GENEALOGIE KUIKEN


     
I.

Gauke Reins, bij huwelijk afkomtig van Sint Jacobiparochie, trouwt (1) Sint Jacobiparochie 20-08-1747 Trijntje Dirks, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie, overleden voor 11-1760, trouwt (2) Sint Jacobiparochie 30-11-1760 Neeltje Pytters, overleden in 1809

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie 1650-1772 - Inventarisnr.: DTB 123
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 20 augustus 1747 in St. Jacobiparochie
Man           : Gauke Reins afkomstig van St. Jacobiparochie
Vrouw        : Trijntje Dirks afkomstig van St. Jacobiparochie
Opmerking : hij is schippersgezel, zij is jongedochter

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie 1650-1772 - Inventarisnr.: DTB 123
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 30 november 1760 in St. Jacobiparochie
Man       : Gauke Reins afkomstig van St. Jacobiparochie
Vrouw     : Neeltje Pytters afkomstig van St. Jacobiparochie

Quotisatiekohieren 1749 - Het Bildt, fol. 8
Gauke Reins, Het Bildt
Plaats:  St. Jacobiparochie   /   Omschrijving:  arbeider, wint de kost
Gezin volw:  2 en kind: 1     /   Aanslag:  13-1-0
Verhoging: --                    /   Vermogen: --

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Maartje Gaukes, gedoopt Sint Jacobiparochie 11-08-1748, overleden aldaar 09-10-1827, weduwe, trouwt na attestatie  van St. Annaparochie naar St. Jacobiparochie, afgegeven St. Annaparochie 24-03-1787 Gerrit Aarts Schulp, geboren in 1751 en gedoopt Sint Jacobiparochie 15-02-1756, overleden aldaar 29-10-1816, zoon van Aart Gerrits en Froukje Cornelis
  b. Aafke Gaukes, gedoopt Sint Jacobiparochie 05-03-1752, overleden aldaar 09-06-1819, weduwe, trouwt Jetze Klazen de Groot, geboren ca. 1745, overleden Het Bildt 03-08-1814
  c. Rein, gedoopt Sint Jacobiparochie 27-07-1755   volgt II
  d. Trijntje, gedoopt Sint Jacobiparochie 30-04-1758, jong overleden
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  e. Gepkje, gedoopt Sint Jacobiparochie 14-03-1762
  f. Pieter, gedoopt Sint Jacobiparochie 01-09-1765
  g. Trijntje Gaukes, geboren 20-09-1767 en gedoopt Sint Jacobiparochie 25-10-1767, overleden Sint Jacobiparochie 30-12-1808, trouwt Teunis Arjens Reitsma, geboren Sint Jacobiparochie 1763/1764, overleden aldaar 23-10-1824, zoon van Arjen Rentjes en Antje Teunis
  h. Benjamin, geboren 20-04-1770 en gedoopt Sint Jacobiparochie 13-05-1770
  i. Jeremias, geboren 30-07-1772 en gedoopt Sint Jacobiparochie 30-08-1772
     
II.

Rein Gaukes, gedoopt Sint Jacobiparochie 27-07-1755, overleden Het Bildt 03-05-1821 als Rein Gaukes Kuiken, trouwt ca. 1780 Neeltje Tymens Kuiken, gedoopt 03-07-1757, overleden Sint Jacobiparochie 20-05-1821, dochter van Tymon Taekes en Claasje Beerts
 
