GENEALOGIE KUYPER


     
I. Hendrik Douwes trouwt Jantje Jans

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Aagt Hendriks, gedoopt West Terschelling 08-10-1713, trouwt Jan Pieters
  b. Jan, gedoopt West Terschelling 27-02-1716
  c. Trijntje, gedoopt West Terschelling 20-02-1718
  d. Antje, gedoopt West Terschelling 04-08-1720
  e. Eeltje, gedoopt West Terschellling 13-10-1720   volgt II
  f. Neeltjen, gedoopt West Terschellling 19-04-1722
     
II. Eeltje Hendriks, gedoopt West Terschellling 13-10-1720, trouwt (1) ca. 1745 Geertje Roelofs, gedoopt West Terschellling 11-03-1725, overleden aldaar voor 09-1780, dochter van Roelof Wijbrands en Antje Piebes, trouwt (2) West Terschelling 24-09-1780 Antje Theunis, weduwe van Douwe Jacobs, gedoopt West Terschellling 30-07-1724, dochter van Teunis Adriaans en Neeke Wouters

Trouwregister Hervormde gemeente West Terschelling, 1780 - DTB nr:     696, 1760 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 24 september 1780, West Terschelling
Man:          Eeltje Henderiks, West-Terschelling
Vrouw:       Antje Theunes, West-Terschelling
NB:            hij is weduwnaar; zij is weduwe

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Jantjen, gedoopt West-Terschelling 05-02-1747, jong overleden
  b. Roelof, gedoopt West-Terschelling 13-10-1748   volgt III.A
  c. Martje Eeltjes, gedoopt West-Terschelling 14-06-1750, begraven aldaar 28-12-1808, trouwt West-Terschelling 18-02-1781 Cornelis Gerkes Bakker, overledenTerschelling 19-11-1807, zoon van Gerke Cornelis Bakker en Antje Johannes Reneman
  d. Jantje Eeltjes, gedoopt West-Terschelling 29-10-1752, trouwt West-Terschelling 11-02-1781 Douwe Foppes, gedoopt Terschelling 13-07-1755, zoon van Foppe Siebes en Lijsbet Douwes
  e. Hendrik, gedoopt West-Terschelling 18-12-1754   volgt III.B
  f. Willem, gedoopt West-Terschelling 07-08-1757   volgt III.C
     
III.A Roelof Eeltjes, gedoopt West-Terschelling 13-10-1748, trouwt West-Terschelling 10-12-1780 Antje IJsbrands de Beer, gedoopt Terschelling 21-09-1755, dochter van Ysbrands Pieters en Aafke Sjoukes

Trouwregister Hervormde gemeente West Terschelling, 1780 - DTB nr:     696, 1760 - 1811
Vermelding:  Bevestiging huwelijk van 10 december 1780
Man:           Roelof Eeltjes, West-Terschelling
Vrouw:        Antje IJsbrands, West-Terschelling

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. IJsbrand, geboren West-Terschelling 24-09-1781 en gedoopt aldaar 30-09-1781    volgt IV.A
  b. Hendriks Roelofs, geboren West-Terschelling 10-09-1783 en gedoopt aldaar 14-09-1783, begraven West-Terschelling 17-03-1789
  c. Geertje Roelofs Kuyper, geboren West-Terschelling 18-10-1785 en gedoopt aldaar 23-10-1785 trouwt (1) Jan Philippus, trouwt (2) Terschelling 06-12-1812 Douwe Dirks Lettinga, geboren West-Terschelling 05-10-1771 en gedoopt aldaar 06-10-1771, overleden aldaar 23-09-1852, zoon van Dirk Annes Lettinga en Hesseltje Ieges
  d. Jantje, geboren West-Terschelling 31-08-1788 en gedoopt aldaar 31-08-1788
  e. Aafje Roelofs Kuyper, geboren West-Terschelling 07-02-1792 en gedoopt aldaar 08-02-1792, overleden Terschelling 16-08-1851, trouwt Terschelling 04-08-1816 Jan Jacobs Spits geboren West- Terschelling 15-11-1787  en gedoopt aldaar 18-11-1787, overleden Terschelling 08-02-1842, zoon van Jacob Reinderts Spits en Antje Jelles Smit
  f. Antje, geboren West-Terschelling 25-10-1795 en gedoopt aldaar 25-10-1795
     
