GENEALOGIE LEISTRA - LEYSTRA


Voor voorgeslacht I.A Waling Freerks Leistra en I.B Claas Freerks Leistra zie: genealogie Waling Yedes
     
I.A Waling Freerks Leistra, gedoopt Vrouwenparochie 31-10-1756, overleden Berlikum 28-11-1832, zoon van Freerk Walings en Rigtsje Jacobs, trouwt Finkum 19-05-1782 Neeltje Reinders Appeldoorn, gedoopt Finkum-Hijum 29-10-1758, overleden Genum 23-06-1819, dochter van Reinder Fopkes en Welmoed Berends

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Finkum Hijum 1655-1810 - Inventarisnr.: 463
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 19 mei 1782 in Finkum
Man          : Waling Freerks afkomstig van Oude Leye
Vrouw       : Neeltje Reinders afkomstig van Oude Leye
Opmerking : beide onder Finkum

Familienamen 1811 - Blija, deel 1 folio 43 verso
Ley, Waling Freerks van der, Genum
kinderen: Freerk 28, Dirk 24, Reinder 18
kindskinderen: (van Freerk) Waling 5, Yede 3, Antje 1, Dirk 1/4
                    (van Dirk) Fokje 1

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Freerk, geboren Finkum 27-02-1783 en gedoopt Finkum en Hijum 23-03-1783   volgt II.A
  b. Reindert, geboren Finkum 22-10-1785 en gedoopt Finkum en Hijum 02-12-1787, overleden voor 03-1789
  c. Dirk, geboren Finkum 13-10-1787 en gedoopt Finkum en Hijum 02-12-1787   volgt II.B
  d. Rixt, geboren Oude Leye onder Finkum 25-03-1789 en gedoopt Finkum en Hijum 31-05-1789
  e. Reinder, geboren Genum 08-04-1794 en gedoopt aldaar 18-05-1794   volgt II.C
  f. Yede, geboren Genum 07-05-1797 en gedoopt aldaar 11-06-1797, overleden voor 1811
     
I.B Claas (Klaas) Freerks Leistra ook vermeld als Leystra, gardenier, gedoopt Hijum 18-03-1764, overleden onder Finkum 06-10-1839, zoon van Freerk Walings en Rigtsje Jacobs, trouwt Finkum 08-04-1798 Sierkje Pieters Zijlstra, geboren Finkum ca. 1779, overleden aldaar 11-06-1845, dochter van Pieter Jurjens Zijlstra en Trijntje Jentjes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Finkum Hijum 1655-1810 - Inventarisnr.: 463
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 8 april 1798 in Finkum
Man          : Klaas Freerks afkomstig van Oude Leye
Vrouw       : Sierkjen Pyters afkomstig van Oude Leye
Opmerking  : beide onder Finkum

Familienamen 1811 - Stiens, deel 1 folio 88
Leistra, Klaas Freerks, Finkum
kinderen: Freerk 11, Pieter 8, Waling 5, Ritske 2/12, allen aldaar

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Freerk Leistra, geboren Oude Leye onder Finkum 02-05-1799 en gedoopt Finkum en Hijum 02-06-1799, overleden mairie Stiens 19-12-1814
  b. Pieter, geboren Oude Leye onder Finkum 21-06-1801 en gedoopt Finkum en Hijum 26-07-1801   volgt II.D
  c. Durk, geboren Oude Leye onder Finkum 23-11-1803 en gedoopt Finkum en Hijum 08-01-1804   volgt II.E
  d. Waling, geboren Oude Leye onder Finkum 09-07-1806 en gedoopt Finkum-Hijum 17-08-1806   volgt II.F
  e. Ritske, geboren Oude Leye onder Finkum 10-12-1808 en gedoopt Finkum en Hijum 22-01-1809, overleden mairie Stiens 14-05-1814 
     
II.A Freerk Walings Leistra ook vermeld als Leystra, schipper, geboren Finkum 27-02-1783 en gedoopt Finkum en Hijum 23-03-1783, overleden Ferwerderadeel 09-03-1840, trouwt Genum 25-05-1806 Sjoukje Izaaks Zondervan, geboren Westergeest ca. 1785, overleden Ferwerderadeel 11-06-1864, dochter van Izaak NN en Antje NN

