GENEALOGIE MAAT


     
I. Harmen Harmens Maat, geboren circa 1660, trouwt Gierhoorn 1682 Nijsjen Jans Caspers, geboren circa 1660

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Nijsjen Harmens Maat, overleden voor 11-1746, trouwt Giethoorn 1717 Hendrik Jans Collen, zoon van Jan Kollen en Geertje Hendriks Petter
  b. Albert   volgt II.A
  c. Timen   volgt II.B
     
II.A Albert Harmens Maat, trouwt Giethoorn 20-03-1740 Marchje Jans Westerman, weduwe van Jacob Jans Hase, gedoopt Hoogeveen 14-07-1709, dochter van Jan Arends Westerman en Grietien Willems Botter

Volkstelling 1748 nr. 2236 - Schoutambt Giethoorn
Huisgezin:                            Albert Herms Maat en vrou Mergien Jans.
Kinderen boven 10 jaar:          Jan en Gesien Jacobs Haase.
Kinderen beneden 10 jaar:       Niesien, Aaltien en Herm Albers Maat.
Knechten en meiden:              Gesien Roelofs Drabbe.
Inwonenden en kostgangers:    ---

kinderen uit dit huwelijk:
  

  a. Nijsje Alberts Maat, geboren Giethoorn 1741, overleden Tjalleberd 24-01-1820, ondertrouw Giethoorn 04-02-1763 en getrouwd aldaar 20-02-1763 Frerik Freriks Smeenk, gedoopt Giethoorn 26-07-1733, zoon van Frerik Freriks Smeeng en Johanna Jans Huisman
  b. Aaltje Alberts Maat, geboren Giethoorn ca. 1743, overleden Giethoorn 16-06-1815, ondertrouw Giethoorn 08-03-1771 en getrouwd aldaar 24-03-1771 Harmen Koops Mink, afkomstig uit Giethoorn, zoon van Harmen Coops Mink en  Lammigje Harms Broek
  c. Harmen, geboren Giethoorn 17-12-1744   volgt III
  d Grietje Alberts Maat, geboren Giethoorn ca. 1748, overleden aldaar 20-05-1829, trouwt Wiegger Harms Dam, turfmaker, geboren ca. 1744, overleden Giethoorn 17-06-1821, zoon van Harm Gerrits Dam en Geesje Alberts Kloot
     
II.B Timen Harmens Maat, overleden ca. 1780, ondertrouw (1) Giethoorn 16-09-1740 en trouwt aldaar 02-10-1740 Hendrikje Timens Meester, afkomstig uit Giethoorn, geboren ca. 1720, overleden voor 1748, dochter van Tiemen Jans Meester en Grietje Hendriks, ondertrouw (2) Giethoorn 06-01-1748 en trouwt aldaar 24-01-1748 Albertje Harmens alias Albertje Bouwmeester, afkomstig uit Kolderveen, geboren ca. 1729, overleden Giethoorn 24-02-1819, dochter van Harm Bouwmeester en A. Woldman

Volkstelling 1748 nr. 2234 - Schoutambt Giethoorn.
Huisgezin:                           Tiemen Herms Maat en vrou Albertien Herms.
Kinderen boven 10 jaar:         ---
Kinderen beneden 10 jaar:      Herm Tiemens Maat.
Knechten en meiden:             ---
Inwonenden en kostgangers:   ---

kinderen uit 2e huwelijk:
 

  a. Harmen Times Maat, geboren ca. 1748, overleden Giethoorn 08-07-1821
  b. Niesje Timens Maat (Maath), turfmaakster, geboren na 1748, ondertrouw Giethoorn 15-12-1780 en trouwt aldaar 07-01-1781 Wolter Volkens Meister alias Meester, turfmaker, gedoopt Giethoorn 11-09-1740, overleden aldaar 20-08-1817, zoon van Volken Wichers Meister en Roelofje Roelofse.
  c. Annigje Timens Maat, afkomstig uit Giethoorn, geboren 08-02-1751 en gedoopt Giethoorn 09-04- 1773, ondertrouw Giethoorn 16-04-1773 en trouwt aldaar 02-05-1773 Willem Abrahams Spitses, arbeider, afkomstig uit Hilden, geboren ca, 1754. overleden Giethoorn 08-04-1814
     
III. Harmen Alberts Maat, geboren Giethoorn 17-12-1744 en gedoopt op belijdenis Schoterland 16-05-1777, overleden Schoterland 04-04-1821, trouwt Sintjohannesga 01-09-1776 Sim(ke) Douwes, gedoopt Sintjohannesga 08-01-1758, overleden Schoterland 15-09-1826, dochter van Douwe Joukes en Jantje Jans

Trouwregister Herv. gemeente St. Johannesga-Delfstrahuizen-Rohel-Rotsterhaule, 1776 - DTB nr:    603, 1744 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 1 september 1776, Sint Johannesga
Man:             Harmen Alberts Maat, Sint Johannesga
Vrouw:          Sim Douwes, Sint Johannesga

Familienamen 1811 - Mairie St. Johannesga, fol. 80
Maat, Harmen Alberts, St. Johannesga
kinderen:            Albert 34, Jantje 33 - St. Johannesga, Margje 30 - St. Johannesga, Douwe 28 - St. Johannesga,
                        Roelof 24, Jan 20, Jouke 17,  
kindskinderen:    - van Douwe: Harmen 2, Tys 8 weken

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Albert, geboren Sintjohannesga 26-04-1777 en gedoopt aldaar 16-05-1777   volgt IV.A
  b. Jantje Harmens Maat, geboren Sintjohannesga 11-09-1778 en gedoopt aldaar 11-10-1778, overleden Lemsterland 19-09-1826, trouwt Sint Johannesga 06-10-1799 Willem Jochems Mast, geboren ca. 1777, bij huwelijk afkomstig van Rotsterhaule, overleden Lemsterland 15-08-1826, zoon van Jochem Koops Mast en N.N.
  c. Margjen Harmens Maat, geboren Sintjohannesga en gedoopt aldaar 11-02-1781, overleden Sintjohannesga 06-08-1826, trouwt Sintjohannesga 15-03-1801 Roelof Klazes Jetten, geboren Giethoorn 06-02-1772 en gedoopt aldaar 09-02-1772, overleden Sintjohannesga 16-08-1826, zoon van Klaas Jans Jetten en Geertje Jans Doop
  d. Douwe, geboren Sintjohannesga 01-03-1783 en gedoopt aldaar 23-03-1783   volgt IV.B
  e. Roelof, geboren Sintjohannesga 30-09-1787 en gedoopt aldaar 14-10-1787   volgt IV.C
  f. Jan, geboren Sintjohannesga 14-02-1791 en gedoopt aldaar 06-03-1791   volgt IV.D
  g. Jouke, geboren Rotsterhaule 18-12-1794 en gedoopt aldaar 01-02-1795   volgt IV.E
     
IV.A Albert Harmens Maat, geboren Sintjohannesga 26-04-1777 en gedoopt aldaar 16-05-1777, overleden Sintjohannesga 10-09-1826, trouwt Schoterland 04-03-1812 Jantje Koops Oord, geboren Sintjohannesga ca. 1790, overleden Schoterland 15-08-1851, dochter van Koop Andries Oord en Renske Berends Mink

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Harmen Alberts Maat, geboren Sint Johannesga 09-08-1812   volgt V.A
  b. Reinsje Alberts Maat, geboren Rottum 24-08-1814, overleden aldaar 14-01-1893, trouwt Schoterland 24-12-1843 Siebe Frankes van Dijk, geboren Sintjohannesga 08-09-1821, overleden aldaar 18-04-1900, zoon van Franke Siebes van Dijk en Grietje Hendriks Kuiper
  c. Koop Alberts Maat, geboren Sintjohannesga 11-04-1817   volgt V.B
  d. Simkjen Alberts Maat, geboren Sintjohannesga 17-02-1820, overleden aldaar 07-10-1889, trouwt Schoterland 26-06-1842 Berend Klazes Knijpstra, schoenmaker, geboren Sintjohannesga 07-07-1817, overleden Schoterland 23-07-1882, zoon van Klaas Knijpstra en Grietje Koops Oord
  e. Jouke Alberts Maat, arbeider, geboren Sintjohannesga 21-05-1824, overleden Rotsterhaule 24-07-1843
  f. Albertje Alberts Maat, geboren Sintjohannesga 26-10-1826, trouwt Utingeradeel 08-05-1853 Pieter Pieters Rypkema, schipper, geboren Terhorne 16-10-1823, zoon van Pieter Pieters Rypkema en Antje Heeres Visser
     