III.B Hendrik Eeltjes, gedoopt West-Terschelling 18-12-1754, trouwt West-Terschelling 20-08-1780 Iemkje Douwes, gedoopt Terschelling 17-11-1754, dochter van Douwe Jacobsz en Antje Teunis Geest

Trouwregister Hervormde gemeente West Terschelling, 1780 - DTB nr:     696, 1760 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 20 augustus 1780
Man:         Henderik Eeltjes, West-Terschelling
Vrouw:      Imkjen Douwes, West-Terschelling

     
III.C Willem Eeltjes Kuyper, landbouwer, gedoopt Terschelling 07-08-1757, overleden aldaar 03-10-1809, trouwt West-Terschelling 16-03-1788 Grietje Jans Stada, gedoopt Terschelling 29-09-1765, overleden aldaar 24-01-1826, dochter van Jan Jacobs Stada en Aaltje Cornelis Vos

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan, geboren West-Terschelling 10-11-1789 en gedoopt aldaar 11-11-1789    volgt IV.B
  b. Geertje Willems Kuyper, geboren West-Terschelling 02-03-1791 en gedoopt aldaar 06-03-1791, overleden aldaar 13-02-1848, trouwt Treschelling 07-12-1817 Iemke Jansz Klijn, geboren West-Terschelling 03-09-1793 en gedoopt aldaar 08-09-1793, overleden Terschelling 13-04-1851, zoon van Jan Iemkes Klijn en Baukje Joukes de Haan
  c. Eeltje, geboren West-Terschelling 26-03-1793 en gedoopt aldaar 27-03-1793    volgt IV.C
  d. Aaltje Willems Kuyper, geboren West-Terschelling 01-10-1795 en gedoopt aldaar 04-10-1795, overleden aldaar 27-10-1831, trouwt Terschelling 18-01-1824 Matthias Johannesz Stam, geboren West-Terschelling 23-08-1797 en gedoopt aldaar 27-08-1797, zoon van Johannes Mattheus Stam en Antje Schultz
  e. Hendrik, geboren West-Terschelling 01-04-1798 en gedoopt aldaar 08-04-1798    volgt IV.D
     
IV.A IJsbrand Roelofs Kuyper, geboren West-Terschelling 24-09-1781 en gedoopt aldaar 30-09-1781, overleden Terschelling 01-10-1855, trouwt West-Terschelling 05-08-1804  Neeltje (Neke) Pieters Pie, geboren West-Terschelling 16-04-1782 en gedoopt aldaar 21-04-1782, dochter van Pieter Pieters Pie en Martje Folkerts

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Roelof, geboren West Terschelling 29-10-1804 en gedoopt aldaar 02-11-1804   volgt V.A
  b. Martje IJsbrands Kuyper, geboren West Terschelling 14-09-1807 en gedoopt aldaar 20-09-1807, overleden aldaar 17-04-1882, weduwe, trouwt Terschelling 14-06-1829 Thomas Douwesz de Ring, oud 25 jaar, geboren Terschelling, zoon van Douwe de Ring en Tjettje Lolkes
  c. Pieter IJsbrands Kuyper, geboren West Terschelling 30-05-1810 en gedoopt aldaar 03-06-1810, overleden Terschelling 12-08-1819
  d. Antje (Anne), geboren Terschelling 04-03-1813   volgt V.B
  e. Hendrik, geboren Terschelling 07-10-1815   volgt V.C
  f. Volkert, geboren Terschelling 08-07-1818   volgt V.D
  g. Pieter, geboren Terschelling 14-06-1821   volgt V.E
  h. Trijntje IJsbrands Kuyper, geboren Terschelling 27-06-1824, trouwt (1) 27-08-1846 Terschelling 27-08-1846 Klaas Tot, geboren 25 juni 1821, overleden 13-09-1855 (overleden te Den Helder, a/b "Anna Catharina), zoon van Klaas Feykes Tot en Aaltje Volkerts Jonkman, trouwt (2) Terschelling 12-02-1857 Pieter Reinders Rooda, geboren Terschelling 24-05-1813, zoon van Reinder Martensz Rooda en Aafje Pieters de Beer
     
