GENEALOGIE LEEUW


Voor voorgeslacht I.A Jan Luijten en I.B Jakob Luijten zie: Genealogie Haxe
     
I.A Jan Luijten Haxe of Leeuw, geboren ca. 1705, overleden Giethoorn 1773, zoon van Luijte Jans Haxe en Stijntje Jacobs, trouwt (1) Giethoorn 25-11-1736 Jantje Hendriks, van Giethoorn, overleden voor 1762, trouwt (2) Giethoorn 12-12-1762 Geesje Jacobs Haze, dochter van Jacob Jans Haze en Marchje Jans

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Gesien Jans (Leeuw), geboren Giethoorn na 1738
     
I.B Jakob Luyten Haxe, gedoopt Giethoorn 22-09-1709, overleden aldaar na 1796, , zoon van Luijte Jans Haxe en Stijntje Jacobs, trouwt (1) Giethoorn 16-11-1738 Geesje Dirks, geboren ca. 1717, overleden Giethoorn 24-05-1752, dochter van Dirk Jacobs en N.N, trouwt (2) Giethoorn 20-05-1753 Grietje Jans

Volkstelling 1748 nr. 2471 - Schoutambt Giethoorn
Huisgezin: Jacob Lute Leeu en vrou Gesien Dircks.
Kinderen boven 10 jaar: ---. Kinderen beneden 10 jaar: Styntien, Mergien en Lute Jacobs Leeu.
Knechten en meiden: ---.     Inwonenden en kostgangers: ---.

kinderen uit 1e huwelijk: 

  a. Luites, gedoopt Giethoorn 03-01-1740, overleden aldaar 03-07-1742
  b. Derk Jacobs, gedoopt Giethoorn 18-03-1742, overleden aldaar 21-06-1742
  c. Stijntje Jacobs Leeuw, gedoopt Giethoorn 29-03-1744, overleden Echten (Frl) 12-08-1826 als Stijntje Jacobs Woud, trouwt Joure 17-05-1767 Koop Luitjes (Woud), geboren ca, 1740, overleden Oosterzee 1795, zoon van Luite Koops en N.N.
  d. Marchje Jacobs, gedoopt Giethoorn 15-08-1745, overleden Nijehaske 05-11-1828, trouwt Giethoorn 11-07-1773 Gerrit Freerks (Raadsveld), weduwe van Grietje Jans, geboren op Zwol 1742, overleden Oudehaske 15-02-1814, zoon van Freerk Hendriks en Jantje Arends
  e. Luyte, gedoopt Giethoorn 04-06-1747   volgt II.A
  f. Dirk Jacobs, gedoopt Giethoorn 06-02-1749, overleden voor aldaar 04-1750
  g. Dirk Jacobs, gedoopt Giethoorn 26-04-1750, overleden voor aldaar 02-1751
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  h. Jan, geboren Giethoorn 22-05-1754 en gedoopt aldaar 23-05-1754   volgt II.B
  i. Arend, geboren Giethoorn 02-01-1758 en gedoopt aldaar 08-01-1758
  j. Willem, geboren Giethoorn 18-03-1761 en gedoopt aldaar 23-03-1761
  k. Aaltien Jacobs, geboren Giethoorn 16-01-1764 en gedoopt aldaar 22-01-1764, trouwt Oudehaske 20-11-1791 Minze Jans Toering, geboren ca 1768, overleden ∆ngwirden 14-11-1826
  l. Dirk, geboren Giethoorn 23-05-1766 en gedoopt aldaar 25-05-1766   volgt II.C
  m. Jacobje Jacobs Leeuw, geboren Giethoorn 11-08-1769 en gedoopt aldaar 13-08-1769, overleden aldaar 01-12-1832, trouwt Jochem Alberts Mast
     