IV.B Douwe Harmens Maat, turfmaker, veenbaas, geboren Sintjohannesga 01-03-1783 en gedoopt aldaar 23-03-1783, overleden Luxwoude 31-12-1865, trouwt Sintjohannesga 19-02-1809 Aaltje Thijsses Klomp, geboren Sintjohannesga 01-02-1789 en gedoopt aldaar 08-02-1789, overleden Tjalleberd 27-06-1831, dochter van Thijs Jans en Annegien Jochems, trouwt (2) ngwirden 04-03-1832 Geesje Karstes Knobbe, geboren Oosterzee 24-09-1798 en gedoopt aldaar 07-10-1798, overleden Gersloot 09-11-1843, dochter van Karst Koops Knobbe en Reingjen Hendriks Ram

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Johannesga Delfstrahuizen Rohel Rotsterhaule 1744-1811 - Inventarisnr.: DTB 603
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 19 februari 1809
Man          : Douwe Harmens afkomstig van Sint Johannesga
Vrouw       : Aaltjen Thijs afkomstig van Rohel

Memories van Successie - Kantoor Heerenveen, overl. jaar 1831
Overledene: Aaltje Thijsses Klomp - Overleden: 27 juni 1831 - Wonende: Tjalleberd
  vrouw van Douwe Harmens Maat, turfmaker; moeder van minderjarige Harmen, in militaire dienst te Maastricht, Thijs, Jochum, Albert, Annigje, Jan en Simke Douwes Maat. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Harmen, geboren Sintjohannesga 01-10-1809 en gedoopt Sintjohannesga en Delfstrahuizen 22-10-1809  volgt V.C
  b. Thijs Douwes Maat, geboren Rotsterhaule 19-10-1811   volgt V.D
  c. Albert Douwes Maat, geboren Sintjohannesga 25-10-1813, overleden aldaar 23-11-1817
  d. Jochum Douwes Maat, geboren Sintjohannesga 30-12-1815   volgt V.E
  e. Annigje Douwes Maat, geboren Sintjohannesga 08-11-1820, overleden Het Bildt 10-11-1888, trouwt ngwirden 29-09-1844 Hendrik Douwe Oosterwoud, geboren Leeuwarden 06-11-1815, overleden Utingeradeel 08-01-1892, zoon van Pietje Hendriks Oosterwoud
  f. Albert Douwes Maat, geboren Rotsterhaule 22-06-1818   volgt V.F
  g. Jan Douwes Maat, geboren Rohel 31-07-1823   volgt V.G
  h. Koop Douwes Maat, geboren Tjalleberd 21-04-1826, overleden aldaar 30-06-1826
  i. Simke Douwes Maat, geboren Tjalleberd 23-07-1827, overleden aldaar 13-07-1828
  j. Simke Douwes Maat, geboren Tjalleberd 21-01-1830   volgt V.H
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  k. Karst Douwes Maat, geboren Tjalleberd 19-11-1832, overleden aldaar 03-02-1836
  l. Reinskje Maat, geboren Tjalleberd 18-07-1834   volgt V.I
  m Karst Douwes Maat, geboren Tjalleberd 06-04-1836   volgt V.J
  n. Klaas Douwes Maat, geboren Tjalleberd 16-08-1837      volgt V.K
  o. Roelof Douwes Maat, geboren Langezwaag 06-05-1839   volgt V.L
  p. Koop Douwes Maat, geboren Opsterland 01-1841, overleden aldaar 24-01-1841
   - levenloos kind (dochter); ngwirden 13-10-1843
  r. Marijke Douwes Maat, geboren ngwirden 13-10-1843, overleden aldaar 31-05-1844
     
IV.C Roelof Harmens Maat, geboren Sintjohannesga 30-09-1787 en gedoopt aldaar 14-10-1787, overleden Nijehaske 24-05-1869, trouwt Anna Hermanus Arendsen
     
IV.D Jan Harmens Maat, geboren Sintjohannesga 14-02-1791 en gedoopt aldaar 06-03-1791, overleden Beilervaart 01-03-1877, trouwt Sintjohannesga 16-07-1813 Jette Jans Wolde, geboren Giethoorn 24-11-1792, overleden Beilen 16-05-1861, dochter van Jan Watze Wolde en Klaasje Geerts Ruiter

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Simke Jans Maat, geboren Rotsterhaule 30-12-1814, overleden Dwingeloo 1898, trouwt Dwingeloo 27-07-1839 Jans Jans Konink, geboren Dwingeloo 21-09-1816, overleden aldaar 08-07-1898, zoon van Jan Alberts Konink en Groetje Jans Zoer
  b. Klaaske Jans Maat, geboren Sintjohannesga 13-11-1816, trouwt Dwingeloo 27-04-1838 Otte Lucas Otten, arbeider, geboren Dwingeloo 16-06-1793, overleden Lhee 20-02-1841, zoon van Lucas Otten en Trientje Hendriks Broekman
  c. Harm Jans Maat, turfmaker, geboren Schoterland ca. 19-12-1818, overleden Leeuwarden 03-09-1851
  d. Jantje Jans Maat, geboren Schoterland 14-12-1820, overleden Dwingeloo 20-03-1891, trouwt Dwingeloo 26-01-1844 Geert Greveling, barbier, geboren Dwingeloo 22-02-1814, overleden aldaar 21-03-1891, zoon van Geuchien Berends Greveling en Trientien Geerts Matten
  e. Jan Jans Maat, geboren Schoterland 06-11-1822   volgt V.M
  f. Jantje Jans Maat, geboren Schoterland 02-04-1825, overleden Beilen 19-01-1900, trouwt Beilen 26-04-1860 Arend Timmer, landbouwer, arbeider, geboren Beilen 28-04-1835, overleden Beilen 16-03-1910, zoon van Lukas Timmer en Katharina Sekuur
  g. Geertje Jans Maat, geboren Rohel 03-05-1827, overleden Borger 24-05-1877, trouwt Beilen 27-05-1854 Geert Hadders, arbeider, geboren Borger 14-04-1825, zoon van Willem Hadders en Jantien Geerts
  h. Douwe Jans Maat, geboren Schoterland 21-01-1830   volgt V.N
  i. Albert Jans Maat, geboren Dwingeloo 26-07-1832   volgt V.O
  j. Janna Maat, geboren Dwingeloo 01-02-1834, overleden Beilervaart 21-01-1886, trouwt Beilen 15-12-1857 Johannes Heiting Berends alias Johannes Heijting, weduwnaar van Trijntje Wildeboer, arbeider, geboren Beilen 10-07-1817, overleden Beilervaart 19-12-1895, zoon van Jantien Berends
     
IV.E Jouke Harmens Maat, turfmaker, geboren Rotsterhaule 18-12-1794 en gedoopt aldaar 01-02-1795, overleden Koekange 30-01-1857, trouwt Schoterland 27-05-1821 Wapke Pieters Dijkstra, geboren Schoterland 12-11-1794, overleden Zuidwolde 29-10-1871, dochter van Pieter Dijkstra en Gatske Siezes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pieter Joukes Maat, geboren Sintjohannesga  25-11-1822   volgt V.P
  b. Simkje Jouke Maat, geboren Schoterland 29-08-1824, trouwt Ruinerwold 04-11-1854 Derk Klaas Kok, arbeider, geboren Ruinerwold 12-08-1825, zoon van Klaas Roelofs Kok en Aaltjen Alberts Seuper
  c. Jacobjen Joukes Maat, geboren ngwirden 17-04-1827, overleden aldaar 26-08-1829
  d. Japikjen Maat, geboren ngwirden 14-12-1829, trouwt Avereest 03-05-1867 Jan Tibben, geboren Avereest ca. 1833, zoon van Arend Tibben en Geesje Jans Hein
  e. Harmen Joukes Maat, geboren ngwirden 27-05-1832   volgt V.Q
  f. Douwe Joukes Maat, geboren ngwirden 17-02-1835   volgt V.R
  g. Jantje Joukes Maat, geboren ngwirden 17-02-1835, overleden aldaar 04-11-1836
     