IV.B Jan Willems Kuyper, geboren West-Terschelling 10-11-1789 en gedoopt aldaar 11-11-1789, trouwt Terschelling 13-03-1811 Grietje Jansen Klijn, geboren West-Terschelling 21-09-1789 en gedoopt aldaar 27-09-1789, overleden Terschelling 23-09-1839, dochter van Jan Iemkes Klijn en Baukje Joukes de Haan

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Willem Jans Kuyper, geboren Terschelling 20-09-1811 en gedoopt daar 06-10-1811   volgt V.F
     
IV.C Eeltje Willems Kuyper, geboren West-Terschelling 26-03-1793 en gedoopt aldaar 27-03-1793, trouwt Terschelling 09-12-1811 Maamke Jans Lemmerhert, geboren West-Terschelling 20-09-1791 en gedoopt aldaar 25-09-1791, overleden aldaar 05-07-1870, gehuwd, dochter van Jan Andries Lemmerhart en Jantje Andries Lorts

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jantje Eeltjes Kuyper, geboren Terschelling 17-02-1812, trouwt Terschelling 01-05-1836 Heertjen Pietersz Schroor, geboren West-Terschelling 06-12-1806 en gedoopt aldaar 07-12-1806, zoon van Pieter Meinderts Schroor en Liskje Cornelis Bloem
  b. Martjen Kuyper, geboren Terschelling 06-02-1815
  c. Geertje Eeles Kuyper, geboren ca. 1818, trouwt Terschelling 27-04-1843 Jan Tromp, geboren Terschelling 09-02-1816, zoon van Jetse Symons Tromp en Trijntje Jans Zwart
  d. Willem Eeltjesz Kuyper, geboren ca. 1819. overleden Terschelling 28-05-1831
  e. Hendrik Eeltjes Kuyper, geboren Terschelling 28-10-1821   volgt V.G
  f. Femkje Eeles Kuyper, geboren Terschelling 15-01-1824, overleden aldaar 27-02-1824
  g. Jan Eeltjesz Kuiper, geboren Terschelling 06-02-1825, overleden aldaar 17-04-1826
  h. Johan Eeltjes Kuyper, geboren Terschelling 01-02-1827   volgt V.H
  i. Iemkje Eeltjes Kuiper, geboren Terschelling 04-07-1830
  j. Grietje Eeltjes Kuyper, geboren Terschelling 23-07-1833, overleden aldaar 09-02-1846
     
IV.D Hendrik Willems Kuyper, geboren West-Terschelling ca. 1798, trouwt Terschelling 14-11-1819 Maamke Alderts Wortel, geboren West-Terschelling 24-05-1793, overleden aldaar 09-08-1855 dochter van Aldert Cornelis Wortel en Trijntje Gerrits Rotgans

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Willem Hendriks Kuyper, geboren Terschelling 15-08-1822   volgt V.I
  b. Jan Hendriks Kuyper, geboren Terschelling 01-08-1825   volgt V.J
  c. Grietje Hendriks Kuyper, geboren Terschelling 29-10-1828, trouwt Terschelling 09-02-1860 Hendrik Jobsz Sluyk, geboren Terschelling 21-02-1828, zoon van Job Jacobsz Sluyk en Grietje Jans Klijn
     
V.A Roelof IJsbrands Kuyper, geboren West Terschelling 29-10-1804 en gedoopt aldaar 02-11-1804, overleden aldaar 26-07-1852, gehuwd, trouwt Terschelling 31-05-1835 Barber Klaas Kuyper, geboren Formerum 11-05-1797 en gedoopt Hoorn 14-05-1797, overleden aldaar 30-11-1884, dochter van Klaas Klaas Kuijper en Batje Douwes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. IJsbrand Roelofsz Kuyper, geboren Terschelling 08-10-1835, overleden Cheribon (Ned. IndiŽ) 25-03-1864
     
V.B

Antje (Anne) IJsbrands Kuyper, geboren Terschelling 04-03-1813, overleden aldaar 29-01-1873, ongehuwd

kinderen uit (on)bekende relatie(s):
 

  a. Neeltje Kuyper, geboren Terschelling 27-07-1835, overleden aldaar 09-07-1910, trouwt Terschelling 07-08-1856 Jan Sipkes de Jong, geboren Terschelling 23-03-1830, overleden aldaar 01-09-1895, zoon van Sipke Jacobs de Jong en Trijntje Tjallingius         Brandenburg
  b. Christiaan Kuyper, geboren Terschelling 11-04-1840   volgt VI.A
  c. Volkert Wester, geboren Terschelling 26-10-1842, overleden aldaar 09-02-1844, zoon van Willem Christiaans Wester en Antje IJsbrands Kuyper
  d. Willemina Kuyper, geboren Terschelling 05-03-1845, overleden aldaar 31-07-1850
  e. Trijntje Kuyper, geboren Terschelling 05-03-1845, overleden aldaar 11-02-1855
     