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Reitsum Genum Lichtaard 1733-1811 - Inventarisnr.: 242
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 25 mei 1806 in Genum
Man          : Freerk Walings afkomstig van Genum
Vrouw       : Sjoukjen Izaks afkomstig van Genum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Waling, geboren Genum 10-06-1807 en gedoopt aldaar 05-07-1807
  b. Iede (Yde) Freerks Leystra, gardenier, geboren Genum 25-02-1809 en gedoopt aldaar 12-03-1809   volgt III.A
  c. Antie (Antje) Freerks Leystra, geboren Genum 05-01-1811 en gedoopt aldaar 20-01-1811, trouwt Ferwerderadeel 22-04-1835 Ype Wytzes de Jong, oud 23 jaar, geboren Jislum, zoon van Wytze Jetses de Jong en Ytje Hendriks Buma
  d. Jan Freerks Leistra, geboren Genum 12-04-1813, overleden aldaar 17-12-1816
  e. Neeltje Leistra, geboren Genum 17-08-1815, overleden Ferwerderadeel 25-05-1876, trouwt Ferwerderadeel 19-05-1836 Pieter Dirks Leistra ook vermeld als Leystra, geboren Genum 25-12-1814, overleden Ferwerderadeel 20-02-1870, zoon van Dirk Walings van der Ley ook genaamd Leistra of Leystra en Riemkje (Riemke) Pieters
  f. Jan Freerks Leystra, gardenier, geboren Genum 09-10-1817   volgt III.B
  g. Rigtje Freerks Leystra ook vermeld als Leistra, geboren Genum 27-11-1819, overleden Birdaard 18-07-1848, trouwt Dantumadeel 19-01-1840 Lieuwe Thomas Kingma, geboren Birdaard 19-09-1813, overleden Dantumadeel 06-11-1896, zoon van Thomas Martens Kingma en Trijntje Lieuwes Wiersma
  h. Trijntje Freerks Leystra, geboren Genum 10-07-1822, trouwt Leeuwarderadeel 24-05-1845 Rienk Jansen van der Veen, oud 31 jaar, geboren Ossenzijl, zoon van Jan Jans van der Veen en Grietjen Rienks de Vries
  i. Freerk Freerks Leystra, geboren Genum 14-09-1824   volgt III.C
  j. Sjouke Freerks Leystra, geboren Genum 28-11-1826   volgt III.D
     
II.B Dirk Walings van der Ley ook genaamd Leistra of Leystra, geboren Finkum 13-10-1787 en gedoopt Finkum en Hijum 02-12-1787, overleden Blija 16-03-1847, trouwt (1) Genum 30-04-1809 Riemkje (Riemke) Pieters ook vermeld als Hoornstra, overleden Hantum 10-11-1829, dochter van Pieter Pieters en Ytje Roelofs, trouwt (2) Ferwerderadeel 11-05-1832 Maaike Jans Popma, geboren Blija 20-08-1792 en gedoopt aldaar 30-09-1792, overleden Ferwerderadeel 27-01-1853, dochter van Jan Sjoerds Popma en Baukje Tijssen Postma

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Reitsum Genum Lichtaard 1733-1811 - Inventarisnr.: 242
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 30 april 1809 in Genum
Man          : Durk Walings afkomstig van Genum
Vrouw       : Riemke Pieters afkomstig van Genum