II.A Luyte Jacobs Leeuw, gedoopt Giethoorn 04-06-1747, overleden Giethoorn 26-07-1844, trouwt Giethoorn 24-03-1771 Grietje Jans Wind, afkomstig uit Dwarsgragt, geboren Giethoorn ca. 1747, overleden aldaar 03-08-1824, dochter van Jan Hendriks Wind en Nijsje Jans Smid

kinderen uit dit huwelijk: 

  a. Geesje, geboren Giethoorn 04-02-1772 en gedoopt aldaar 12-02-1772
  b. Niesje, geboren Giethoorn 14-09-1773 en gedoopt aldaar 19-09-1773
  c. Marchjen, geboren Giethoorn 18-12-1775 en gedoopt aldaar 25-12-1775
  d. Jacob, geboren Giethoorn 20-07-1777 en gedoopt aldaar 27-07-1777  volgt III.A
  e. Jan, geboren Giethoorn 11-07-1780 en gedoopt aldaar 23-07-1780  volgt III.B
  f. Willem, geboren Giethoorn 23-03-1783 en gedoopt aldaar 30-03-1783   volgt III.C
  g. Marrigje, geboren Giethoorn 10-05-1786 en gedoopt aldaar 14-05-1786
  h. Petertje, geboren Giethoorn 01-08-1789 en gedoopt aldaar 02-08-1789
     
II.B Jan Jacobs Leeuw, geboren Giethoorn 22-05-1754, overleden aldaar 28-08-1832, ondertrouwt Giethoorn 29-02-1788 en trouwt aldaar 16-03-1788 Trijntje Jacobs Schoenmaker, afkomstig uit Dwarsgragt, geboren Giethoorn 20-07-1766, dochter van Jacobs Geerts Schoemaker en Aaltie Jans

Trouwregister Hervormde gemeente Oudehaske-Haskerhorne, 1788 DTB nr:    356, 1697 - 1811
Vermelding:    Attestatie afgegeven 9 maart 1788, Haskerhorne -  Oudehaske
Man:            Jan Jacobs Leuw, Oudehaske
Vrouw:         Tryntje Jans, Giethoorn
NB:              attestatie naar Giethoorn

kinderen uit dit huwelijk: 
 

  a. Grietje, geboren Giethoorn 04-09-1789 en gedoopt aldaar 06-09-1789
  b. Aaltje Jans Leeuw, geboren Giethoorn 13-02-1792 en gedoopt aldaar 26-02-1792, trouwt Hoorn 21-06-1818 Dirk Bierenbroodspot, schoenmaker, geboren Hoorn 1791, zoon van Gerrit Klaasz. Bierenbroodspot en Trijntje Dirks Brouwer
  c. Willempje Jans Leeuw, geboren Giethoorn 03-12-1794 en gedoopt aldaar 07-12-1794, trouwt Hoorn 28-08-1831 Dirk van Saanen, koperslager, geboren Hoorn 1798, zoon van Andries van Saanen en Sibbeltje Sjoerds
  d. Jacob, geboren Giethoorn 24-03-1798 en gedoopt aldaar 01-04-1798
     
II.C Dirk Jacobs Leeuw, turfmaker, geboren Giethoorn 23-05-1766, overleden aldaar 21-04-1843, trouwt Echten 19-11-1797 Sibbeltje Sjoerds Jelles, bij huwelijk afkomstig van Oosterzee

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oosterzee Echten 1716-1811 - Inventarisnr.: DTB 495
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 19 november 1797 in Echten
Man          : Durk Jacobs afkomstig van Echten
Vrouw       : Sibbeltje Sjoerds afkomstig van Oosterzee

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sjoerd, geboren Terwispel ca. 1799  volgt III.D
  b. Jacob, geboren Lippenhuizen ca. 1800  volgt III.E
     
III.A

 

Jacob Luiten Leeuw, turfmaker, geboren Giethoorn 20-07-1777 en gedoopt aldaar 27-07-1777, trouwt (1) Jantien Jans Bakker, trouwt (2) Giethoorn 04-10-1844 Neeltje Andries Baas, weduwe van Teunis Willems Scholten, geboren Sint Johannisga ca. 1789, dochter van Andries Jans Baas en Hilligje Jacobs Baard