V.C

Hendrik IJsbrands Kuyper, geboren Terschelling 07-10-1815, overleden aldaar 10-07-1873, trouwt Terschelling 26-11-1842 Maaike Heeres Bruyn, geboren Terschelling 13-07-1819, overleden aldaar 07-12-1864, dochter van Heere Willems Bruyn en Barber Joost Mink, trouwt (2) Terschelling 25-03-1865 Antje de Boer, geboren Vlieland 12-04-1815, dochter van Gerrit de Boer en Agnietje Sieben

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Roelof Kuyper, geboren Terschelling 29-06-1847, overleden aldaar 29-06-1847
  b. Volkert Kuyper, geboren Terschelling 31-05-1849, overleden aldaar 31-05-1849
  c. Volkert Kuyper, geboren Terschelling 30-05-1850, overleden 18-12-1870
  d. Heere Kuyper, geboren Terschelling 10-01-1854, overleden aldaar 18-02-1854
  e. Neeltje Kuyper, geboren Terschelling 16-11-1854, overleden aldaar 08-07-1925, weduwe
  f. Heere Kuyper, geboren Terschelling 22-03-1857   volgt VI.B
  g. Maayke Kuyper, geboren Terschelling 19-07-1863
     
V.D

Volkert IJsbrands Kuyper, geboren Terschelling 08-07-1818, overleden aldaar 09-03-1854, trouwt Terschelling 21-10-1841 Antje Krul, geboren Terschelling 30-03-1820, dochter van Teunis Stevens Krul en Maaike (Marijke) Joosten Mink

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Neeltje Kuiper, geboren Terschelling 05-07-1842, overleden aldaar 02-10-1842
  b. Teunis Kuyper, geboren Terschelling 21-08-1843
  c. Neeltje Kuyper, geboren Terschelling 21-02-1846
  d. Philippus Kuyper, geboren Terschelling 14-04-1848
  e. Hendrik Kuyper, geboren Terschelling 06-03-1850, trouwt Terschelling 06-11-1873 Trijntje Tot, geboren Terschelling 08-08-1854, dochter van Feyke Klaas Tot en Elisabeth Hessels Puyt
  f. Maaike Kuyper, geboren Terschelling 26-11-1851, overleden aldaar 01-02-1852
  g. Martje Kuyper, geboren Terschelling 26-12-1852, trouwt Vlieland 06-05-1875 Cornelis den Hartog, geboren Op de Horn (Vlieland) 16-01-1851, zoon van Gerrit Dingemans den Hartog en Frederika Koudenburg
     
V.E

Pieter IJsbrands Kuyper, geboren Terschelling 14-06-1821, overleden aldaar 07-05-1894, trouwt Terschelling 30-12-1847 Grietje Christiaan Westers, geboren Terschelling 25-03-1825, overleden aldaar 16-06-1891, dochter van Christiaan Westers en Antje Sjoerds van Keulen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Christiaan Kuyper, geboren Terschelling 06-02-1848, overleden aldaar 06-05-1886
  b. IJsbrand Kuyper, geboren Terschelling 27-09-1849, trouwt Terschelling 1867 Klaaske de Boer, geboren Terschelling 21-10-1841, overleden aldaar 31-01-1916, dochter van Dirk Nuttesz de Boer en Antje Oenes Lieuwen
  c. Pieter Pieters Kuyper, geboren Terschelling 22-05-1852, overleden aldaar 23-07-1852
  d. Pieter Kuyper, geboren Terschelling 15-10-1853, trouwt Terschelling 22-12-1881 Teuntje Spits, geboren Terschelling 1851, dochter van Jelle Jacobs Spits en Eegje Klaasen Tot
  e. Antje Kuyper, geboren Terschelling 14-03-1856, overleden aldaar 14-02-1857
  f. Neeltje Kuyper, geboren Terschelling 14-04-1857
  g. Jurriaan Kuyper, geboren Terschelling 26-12-1859, overleden aldaar 02-08-1929, trouwt Terschelling 06-12-1883 Antje Bakker,  geboren Terschelling 30-05-1858, overleden aldaar 16-12-1923, dochter van Gerrit Lucas Bakker en Jetske Annes Dijkstra
  h. Roelof Kuyper, geboren Terschelling 16-04-1862, overleden Bloemendaal 07-04-1939
  i. Hendrik Kuyper, geboren Terschelling 23-03-1865
  j. Volkert Kuyper, geboren Terschelling 15-06-1872
     