V.A Harmen Alberts Maat, geboren Sintjohannesga 09-08-1812, overleden Weststellingwerf 15-07-1896, trouwt (1) Steenwijkerwold 10-05-1838 Uilkje Feddes de Jong alias Uilkjen Jacobs, geboren Schoterland 11-02-1809, overleden Weststellingwerf 24-11-1868, dochter van Fedde Jacobs en Trijntje Jans, trouwt (2) Weststellingwerf 24-09-1870 Jantje Jannes Lourink, geboren Noordwolde 13-10-1824, overleden Weststellingwerf 13-10-1878, dochter van Jannes Anthoon Lourink en Geertje Dijkstra, trouwt (3) Weststellingwerf 05-04-1879 Roelofje Dirks Waldus, geboren Noordwolde 07-04-1824, overleden Weststellingwerf 14-01-1898, dochter van Dirk Beerends Waldus en Hendrikje Jochems Oosterhof

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Jantje Harmens Maat, geboren Rohel 21-01-1839, overleden Weststellingwerf 06-03-1919, trouwt Weststellingwerf 07-11-1863 Rinke Jans Lemstra, geboren Munnekeburen 24-07-1833, overleden Weststellingwerf 18-04-1901, dochter van Jan Rinkes Lemstra en Ytje Gerrits Vriend
  b. Trijntje Harmens Maat, geboren Ter Idzard 29-08-1841, overleden Weststellingwerf 30-12-1890, trouwt Weststellingwerf 10-11-1866 Pieter Jans Nijholt, geboren Oldeholtpade 23-10-1838, overleden Weststellingwerf 16-02-1904, zoon van Jan Jannes Nijholt en Geesje Pieters van der Heide
   - levenloos kind (zoon); Ter Idzard 28-11-1844
  c. Albert Harmens Maat, geboren Ter Idzard 08-11-1845   volgt VI.A
  d. Johannes Maat, geboren Ter Idzard 26-01-1849   volgt VI.B
     
V.B Koop Alberts Maat, geboren Sintjohannesga 11-04-1817, overleden Weststellingwerf 16-07-1880, trouwt Weststellingwerf 27-12-1849 Johanniske Jochums Zwart, geboren Langezwaag 31-05-1821, overleden Weststellingwerf 28-04-1897, dochter van Jochem Jans Zwart en Rigtje Aukes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a.. Jantje Maat, geboren Ter Idzard 30-04-1851, overleden Weststellingwerf 09-08-1911, trouwt Weststellingwerf 17-02-1872 Jan van Lier, geboren Noordwolde 02-08-1848, overleden Heerenveen 09-09-1923, zoon van Jozeph Jans van Lier en Blijke Jitzen Betten
  b. Jochem Maat, geboren Ter Idzard 29-09-1852, overleden Noordwolde 20-08-1928
  c. Albert Maat, geboren Noordwolde 24-11-1856   volgt VI.C
     
V.C Harmen Douwes Maat, geboren Sintjohannesga 01-10-1809 en gedoopt Sintjohannesga en Delfstrahuizen 22-10-1809, overleden Opsterland 25-06-1856, trouwt Schoterland 05-04-1840 Aaltje Berends Ketellapper, geboren Rotsterhaule 12-04-1818, overleden aldaar 25-01-1844, dochter van Berend Ketellapper en Aaltje Jochems Mast, trouwt (2) Opsterland 11-12-1849 Myntje Jans Blauw, geboren Nijehaske 23-08-1816, overleden Opsterland 09-04-1875, dochter van Jan Jans Blauw en Tietje Hanses de Jong

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Douwe Harmens Maat, geboren Rotsterhaule 15-01-1841, overleden Opsterland 06-08-1856
  b. Jogchem Harmens Maat, geboren Rotsterhaule 03-09-1842, overleden aldaar 01-06-1843
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  c. Tietje Maat, geboren Opsterland 29-03-1850, overleden aldaar 18-08-1872
  d. Aaltje Maat, geboren Opsterland 01-02-1852, overleden aldaar 15-06-1856
  e. Jan Maat, geboren Opsterland 27-04-1854, overleden aldaar 16-05-1856
     
V.D Thijs Douwes Maat, geboren Rotsterhaule 19-10-1811, overleden Rohel 25-06-1886, trouwt Schoterland 21-04-1839 Saakjen Joukes Akkerman, geboren Rohel 30-03-1818, overleden  Schoterland 06-12-1863, dochter van Jouke Akkerman en Niesje Hendriks Wind

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Wiesje alias Niesje Thijsjes Maat, geboren Rohel 28-05-1840, overleden Sintjohannesga 27-01-1888, gehuwd, trouwt Schoterland 27-05-1866 Klaas Martens de Jonge, geboren Schoterland 04-03-1834, overleden Joure 15-03-1918, zoon van Marten Roelofs de Jonge en Klaasjen Klazes Baas
  b. Douwe Thijsjes Maat, geboren Rohel 23-02-1842   volgt VI.D
  c. Jouke Maat, geboren Rohel 04-12-1844   volgt VI.E
  d. Aaltje Maat, geboren Rohel 25-02-1847, overleden Schoterland 03-11-1897, trouwt Schoterland 23-06-1867 Lucas van der Molen, geboren Sintjohannesga 02-05-1844, overleden Schoterland 09-03-1902, zoon van Jan Gosses van der Molen en Harmke Lucas Klijnstra
  e. Joukje Maat, geboren Rohel 18-11-1849, trouwt [legitimatie 1 kind] Schoterland 26-05-1872 Jacob Foekes Jacobs, geboren Ter Idzard ca. 1832, zoon van Akke Jacobs
  f. Elisabeth Maat, geboren Rohel 28-04-1854, overleden Doniawerstal 06-11-1910, trouwt Schoterland 13-05-1877 Harmen Idsinga, geboren Delfstrahuizen 25-06-1848, overleden Doniawerstal 01-09-1928
  g. Harmen Maat, geboren Rohel 02-03-1857   volgt VI.F
     
V.E Jogchum Douwes Maat, geboren Sintjohannesga 30-12-1815, overleden Schoterland 27-10-1887, trouwt Opsterland 27-01-1840 Uilkjen Jans Meyer, geboren Luxwoude 29-11-1822, overleden ngwirden 05-06-1862, dochter van Jan Jacobs Meyer en Jacobjen Harmens Ploeg

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jacobjen Jogchums Maat, geboren Tjalleberd 21-06-1841, overleden aldaar 27-03-1922, trouwt ngwirden 02-03-1867 Harmen de Jong, geboren Luinjeberd 19-03-1829, zoon van Ruskert Harmens de Jong en Aaltje Fokkes Toering
  b. Aaltje Jogchums Maat, geboren Langezwaag 26-01-1844, trouwt ∆ngwirden 30-04-1864 Pieter Bakker, geboren Tjalleberd 08-07-1839, zoon van Jan Pieters Bakker en Jantjen Hilberts ten Hoeve
  c. Jan Jogchums Maat, geboren Osterland 12-11-1846, overleden ngwirden 21-11-1852
  d. Annigjen Jogchums Maat, geboren Terwispel 10-06-1849, overleden Joure 13-10-1911, trouwt Schoterland 04-04-1875 Doeye de Jong, geboren Rotsterhaule 16-03-1849, overleden Joure 24-01-1933, zoon van Romke Harmens de Jong en Joukjen Jans Bijl
  e. Jan Jogchums Maat, geboren ngwirden 11-07-1854, overleden ngwirden 05-01-1921
   - levenloos kind (dochter); ngwirden 31-05-1857
  f. Thijsje Jogchums Maat, geboren Terband 08-10-1858, overleden Harlingen 21-05-1939, trouwt Opsterland 20-12-1883 Barteld Harms Puite, geboren Tjalleberd 14-07-1855, overleden Harlingen 07-03-1915, zoon van Harm Bartelds Puite en Hendrikje Hendriks Abel
  g. Joukjen Jogchums Maat, geboren Luinjeberd 19-05-1861, overleden Haskerland 3 juli 1937, trouwt (1) Haskerland 13-05-1888 Sjoerd de Boer, geboren Snikzwaag 08-02-1863, overleden aldaar 21-09-1892, zoon van Wybe Sjoerds de Boer en Elisabeth Geerts van der Wal, trouwt (2) ngwirden 29-07-1893 Sybrand Snijders, geboren Lemmer 18-09-1847, zoon van Hans Alberts Snijder en Froukjen Jouwerts Stapert
     
V.F Albert Douwes Maat, geboren Rotsterhaule 22-06-1818, overleden Het Bildt 29-12-1882, trouwt Schoterland 24-05-1846 Janke Jans Reitsma, geboren Knijpe 12-02-1814, overleden Het Bildt 22-03-1904, dochter van Jan Jurjens Reitsma en Antje Annes de Vries

