krottje en Wytske Arjens Aartsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tjitske Kuiken, geboren Sint Annaparochie 09-05-1838, trouwt Het Bildt 13-12-1860 Jietze Smits, oud 22 jaar, geboren Sint Annaparochie, zoon van Gerben Wybes Smits en Renske Andeles de Groot
  b. Enne Kuiken, geboren Sint Annaparochie 28-04-1840, overleden Breda 15-05-1860
  c. Wytske Kuiken, geboren Sint Annaparochie 27-03-1842, trouwt Het Bildt 11-05-1865 Pieter Tulner, oud 29 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, zoon van Dirk Ritskes Tulner en Tjitske Pieters Haarsma
  d. Hendrikje Kuiken, geboren Sint Annaparochie 14-09-1845, trouwt Het Bildt 26-05-1870 Enne Boersma, oud 28 jaar, geboren Sint Annaparochie, zoon van Jan Sydses Boersma en Aagje Ennes Wagenveld
  e. Arjen Kuiken, geboren Sint Annaparochie 06-11-1847   volgt XIII.H
  f. Folkert Kuiken, geboren Sint Annaparochie 07-07-1854
     
XII.F Willem Beerts Kuiken, geboren mairie Minnertsga 19-04-1816, overleden Barradeel 01-06-1848, trouwt Barradeel 24-05-1845 Klaaske Pieters Andringa
 
Memories van Successie - Kantoor Harlingen, overl. jaar 1848
Overledene: Willem Beerts Kuiken - Overleden: 1 juni 1848 - Wonende: Minnertsga
  32 jr; kooltjer; man van Klaaske Pieters Andringa; vader van minderjarige Aafke Willems Kuiken. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
     
XII.G Teunis Beerts Kuiken, geboren Barradeel 06-11-1818, trouwt Barradeel 06-05-1848 Jantje Sipkes Bakker, geboren Barradeel 09-07-1818, dochter van Sipke Sjoerds Bakker en Antje Harmens
     
XII.H Gerrit Kuiken, geboren Wonseradeel 10-01-1821 [erkend en gewettigd bij huwelijk ouders d.d. 28-01-1832], overleden aldaar 18-04-1892, trouwt Franeker 22-08-1847 Doedje Dirks Broersma, geboren Arum 14-01-1819, overleden aldaar 20-12-1877, dochter van Dirk Sjoukes Broersma en Dirkje Jans

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Kuiken, geboren Franeker 03-01-1848   volgt XIII.I  
  b. Lijsbeth Kuiken, geboren Franeker 11-09-1849, overleden Franekeradeel 05-04-1939, weduwe, trouwt Wonseradeel 30-04-1874 Romke Lemstra, geboren Wonseradeel 14-06-1849, overleden Franekeradeel 10-03-1915, zoon van Trijntje Siebes Lemstra
  c. Durkje Kuiken, geboren Franeker 30-08-1859, overleden aldaar 16-10-1859
     
XII.I Pieter Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 04-05-1837, trouwt Het Bildt 25-03-1858 Jantje Kas, geboren Sint Annaparochie 28-04-1840, overleden Het Bildt 17-09-1879, dochter van Johannes Lieuwes Kas en Hittje Pieters Watersma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Rein Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 30-09-1859
  b. Johannes Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 24-08-1860
  c. Cornelis Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 17-12-1861
  d. Lieuwe Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 13-01-1863
  e. Luikje Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie  07-08-1864, overleden aldaar 24-08-1864
  f. Luikje Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie  06-10-1865, overleden aldaar 19-03-1866
  g. Luikje Kuiken, geboren Minnertsga 04-06-1867, overleden aldaar 28-06-1868
  h. Pieter Kuiken, geboren Minnertsga 05-10-1868
  i. Lolke Kuiken, geboren Minnertsgal 10-03-1870
  j. Jan Kuiken, geboren Minnertsga 14-06-1871, overleden aldaar 21-07-1871
  k. Jan Kuiken, geboren Minnertsga 13-09-1872
  l. Cornelia Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 05-12-1873
  m. Jannigje Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 29-05-1875, overleden aldaar 17-08-1875
  n. Jannigje Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 27-10-1876
  o. Eeltje Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 12-04-1878, overleden aldaar 13-06-1878
  p. Jantje Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 17-09-1879, overleden aldaar 01-10-1879
     