V.F Willem Jans Kuyper, geboren Terschelling 20-09-1811 en gedoopt daar 06-10-1811, overleden op zee 03-1860, trouwt Terschelling 05-10-1834 Geertje Louwes Hakvoort, geboren Terschelling 1811, overleden aldaar 07-11-1834, dochter van van Louw Teunis Hakvoort en Geertje Jooste Stam, trouwt (2) Terschelling 02-08-1840 Martje Louw Hakvoort, geboren Terschelling 24-02-1817, overleden aldaar 09-04-1895, dochter van Louw Teunis Hakvoort en Geertje Jooste Stam

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Grietje Kuyper, geboren te Terschelling ca. 1841, trouwt Terschelling 21-12-1865 Sake de Vries, oud 26 jaar, geboren Terschelling. zoon van Pieter Symens de Vries en Cornelia Sakes Leenstra
  b. Geertje Kuyper, geboren Terschelling 12-12-1842
  c. Jan Kuiper, geboren Terschelling 05-05-1844
  d. Joost Kuiper, geboren Terschelling 14-09-1845
  e. Baukje Kuiper, geboren Terschelling 22-06-1847,  overleden aldaar 24-09-1848
  f. Baukje Kuiper, geboren Terschelling 22-03-1849, trouwt Terschelling 07-04-1870 Gerrit de Boer, oud 21 jaar, geboren Terschelling, zoon van Dirk Nittes de Boer en Antje Ones Lieuwen
   - levenloos kind (zoon); Terschelling 18-05-1851
   - levenloos kind (zoon); Terschelling 24-06-1852i
  g. Elisabeth Kuiper, geboren Terschelling 15-08-1853, trouwt Terschelling 24-07-1881 IJsbrand Pals, oud 26 jaar, geboren Terschelling, zoon van Jan Dirks Pals en Baukje IJsbrands de Groot
  h. Jantje Kuyper, geboren Terschelling 05-03-1856, trouwt Terschelling 25-03-1880 Jacob Grol, oud 25 jaar, geboren Terschelling, zoon van Jan Jacobs Grol en Johanna Frederika de Boer
  i. Willem Kuiper, geboren Terschelling 21-04-1860
     
V.G Hendrik Eeltjes Kuyper, geboren Terschelling 28-10-1821, overleden aldaar 17-01-1861, gehuwd, trouwt (1)Terschelling 04-10-1849 Pietje Corneliszen Tot, geboren Terschelling 01-01-1823, overleden aldaar 08-06-1850, dochter van Cornelis Feykesz Tot en Pietje Douwes Reus, trouwt (2) Terschelling 17-11-1853 Neeke Jans Lieuwen, geboren Terschelling 02-02-1827. dochter van Jan Lieuwen en Grietje Gerrits Kok

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Pieter Kuyper, geboren Terschelling 08-06-1850, overleden aldaar 17-06-1850
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Maria Kuyper, geboren Terschelling 07-07-1854, overleden aldaar 17-09-1856
  c. Maria Kuyper, geboren Terschelling 05-05-1857, overleden aldaar 25-12-1893, trouwt Terschelling 11-09-1884 Douwe Zeylemaker, geboren Terschelling 21-02-1860. zoon van Douwe Klaas Zeylemaker en Tietje Douwes Zeylemaker
  d. Grietje Kuyper, geboren Terschelling 13-05-1859
     
V.H Johan Eeltjes Kuyper, geboren Terschelling 01-02-1827, trouwt Terschelling 20-12-1855 Geertje Roelofs Philippus, geboren Terschelling 17-08-1834, dochter van Roelof Jansz Philippus en Neeltje Abels de Jong