Memories van Successie - Kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1821
Overledene: Neeltje Tymens Kuiken - Overleden: 20 mei 1821 - Wonende: St. Jacobiparochie
  boerin; weduwe van Rein Gaukes Kuiken (zie memorie 11008/366); moeder van Klaasje (vrouw van Jarig Joris Schenkius, gardenier), Gauke, idem, Tymen, landbouwer op't Nieuw Bildt o/ St.Jacobiparochie, Dirk, gardenier, Trijntje (vrouw van Jurjen Jacobs de Groot, idem) en Neeltje Reins Kuiken (vrouw van Pieter Dirks Kuiken, landbouwer Tzummarum). Memorie ook getekend door M. S.
Buikstra, M. C. Kuiken en Baukje Jans Plat, maar deze namen zijn doorgehaald (vrouwen van genoemde zonen) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.
Memories van Successie - Kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1821
Overledene: Rein Gaukes Kuiken - Overleden: 3 mei 1821 - Wonende: St. Jacobiparochie
  landbouwer; (man van reeds 20/5/1821 overleden Neeltje Tymens Kuiken); vader van Klaasje (vrouw van Jarig Joris Schenkius, gardenier), Gauke, idem, Tymen, landbouwer op't Nieuw Bildt o/ St.Jacobiparochie, Dirk, gardenier, Trijntje (vrouw van Jurjen Jacobs de Groot, idem) en Neeltje Reins Kuiken (vrouw van Pieter Dirks Kuiken, landbouwer Tzummarum). Memorie ook getekend door M. S.
Buikstra, M. C. Kuiken en Baukje Jans Plat, maar deze namen zijn doorgehaald (vrouwen van genoemde zonen) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaasje Reins Kuiken, geboren 03-12-1781  en gedoopt Sint Jacobiparochie 06-01-1782, overleden Het Bildt 08-04-1856, trouwt Jarig Joris Schenkius, geboren 16-02-1777 en gedooopt Sint Jacobiparochie 25-02-1777, overleden Het Bildt 21-08-1829, zoon van Joris Hendriks en Maartje Jarigs
  b. Gauke, geboren 13-07-1783  en gedoopt Sint Jacobiparochie 03-08-1783   volgt III.A
  c. Tymen, geboren 13-07-1783  en gedoopt Sint Jacobiparochie 03-08-1783   volgt III.B
  d. Dirk, geboren 07-06-1786 en gedoopt Sint Jacobiparochie 02-07-1786   volgt III.C
  e. Trijntje Reins Kuiken, geboren 04-02-1789 en gedoopt Sint Jacobiparochie 15-03-1789, trouwt Het Bildt (Mairie Sint Jacobiparochie) 21-06-1814 Jurjen Jacobs de Groot, geboren 02-05-1786 en gedoopt Sint Jacobiparochie 25-06-1786, zoon van Jacob Sikkes en Elisabeth Catharine Jurjens
  f. Neeltje Reins Kuiken, geboren 07-02-1794 en gedoopt Sint Jacobiparochie 09-03-1794, overleden Tzummarum 06-11-1825, trouwt Het Bildt (Mairie Sint Jacobiparochie) 23-05-1812 Pieter Dirks Kuiken, landbouwer, geboren 07-04-1789 en gedoopt Sint Jacobiparochie 03-05-1789, overleden Het Bildt 12-08-1862, zoon van Cornelis Dirks Kuiken en Grietje Aukes Kok
     
III.A

Gauke Reins Kuiken, geboren 13-07-1783  en gedoopt Sint Jacobiparochie 03-08-1783, trouwt Het Bildt (Mairie Sint Jacobiparochie) 30-06-1813 Maartje Stenderts Buikstra, geboren SintJacobiparochie 18-02-1795, overleden aldaar 27-01-1873, dochter van Stenderd Hendriks en Douttje Martens

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Doutje Gaukes Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie15-11-1813, overleden aldaar 08-06-1817
  b. Rein Gaukes Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 04-03-1816   volgt IV.A
  c. Stendert Gaukes Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 24-05-1818, overleden aldaar 10-06-1818
  d. Stendert Gaukes Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 26-12-1819, overleden Het Bildt 07-02-1862
  e. Hendrik Gaukes Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 13-03-1824, overleden aldaar 15-08-1840
  f. Waling Gaukes Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 18-07-1833   volgt IV.B
     
III.B

Tymen Reins Kuiken, gardenier, geboren 13-07-1783  en gedoopt Sint Jacobiparochie 03-08-1783, overleden Het Bildt 12-02-1862, trouwt Maartje Cornelis Kuiken, geboren 11-02-1787 en gedoopt Sint Jacobiparochie 04-03-1787, overleden Het Bildt 20-04-1856, dochter van Cornelis Jacobs Kuiken en Grietje Riemers
 