XII.J Pieter Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 08-03-1851, overleden Het Bildt 14-10-1929, trouwt Het Bildt 06-05-1875 Doetje Grond, geboren Vrouwenparochie 27-11-1847, overleden Het Bildt 18-12-1922, dochter van Berend Feddes Grond en Lijsbert Sybes de Jong

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Dirk Pieters Kuiken, geboren St Jacobiparochie 29-10-1878   volgt XIII.J 
  b. Berend Pieters Kuiken, geboren St Jacobiparochie 25-01-1881   volgt XIII.K  
  c. Grietje Pieters Kuiken, geboren St Jacobiparochie 01-03-1883 Het Bildt 04-05-1905 Thijs van der Feen, geboren Sint Jacobiparochie 22-03-1880, zoon van Pieter van der Feen en Richtje Noordbeek
  d. Lijsbert Pieters Kuiken, geboren St Jacobiparochie 23-06-1885
  e. Jelle Pieters Kuiken, geboren St Jacobiparochie 03-02-1887   volgt XIII.L
  f. Marten Pieters Kuiken, geboren St Jacobiparochie 24-09-1891
     
XII.K Jelle Dirks Kuiken, geboren St Jacobiparochie 27-09-1860, trouwt Het Bildt 14-05-1885 Pietje Dijkstra, geboren Sint Jacobiparochie 23-01-1861, dochter van Rienik Dijkstra en Neeltje Wassenaar

kinderen uit dit huwelijk:
 

   - levenloos kind (dochter),  Het Bildt 23-08-1887
   - levenloos kind (zoon), Het Bildt 10-03-1890
  a. Neeltje Kuiken, geboren Het Bildt 11-10-1896
     
XIII.A Lammert Kuiken, geboren Sint Annaparochie 03-10-1836, overleden Het Bildt 20-03-1916, weduwnaar, trouwt Het Bildt 10-05-1860 Klaasje van der Ploeg, geboren St. Jacobiparochie 20-10-1834, dochter van Gerrit Folkerts van der Ploeg en Sijtje Martens Verder

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sijtje Kuiken, geboren St. Jacobiparochie 23-05-1861
  b. Marten Kuiken, geboren St. Jacobiparochie 26-10-1862   volgt XIV.A
  c. Saapke Kuiken, geboren St. Menaldumadeel 23-02-1866, overleden aldaar 06-09-1866
  d. Jelle Kuiken, geboren St. Jacobiparochie 23-07-1868
  e. Sape Kuiken, geboren St. Jacobiparochie 27-02-1871, overleden aldaar 20-03-1871
  f. Sape Kuiken, geboren St. Jacobiparochie 21-07-1872, overleden aldaar 08-04-1909
  g. Lammert Kuiken, geboren St. Jacobiparochie 06-09-1874, overleden aldaar 01-10-1874
     
XIII.B Marten Kuiken, werkman, geboren Sint Annaparochie 13-09-1843, vertrokken naar USA-unidentified region: 13-06-1890, trouwt Het Bildt 10-05-1871 Doetje Tjepkema, oud 25 jaar, geboren Vrouwenparochie 04-11-1845, dochter van Taeke Cornelis Tjepkema en Eeke Dirks van der Hoek

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Eeke Kuiken, geboren 05-11-1873, vertrokken naar USA-unidentified region: 13-06-1890
  b. Folkert Kuiken, geboren 06-01-1876, vertrokken naar USA-unidentified region: 13-06-1890
  c. Cornelis Kuiken, geboren 17-09-1878, vertrokken naar USA-unidentified region: 13-06-1890
  d. Pietje Kuiken, geboren 08-08-1881, vertrokken naar USA-unidentified region: 13-06-1890
  e. Renske Kuiken, geboren 23-12-1883, vertrokken naar USA-unidentified region: 13-06-1890
  f. Taeke Kuiken, geboren 05-08-1886, vertrokken naar USA-unidentified region: 13-06-1890
  g. Douwe Kuiken, geboren 13-05-1889, vertrokken naar USA-unidentified region: 13-06-1890
     
XIII.C Douwe Kuiken, gardenier, geboren Sint Annaparochie 10-03-1849, vertrokken naar USA-unidentified region:09-04-1889, trouwt Het Bildt 08-05-1884 Gepkje Porte, geboren Sint Annaparochie 02-04-1861, vertrokken naar USA-unidentified region:09-04-1889, dochter van Jacob Porte en Grietje Snijder