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Eeltje Kuyper, geboren Terschelling 09-11-1856, trouwt Terschelling 07-12-1882 Henderica Cupido, oud 22 jaar, geboren Terschelling. dochter van Karel Cupido en Henderica Schrijver
  b. Neeltje Kuyper, geboren Terschelling 17-09-1858, trouwt Terschelling 04-12-1879 Cornelis Haringa, oud 23 jaar, geboren Makkum, zoon van Jan Cornelis Haringa en Leentje Cornelis de Boer
  c. Hendrik Kuyper, geboren Terschelling 27-03-1861
  d. Willem Kuiper, geboren Terschelling 04-06-1863
  e. Mina Kuyper, geboren Terschelling 30-11-1865
  f. Grietje Kuyper, geboren Terschelling 02-06-1867, trouwt Terschelling 28-08-1887 Douwe van der Zee, oud 25 jaar, geboren Pingjum, zoon van Piebe Wiebes van der Zee en Grietje Johannes Schaafsma
  g. Maria Kuyper, geboren Terschelling 27-07-1870
  h. Roelof Kuyper, geboren Terschelling 16-02-1874, trouwt Terschelling 11-03-1897 Antje Schroor, oud 23 jaar, geboren Terschelling, dochter van Willem Schroor en Neeltje Wulp
     
V.I Willem Hendriks Kuyper, geboren Terschelling 15-08-1822, trouwt (1) Terschelling 04-07-1851 Neeltje Roda, geboren Terschelling 25-01-1826, overleden aldaar 27-07-1857, dochter van Teuntje Roda, trouwt (2) Terschelling 24-05-1860 Neeltje Joukes Klein ook genaamd Klijn, geboren Dordrecht ca. 1836, overleden Terschelling 28-10-1876, dochter van Jouke Jansz Klein en Janna de Klerk

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Teuntje Kuyper, geboren Terschelling 25-11-1851, overleden aldaar 31-07-1859
  b. Grietje Kuyper, geboren Terschelling 21-08-1853
  c. Marten Kuyper, geboren Terschelling 01-02-1856, overleden aldaar 08-07-1858
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  c. Maamke Kuyper, geboren Terschelling 02-10-1860,  overleden aldaar 08-01-1861
  d. Janna Kuyper, geboren Terschelling 07-06-1862, trouwt Terschelling 23-12-1888 Pieter van Rees, oud 24 jaar, geboren Terschelling, zoon van Willem van Rees en Klaske Pieters Lettinga
  e. Hendrik Kuyper, geboren Terschelling 30-01-1864, trouwt Terschelling 17-05-1889 Antje van Keulen, oud 25 jaar, geboren  Terschelling, dochter van Sjoerd van Keulen en Tettje Oenes Lieuwen
  f. Johanna Kuyper, geboren Terschelling 18-02-1866
  g. Maria Kuyper, geboren Terschelling 04-03-1868
  h. Stijntje Kuyper, geboren Terschelling 08-02-1870
  i. Jouke Kuyper, geboren Terschelling 16-08-1872
  j. Trijntje Kuyper, geboren Terschelling 02-04-1874
  l. Cornelis Kuyper, geboren Terschelling 08-09-1876
     
V.J Jan Hendriks Kuyper, geboren Terschelling 01-08-1825, trouwt Terschelling 29-07-1852 Aatje Jelles Smit, geboren Terschelling 17-04-1830, overleden aldaar 14-01-1903, dochter van Jelle Janszen Smit en Trijntje Ieges Lettinga

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hendrik Kuyper, geboren Terschelling 31 juli 1852
  b. Trijntje Kuyper, geboren Terschelling 19 september 1854
  c. Jan Kuyper, geboren Terschelling 14 september 1856
  d. Jelle Kuyper, geboren Terschelling 08-02-1859, trouwt Terschelling 30-12-1887 Grietje Sluyk, oud 27 jaar, geboren Terschelling, dochter van Hendrik Jobs Sluyk en Grietje Hendriks Kuyper
  e. Maamke Kuyper, geboren Terschelling 23 maart 1861
  f. Trijntje Kuyper, geboren Terschelling 27 oktober 1863
  g. Willem Kuyper, geboren Terschelling 20-05-1866, trouwt Terschelling 18-09-1898 Trijntje Bos, oud 29 jaar, geboren Terschelling, dochter van Jilles Jacobs Bos en Trijntje Jans Winter
  h. Grietje Kuyper, geboren Terschelling 18-04-1869, trouwt Terschelling 02-11-1890 Iemke Bloem, oud 25 jaar, geboren Terschelling, zoon van Arien Bloem en Baukje Klijn
  i. Gerritje Kuyper, geboren 26 september 1872
     