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hendrikjen Maat, geboren Opsterland 31-07-1849, trouwt Leeuwarden 29-11-1868 Lammert van der Veen
  b. Jan Maat, geboren Terwispel 24-01-1852   volgt VI.G
  c. Aaltje Maat, geboren Opsterland 22-07-1855, overleden Leeuwarden 06-02-1885, trouwt Leeuwarden 17-02-1877 Pieter Bakker, geboren Leeuwarden 29-04-1852, zoon van Hendrik Hendriks Bakker en Aaltje Harms Elfring
     
V.G Jan Douwes Maat, geboren Rohel 31-07-1823, overleden Opsterland 19-11-1880, trouwt ngwirden 04-04-1847 Jeltje Hamkes Meyer, geboren Langezwaag 15-10-1826, overleden Opsterland 20-04-1868, dochter van Hamke Jacobs Meyer en Aaltje Hinkes de Jong

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hamke Maat, geboren Terwispel 01-10-1848   volgt VI.H
  b. Douwe Maat, geboren Langezwaag 04-11-1850   volgt VI.I
  c. Aaltje Maat, geboren Langezwaag 02-08-1854, overleden Weststellingwerf 27-05-1927, trouwt Opsterland 02-03-1877 Harmen Jans Dam, geboren Tjalleberd 28-05-1853, overleden Weststellingwerf 03-04-1930, zoon van Jan Hendriks Dam en Hendrikje Jans Kelderhuis
  d. Harmen Maat, geboren Langezwaag 05-10-1857   volgt VI.J
  e. Uilkjen Maat, geboren Langezwaag 26-02-1860, trouwt Opsterland 30-03-1881 Pieter Jans Dam, geboren Luinjeberd 04-11-1857, zoon van Jan Hendriks Dam en Hendrikjen Jans Kelderhuis
  f. Annigjen Maat, geboren Langezwaag 20-03-1864, overleden aldaar 09-08-1866
     
V.H Simke Douwes Maat, geboren Tjalleberd 21-01-1830, overleden Heerenveen 21-06-1897, trouwt Opsterland 11-03-1876 Saakjen Kornelis Blaauw, geboren Nijehaske 25-03-1839, overleden Haskerkand 06-04-1896, dochter van Janke Jans Blaauw

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Cornelis Maat, geboren Nijehaske 21-03-1877   volgt VI.K
  b. Aaltje Maat, geboren Terwispel 14-07-1878, trouwt AEngwirden 15-05-1909 Johannes Vis, geboren Langezwaag 12-10-1870, zoon van Willem Gerrits Vis en Wimkje Pieters Veen
     
V.I Reinskje (Rinskje) Maat, geboren Tjalleberd 18-07-1834, trouwt Opsterland 19-03-1868 Hilbert Tuiten, geboren Gersloot 10-06-1836, overleden Doniawerstal 02-03-1917, zoon van Jan Wolters Tuiten en Geertruida Hilberts Boxem

kind uit onbekende relatie:
 

  a. Simke Maat, geboren Opsterland 14-08-1867   volgt VI.L
     
V.J

Karst Douwes Maat, geboren Tjalleberd 06-04-1836, trouwt ngwirden 09-03-1867 Grietje Bartelds Eggers, geboren Terband 14-11-1843, dochter van Barteld Pieters Eggers en Femmigjen Hendriks de Wit

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Douwe Maat, geboren Haskerland 14-09-1868, overleden Opsterland 04-12-1871
  b. Femmigje Maat, geboren Terwispel 08-06-1870, overleden Utrecht 16-02-1935, trouwt Utrecht 25-08-1897 Casper Arnold, geboren Utrecht ca. 1873, zoon van Johannes Jacobus Arnold en Steventje van der Wouden
  c. Geeske Maat, geboren Terwispel 05-01-1873, trouwt Opsterland 23-08-1901 Brant Atzes Boersma, geboren Oldeboorn 27-05-1873, zoon van Atze Kornelis Boersma en Aaltje Brants Feenstra
  d. Douwe Maat, geboren Weststellingwerf 21-05-1878, overleden Opsterland 29-06-1881
     
V.K Klaas Douwes Maat, geboren Tjalleberd 16-08-1837, overleden Opsterland 23-02-1902, trouwt Opsterland 19-03-1864 Gaitske Johannes Bakker, geboren Benedenknijpe 01-08-1843, overleden Opsterland 02-07-1910, dochter van Johannes Joukes Bakker en Wimke Alberts Hof

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Geeske Maat, geboren Terwispel 31-10-1864, overleden Coecorden 22-03-1948, trouwt Schoterland 16-05-1886 Hendrikus Doosjen, spoorwegarbeider, geboren Meppel 16-08-1860, zoon van Egbert Doosjen en Heintje Estie
  b. Johannes Maat, geboren Terwispel 26-12-1866   volgt VI.M
  c. Rinskje Maat, geboren Opsterland 10-03-1869
  d. Wimke Maat, geboren Opsterland 30-06-1871, overleden Schoterland 09-02-1887
  e. Annigje Maat, geboren Opsterland 05-10-1873
  f. Harmke Maat, geboren ∆ngwirden 21-05-1876, overleden aldaar 22-11-1878
  g. Marijke Maat, geboren Gersloot 05-07-1878, trouwt Haskerland 02-01-1902 Klaas Huizinga, geboren Joure 21-06-1877, zoon van Sies Klazes Huizinga  en Geesje Schippers
  h. Douwe Maat, geboren ∆ngwirden 16-05-1880, overleden aldaar 14-06-1882
  i. Krijn Maat, geboren ∆ngwirden 06-03-1883
  j. Harmke Maat, geboren Gersloot 15-11-1885, trouwt Schoterland 20-05-1909 Albertus Doosje geboren Oudeschoot 29-07-1881, zoon van Egbert Doosje en Heiltje Estie
     
V.L Roel Douwes Maat, geboren Langezwaag 06-05-1839, overleden Doniawerstal 29-07-1887, trouwt Opsterland 17-12-1866 Grietje Jeens de Jong, geboren Terwispel 04-04-1841, overleden Sleen op 25-07-1929, dochter van Jeen Ekkes de Jong en Grietje Alberts Stuiver

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Grietje Roels Maat, geboren Opsterland 13-08-1867   volgt VI.N
  b. Geeske Roels Maat, geboren Opsterland 13-08-1867, overleden aldaar 29-04-1868
  c. Geeske Maat, geboren Terwispel 17-05-1870, overleden Doniawerstal 21-05-1897, trouwt Doniawerstal 18-03-1893 Hielke Woudstra, geboren Oudeschoot 12-03-1859, zoon van Jan Hielkes Woudstra en Wiebigje Martens Kooistra
  d. Douwe Roelofs Maat, geboren ngwirden 27-09-1875   volgt VI.O
  e. Jeen Maat, geboren Terwispel 01-08-1872  volgt VI.P 
  f. Marijke Maat, geboren Gersloot 15-10-1879, trouwt Doniawerstal 16-11-1895 Johannes Jacobs Krikke, nachtwaker, geboren Gersloot 05-12-1873, overleden Enschede 25-11-1938, zoon van Jacob Beenes Krikke en Margje Johannes Akkerman
     
V.M Jan Jans Maat, arbeider, geboren Schoterland 06-11-1822, overleden Beilen 06-06-1880, trouwt (1) Beilen 30-06-1855 Jantje Beuving, geboren Beilen 05-10-1828, overleden aldaar 20-04-1868, dochter van Jan Beuving en Hendrikje Jans Snieder, trouwt (2) Beilen 08-02-1869 Roelofje van Nuil, geboren Eursing 09-08-1842, overleden Beilen 30-01-1911, dochter van Harm Lukas van Nuil en Lammichje Jans Kloezen

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Jan Maat, geboren Beilen 25-03-1856, overleden aldaar 01-03-1861
  b. Hendrikje Maat, geboren Beilen 14-06-1859, overleden Eursing (Beilen) 28-06-1884, trouwt Beilen 01-05-1880 Geert Vredeveld, arbeider, geboren Hijken 14-07-1853, overleden Beilen 03-12-1920,, zoon van Albert Jans Vredeveld en Aaltje Eising
  c. Jan Maat, arbeider, geboren Beilen 28-01-1864, overleden aldaar 29-07-1918
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  d. Harm Maat, geboren Beilen 30-09-1869   volgt VI.Q
  e. Jantje Maat, geboren Beilen 07-08-1873, overleden aldaar 21-07-1876
  f. Jantje Maat, geboren Beilen 07-10-1876, trouwt Beilen 07-04-1898 Meerten Seubring, geboren Beilen 23-05-1862, zoon van Roelof Seubring en Anna Meertens
  g. Lambartus Maat, geboren Beilen 18-10-1879   volgt VI.R
     