Memories van Successie - Kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1856
Overledene: Maartje Cornelis Kuiken - Overleden: 20 april 1856 - Wonende: St.Jacobiparochie
  vrouw van Tymen Reins Kuiken, gardenier (smallezijde Westeinde nr.255, sectieC.244); moeder van Cornelis, idem, Grietje (weduwe van Minne Minnes Buren), arbeidster, Tymen, arbeider, Rein, idem, Doutje (vrouw van Klaas Cornelis Dijkstra, timmermansknecht), Riemer, arbeider en wijlen Neeltje Tymens Kuiken (vrouw van Jacob Gerrits Kuiken, idem; moeder van Maartje, vrouw van Gauke
Annes Reitsma, idem en minderjarige Antje en Gerrit Jacobs Kuiken) (7 staken elk 1/7). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Neeltje Tymens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 1808, overleden Het Bildt 08-02-1839, trouwt Het Bildt 04-05-1828 Jacob Gerrits Kuiken, geboren Minnertsga ca. 1803, zoon van Gerrit Scheltes Kuiken en Antje Romkes
  b. Grietje Tymens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1810, overleden Het Bildt 14-07-1881, trouwt Het Bildt 07-03-1833 Minne Gerrits Buren, geboren: Sint Jacobiparochie 1808, zoon van Gerrit Dirks Buren en Aaltje Harrents
  c. Cornelis Tymens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1813   volgt IV.C
  d. Rien Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 10-03-1815, overleden
  e. Tymen Tymens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 02-08-1817   volgt IV.D
  f. Rein Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 26-12-1819, overleden aldaar 24-09-1898
  g. Doutje Tymens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 14-11-1822, trouwt Het Bildt 14-05-1846 Klaas Cornelis Dijkstra, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1822, zoon van Cornelis Douwes Dijkstra en Baukje Klazes Plat
  h. Riemer Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 07-12-1826, overleden Het Bildt 01-07-1889
     
III.C Dirk Reyns Kuiken, geboren 07-06-1786 en gedoopt Sint Jacobiparochie 02-07-1786, overleden Het Bildt 12-02-1860, trouwt (1) Sjoukje Abelius Schenkius, weduwe van Claas Beerts Kuiken, geboren 04-10-1775 en gedoopt Sint Annaparochie 15-10-1775, overleden Sint Jacobiparochie 16-05-1810, dochter van Abelius Jarigs Schenkius en Aegjen Sjoerds trouwt (2) Het Bildt (Mairie Sint Jacobiparochie) 28-03-1814 Baukje Jans Plat, geboren 29-12-1790 en gedoopt Sint Jacobiparochie 19-12-1790, overleden Het Bildt 22-05-1863, dochter van Jan Lazes en Jannigje Wybrens

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Abelius, geboren Sint Jacobiparochie 04-02-1809 en gedoopt aldaar 19-03-1809   volgt IV.E
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Jannigje Dirks Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1813, trouwt Het Bildt 28-04-1841 Sybe Dirks de Jong, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1814, zoon van Dirk Sybes de Jong en Maartje Hessels Wenselaar
  c. Neeltje Dirks Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 22-11-1815, trouwt Het Bildt 07-06-1838 Willem Arjens Kuiken, geboren Sint Annaparochie ca. 1808, zoon van Arjen Martens Kuiken en Tjitske Folkerts
  d. Rein Dirks Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 31-12-1816, overleden aldaar 29-04-1822
  e. Jan Dirks Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 17-11-1820, overleden aldaar 10-01-1848
  f. Klaasje Dirks Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 29-04-1822, trouwt Het Bildt 22-05-1851 Dirk Wybes Monsma, geboren Sint Annaparochie ca. 1823, zoon van Wybe Bruins Monsma en Pietje Jans van der Weide
  g. Baukje Dirks Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 23-10-1824, trouwt Het Bildt 29-06-1861 Klaas van Noord, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1828, zoon van Waling Gerrits van Noord en Aagje Klazes Post
  h. Neeltje Dirks Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 22-04-1826, trouwt Het Bildt  08-02-1849 Johannes Jacobs Tjepkema, geboren Vrouwenparochie ca. 1819, zoon van Jacob Tjepkes Tjepkema en Trijntje Miedema
  i. Rein Dirks Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 12-11-1827   volgt IV.F
  j. Maartje Dirks Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 11-08-1830, overleden aldaar 23-10-1830
     