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Lute Jacobs Leeuw, schutter, overleden Middelburg 03-01-1832
  b. Sijgje Jacobs Blaauw, geboren Dwarsgracht 19-02-1805 en gedoopt Giethoorn 24-02-1805, trouwt Giethoorn 31-08-1831 Thies Fredriks Smink, weduwnaar van Femmigje Hendriks Uiterwijk, veldwachter, geboren Giethoorn ca. 1798, zoon van Fredrik Hendriks Smink en Aaltje Tiesen Bakker
  c. Grietjen Jacobs Blaauw, geboren Dwarsgracht 08-11-1805 en gedoopt Giethoorn 06-12-1807, trouwt Giethoorn 01-06-1839 Henderik Bruinenberg, arbeider, geboren Steenwijk ca. 1807, zoon van Jacob Bruinenberg en Aagje Ages
     
III.B

 

Jan Luiten Leeuw, turfmaker, geboren Giethoorn 11-07-1780 en gedoopt aldaar 23-07-1780, ondertrouwt Giethoorn 22-02-1807 en trouwt Giethoorn 11-03-1807 Lummechen Abrahams Wind, dochter van Abraham Jans Wind en Annigjen Hendriks Bleij

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Annigje Jans Leeuw geboren Steenwijkerwold ca. 1808, trouwt Giethoorn 01-05-1835 Geert Roelofs Dam, turfmaker, geboren ca. 1809, zoon van Roelof Gerrits Dam en Femmigje Geerts Schipper
  b. Grietje Jans Leeuw, geboren Langezwaag ca. 1811, trouwt Giethoorn, 01-05-1834 Geert Hendriks Krikke, turfmaker, weduwnaar van Geesje Roelofs Dam, geboren Giethoorn ca. 1791, zoon van Hendrik Benen Krikke en Hilligje Geerts Wind
  c. Jantje Jans Leeuw, geboren Giethoorn ca. 1813, trouwt Giethoorn 31-05-1834 Ties Siemens Bakker, turfmaker, geboren Giethoorn ca. 1808, zoon van Siemen Hendriks Bakker en Aaltje Gerrits Smit
  d. Luite Jans Leeuw, turfmaker, geboren Giethoorn ca. 1816   volgt IV.A
  e. Niesje Jans Leeuw, geboren Giethoorn ca. 1819, trouwt (1) Giethoorn 12-08-1837 Ties Siemens Bakker, weduwnaar van Jantje Jans Leeuw, turfmaker, geboren Giethoorn ca. 1808, zoon van Siemen Hendriks Bakker en Aaltje Gerrits Smit, trouwt (2) Giethoorn 14-04-1865 Harm Scholten, weduwnaar van Jantje Ruiter, geboren Oude Haske ca. 1817, zoon van Teunis Scholten en Neeltje Baas
  f. Abraham Jans Leeuw, arbeider, geboren Giethoorn ca. 1823   volgt IV.B
  g. Petertje Jans Leeuw, geboren Giethoorn ca. 1831, trouwt Wanneperveen 26-08-1861 Albert Lassche, arbeider, geboren Wanneperveen ca. 1838, zoon van Albert Lubberts Lassche en Femmigje Alberts Boxem
     
III.C

 

Willem Luten (de) Leeuw, geboren Giethoorn 23-03-1783 en gedoopt aldaar 30-03-1783, overleden Lemsterland 04-09-1870, trouwt (1) Havelte 17-03-1805 Roelofje Willems Fortuin, geboren ca. 1785, overleden Weststellingwerf 22-08-1834, trouwt (2) Weststellingwerf 26-03-1835 Roelofje Jakobs Deuker, geboren Giethoorn 11-10-1785, overleden Weststellingwerf 02-06-1863, dochter van Jacob Aarts Deuker en Aaltje Klazen Kok

Havelte, ondertrouw- en trouwboek (1756-1812; DTB 60), 17 maart 1805, pagina 69
Huwelijksdatum: 17-03-1805; Ondertrouwdatum: 21-02-1805.
Bruidegom: Willem Luitze Leeuw.
Bruid:        Roelofje Willems Fortuin.
NB: bruidegom voormalige woonplaats Gieteren; bruid voormalige woonplaats Pesse.