Memories van Successie - Kantoor Dokkum, overl. jaar 1829
Overledene: Riemke Pieters - Overleden: 10 november 1829 - Wonende: Hantum
  vrouw van Dirk Walings Leistra, arbeider; moeder van minderjarige Fokje,
Waling, Neeltje, Pieter, Reinder, Roelof en Jeltje Dirks Leistra. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
Memories van Successie - Kantoor Holwerd, overl. jaar 1847
Overledene: Dirk Walings Leystra - Overleden: 16 maart 1847 - Wonende: Blija
  Certificaat van onvermogen; 59 jr; geboren Hijum; gehuwd; geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Fokje Dirks Leistra, geboren Genum 24-03-1810 en gedoopt aldaar 22-04-1810, trouwt Westdongeradeel 29-08-1835 Hindrik Arnoldus Hoeben, geboren mairie Holwerd 27-02-1813, zoon van Arnoldus Hoeben en Rinske Gerryts
  b. Waling Dirks Leystra, geboren Reitsum 03-09-1811 en gedoopt aldaar 15-09-1811   volgt III.E
  c. Neeltje Dirks van der Ley ook  vermeld als Leystra, geboren Genum 23-10-1813, overleden Smalllingerland 06-01-1875, trouwt Ferwerderadeel 28-12-1835 Jan Jans Drost, timmerman, oud 26 jaar, geboren Drachten, zoon van Jan Jacobs Drost en Jantje Jans
  d. Pieter Dirks Leistra ook vermeld als Leystra, geboren Genum 25-12-1814   volgt III.F
  e. Reinder Leystra ook vermeld als Leistra, wachtmeester, geboren Blija 10-10-1817, overleden Delft 11-05-1846
  f. Roelof Dirks Leystra, geboren Blija 05-09-1820, overleden Ferwerderadeel 18-01-1834
  g. Yttje Dirks Leystra, geboren Genum 09-11-1822, overleden Ferwerderadeel 07-03-1824
  h. Dirk Leystra, geboren Ferwerderadeel 12-04-1825, overleden aldaar 18-04-1825
  i. Itje Leistra, geboren Westdongeradeel 02-06-1826, overleden Ternaard 18-01-1889, trouwt Westdongeradeel 20-05-1848 Keimpe Jacobs Seepma, geboren Ternaard 19-12-1824, overleden Westdongeradeel 24-01-1870, zoon van Jacob Keimpes Seepma en Tjetske Hattums van der Brug
     
II.C Reinder Walings Leistra ook vermeld als Leystra, geboren Genum 08-04-1794 en gedoopt aldaar 18-05-1794, overleden Holwerd 07-09-1826, trouwt Westdongeradeel 11-04-1820 Renske Pieters Koopmans, gedoopt Holwerd 23-08-1796, overleden Westdongeradeel 08-06-1867, dochter van Pieter Hyltjes en Klaaske Idzes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pieter Reinders Leystra ook vermeld als Leistra, geboren Westdongeradeel 18-02-1821   volgt III.G
  b. Frederik (Freerk) Reinders Leistra, geboren Westdongeradeel 28-09-1823, overleden Holwerd 09-10-1826
  c. Neeltje Leistra, geboren Westdongeradeel 07-03-1826, overleden aldaar 10-11-1906, weduwe, trouwt Westdongeradeel 15-05-1847 Sytse Johannes Talma, geboren Ferwerderadeel 26-02-1828, overleden aldaar 18-06-1868, zoon van Johannes Hattums Talma en Trijntje Eeltjes Folkertsma
     
II.D Pieter Klazes Leystra ook vermeld als Leistra, geboren Oude Leye onder Finkum 21-06-1801 en gedoopt Finkum en Hijum 26-07-1801, overleden Vrouwenparochie 01-04-1867, gehuwd, trouwt Leeuwarderadeel 19-05-1830 Grietje Hendriks van der Wal, oud 21 jaar, geboren Oudebiltzijl onder Vrouwenparochie 04-02-1809 en gedoopt Vrouwenparochie 26-03-1809, overleden Vrouwenparochie 17-02-1871, dochter van Hendrik Jacobs van der Wal en Jitske Symens Buisma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Freerk Leistra, geboren Finkum 20-02-1831   volgt III.H
  b. Hendrik Leistra, geboren Vrouwenparochie 12-10-1832   volgt III.I
  c. Klaas Leistra, geboren Vrouwenparochie 19-12-1833, overleden aldaar 30-07-1834
  d. Klaas Leistra, geboren Vrouwenparochie 27-09-1835   volgt III.J
  e. Jetske Leistra, geboren Vrouwenparochie 03-03-1838, trouwt Het Bildt 06-05-1869 Pieter Wassenaar, oud 26 jaar, geboren Vrouwenparochie, zoon van Douwe Teunis Wassenaar en Klaasje Pieters Stap
  f. Trijntje Leystra, geboren Leeuwarderadeel 03-02-1844, overleden aldaar 21-09-1846
     