IV.A Rein Gaukes Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 04-03-1816, overleden Balk 18-09-1890, trouwt Het Bildt 10-09-1840 Elisabeth Roelofs Schuiling, geboren Vrouwenparochie 18-11-1815, overleden Franeker 03-05-1896, dochter van Roelof Schuiling en Klaasje Thijsses Rienk

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gauke Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 06-08-1842   volgt V.A
  b. Klaaske Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 12-09-1844, trouwt Menaldumadeel 06-05-1869 Yme Donia, oud 26 jaar, geboren Zweins, zoon van Jochum Jelles Donia en Maaike Ymes Ymessen
  c. Maartje Kuiken, geboren Het Bildt 19-12-1846, trouwt Gaasterland 31-01-1875 Jan Blijstra, oud 35 jaar, geboren Harlingen 19-12-1839, zoon van Anne Reinders Blijstra en Sjieuwke Sipkes Westerbaan
  d. Roelof Kuiken, geboren Het Bildt 11-03-1851, overleden aldaar 30-12-1851
  e. Roelof Kuiken, geboren Het Bildt 05-07-1853, overleden Zutphen 12-10-1895
  f. Gelske Kuiken, geboren Het Bildt 15-06-1856
  g. Hendrik Kuiken, geboren Nes (Ameland) 02-02-1859   volgt V.B 
     
IV.B Waling Gaukes Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 18-07-1833, overleden Het Bildt 05-04-1905, trouwt (1) Het Bildt 07-03-1856 Hieke Gjalts van der Meer, geboren Warga 06-11-1830, overleden Het Bildt 28-05-1856, dochter van Gjalt Annes van der Meer en Andrieske Lodewijks Beyerman, trouwt (2) Het Bildt 24-06-1858 Tjitske Gjalts  van der Meer, geboren Deinum 05-05-1834, overleden Het Bildt 08-03-1885, dochter van Gjalt Annes van der Meer en Andrieske Lodewijks Beyerman

kinderen uit 2e huwelijk:
 

  a. Antje Kuiken, geboren Sint Annaparochie 30-10-1858, overleden Het Bildt 31-01-1884, gehuwd, trouwt Het Bildt 15-11-1883 Rintje Kuiken, oud 26 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, zoon van Rintje Kuiken en Antje van Rosendal
  b. Maartje Kuiken, geboren Sint Annaparochie 21-12-1859, overleden Broek in Waterland 11-02-1927, gehuwd, trouwt Het Bildt 24-05-1883 Hotze Buwalda, oud 25 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, zoon van Sytze Buwalda en Antje de Jong
  c. Andrieske Kuiken, geboren Het Bildt 20-07-1861, overleden aldaar 11-10-1861
  d. Gjalt Kuiken, geboren Sint Annaparochie 21-12-1865   volgt V.C 
  e. Gauke Kuiken, geboren Het Bildt 16-11-1867, overleden aldaar 12-06-1868
  f. Gauke Kuiken, geboren Het Bildt 06-04-1870, overleden aldaar 01-08-1870
  g. Gauke Kuiken, geboren Het Bildt 04-02-1877, overleden aldaar 06-06-1877
     
IV.C Cornelis Tymens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1813, trouwt Het Bildt 06-05-1841 Trijntje Klazes van der Mei (Mey), geboren Wier 23-02-1817, dochter van Klaas Merks van der Mei en Aagje Christiaans Wassenaar

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Aagje Kuiken, geboren St. Jacobiparochie 06-09-1844, trouwt Het Bildt 01-11-1866 Tjeerd Dijkstra, oud 23 jaar, geboren: St. Jacobiparochie 1843, zoon van Klaas Tjeerds Dijkstra en Sytske Rieniks Hogerhuis
     
IV.D Tymen Tymens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 02-08-1817, trouwt Het Bildt 21-04-1842 Trientje Cornelis Hoekstra, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1814. dochter van Cornelis Pieters Hoekstra en Jeltje Romkes
     
IV.E Abelius Dirks Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 04-02-1809 en gedoopt aldaar 19-03-1809, overleden Sint Jacobiparochie 25-09-1865, trouwt Het Bildt 12-03-1835 Grietje Cornelis van der Wal, oud 23 jaar, geboren Cornwerd, dochter van Cornelis Johannes van der Wal en Doetje Douwes van der Wal