kinderen uit 1et huwelijk:
 

  a. Grietje Willems de Leeuw, geboren Luxwoude 23-07-1806, trouwt Weststellingwerf 15-12-1836 Hendrik Hendriks de Jonge, oud 28 jaar, geboren Kalenberg, zoon van Hendrik Hendriks de Jonge en Jantjen Jans Kaa
  b. Willem Willems (de) Leeuw, geboren Langezwaag 15-10-1808   volgt IV.C
  c. Lu(i)te Willems de Leeuw, geboren Giethoorn ca. 1812   volgt IV.D
  d. Lammert Leeuw, geboren Echten 21-09-1814
  e. Klaas de Leeuw, arbeider, geboren Echten 29-10-1818   volgt IV.E
  f. Geesjen de Leeuw, geboren Echten 22-11-1821, overleden Munnekeburen 11-02-1830
     
III.D

 

Jacob Dirks Leeuw, turfmaker, schipper, geboren Lippenhuizen ca. 1800, trouwt (1) Giethoorn 01-04-1828 Aaltje Jans Wind, geboren Giethoorn ca. 1801, dochter van Jan Geerts Wind en Geesje Koerts, trouwt (2) Giethoorn 14-03-1834 Johanna Gerharda Jansen, geboren Didam ca. 1796, dochter van Jan Jansen en Derris Wolsink

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Dirk Jacobs Leeuw, geboren Giethoorn 09-03-1829, overleden aldaar 22-03-1829
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Sibeltje Leeuw, geboren Kampen ca. 1837, trouwt Kampen 13-01-1859 Reijer Klaas Gillot, schipper, geboren Schokland ca. 1830, zoon van Klaas Jan Gillot en Dirkje Reijers Kale
     
III.E

 

Sjoerd Dirks Leeuw, arbeider, veehouder, geboren Terwispel ca. 1799, trouwt Giethoorn 29-10-1822 Femmigje Gerrits Smit, geboren Giethoorn ca. 1801, dochter van Gerrit Harms Smit en Hilligje Wolters

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sibbeltje Leeuw, geboren Giethoorn ca. 1824, trouwt Ambt Vollenhove 17-05-1851 Harm Meilof, arbeider, geboren Ambt Vollenhove ca. 1826, zoon van Albert Meilof en Berendiena Post
  b. Hilligje Leeuw, geboren Giethoorn 27-01-1829, trouwt Kampen 12-06-1856 Egbert Bille, weduwnaar van Johanna Cornelia Bunskerken, veehouder, geboren Kampen 28-02-1796, zoon van Fredrik Jans Bille en Femmegien Egberts
  c. Gerrit Leeuw, schipper geboren Giethoorn 27-01-1829   volgt IV.F
  d. Dirk Leeuw, arbeider, geboren Giethoorn ca. 1834   volgt IV.G
  e. Hilligje Leeuw, geboren Giethoorn ca. 1837, trouwt Oldemarkt 16-04-1867 Harm Huisman, turfmaker, geboren Kalenberg ca. 1849, zoon van Geert Huisman en Geertje Koops Kooij
  f. Jakob Leeuw, arbeider, geboren Giethoorn ca. 1839   volgt IV.H
  g. Femmigje Leeuw, geboren Giethoorn ca. 1842, trouwt Giethoorn 19-04-1867 Hendrik Smit, arbeider, geboren Giethoorn ca. 1842, zoon van Harm Hendriks Smit en Jantje Jacobs Ruiter
     
IV.A

 

Luite Jans Leeuw, turfmaker, geboren Giethoorn ca. 1816, trouwt Giethoorn 15-04-1842 Ummigje Harms Stam, geboren Wanneperveen ca, 1822, dochter van Harm Hendriks Stam en Aaltje Jans Sieben