II.E Durk (Dirk) Klazes Leystra ook vermeld als Leistra, geboren Oude Leye onder Finkum 23-11-1803 en gedoopt Finkum en Hijum 08-01-1804, overleden Leeuwarderadeel 17-02-1884, trouwt Leeuwarderadeel 26-05-1827 Jetske (Jitske) Sakes Porte, oud 24 jaar, geboren Schingen 27-09-1802 en gedoopt Schingen-Slappeterp 24-10-1802, overleden Leeuwarderadeel 07-04-1869, dochter van Sake Pieters Porte en Jeltje Pieters Burmania

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaas Leistra, geboren Leeuwarderadeel 11-06-1828, overleden aldaar 25-04-1836
  b. Sake Leystra, geboren Finkum 12-03-1832   volgt III.K
  c. Sierkjen Leystra, geboren Leeuwarderadeel 17-09-1835, overleden aldaar 15-06-1892
  d. Jeltje Leystra, geboren Finkum 24-11-1842, trouwt Leeuwarderadeel 18-05-1872 Wopke Ates Kooistra, oud 28 jaar, geboren Hijum, zoon van Ate Wopkes Kooistra en Klaaske Abes Oosterbaan
     
II.F Waling Klazes Leistra ook vermeld als Leystra, werkman, geboren Oude Leye onder Finkum 09-07-1806 en gedoopt Finkum-Hijum 17-08-1806, overleden Finkum 03-12-1874, trouwt Leeuwarderadeel 22-01-1847 Dirkje Tjeerds Hiemstra, oud 33 jaar, geboren Hijum, dochter van Tjeerd Hiemstra en Rinske Doekes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaas Leistra, geboren Leeuwarderadeel 26-02-1848, overleden 25-08-1877
  b. Tjeerd Leystra, geboren Leeuwarderadeel 28-08-1849, overleden aldaar 17-12-1851
  c. Rinske Leistra, geboren Finkum 08-02-1851, trouwt Leeuwarderadeel 03-11-1883 Johannes Rondaan, oud 45 jaar, geboren Vrouwenparochie, zoon van Gooitzen Lolles Rondaan en Hiltje Thomas State
  d. Sierkje Leistra, geboren  Finkum 26-07-1853, trouwt Ferwerderadeel 11-06-1881 Lodewijk van der Molen, oud 29 jaar, arbeider, geboren Leeuwarden, zoon van Lize van der Molen en Ytje Booy
     
III.A Iede (Yde) Freerks Leystra ook vermeld als Leistra, gardenier, beurtschipper, geboren Genum 25-02-1809 en gedoopt aldaar 12-03-1809, overleden Jislum 04-11-1861, trouwt Ferwerderadeel 21-05-1840 Jenke Abrams Faber, geboren Lichtaard 14-09-1818, overleden Jislum 31-12-1861, dochter van Abram Sybrens Faber en Aaltje Scheltes Wiersma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sjoukje Ydes Leystra, geboren Ferwerderadeel 19-09-1841, overleden aldaar 23-03-1858
  b. Abraham Ydes Leystra, geboren Ferwerderadeel 07-10-1843, overleden Jilsum 04-09-1864
  c. Freerk Ydes Leystra, boerenknecht, geboren Jislum 02-03-1845   volgt IV.A
  d. Waling Ydes Leystra, geboren Jislum 17-08-1847   volgt IV.B
  e. Jan Leistra, geboren Jislum 04-01-1849   volgt IV.C
  f. Aaltje Leistra, geboren Jislum 25-03-1851, overleden Deinum 22-11-1910, trouwt Oostdongeradeel 28-07-1877 Pieter Weiland, bakker, geboren Ee 01-02-1848, overleden Deinum 07-06-1904, zoon van Willem Klazes Weiland en Iefke Jans Jaarsma
  g. Sybren Leistra ook vermeld als Leystra, geboren Ferwerderadeel 02-06-1852, overleden Genum 09-04-1863
  h. Doetje Leistra, geboren Ferwerderadeel 26-12-1853, , overleden Menaldumadeel 20-04-1909
  i. Antje Ydes Leystra, geboren Ferwerderadeel 10-11-1855, overleden aldaar 30-09-1856
  j. Antje Ydes Leistra ook vermeld als Leystra, geboren Ferwerderadeel 13-11-1856, overleden aldaar 17-06-1858
     