V.N Douwe Jans Maat, arbeider, geboren Rotsterhaule 21-01-1830, overleden Beilen 07-11-1913, trouwt Beilen 12-11-1859 Femmichje Grit, geboren Beilen 24-12-1835, overleden Eursinge 20-12-1888, dochter van Roelof Grit en Annichje Jans de Wilde

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Annichje Maat, geboren Eursing 18-01-1860, trouwt Beilen 18-07-1879 Geert Kleine, geboren Stuifzand 18-05-1855, zoon van Klaas Hendriks Kleine en Annechien Jan Willems Schepers
  b. Jantje Maat, geboren Eursing 05-04-1862
  c. Jantje Maat, geboren Eursinge 24-08-1864
   - levenloos kind (zoon); Eursing 21-01-1867
  d. Roelof Maat, geboren Eursing 29-07-1868, overleden aldaar 26-04-1883
   - levenloos kind (zoon); Eursing 13-01-1871
  e. Jantina Maat, geboren Eursing 13-01-1872
  f. Jan Maat, geboren Eursing 24-03-1874   volgt VI.S
  g. Roelof Maat, geboren Eursinge 27-03-1877   volgt VI.T
     
V.O Albert Jans Maat, arbeider, geboren Dwingeloo 26-07-1832, overleden Beilervaart 23-08-1886, trouwt Beilen 22-03-1856 Berentien Beuving, geboren Beilen 11-01-1827, overleden aldaar 02-11-1894, weduwe van Jannes Kuik, dochter van Jan Beuving en Hendrikje Snijders

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Maat, geboren Beilen 28-10-1856   volgt VI.U
  b. Hendrikje Maat, geboren Beilen 12-05-1859, overleden aldaar 24-10-1942, trouwt Beilen 24-12-1885 Aaldert Huisman, geboren Beilen 08-10-1860, zoon van Jannes Huisman en Lammigje de Vries
  c. Jentien Maat, geboren Beilervaart 01-05-1862, overleden Eursing 02-11-1863
  d. Jentien Maat, geboren 1863, trouwt Beilen 02-03-1887 Jan Smid, geboren Hoogersmilde 29-03-1865, zoon van Willem Smid en Aafje Knol
  e. Jantiena Maat, geboren Beilervaart 18-06-1864, overleden Beilen 02-05-1924, trouwt Beilen 10-10-1885 Berend Zinger, geboren Stuifzand 04-11-1866, zoon van Berend Zinger en Jantien Lubbinge
     
V.P Pieter Joukes Maat, turfmaker, geboren Sintjohannesga 25-11-1822, overleden Koekange 01-09-1892, trouwt Ruinerwold 23-04-1853 Jentje Jans Raben, geboren Ruinerwold 24-11-1823, overleden Weerwille (Ruinerwold) 06-08-1871, dochter van Jan Harms Raben en Roelofje Jans Luichies

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jouke Maat, geboren Weerwille (Ruinerwold) 07-04-1854   volgt VI.V
  b. Roelofje Maat, geboren Weerwille (Ruinerwold) 30-10-1857, overleden De Wijk 26-11-1904, trouwt De Wijk 09-04-1892 Rutger Hoekman, weduwnaar van Jentje Dekker, geboren Schut (Hoogeveen) 03-10-1855, overleden Ruinerwold op 01-04-1935, zoon van Roelof Hoekman en Geertruida Kleine
  c. Willempje Maat, geboren Weerwille (Ruinerwold) 30-06-1860, overleden aldaar 06-05-1862
  d. Jan Maat, geboren Weerwille (Ruinerwold) 24-05-1862, overleden aldaar 01-06-1862
  e. Willempje Maat, geboren Weerwille (Ruinerwold) 10-11-1863, overleden aldaar 05-08-1868
  f. Janna Maat, geboren Weerwille (Ruinerwold) 15-08-1867, overleden Ruinerwold 28-03-1928, trouwt Ruinerwold 19-10-1901 Hendrik Brink, geboren Dwingeloo 03-10-1871, zoon van Arend Brink en Jantje Mulder
     
V.Q Harmen Joukes Maat, geboren ngwirden 27-05-1832, overleden Zuidwolde 12-06-1915, trouwt Zuidwolde 02-05-1874 Roelofje Hendriks, geboren Avereest 02-02-1849, overleden Zuidwolde 17-04-1941, dochter van Hendrik Hendriks en Lammigje Roosendal

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Arend Maat, geboren Ambt Hardenberg 1875
  b. Jacob Maat, geboren Ambt Hardenberg 1878  volgt VI.W 
  c. Hendrik Maat, geboren Ambt Hardenberg 1879  volgt VI.X
  d. Arend Maat, geboren Ambt Hardenberg 1884   volgt VI.Y
  e. Ziena Maat, geboren Avereest 20-11-1886, overleden Tip (Zuidwolde) 17-05-1896
     
V.R Douwe Joukes Maat, landbouwer, geboren Tjalleberd 17-02-1835, overleden Avereest 18-08-1925, trouwt (1) Zuidwolde 27-09-1873 Jantjen Kok, geboren Ambt Hardenberg 25-01-1851, overleden Zuidwolde 09-04-1875, dochter van Herm Kok en Dina Kuilder, trouwt (2) Avereest 01-12-1875 Jentien de Boer, geboren Avereest 13-06-1851, overleden aldaar 18-03-1921, dochter van Harm de Boer en Hilligje Hendriks Bakker

kinderen uit 1e huwelijk:
 

   - levenloos kind (dochter); Zuidwolde 11-02-1874
  a. Jan Maat, geboren Tippe (Zuidwolde) 07-04-1875, overleden Avereest 08-02-1876
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Hilligje Maat, geboren Ongeluk (Zuidwolde) 21-10-1879, overleden Avereest 29-06-1911, trouwt Zuidwolde 23-06-1899 Andries van Dijk, geboren Zuidwolde ca. 1877, overleden Avereest 05-07-1939, zoon van Klaas van Dijk en Albertje Kok
     
VI.A Albert Harmens Maat, geboren Ter Idzard 08-11-1845, overleden Noordwolde 24-08-1922, trouwt Weststellingswerf 31-10-1868 Grietje Lourens Landkroon, geboren Noordwolde 16-03-1847, overleden aldaar 08-01-1923, dochter van Lourens Jans Landkroon en Antje Alberts Slootstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Harmen Maat, geboren Noordwolde 02-09-1869, overleden aldaar 25-08-1870
  b. Harmen Maat, geboren Noordwolde 05-01-1871   volgt VII.A
  c. Lourens Maat, geboren Noordwolde 22-11-1872   volgt VII.B
  d. Uilkje Maat, geboren Noordwolde 19-03-1874, overleden aldaar 25-03-1874
  e. Uilkje Maat, geboren Noordwolde 03-03-1875, overleden Zorgvlied 22-10-1944, trouwt Weststellingwerf 18-11-1899 Paulus Mulder, oud 24 jaar, geboren Steggerda, zoon van Johannes Alberts Mulder en Anna Paulus Visser
  f. Albert Maat, geboren Noordwolde 26-09-1876   volgt VII.C
   - levenloos kind (zoon); Noordwolde 11-06-1878
  g. Anne Maat, oud 23 jaar, geboren te Noordwolde   volgt VII.D
  h Johannes Maat, geboren Noordwolde 09-10-1881   volgt VII.E
  i Jantje Maat, geboren Noordwolde 25-12-1883, overleden aldaar 12-06-1884
  j. Jan Maat, geboren Noordwolde 18-06-1886   volgt VII.F
  k. Jantje Maat, geboren Noordwolde 29-09-1891, trouwt Weststellingwerf 05-05-1917 Pieter Vermeeren, oud 26 jaar, geboren Noordwolde, zoon van Harm Vermeeren en Froukje Uidinga
  l. Trijntje Maat, geboren Noordwolde 16-06-1894, trouwt Ooststellingwerf 26-03-1920 Gerrit Zuil, oud 24 jaar, geboren Oldeberkoop, zoon van Jan Geerts Zuil en Trijntje Plantenga
     