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Cornelis Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 06-06-1836   volgt V.D
  b. Dirk Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 13-01-1838, overleden aldaar 27-01-1838
  c. Dirk Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 27-12-1838, overleden aldaar 14-12-1844
  d. Douwe Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 14-03-1841   volgt V.E
  e. Sjoukje Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 10-04-1843, overleden Haarlemmermeer 28-07-1889, weduwe, trouwt Cornelis Jonker
  f. Doetje Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 06-04-1846, overleden aldaar 23-04-1846
  g. Doetje Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 28-08-1848, overleden aldaar 10-10-1852
  h. Doetje Kuiken, geboren 4 januari 1853, trouwt 10-05-1877 Hendrik Leeuwen, geboren Sint Jacobiparochie 1846, zoon van Douwe Klazes Leeuwen  en Trijntje Sybrens Sipma
     
IV.F Rein Dirks Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 12-11-1827, trouwt Het Bildt 17-05-1855 Tjaltje Tjommes Faber, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1829, dochter van Tjomme Jurjens Faber en Grietje Hoites van der Mey

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tjomme Kuiken, geboren 04-06-1856, overleden aldaar 23-10-1859
  b. Baukje Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 18-01-1858, trouwt Het Bildt 26-05-1881 Teunis Meyer, oud 22 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, zoon van Waling Meyer en Klaasje Samel
  c. Geertje Kuiken, geboren 03-03-1860, overleden aldaar 16-08-1863
  d. Tjomme Kuiken, geboren 13-06-1862, overleden aldaar 02-05-1881
  e. Dirk Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 05-11-1864   volgt V.F
  f. Geertje Kuiken, geboren 12-01-1867, overleden aldaar 26-08-1867
  g. Jan Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 06-07-1868   volgt V.G
  h. Geertje Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 06-06-1871, trouwt Het Bildt 08-10-1891 Gerrit van Noord, oud 24 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, zoon van Gerrit van Noord en Neeltje Reitsma
     
V.A Gauke Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 06-08-1842, trouwt Menaldumadeel 20-02-1869 Dieuwke Bokkes Bokma, oud 18 jaar, geboren Goutum, dochter van Bokke Tjisses Bokma en Ytje Doekes Hellema
     
V.B Hendrik Kuiken, bestuursambetnaar te Nederlands-Indie, geboren Nes (Ameland) 02-02-1859, trouwt (1) bij volmacht Dantumadeel 17-09-1891 Gezina Elisabeth de Grient Dreux, geboren Veendam 14-12-1858, dochter van Johan de Grient Dreux en Catharina Petronella Feenstra, trouwt (2) bij volmacht Leeuwarden 04-02-1895 Theodora Reiniera de Grient Dreux, geboren Veendam 31-05-1862, overleden Groningen 12-01-1950, dochter van Johan de Grient Dreux en Catharina Petronella Feenstra
     
V.C Gjalt Kuiken, geboren Sint Annaparochie 21-12-1865, trouwt Het Bildt 08-05-1890 Cornelia Salverda, oud 22 jaar, geboren Vrouwenparochie, dochter van Philippus Salverda en Grietje Molenaar
     
V.D Cornelis Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 06-06-1836, trouwt (1) Het Bildt 05-05-1864 Jetske van der Ploeg, oud 27 jaar, geboren Sint Annaparochie, dochter van Sape Alberts van der Ploeg en Jiskje Hendriks Krottje, trouwt (2) Het Bildt 05-06-1873 Perkje Abenga, oud 24 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, dochter van Abe Heins Abenga en Eke Hendriks Hoekstra, trouwt (3) Het Bildt 21-08-1890 Renske Fenstra, oud 40 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, dochter van Dirk Willems Fenstra en Antje Wybes van Noord
     
V.E Douwe Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 14-03-1841, trouwt Het Bildt 07-07-1870 Ytje Tempel, oud 21 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, dochter van Klaas Heins Tempel en Mieke Jurjens de Groot
     
V.F Dirk Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 05-11-1864, trouwt Het Bildt 30-05-1889 Klaasje Prosje, oud 25 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, dochter van Pieter Prosje en Maartje Zondervan
     
V.G Jan Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 06-07-1868, trouwt Het Bildt 24-05-1896 Hendrikje Jager, oud 23 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, dochter van Eibert Jager en Wypkje Kok
     
     

contact

naar boven

disclaimer