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pietje Kuiken, geboren 26-06-1885, vertrokken naar USA-unidentified region: 09-04-1889
  b. Jacob Kuiken, geboren 05-03-1887, vertrokken naar USA-unidentified region: 09-04-1889
  c. Folkert Kuiken, geboren 09-03-1888, vertrokken naar USA-unidentified region: 09-04-1889
XIII.D Dirk Kuiken, geboren Sint Annaparochie 08-09-1838, trouwt Het Bildt 21-03-1870 Hendrikje Stroosma, weduwe van Wiltje Schat, geboren Sint Annaparochie 28-02-1842, dochter van Pieter Johannes Stroosma en Dirk Jans Wiersma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Neeltje Kuiken, geboren Sint Annaparochie 31-12-1870, trouwt Het Bildt 25-05-1893 Gerrit de Jong, oud 27 jaar, geboren Sint Annaparochie, zoon van Teye de Jong en Antje Beimers
  b. Klaaske Kuiken, geboren Sint Annaparochie 10-10-1872, trouwt Het Bildt 13-07-1899 Jan Stroosma, oud 25 jaar, geboren te Sint Annaparochie, zoon van Klaas Stroosma en Sybrigje Dekker
  c. Willem Kuiken, geboren Sint Annaparochie 02-02-1874   volgt XIV.B
  d. Dirkje Kuiken, geboren Sint Annaparochie 07-04-1875, overleden aldaar 03-01-1880
  e. Antje Kuiken, geboren Sint Annaparochie 10-02-1876, trouwt Het Bildt 20-12-1906 Klaas Dankert, oud 31 jaar, geboren te Sint Annaparochie, zoon van Teunis Dankert en Hendrikje Stroosma
  f. Tjitske Kuiken, geboren Sint Annaparochie 01-04-1878, trouwt Het Bildt 22-08-1901 Jacob Meyer, oud 22 jaar, geboren te Sint Annaparochie, zoon van Ulbe Meyer en Hiltje de Boer
  g. Pieter Kuiken, geboren Sint Annaparochie 27-10-1879   volgt XIV.C
     
XIII.E Arjen Kuiken, geboren Sint Annaparochie 29-09-1844, trouwt Het Bildt 29-08-1867 Klaaske Stroosma, geboren Sint Annaparochie 03-03-1847, overleden aldaar 01-01-1869, dochter van Pieter Johannes Stroosma en Dirkje Jans Wiersma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Neeltje Kuiken, geboren Sint Annaparochie 26-10-1867, trouwt Het Bildt 26-04-1888 Age Post, oud 22 jaar, geboren Sint Annaparochie, zoon van Jan Post en Geertje van Keimpema
  b. Dirkje Kuiken, geboren Sint Annaparochie 19-12-1868, trouwt Het Bildt (1) 07-05-1891 Jelle de Vries, oud 24 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, zoon van Pieter de Vries en Antje Dijkstra, trouwt Het Bildt (2) 10-04-1913 Rinse de Vries, oud 45 jaar, geboren Sint Annaparochie, zoon van Jan de Vries en Tjitske de Jong
     
XIII.F Jan Kuiken, geboren Sint Annaparochie 21-01-1849, trouwt Het Bildt 30-07-1874 Klaasje Wilstra, geboren Sint Annaparochie 01-05-1853, dochter van Bote Pieters Wilstra en Trijntje Teunis Dankert

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Bote Kuiken, geboren Sint Annaparochie 04-10-1874   volgt XIV.D
  b. Willem Kuiken, geboren Sint Annaparochie 12-07-1875, overleden aldaar 22-09-1875
  c. Trijntje Kuiken, geboren Sint Annaparochie 06-06-1876, overleden aldaar 21-07-1876
  d. Trijntje Kuiken, geboren Sint Annaparochie 20-09-1880, trouwt Menaldumadeel 16-03-1905 Sjoerd van Gelder, oud 28 jaar, geboren Berlikum, zoon van Lolke Sjoerds van Gelder en Lybrig Thijsses de Boer
  e. Neeltje Kuiken, geboren Sint Annaparochie 01-01-1886, overleden aldaar 08-06-1886
     
XIII.G Rein Kuiken, geboren Sint Annaparochie 05-02-1856, overleden Franeker 09-06-1930, trouwt Franeker 12-05-1898 Tjietske van Haitsma
     
XIII.H Arjen Kuiken, geboren Sint Annaparochie 06-11-1847, vertrokken naar USA-unidentified region: 19-03-1881, trouwt Het Bildt 16-01-1873 Jantje de Vries, oud 23 jaar, geboren Sint Jacobiparochie 23-10-1849, vertrokken naar USA-unidentified region: 19-03-1881, dochter van Anne Louws de Vries en Sjoerdtje Gosses de Jong