VI.B Johannes Maat, arbeider, geboren Ter Idzard 26-01-1849, overleden Emmen 08-07-1908, trouwt Weststellingwerf 03-04-1869 Antje Huizenga, geboren Noordwolde 27-06-1849, overleden Emmen 30-09-1936, dochter van Sake Lammerts Huizinga en Trijntje Sybes Veensma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje Maat, geboren Noordwolde 01-07-1870, overleden 30-12-1963 en begraven te Wildervank, trouwt Emmen 24-04-1891 Martinus Alberts, geboren Emmen 01-11-1860, overleden Groningen 14-01-1940 en begraven te Wildervank, zoon van Geert Alberts en Johanna Hinderika Essers
  b. Harmen Maat, geboren Noordwolde 02-07-1872   volgt VII.G
  c. Sake Maat, geboren Weststellingswerf 05-10-1874, overleden Weerdingermarke 01-09-1880
  d. Uilkje Maat, geboren Weststellingswerf 27-11-1876   volgt VII.H
  e. Anne Maat, geboren Weststellingswerf 25-01-1879   volgt VII.I
  f. Sake Maat, geboren Weerdingermarke 06-09-1881   volgt VII.J
  g. Albert Maat, geboren Weerdingermarke 01-09-1884   volgt VII.K
  h. Siebe Maat, geboren Emmercompascuum 14-01-1888   volgt VII.L
  i. Jantje Maat, geboren Weerdingermarke 04-05-1891, trouwt Emmen 12-02-1914 Jakobus Geertsema, geboren Emmer-Compascuum 15-09-1892, zoon van Sjouke Geertsema en Geeske van der Vliet
     
VI.C Albert Maat, geboren Noordwolde 24-11-1856, overleden Weststellingwerf 25-01-1904, trouwt Weststellingwerf 27-05-1882 Geertje Bakker, geboren Noordwolde 04-01-1860, overleden Weststellingwerf  21-04-1904. dochter van Albert Jannes Bakker en Grietje Klop

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Johanneske Maat, geboren Noordwolde 06-10-1882, trouwt Weststellingwerf 07-06-1902 Albert Lantinga, oud 22 jaar, geboren Vinkega, zoon van Koendert Klazes Lantinga en Sijgje Veldhuizen
  b. Albert Jannes Maat, geboren Noordwolde 02-05-1885, overleden aldaar 18-05-1885
  c. Albert Maat, geboren Noordwolde 10-04-1886   volgt VII.M
  d. Koop Maat, geboren Noordwolde 11-05-1889, overleden aldaar 23-03-1890
  e. Koop Maat, geboren Noordwolde 17-06-1891   volgt VII.N
  f. Gerrit Maat, geboren Noordwolde 25-01-1894, overleden aldaar 05-02-1894
  g. Grietje Maat, geboren Noordwolde 26-06-1895, trouwt ∆ngwirden 12-10-1918 Marcus Meyer, oud 20 jaar, geboren Luxwoude, zoon van Jan Meyer en Janke Bakker
  h. Jan Maat, geboren Noordwolde 14-11-1898   volgt VII.O
   
VI.D Douwe Thijsjes Maat, geboren Rohel 23-02-1842, overleden aldaar 30-10-1923, trouwt (1) Schoterland 15-05-1881 Elisabeth Oenema, geboren Oosterzee 03-12-1843, overleden Schoterland 18-03-1902 en begraven te Sintjohannesga, dochter van Wietze Harmens Oenema en Aukjen Jochums Wijnstra, trouwt (2) Schoterland 06-10-1911 Jacobje Korporaal, geboren Luinjeberd 17-08-1876, overleden 10-08-1954 en begraven te Sintjohannesga, dochter van Egbert Alberts Korporaal en Elizabeth Jacobs Boek

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Saakje Maat, geboren Rohel 12-02-1882, overledena aldaar 06-10-1907 en begraven te Sintjohannesga, trouwt Schoterland 07-05-1903 Wiebren Akkerman, geboren Rohel 21-12-1879, overleden 26-11-1918 en begraven te Sintjohannesga, zoon van Jan Joukes Akkerman en Annigje Jans Koopmans
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
   - levenloos kind, 03-02-1913
     
VI.E Jouke Maat, geboren Rohel 04-12-1844, overleden aldaar 09-12-1890 en begraven te Sintjohannesga, trouwt Schoterland 16-05-1875 Jantje de Vries, geboren Rotsterhaule 10-03-1851, overleden 06-11-1917 en begraven te Sintjohannesga, dochter van Bauke Jans de Vries en Geertje Pieters de With

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a, Thijs Maat, geboren Rotsterhaule 09-03-1876, overleden Schoterland 02-06-1895
  b. Geertje Maat, geboren Rotsterhaule 19-11-1877, trouwt Schoterland 22-05-1902 Alle de Jong, oud 25 jaar, geboren Sintjohannesga, zoon van Hans Hendriks de Jong en Aye Willems Dam
  c. Bauke Maat, geboren Rohel 16-09-1879, overleden aldaar 29-09-1951
  d. Saakje Maat, geboren Rohel 26-04-1883, trouwt Schoterland 17-05-1906 Harm de Jong, oud 25 jaar, geboren Sintjohannesga, zoon van Hans Hendriks de Jong en Aye Willems Dam
  e. Tjepkje Maat, geboren Rohel 17-11-1886, trouwt Schoterland 07-05-1908 Jan Alberts Stelwagen, oud 28 jaar, geboren Bergum, zoon van Albert Jans Stelwagen en Rinske Yzaaks Zijlstra
  f. Douwe Maat, geboren Rohel 30-04-1890, overleden aldaar 19-05-1891
     
VI.F Harmen Maat, geboren Rohel 02-03-1857, trouwt Schoterland 27-01-1881 Jantje de Jong, oud 19 jaar, geboren Rohel 28-05-1861, dochter van Minne Jans de Jong en Trijntje Harmens Groen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje Maat, geboren Rohel 14-04-1881, trouwt Schoterland 12-05-1904 Piet Gerbrand Nijdam, geboren Westermeer (Haskerland) 09-06-1875, zoon van Hille Nijdam en Tjitske Annes Huitema
  b. Saakje Maat, geboren Rohel 28-01-1883, trouwt (1) Schoterland 09-05-1907 Franke Akkerman, geboren        Sintjohannesga 16-01-1873, overleden Schoterland 21-06-1911, zoon van Douwe Frankes Akkerman en Kornelisje Holtrop, trouwt (2) Schoterland 03-04-1913 Abel Wisman, weduwnaar van Klaaske van der Laan, geboren Leeuwarden 05-03-1872, zoon van Anne Wisman en Albertje Postma
  c. Rintske Maat, oud 23 jaar, geboren Oldeouwer (Doniawerstal) 20-01-1889, trouwt Schoterland 07-11-1912 Jelle van den Berg, oud 25 jaar, geboren Sintjohannesga, zoon van Jan Wiebes van den Berg en Antje van den Akker
     
VI.G Jan Maat, geboren Terwispel 24-01-1852, overleden 24-11-1881, trouwt Het Bildt 14-11-1872 Hendrikje de Jong, geboren Leeuwarden 16-07-1851, dochter van Jan Gerbens de Jong en Trijntje Sytzes Jagersma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Maat, geboren Opsterland 16-08-1873, overleden Het Bildt (in een vaartuig te Herbaijum) 29-09-1873
  b. Albert Maat, geboren Opsterland 20-08-1875
  c. Trijntje Maat, geboren Utingeradeel 02-03-1877
  d. Gerben Maat, geboren Opsterland 18-05-1879
  e. Sietske Maat, geboren Leeuwarden 27-02-1882
     
VI.H Hamke Maat, geboren Terwispel 01-10-1848, overleden ngwirden 22-01-1918, trouwt (1) Opsterland 27-02-1875 Grietje Jans Dam, geboren Tjalleberd 18-05-1850, overleden aldaar 19-02-1888, dochter van Jan Hendriks Dam en Hendrikjen Jans Kelderhuis, trouwt (2) ngwirden 15-12-1888 Jitske Aninga, geboren Langezwaag 01-03-1852, overleden Schoterland 08-11-1925, dochter van Anne Jans Aninga en Kleisjen Harmens ten Hoeve

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Jan Maat, geboren Opsterland 17-12-1875, overleden aldaar 24-01-1876
  b. Jan Maat, geboren Oudehaske 11-12-1877, overleden Opsterland 24-08-1879
  c. Hendrikje Maat, geboren Terwispel 01-06-1880, trouwt Opsterland 21-08-1903 - ontbonden vonnis arrondissementsrechtbank Leeuwarden d.d. 02-02-1928 Egbert van der Heide, oud 28 jaar, geboren Langezwaag, zoon van Gosse Baukes van der Heide en Jetske Egberts Vonk
  d. Jan Maat, geboren Terwispel 10-05-1882   volgt VII.P
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Ane Maat, geboren Gersloot 14-03-1890   volgt VII.Q
     