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Luites Leeuw, arbeider, geboren Giethoorn ca. 1843, trouwt Giethoorn 18-07-1882 Hilligje Harmens Wortel, weduwe van Jan Otter, geboren Giethoorn ca. 1861, dochter van Harm Jans Wortel en Grietje Miggels
  b. Harm Luites Leeuw, arbeider, geboren Giethoorn ca. 1844, trouwt Giethoorn 28-10-1870 Jantje van der Veen, geboren
Steenwijkerwold ca. 1846, dochter van Hendrik van der Veen en Wietske de Ruiter
  c. Abram Luites Leeuw, arbeider, geboren Giethoorn ca. 1846, trouwt (1) Oldemarkt 30-03-1877 Grietje Andries Weggen, geboren Oldemarkt ca. 1840, dochter van Andries Weggen en Aaltje Jacobs Ram, trouwt (2) Steenwijkerwold 08-08-1891 Hilligje Schoenmaker, weduwe van Gerrit Smit, geboren Oldemarkt ca. 1842, dochter van Hendrik Schoenmaker en Niesje Strampel
  d. Thijs Luites Leeuw, arbeider, geboren Giethoorn ca. 1850, trouwt Giethoorn 17-02-1877 Fredrikje Harms Wortel, geboren Giethoorn ca. 1858, dochter van Harm Jans Wortel en Grietje Miggels
  e. Aaltje Luites Leeuw, geboren Giethoorn ca. 1853, trouwt Giethoorn 22-03-1878 EgbertJohannes Kuildert, arbeider, geboren Steenwijkerwold ca. 1848, zoon van Johannes Kuildert en Wietske Harms Tip
  f. Jan Luites Leeuw, arbeider, geboren Giethoorn ca. 1857, trouwt Steenwijkerwold 11-12-1886 Sentje Roelofs Gort, geboren Weststellingwerf ca. 1868, dochter van Roelof Geerts Gort en Geertje ter Heide
  g. Geert Luites Leeuw, arbeider, geboren Giethoorn ca. 1860, trouwt [wetteging 1 kind] Giethoorn 13-11-1891 Koopje Vaartjes, geboren Giethoorn ca. 1868, dochter van Klaas Vaartjes en Grietje Kollen
  h. Lummigje Luites Leeuw, arbeider, geboren Giethoorn ca. 1863, [voogd van de bruid Thijs Leeuw; toeziend voogd van de bruid Abraham Leeuw], trouwt (1) Giethoorn 27-07-1883 Jan Koops Schieving, arbeider, geboren Giethoorn ca. 1851, zoon van Koop Schieving en Lammigje Wildeboer, trouwt (2) Zwolle 04-11-1913 - echtscheiding Zwolle 21-08-1914 Johannes Steven Lagerwaard, weduwnaar van Lamberta Kleingeerts, los arbeider, geboren Zwolle ca. 1868, zoon van Philippus Johannes Lagerwaard en Hendrika Smit, trouwt (3) Zwolle.21-04-1921 Hermannus Oordijk, weduwnaar van Aaltje van der Hulst, timmerman, geboren Zwolle ca. 1867, zoon van Gerrit Jan Oordijk en Elisabeth Johanna Scholten
  i. Gerrit Luiten Leeuw, geboren Giethoorn ca. 1865, trouwt Antje Winters
- Abraham Leeuw
, geboren Gronau (Dld) ca. 1898, trouwt Steenwijk 30-12-1922 Jacoba de Vos, geboren Steenwijk ca. 1899. dochter van Hendrik de Vos en Hendrikje Kuiper
  j. Hendrik Luites Leeuw, arbeider, geboren Steenwijkerwold ca. 1869, trouwt Giethoorn, 24-01-1894 Albertje Roelofs Timmerman, geboren Steenwijkerwold ca. 1871, dochter van Roelof Timmerman en Tijsje Smit
     
IV.B Abraham Jans Leeuw, arbeider, geboren Giethoorn ca. 1823, trouwt Giethoorn 28-04-1865 Stijntje Harms Sok, geboren Giethoorn ca. 1838, dochter van Harm Hendriks Sok en Aafje Jans Huisman