VI.A

Christiaan Kuyper, geboren Terschelling 11-04-1840, overleden aldaar 01-04-1916, trouwt (1) Terschelling 22-10-1863 Margaretha (Maria) Geus, geboren Terschelling 14-11-1841, overleden aldaar 11-08-1865, dochter van Cornelis Douwes Geus en Elisabeth Rijnders Sluyk, trouwt (2) Terschelling 31-01-1867 - echtscheiding Terschelling 22-03-1870 [ontbonden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Hoorn d.d. 3 november 1869] Aatje Spits, geboren Terschelling 22-11-1840, overleden aldaar 12-10-1935, dochter van Lieuwe Cornelisz Spits en Aaltje Jans Pronker, trouwt (3) Terschelling 12-06-1870 Aagje Cornelis Geus, geboren Terschelling 13-06-1848, overleden aldaar 13-04-1906, dochter van Cornelis Douwes Geus en Elisabeth Rijnders Sluyk 

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Jacob Kuyper, geboren Terschelling 09-08-1865, overleden aldaar 09-05-1871
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Cornelis Kuyper, geboren Terschelling 11-11-1868
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  c. Antje Kuyper, geboren Terschelling 22-03-1872, Terschelling 08-02-1894 Arie de Beer, oud 21 jaar, geboren Terschelling. zoon van Eelke IJsbrands de Beer en Sietske Krab
  d. Jacoba Kuyper, geboren Terschelling 13-03-1873, overleden aldaar 14-03-1873
  e. Jacob Kuyper, geboren Terschelling 23-02-1874, overleden aldaar 23-08-1920, trouwt Terschelling 19-05-1901 Geertje de Haan, oud 25 jaar, geboren Terschelling, dochter van Hendrik Berends de Haan en Aaltje Spits
  f. Jan Kuyper, geboren Terschelling 01-03-1876, overleden aldaar 21-02-1884
  g. Cornelis Kuyper, geboren Terschelling 03-01-1878, overleden aldaar 05-09-1878
  h. Christiaan Kuyper, geboren Terschelling 03-01-1881, trouwt Terschelling 04-06-1903 Dientje Spits, oud 24 jaar, geboren Terschelling, dochter van Casper Spits en Elisabeth Groenewoud
  i. Gerrit Kuyper, geboren Terschelling 28-03-1882, overleden aldaar 03-03-1884
  j. Maria Kuyper, geboren Terschelling 26-09-1884, trouwt Terschelling 28-12-1904 Jan Rijkeboer, oud 25 jaar, geboren Terschelling. zoon van Rein Rijkeboer en Trijntje Klijn
  k Jan Kuyper, geboren Terschelling 02-08-1887, trouwt Terschelling 10-10-1918 Wietske van Leunen, oud 31 jaar, geboren Terschelling, ochter van Hermanus van Leunen en Maartje Polet
  l. Cornelis Kuyper, geboren Terschelling 09-01-1891
     
VI.B Heere Kuyper, geboren Terschelling 22-03-1857, overleden aldaar 15-09-1914, trouwt Terschelling 03-03-1881 Geertje Bloem, geboren Terschelling 18-05-1856, overleden aldaar 22-03-1923, dochter van Arien Heertjes Bloem en Baukje Iemkes Klijn

kinderen uit dit huwelijk:
 

   - levenloos kind (zoon), Terschelling 10-01-1882
  a. Hendrik Kuyper, geboren Terschelling 09-05-1883, overleden 3 juli 1883, man
  b. Maaike Kuyper, geboren Terschelling 05-08-1885, , overleden 11 augustus 1885
  c. Baukje Kuyper, geboren Terschelling 22-07-1888
  d. Maaike Kuyper, geboren Terschelling 15-07-1890,  overleden 9 oktober 1890, vrouw
  e. Hendrik Kuyper, geboren Terschelling 30-11-1891
  f. Maaike Kuyper, geboren Terschelling 31-10-1896
     

contact

naar boven

disclaimer