VI.I Douwe Maat, geboren Langezwaag 04-11-1850, overleden aldaar 01-06-1939, trouwt Schoterland 24-04-1881 Gaitske Hofma, geboren Bovenknijpe 06-11-1854, overleden Opsterland 23-12-1940, dochter van Freerk Gerbens Hofma en Geeske Ymkes de Boer

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Maat, geboren Langezwaag 01-05-1882   volgt VII.R
     
VI.J Harmen Maat, geboren Langezwaag 05-10-1857, trouwt ngwirden 17-06-1887 Martje Tolsma, geboren Katlijk 24-02-1863, overleden ngwirden 12-03-1893, dochter van Jan Bartelds Tolsma en Afke Andries Heida

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Maat, geboren Gersloot 05-01-1888   volgt VII.S
  b. Afke Maat, geboren Gersloot 12-07-1889, trouwt ngwirden 14-09-1912 Fokke Kramer, geboren Terband 22-09-1887, zoon van Andries Klazes Kramer en Gerbrigje Fokkes van der Leen
  c. Jeltje Maat, geboren Gersloot 01-11-1891, trouwt Schoterland 23-04-1914 Tjibbe van Roeden, oud 23 jaar, geboren  Knijpe, zoon van Gosse van Roeden en Wietske Jagersma
     
VI.K Cornelis Maat, geboren Nijehaske 21-03-1877, trouwt Weststellingwerf 13-06-1908 Grietje Blaauw, geboren Nijehaske 22-10-1876, dochter van Jan Kornelis Blaauw en Evertjen Teeuwes de With
     
VI.L Simke Maat, geboren Opsterland 14-08-1867, trouwt Doniawerstal 24-04-1897 Trijntje Krikke, oud 18 jaar, geboren Beets, dochter van Klaas Geerts Krikke en Grietje Baukes Jeninga

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Rinskjen Maat, geboren Oldeouwer 13-02-1898, trouwt Schoterland 21-02-1918 Rinke de Hoop, oud 30 jaar, geboren Scherpenzeel, zoon van Gerben de Hoop en Wybigje Kluitenberg
  b. Grietje Maat, geboren 18-02-1900
  c. Hilbert Maat, geboren 17-03-1902
  d. Boukje Maat, geboren Oldeouwer 12-10-1906, overleden Heerenveen 01-11-1953, trouwt Heerenveen 25-08-1927 Sietse de Leeuw, geboren Rotsterhaule 21-02-1905, overleden Heerenveen 07-09-1998, zoon van Geert Jans de Leeuw en Trijntje Krikke
  e. Geeske Maat, geboren 1917, overleden Schoterland 21-12-1918
  f. Egbert Maat, geboren ca. 1922, overleden Schoterland 04-05-1925
     
VI.M Johannes Maat, geboren Terwispel 26-12-1866, trouwt Schoterland 04-05-1899 Trijntje Broer, geboren Jubbega Schurega 27-06-1875, dochter van Jan Gerbens Broer en Gooitske Botes Eisema

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaas Maat, geboren Schoterland 30-04-1900
  b. Jan Maat, geboren Schoterland 28-06-1901
  c. Germen Maat, geboren Schoterland 16-11-1902
     
VI.N Grietje Roels Maat, geboren Opsterland 13-08-1867

kinderen uit onbekende relatie:
 

  a. Roelof Maat, geboren Doniawerstal 13-07-1895
     
VI.O Douwe Roelofs Maat, timmerman, geboren ngwirden 27-09-1875, trouwt Odoorn 15-08-1913 Evertdina Strijker, weduwe van Gezinus Brouwer, geboren Schoonoord 16-10-1883, dochter van Cornelis Strijker Grietje Everts Zonderkop
     
VI.P Jeen Maat, arbeider, geboren Terwispel 01-08-1872, trouwt Sleen 12-05-1900 - echtscheiding Sleen 28-07-1923 Uulukje Jagt, geboren Oranjekanaal (Zweeloo) op 29-08-1876, dochter van Bouke Jag en Johanna Vroom

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Roelof Maat, geboren Schoonoord 29-01-1901
  b. Bouke Maat, geboren Schoonoord 24-06-1902
  c. Gerrit Maat, geboren Borger 26-05-1906, overleden Eeserveen 14-03-1908
     
VI.Q Harm Maat, arbeider, geboren Beilen 30-09-1869, trouwt Beilen 21-12-1899 Geertje Vording, geboren Beilen 08-04-1879, overleden Beilen 05-02-1940, dochter van Roelof Vording en Marchje Stevens

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Marchje Maat, geboren Beilen 16-02-1900
  b. Roelofje Maat, geboren Beilen 12-05-1901, trouwt Beilen 19-11-1920 Hendrik Jan Huisman, geboren Beilen 04-12-1897, zoon van Aaldert Huisman en Hendrikje Maat
     
VI.R Lambartus Maat, geboren Beilen 18-10-1879, overleden aldaar 24-10-1952, trouwt Beilen 10-03-1905 Anna Kok, geboren Eursinge (Beilen) 28-05-1883, overleden Beilen 16-03-1917. dochter van Roelof Kok en Anna Abbring

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Koert Maat, geboren Beilen ca. 1916, overleden aldaar 01-03-1917
  b. Anna Maat, geboren Beilen, overleden aldaar 23-12-1908
     
VI.S Jan Maat, arbeider, geboren Eursing 24-03-1874, overleden Beilen 19-02-1943, trouwt [wettiging 1 kind] Westerbork 09-08-1895 Harmtje Heerspink, geboren Balinge 11-12-1872, overleden Beilen 05-11-1919, dochter van Jan Heerspink en Grietje Willems

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Maat, molenaar, geboren Bruntinge (Westerbork) 17-11-1894 als Jan Heerspink, overleden Beilen 20-05-1947, trouwt Beilen 10-02-1917 Lammigje Jantina Weersing, geboren Assen 12-05-1895, dochter van Willem Weersing en Lammigje Harms
  b. Douwe Maat, geboren Beilen 12-07-1896, trouwt Beilen 18-10-1919 Eltien Huisman, geboren Hijken 22-11-1898, dochter van Derk Huisman en Eltien Snijder
  c. Grietje Maat, geboren Eursing (Beilen) 15-02-1899
  d. Femmigje Maat, geboren Beilen 12-12-1901. trouwt Beilen 01-11-1919 Lodewijk Ludwig, geboren Beilen 27-02-1897, zoon van Ellerus Johannes Ludwig en Wietje Dondorff
  e. Jantiena Maat, geboren Beilen ca. 1904, overleden aldaar 25-04-1948, trouwt Beilen 24-12-1931 Jelle Dijk, bakker, geboren Sloten 20-11-1889, zoon van Lieuwe Sijtzes Dijk en Dirkje Jelles Sijtema
     
VI.T Roelof Maat, geboren Eursinge 27-03-1877, overleden Beilen 05-04-1923, trouwt Beilen 28-04-1900 Jantje Popping, geboren Hijken 22-04-1876, overleden Beilen 09-02-1949, dochter van Willem Popping en Eelkien Wever

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Femmichje Maat, geboren Halen 16-02-1901, trouwt Beilen 11-02-1921 Pieter Kroeze, geboren Oude Pekela ca. 1900, zoon van Hendrik Kroeze en Egberdina Frans
     
VI.U Jan Maat, geboren Beilen 28-10-1856, trouwt Beilen 03-05-1884 Marchje Lok, geboren Beilen 27-04-1855, dochter van Jakob Lok en Geesje Koerts
     
VI.V Jouke Maat, landbouwer, geboren Weerwille (Ruinerwold) 07-04-1854, overleden Ruinerwold 21-08-1924, trouwt Ruinerwold 17-11-1883 Jennigjen Reinders, geboren Ambt Hardenbergh ca. 1855, overleden Ruinerwold 08-06-1941, dochter van Hendrik Reinders en Johanna Hubers

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pieter Maat, landbouwer, geboren Koekange 12-09-1884, overleden Ruinerwold 27-08-1934, trouwt Ruinerwold 26-05-1911 Lammigje Benning, geboren te Ruinerwold; oud: 23 jaren, dochter van Jan Benning en Roelofje Doggen
  b. Hendrik Maat, geboren Koekange 26-03-1887, trouwt Ruinerwold 27-04-1917 Annechien Kleine, geboren Ruinen; oud: 24 jaren, dochter van Hendrik Kleine en Marchien Knippels.
     