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Leeuw, geboren Giethoorn ca. 1866, trouwt [wetteging 1 kind] Giethoorn 29-08-1895 Femmigje Engels, geboren Giethoorn ca. 1870, dochter van Jan Engels en Metje Wiegman
  b. Harm Leeuw, visser, geboren Giethoorn ca. 1869, overleden Lutten 02-03-1933, ongehuwd 
  c. Lute Leeuw, geboren Giethoorn ca. 1873, trouwt Giethoorn 22-06-1895 Aaltje Scheffer, geboren Giethoorn ca. 1876, dochter van Dirk Scheffer en Wietske Dam
  d. Jacob Leeuw, geboren Goethoorn 24-11-1876, overleden aldaar 09-06-1955, ongehuwd 
  e. Lummigje Leeuw, geboren Giethoorn ca. 1880, trouwt Giethoorn 18-05-1917 Leendert Kleene, geboren Giethoorn ca. 1883, zoon van Koop Kleene en Hendrikje Doze
  f. Aafje Leeuw, geboren Giethoorn ca. 1885, overleden aldaar 1888
     
IV.C Willem Willems (de) Leeuw, geboren Langezwaag 15-10-1808, trouwt Weststellingwerf 26-03-1835 Arentje Klazes de Weerd, geboren Weststellingwerf 12-11-1811, overleden aldaar 02-06-1889, dochter van Klaas Jacobs de Weerd en Jantje Koops Doeven

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Roelofje de Leeuw, geboren Weststellingwerf 24-02-1844, overleden aldaar 01-03-1844
  b. Willem de Leeuw, geboren Weststellingwerf 12-10-1848, trouwt Weststellingwerf 09-05-1873 Martzen Jelsma, geboren Wolvega 12-01-1851, dochter van Hendrik Harmens Jelsma en Akke Hendriks Palmbos
     
IV.D Lu(i)te Willems de Leeuw, geboren ca. 1812, overleden Lemsterland 10-02-1903, trouwt (1) Lemsterland 31-05-1846 Andersjen Jans Bangma, geboren Oosterzee 28-03-1819, overleden Lemsterland 13-01-1858, zoon van Jan Siebrens Bangma en Akke Melis de Jong, trouwt (2) Lemsterland 12-08-1860 Roelofje Cornelis Verhoeff, geboren Delfstrahuizen 13-01-1830, overleden Lemsterland 30-12-1908, dochter van Cornelis Verhoeff en Jeltje Roelofs de Haan

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Willem Leeuw, geboren Echten 12-10-1848, trouwt Schoterland 22-05-1879 Femmigje Gouma, geboren Delfstrahuizen 21-12-1854, dochter van Hans Nutterts Gouma en Hendrikje Rommerts Dijkstra
  b. Jan Leeuw, geboren Lemsterland 06-06-1850, overleden aldaar 15-08-1850
  c. Jan Leeuw, geboren Lemsterland 17-06-1852, overleden aldaar 02-07-1852
  d. Baukje Leeuw, geboren Lemsterland 01-04-1857, overleden aldaar 23-10-1924, trouwt Lemsterland 23-05-1879 Nanne Jan Koopmans, geboren Lemsterland 11-02-1856, zoon van Pieter Nannes Koopmans en Hiltje Rintjes Sytsma
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  e. Jeltje Leeuw, geboren 28 juni 1861, trouwt Weststellingwerf 16-05-1884 Arjen Koopmans, geboren Oldelamer 25-02-1863, zoon van Jan Arjens Koopmans en Wybigje Egberts van der Molen
  f. Cornelis Leeuw, geboren Echten 06-09-1866, overleden aldaar 07-11-1866
  g. Cornelis Leeuw, geboren Echten 04-09-1870, trouwt Schoterland 20-05-1897 Grietje de Vries, geboren Rotsterhaule 04-02-1871, dochter van Jitze Jans de Vries en Geertje Luites Bos
     