III.B Jan Freerks Leystra ook vermeld als Leistra, gardenier, geboren Genum 09-10-1817, overleden Ferwerderadeel 20-08-1873, trouwt Ferwerderadeel 04-06-1846 Grietje Aukes Wierda, geboren Genum 20-06-1820, overleden Ferwerderadeel 25-09-1892, dochter van Auke Annes Wierda en Dirkje Jakobs Roorda

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Dirkje Leistra ook vermeld als Leystra, geboren Dantumadeel 19-11-1847, overleden Ferwerderadeel 14-10-1866
  b. Sjoukje Leistra ook vermeld als Leystra, geboren Dantumadeel 20-12-1848, overleden Ferwerderadeel 16-02-1865
  c. Rigtje Leistra, geboren Janum 16-04-1851, trouwt Ferwerderadeel 20-05-1875 Jurjen Mellema, timmerknecht, geboren Marrum 25-09-1850, zoon van Sybe Jurjens Mellema en Lijsbert Willems van der Zaag
  d. Auke Leistra, geboren Genum 07-05-1853   volgt IV.D
  e. Blijke Leistra, geboren Genum 23-06-1855, trouwt Ferwerderadeel 20-11-1880 Durk Glas, huisverver, geboren Dokkum 22-12-1851, zoon van Johannes Glas en Grietje Draisma
  f. Freerk Leistra ook vermeld als Leystra, geboren Ferwerderadeel 02-05-1857, overleden aldaar 06-10-1857
  g. Freerk Leistra, geboren Ferwerderadeel 02-07-1858, overleden aldaar 07-09-1881
  h. Botte Leistra ook vermeld als Leystra, geboren Ferwerderadeel 20-04-1860, overleden aldaar 13-06-1876
  i. Waling Leistra, geboren Ferwerderadeel 01-07-1862, overleden aldaar 22-09-1884
     
III.C Freerk Freerks Leystra ook vermeld als Leistra, schipper, geboren Genum 14-09-1824, overleden Jislum 19-05-1885, trouwt (1) Ferwerderadeel 01-06-1850 Rinske Jans van der Weit, geboren Vrouwenparochie 31-10-1825, overleden Oudebildtzijl 13-05-1854, dochter van Jan Wytzes van der Weit en Tietje Pieters de Boer, trouwt (2) Ferwerderadeel 27-10-1855 Aukje Joekes Ferwerda, geboren Hallum 22-09-1836, overleden 06-01-1899, dochter van Joeke Hotzes Ferwerda en Ankje Gepkes Ynema

kinderen uit 1e huwelijk:
 

   - levenloos kind (zoon); Ferwerderadeel 10-03-1851
  a. Tietje Leistra, geboren Hallum 04-05-1852, trouwt Ferwerderadeel 19-05-1877 Andries Smits, arbeider, geboren Genum 22-04-1851, zoon van Freerk Ulbes Smits en Fokeltje Feyes Hoornsma
  b. Freerk Leistra, geboren Hallum 09-02-1854   volgt IV.E
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  c. Sjoukje Freerks Leystra, geboren Hallum 02-10-1857, trouwt Ferwerderadeel 22-05-1875 Freerk Ydes Leystra, boerenknecht, geboren Jislum 02-03-1845, overleden Ferwerderadeel 11-12-1890, zoon van Iede (Yde) Freerks Leystra en Jenke Abrams Faber
  d. Joeke Leystra, geboren Hallum 25-02-1859, overleden aldaar 11-04-1859
  e. Ankje Leystra, geboren Hallum 04-04-1860, trouwt Ferwerderadeel 14-08-1880 Willem Heins, boerenknecht, geboren Oudwoude 06-05-1856, zoon van Jan Willems Heins en Baukje Renzes Fokkema
  f. Joeke Leystra, geboren Ferwerderadeel 29-09-1861   volgt IV.F
  g. Neeltje Leystra, geboren 08-03-1863, trouwt Leeuwarderadeel 19-05-1888 Folkert Zijlstra, timmerman, geboren Jelsum 28-09-1851, zoon van Jan Folkerts Zijlstra en Antje Sjoerds Swart
  h. Nieske Leistra, geboren 30-04-1864
  i. Trijntje Leistra, geboren 12-12-1865
  j. Gepke Leystra, geboren Jislum 08-04-1867   volgt IV.G
  k. Aukje Leistra, geboren 19-12-1868, overleden Leeuwarden 22-09-1937, weduwe, trouwt Leeuwarden 25-02-1893 Gerbrandus Johannes Huizenga, geboren Leeuwarden 22-06-1865, zoon van Hendericus Hubertus Huizenga en Margaretha Grevenstette
  l. Jan Leystra, geboren 21-05-1870   volgt IV.H
  m. Sjouke Leystra, geboren Ferwerderadeel 12-07-1871, overleden aldaar 21-08-1871
  n. Sjouke Leystra, geboren Jilsum 05-08-1872   volgt IV.I
  o. Nieske Leistra, geboren Ferwerderadeel 10-12-1874, overleden aldaar 13-01-1875
  p. Nieske Leystra, geboren Jislum 01-03-1877, trouwt Ferwerderadeel 21-05-1898 Gerrit van der Hoek, boerenknecht, geboren Hogebeintum 13-02-1874, zoon van Thijs Gerrits van der Hoek en Gerritje Jans Braaksma
     