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Anna Kuiken, geboren 10-03-1873, vertrokken naar USA-unidentified region: 19-03-1881
  b. Sjoerdtje Kuiken, geboren 02-09-1874, vertrokken naar USA-unidentified region: 19-03-1881
  c. Janne Kuiken, geboren 07-07-1876, vertrokken naar USA-unidentified region: 19-03-1881
  d. Douwe Kuiken, geboren 14-09-1878, vertrokken naar USA-unidentified region: 19-03-1881
     
XIII.I Jan Kuiken, geboren Franeker 03-01-1848, overleden Wonseradeel 21-04-1928, trouwt Wonseradeel 07-05-1881 Dirkje Broersma, geboren Franekeradeel 05-01-1852, overleden Wonseradeel 15-12-1923

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tjipkje Kuiken, geboren Wonseradeel 16-08-1882, overleden aldaar 25-10-1883
  b. Gerrit Kuiken, geboren Wonseradeel 26-12-1886   volgt XIV.E
  c. Tjipkje Kuiken, geboren Wonseradeel 12-09-1888, overleden aldaar 24-07-1889
  d. Tjipkje Kuiken, geboren Wonseradeel 18-08-1892, overleden aldaar 03-05-1925
     
XIII.J Dirk Pieters Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie  29-10-1878, trouwt Het Bildt 24-01-1901 Hendrina van der Feen, geboren Vrouwenparochie 03-04-1879, dochter van Pieter van der Feen en Richtje Noordbeek

uit dit huwelijk:
 

  a. Grietje Kuiken, geboren SintJacobiparochie 09-05-1917, overleden Leeuwarden 09-08-2001, trouwt Mindert Schiphof, geboren ca. 1916, overleden 29-07-1970, zoon van Klaas Klazes Schiphof en Ymkje Beimers
     
XIII.K Berend Pieters Kuiken, geboren St Jacobiparochie 25-01-1881, trouwt Het Bildt 25-05-1911 Renske Ebbens, oud 23 jaar, geboren Hallum, dochter van Geertje Christiaans Ebbens en Aukje Ydes van Hijum
     
XIII.L Jelle Pieters Kuiken, geboren St Jacobiparochie 03-02-1887, trouwt Het Bildt 29-05-1913 Geertje de Jong, oud 20 jaar, geboren Sint Annaparochie, dochter van Hylkje de Jong
     
XIV.A Marten Kuiken, geboren St. Jacobiparochie 26-10-1862, overleden Het Bildt 10-12-1941, gehuwd, trouwt Het Bildt 01-05-1890 Riemkje van Loon, geboren St. Annaparochie 08-04-1865, overleden Het Bildt 25-09-1897, dochter van Jan van Loon en Houkje Reitsma, trouwt (2) Het Bildt 31-05-1900 Eeke de Vries, geboren St. Jacobiparochie 13-06-1873, dochter van Rinze de Vries en Sjoukje Steinfort

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Houkje Kuiken, geboren 20-12-1891
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Klaasje Kuiken, geboren 30-12-1902
     
XIV.B Willem Kuiken, geboren Sint Annaparochie 02-02-1874, trouwt Het Bildt 19-05-1898 Pietje Beimers, oud 23 jaar, geboren te Sint Annaparochie, dochter van Gerrit Beimers en Tetje Elzinga
     
XIV.C Pieter Kuiken, geboren Sint Annaparochie 27-10-1879, trouwt Het Bildt 19-05-1904 Atje van der Ley, oud 27 jaar, geboren Sint Annaparochie, dochter van Cornelis van der Ley en Tjitske Polstra
     
XIV.D Bote Kuiken, geboren Sint Annaparochie 04-10-1874, trouwt Het Bildt 06-06-1901 Joukje Kas, oud 31 jaar, geboren Sint Annaparochie, dchter van Ane Kas en Ymkje Crap
     
XIV.E Gerrit Kuiken, geboren Wonseradeel 26-12-1886, overleden aldaar 1954, trouwt  Wonseradeel 01-05-1915 Ymkjen Broersma, geboren Wonseradeel 02-04-1893, overleden aldaar 1966, dochter van Freerk Broersma en Akke Feenstra
     
Bronnen:
 - Parenteel van Steven Huigensz

 - Stamreeks Johannes Kuiken
 - Tresoar

contact

naar boven

disclaimer