IV.E Klaas Willems de Leeuw, arbeider, geboren Echten 29-10-1818, overleden Steenwijksmoer 05-03-1890, trouwt Lemsterland 28-11-1847 Trijntje Harmens Poorte, geboren Oosterzee 02-05-1824, overleden Weststellingwerf 24-02-1872, dochter van Harmen Jans Poorte en Trijntje Jans Broers

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Roelofje de Leeuw, geboren Munnekeburen 17-01-1849, overleden aldaar 01-05-1851
  b. Harmen Klazes de Leeuw, arbeider, geboren Munnekeburen 04005-1851, overleden SchoonloŽrveld (Rolde) 04-02-1930, trouwt Coevorden 14-03-1884 Jennegien Drenten, geboren te Gramsbergen ca. 1848, overleden Holsloot (Sleen) 01-04-1918, dochter van Albert Drenten en Grietjen Bekken
  c. Willem de Leeuw, geboren Lemsterland 21-09-1853, emigratie naat USA rond 1884, trouwt Gramsbergen 14-04-1877 Marrigjen de Groot, geboren Ambt Hardenbergh ca. 1857, emigratie naat USA rond 1884, dochter van Gerrit de Groot en Hendrikjen Hartgers
  d. Roelof de Leeuw, geboren Lemsterland 26-10-1856, overleden Coevorden 26-07-1936, trouwt Coevorden 23-09-1887 Hilligjen Kroezen, geboren Ambt Hardenbergh ca. 1864, overleden Groningen 05-09-1911, dochter van Jacob Kroezen en Schefje Kuipers
  e. Trijntje de Leeuw, geboren Lemsterland 07-04-1859, trouwt Amsterdam 17-10-1889 Cornelis van Os
  f. Luite de Leeuw, arbeider, geboren Oldelamer 09-03-1862, overleden Coevorden 23-04-1946, trouwt (1) Coevorden 10-08-1889 Lummigje de Leeuw, geboren Rohel 07-08-1868, overleden Dedemsvaart 1889, dochter van Luite Thijsses de Leeuw en Margje Jans Ketellapper, trouwt (2) Coevorden 21-10-1904 Geertjen Supheert, weduwe van Jan Hindrik Scholten, geboren Gramsbergen ca. 1857, overleden Coevorden 01-02-1928, dochter van Gerrit Supheert en Gerritdina Ramaker
  g. Ymkje de Leeuw, geboren Scherpenzeel 27-07-1865, overleden Coevorden 09-12-1920, trouwt Coevorden 08-05-1891 Pieter Jansen, arbeider, geboren Coevorden17-10-1861, overleden aldaar 12-07-1915, zoon van Martinus Jansen en Susanna Gerridina Supheert
   - levenloos kind (dochter); Weststellingwerf 08-06-1870
     
IV.F Gerrit Leeuw, schipper geboren Giethoorn 27-01-1829, trouwt Kampen 28-06-1860 Hendrika Catharina Lemmerman, geboren Kampen ca. 1837, dochter van Johannes Lemmerman en Anna Kristina de Bruin

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gerritje Hendrika Catharina Leeuw, geboren Kampen ca. 1861, trouwt Kampen 25-09-1894 Abraham Kale, geboren Kampen ca. 1874, zoon van Jan Kale en Alida Werf
     
IV.G

 

Dirk Leeuw, arbeider, geboren Giethoorn ca. 1834, trouwt (1) Giethoorn 01-05-1860 Grietje Ruiter, geboren Giethoorn ca. 1836, dochter van Harm Jacobs Ruiter en Wiegchertje Rutgerts Slagter, trouwt (2) Giethoorn 21-03-1879 Grietje Berends Hof, geboren Bergum 19-09-1847, dochter van Berend Jelles Hof en Annigje Gerrits Dedden
     
IV.H Jakob Leeuw, arbeider, geboren Giethoorn ca. 1839, trouwt Giethoorn 06-05-1871 Jantje Muis, geboren Kalenberg ca. 1848, dochter van Jan Muis en Geesjen Kooij
     

contact

naar boven

disclaimer