III.D Sjouke Freerks Leystra ook vermeld als Leistra, geboren Genum 28-11-1826, overleden Dantumadeel 22-03-1903, gehuwd, trouwt Ferwerderadeel 12-05-1855 Tytje Wiebrens Damsma, geboren Genum 23-11-1828, overleden Dantumadeel  31-01-1915, dochter van Wiebren Pieters Damsma en Eelkje Gerks Algra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Wybren Leistra, geboren Ferwerderadeel 31-12-1856, overleden Oostdongeradeel 08-12-1878
     
III.E Waling Dirks Leystra ook vermeld als Leistra, boerenknecht, geboren Reitsum 03-09-1811 en gedoopt aldaar 15-09-1811, overleden Ferwerderadeel 12-02-1875, trouwt Ferwerderadeel 16-05-1835 Aukje Klases Akkerman ook vermeld als Akkermans, oud 21 jaar, geboren Janum 18-10-1813, dochter van Klaas Symens Akkermans en Maaike Jacobs Viersen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Riemke Leystra, geboren Ferwerderadeel 29-01-1836, overleden aldaar 12-03-1862
  b. Klaas Leystra, geboren Genum 06-11-1837   volgt IV.J
  c. Dirk Leystra ook vermeld als Leistra, geboren Genum 28-03-1840   volgt IV.K
  d. Maaike Wallings Leistra, geboren Oenkerk 17-06-1842, trouwt (1) Ferwerderadeel 30-05-1874 Pieter Palma, oud 29 jaar, boerenknecht, geboren Hallum, zoon van Sybe Ynses Palma en Sjieuke Baukes Wortelaar, trouwt (1) Ferwerderadeel 01-04-1876 Kornelis Wiegers van der Heide, weduwnaar van Maaike Johannes Zwart, arbeider, oud 42 jaar, geboren Ferwerd, zoon van Wieger Baukes van der Heide en Romkje Pieters Rijpstra
  e. Ytje Leystra, geboren Genum 03-10-1845
  f. Jakob Leystra, geboren Genum 21-03-1849   volgt IV.L
  g. Freerk Leistra, geboren Genum 19-01-1852   volgt IV.M
  h. Waling Leystra ook vermeld als Leistra, geboren Ferwerderadeel 19-09-1855, overleden aldaar 10-05-1856
  i. Waling Leystra, geboren Genum 23-03-1858   volgt IV.N
     
III.F Pieter Dirks Leistra ook vermeld als Leystra, geboren Genum 25-12-1814, overleden Ferwerderadeel 20-02-1870, trouwt Ferwerderadeel 19-05-1836 Neeltje Freerks Leystra, geboren Genum 17-08-1815, overleden Ferwerderadeel 25-05-1876, dochter van Freerk Walings Leystra en Sjoukje Izaks