VI.W Jacob Maat, geboren Ambt Hardenberg 1878, trouwt Avereest 05-05-1905 Barta Bosman, geboren Hoogeveen 15-11-1878, dochter van Jan Bosman en Jentje Strijker 
     
VI.X Hendrik Maat, geboren Ambt Hardenberg 1879, trouwt Avereest 11-11-1904 Debora Kok, geboren Avereest 1880, dochter van Jan Kok en Jetske Kuikstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Harm Maat, geboren Avereest 03-1908, overleden aldaar 22-04-1908
     
VI.Y Arend Maat, geboren Ambt Hardenberg 1884, trouwt Avereest 17-05-1907 Geertruida Bosman, geboren Alteveer 09-09-1886, dochter van Jan Bosman en Jentje Strijker

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Harm Maat, geboren Zuidwolde 25-10-1907
  b. Jan Maat, geboren Avereest 06-10-1909
  c. Roelof Maat, geboren Avereest 18-10-1911, trouwt Mina Steen, dochter van Herman Steen en Elizabeth Prins
  d. Jentje Maat, geboren Avereest 31-08-1913
  e. Geertje Maat, geboren Avereest 23-06-1915
  f. Willemina Maat, geboren Avereest 28-03-1917
     
VII.A Harmen Maat, geboren Noordwolde 05-01-1871, overleden Vledder 22-06-1949, trouwt Weststellingwerf 18-05-1895 Feikje Cuperus, geboren  Oldeberkoop 29-04-1874, dochter van Koop Baukes Cuperus en Jitske Willems Kooistra
     
VII.B Lourens Maat, geboren Noordwolde 22-11-1872, trouwt Weststellingwerf 18-05-1901 Rinske de Vries, oud 24 jaar, geboren Noordwolde, dochter van Hendrik de Vries en Jantje Boezerooi
     
VII.C Albert Maat, geboren Noordwolde 26-09-1876, trouwt (1) Weststellingwerf 01-10-1898 Grietje Dol, oud 18 jaar, geboren Boijl, dochter van Jan Egberts Dol en Jantje Alberts van der Veen, trouwt (2) Dordrecht 14-10-1920 Alida Antonia Francisca Engelbregt, geboren Dordrecht ca. 1886, dochter van Petrus Leonardus Engelbregt en Wilhelmina Gesina Polman
     
VII.D Anne Maat, oud 23 jaar, geboren te Noordwolde, trouwt Weststellingwerf 18-10-1902 Femmigje de Jonge, oud 21 jaar, geboren Noordwolde, dochter van Jan de Jonge en Antje Douwes Landkroon
     
VII.E Johannes Maat, geboren Noordwolde 09-10-1881, trouwt Weststellingwerf 03-11-1906 Jantje de Groot, oud 19 jaar, geboren Steggerda, dochte van Karst de Groot en Trijntje Velde
     
VII.F Jan Maat, geboren Noordwolde 18-06-1886, trouwt Weststellingwerf 31-08-1907 Grietje Landkroon, oud 17 jaar, geboren Noordwolde, dochter van Albert Landkroon en Neeltje Hoekstra
     
VII.G Harmen Maat, arbeider, schipper, geboren Noordwolde 02-07-1872, overleden Emmen 24-10-1950, trouwt Emmen 13-03-1894 Lammechien Boekholt, geboren Valtherveen 05-04-1872, overleden Emmen 28-02-1940, dochter van Jan Boekholt en Grietje Sligter

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Johannes Maat, geboren Emmercompascuum 11-06-1895
  b. Johan Maat, geboren Alte Haren (Duitsland) 05-06-1897, overleden Emmercompascuum 09-04-1899
  c. Jantina Maat, geboren Emmer Compascuum 27-09-1899, overleden Emmen 22-05-1903
  d. Jan Maat, geboren Emmercompascuum 24-04-1902, overleden Emmen 30-08-1905
     
VII.H Uilkje Maat, geboren Weststellingswerf 27-11-1876, overleden Emmen 18-02-1937, trouwt Emmen 04-06-1903 Eltje Drenth, weduwnaar van Albertje ter Horst, geboren Vlagtwedde ca. 1861, zoon van Geert Drenth en Tjaaktje de Graaf

kind uit onbekende relatie:
 

  a. Johannes Maat, geboren Emmercompascuum 10-10-1895, overleden Emmen 17-05-1920, trouwt Emmen  07-12-1916 Gertje Kuiper, geboren Emmercompascuum 28-08-1894, dochter van Jan Kuiper en Lammechien Barelds.
     
VII.I Anne Maat, geboren Weststellingswerf 25-01-1879, trouwt Emmen 26-03-1903 Siebigje Bijl, geboren Weststellingwerf 02-05-1879, dochter van AriŽn Bijl en Jeltje Huizinga

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Johannes Maat, geboren Emmen 14-01-1904
     
VII.J Sake Maat, veenbaas, geboren Weerdingermarke 06-09-1881, trouwt (1) Emmen 24-12-1903 Hendrikje van der Velde, geboren Bovensmilde 22-06-1880, overleden Groningen 25-03-1915, dochter van Hendrik van der Velde en Vogelina Klok, trouwt (2) Emmen 06-08-1915 Gerritdina Kloet, weduwe van Sietze van der Duin, geboren Vlagtwedde ca. 1885, dochter van Jan Kloet en Maria Overberg

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Henderkien Maat, geboren Groningen ca. 1915, overleden Emmen 23-04-1916
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Johannes Maat, machinist, geboren Emmen 1916, overleden Groningen op 08-09-1937
     
VII.K Albert Maat, geboren Weerdingermarke 01-09-1884, trouwt Emmen 01-10-1903 Jantien Martens, geboren Nieuwbuinen 14-01-1884, overleden Emmen 05-05-1916, dochter van Henderikus Martens en Frouke Mulder

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Martendina Maat, geboren Emmen ca. 1915, overleden aldaar 04-10-1919
     
VII.L Siebe Maat, geboren Emmercompascuum 14-01-1888, trouwt Emmen  09-03-1911 IJmtje Hummel, geboren Weerdingermarke 29-07-1888, dochter van Tjitte Hummel en Wietske de Vries

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tjitte Maat, geboren Emmen ca. 1916, overleden aldaar 09-07-1918
     
VII.M Albert Maat, geboren Noordwolde 10-04-1886, trouwt Weststellingwerf 17-12-1904 Gerritje Bosch, oud 19 jaar, geboren Noordwolde, dochter van Albert Bosch en Froukje Westerveld
     
VII.N Koop Maat, geboren Noordwolde 17-06-1891, trouwt Weststellingwerf 18-03-1916 Margje Louwrink, oud 24 jaar, geboren  Noordwolde, dochter van Jannes Louwrink en Hendrica Johanna van Limbeek
     
VII.O Jan Maat, geboren Noordwolde 14-11-1898, overleden 18-02-1977 en begraven te Utrecht, trouwt W.H.A.G. Jonai, geboren 01-04-1903, overleden 01-11-1996 en begraven te Utrecht
     
VII.P Jan Maat, geboren Terwispel 10-05-1882, trouwt ∆ngwirden 02-07-1910 Janna van den Berg, oud 18 jaar, geboren Jubbega Schurega, dochter van Jacob van den Berg en Elisabeth Catharina Akkerman
     
VII.Q Ane Maat, geboren Gersloot 14-03-1890, trouwt ∆ngwirden 17-05-1913 Aaltje Bles, oud 23 jaar, geboren Gersloot, dochter van Pieter Bles en Jantje Hendriks ten Boom
     
VII.R Jan Maat, geboren Langezwaag 01-05-1882, trouwt Opsterland 13-05-1909 Janke de Vries, oud 23 jaar, geboren Langezwaag. dochter van Durk Hendriks de Vries en Antje Sikkes de Jong
     
VII.S Jan Maat, geboren Gersloot 05-01-1888, trouwt Schoterland 23-04-1914 Geesje Jager, oud 23 jaar, geboren Oldeberkoop, dochter van Lammert Jager en Jantje Slot
     
Bronnen:
- Generatie I en II gebaseerd op: Gezinsreconstructies Giethoorn
- Genlias
- Tresoar
- Drenlias

contact

naar boven

disclaimer