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Freerk Leystra, geboren Ferwerderadeel 10-04-1837, overleden aldaar 23-12-1860
  b. Sjoukje Pieters Leistra, geboren Raard 18-11-1841, trouwt Ferwerderadeel 18-05-1867 Jelle Fennema, oud 25 jaar, boerenknecht, geboren Blija, zoon van Johannes Sjoerds Fennema en Aaltje Jilderts Postma
  c. Dirk Leistra, geboren Janum 22-08-1844, overleden Genum 02-06-1872
  d. Yde Pieters Leistra, geboren Janum 02-09-1847, overleden aldaar 26-04-1849
  e. Antje Pieters Leistra, geboren Janum 30-03-1850, trouwt (1) Ferwerderadeel 27-11-1869 Hidde Damstra, oud 28 jaar, boerenknecht, geboren Blija, zoon van Jan Pieters Damstra en Sytske Meinderts Schaafsma, trouwt (2) Ferwerderadeel 04-10-1890 Jan Wybenga, weduwnaar van Gerkje Feddriks Damstra, arbeider, geboren Jelsum 20-02-1843, overleden Ferwederadeel 19-07-1901, zoon van Sjoerd Jans Wybenga en Grietje Klazes Bosma
  f. Riemke Leistra, geboren Janum 30-03-1850, overleden aldaar 14-08-1851
  g. Yde Leistra, geboren Janum 17-07-1852, overleden Leeuwarderadeel , overleden 03-11-1926, trouwt Ferwerderadeel 22-09-1877 Jeltje Atses Dijkstra, geboren Ferwerd 13-08-1852, dochter van Atse Taekes Dijkstra en Antje Sakes Boonstra
     
III.G Pieter Reinders Leystra ook vermeld als Leistra, geboren Westdongeradeel 18-02-1821, overleden Ferwerderadeel 09-06-1894, trouwt Westdongeradeel 24-05-1851 Iebeltje Gerrits Gerritzen, geboren Holwerd 30-05-1825, overleden Westdongeradeel 19-06-1886, dochter van Gerrit Dirks Gerritzen en Antje Gerbens Feima

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje Leistra, geboren Westdongeradeel 16-10-1853, overleden Ferwerderadeel 15-01-1940, trouwt Westdongeradeel 22-05-1880 Klaas Gerbens Koopmans, overleden Ferwerderadeel 31-05-1909, zoon van Gerben Jans Koopmans en Klaaske Wytzes Hoogterp
     
III.H Freerk Leistra, geboren Finkum 20-02-1831, trouwt Het Bildt 17-05-1860 Antje van der Woude, oud 22 jaar, geboren Vrouwenparochie. dochter van Dirk Sikkes van der Woude en Hyke Watzes van der Plaats
     
III.I Hendrik Leistra, geboren Vrouwenparochie 12-10-1832, trouwt Het Bildt 13-05-1858 Luurtske Bijlsma, oud 23 jaar, geboren Vrouwenparochie, dochter van Klaas Doekes Bijlsma en Dirkje Berends Wassenaar
     
III.J Klaas Leistra, geboren Vrouwenparochie 27-09-1835, trouwt Het Bildt 25-04-1867 Jetske de Vries, oud 25 jaar, geboren Stiens, dochter van Pieter Geerts de Vries en Trijntje Durks van der Ploeg
     
III.K Sake Leystra, geboren Finkum 12-03-1832, trouwt Leeuwarderadeel 12-03-1857 Lijsbeth Gerrits Bergsma, oud 19 jaar, geboren Finkum, dochter van Gerrit Tieles Bergsma en Eelkje Jans van der Wal
     
IV.A Freerk Ydes Leystra, boerenknecht, geboren Jislum 02-03-1845, overleden Ferwerderadeel 11-12-1890, trouwt Ferwerderadeel 22-05-1875 Sjoukje Freerks Leystra, geboren Hallum 02-10-1857, dochter van Freerk Freerks Leystra en Aukje Joekes Ferwerda

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Aaltje Leistra, oud 22 jaar, geboren Wanswerd, trouwt Dantumadeel 09-12-1909 Berend Berghuis, oud 21 jaar, geboren Oudkerk, zoon van Jan Eeltjes Berghuis en Gerritje Berends Wedzinga
     
IV.B Waling Ydes Leystra, geboren Jislum 17-08-1847, trouwt Dantumadeel 09-03-1882 Trijntje Tammes van der Wal, oud 27 jaar, geboren Rinsumageest, dochter van Tamme Feyes van der Wal en Antje Jans Kroes
     
IV.C Jan Leistra, geboren Jislum 04-01-1849, overleden Deinum 09-11-1883, trouwt Oostdongeradeel 20-05-1882 Maaike Douma
     
IV.D Auke Leistra, schipper, winkelier, geboren Genum 07-05-1853, trouwt (1) Ferwerderadeel 19-05-1877 Joukjen Dirks Offringa, oud 20 jaar, geboren te Janum, dochter van Dirk Sjuks Offringa en Pietje Kerstes Bottema, trouwt (2) Ferwerderadeel 31-05-1911 Taetske Boersma, oud 34 jaar, geboren Vrouwenparochie, dochter van Jantje Boersma
     
IV.E Freerk Leistra, geboren Hallum 09-02-1854, overleden Ferwerderadeel 26-07-1934, trouwt Leeuwarderadeel 17-05-1884 Sytske Bouma, oud 26 jaar, geboren Hallum, dochter van Sjoerd Broers Bouma en Hyke Douwes Dijkema
     
IV.F Joeke Leystra, geboren Ferwerderadeel 29-09-1861, trouwt Westdongeradeel 03-10-1885 Akke Harms Veenstra, geboren 27-10-1848, dochter van Harm Pieters Veenstra en Jantje Hendriks Koning
     
IV.G Gepke Leystra, arbeider, geboren Jislum 08-04-1867, overleden Ferwerderadeel 26-06-1944, trouwt (1) Ferwerderadeel 21-04-1894 Frouwkjen van der Plaats, oud 27 jaar, geboren Oosterlittens, dochter van Harmen Wybrens van der Plaats en Janneke Pieters Hoitsma, trouwt (1) Jeltje Rondaan
     
IV.H Jan Leystra, arbeider, geboren 21 mei 1870, trouwt Ferwerderadeel 21-05-1898 Jitske Regnerus, oud 24 jaar, geboren Westernijkerk, dochter van Lieuwe Baukes Regnerus en Grietje Gerrits Steen
     
IV.I Sjouke Leystra, arbeider, geboren Jilsum 05-08-1872, trouwt Ferwerderadeel 29-10-1892 Aaltje Stienstra, oud 20 jaar, geboren Birdaard, dochter van Jogchem Gaeles Stienstra en Jantje Wybes van der Woude

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Joeke Leystra, geboren Jilsum 22-11-1897, overleden Canada 1963, trouwt Dantumadeel 18-05-1922 Minke van Dijk, oud 22 jaar, geboren Sijbrandahuis 19-09-1899, overleden Canada 1990, dochter van Sieds van Dijk en Klaaske Klaver
     
IV.J Klaas Leystra, arbeider, geboren Genum 06-11-1837, trouwt Ferwerderadeel 19-05-1866 Dirkje Dirks van Heesen, oud 21 jaar, geboren Rinsumageest, dochter van Dirk Kornelis van Heesen en Tetje Jans Vellinga
     
IV.K Dirk Leystra ook vermeld als Leistra, geboren Genum 28-03-1840, overleden Dantumadeel 06-10-1915, gehuwd, trouwt Dantumadeel 21-05-1870 Akke Ebeles Talstra, oud 31 jaar, geboren Sijbrandahuis, dochter van Ebele Romkes Talstra en Jelske Eintes Halbetsma
     
IV.L Jakob Leystra, geboren Genum 21-03-1849, trouwt Westdongeradeel 15-05-1875 Ymkje Kooistra
     
IV.M Freerk Leistra, geboren Genum 19-01-1852, trouwt Leeuwarderadeel 11-05-1882 Trijntje Wybes Haanstra, oud 29 jaar, geboren Stiens, dochter van Wybe Taekes Haanstra en Tetje Andries Miedema
     
IV.N Waling Leystra, geboren Genum 23-03-1858, trouwt Leeuwarderadeel 21-05-1885 Antje Groenewoud, oud 27 jaar, geboren Stiens. dochter van Sieds Louws Groenewoud en Trijntje Pieters Terpstra
     

contact

naar boven

disclaimer