GENEALOGIE MINK


     
I. Coop N.N trouwt N.N

uit dit huwelijk:
 

  a. Harmen Coops Mink   volgt II
     
II.

Harmen Coops Mink, overleden voor 1734, ondertrouw Giethoorn 04-07-1701 en trouwt aldaar 20-04-1701 Lammigje Harms Broek, geboren rond 1683, afkomstig uit Giethoorn

Lammigje Harms Broek ondertrouw (2) Giethoorn 05-11-1734 en trouwt (2) aldaar 24-10-1734 Harmen Hendriks Baas, weduwnaar van Grietje Andries Posch, geboren rond 1691, afkomstig uit Giethoorn, overleden voor 10-1744, ondertrouw (3) Giethoorn 10-10-1744 en trouwt aldaar (3) 20-10-1744 Harm Geerts van Ootmarsum, geboren Giethoorn ca 1696, zoon van Geert Lambers alias Twentsche Geert en N.N.

uit dit huwelijk:
 

  a. Grietje Harmens Mink, mennist, geboren Giethoorn, ondertrouw Giethoorn 24-06-1733 en trouwt aldaar 15-08-1733 Andries Jans Oort, geboren Giethoorn, zoon van Jan Oort
  b. Coops Harmen Mink, geboren Giethoorn   volgt III
  c. Jan Harmens Mink, geboren ca 1705, overleden voor 1739, ondertrouw Giethoorn 05-02-1734 en trouwt aldaar 03-03-1734  Jantje Jans Oort, geboren Wanneperveen ca 1705
  d. Cornelisje Harmens Mink, geboren ca 1710, ondertrouw Giethoorn 21-12-1736 en trouwt aldaar 06-01-1737 Hendrik Klasen Smit(h)
  e. Jantje Harmens Mink, geboren ca 1718, ondertrouw Giethoorn 13-01-1741 en trouwt aldaar 02-1741 Jacob Bartelts Baart
     
III.

Coops Harmen Mink, geboren Giethoorn, ondertrouw Giethoorn 03-01-1744 en trouwt aldaar 22-01-1744 Marchje Peters Timmerman, geboren Giethoorn

Volkstelling 1748 nr. 2177 - Schoutambt Giethoorn
Huisgezin: Koop Herms Minck en vrou Mergien Peters.
Kinderen boven 10 jaar: ---. Kinderen beneden 10 jaar: Herm Coops Minck.
Knechten en meiden: ---. Inwonenden en kostgangers: ---.

uit dit huwelijk:
 

  a. Harm Coops Mink, geboren Giethoorn tussen 1738 en 1748   volgt IV
   

 

IV.

Harm Coops Mink, geboren Giethoorn tussen 1738 en 1748, ondertrouw Giethoorn 08-03-1771, trouwt Giethoorn 24-03-1771 Aaltje Alberts Maat, geboren Giethoorn ca. 1743, dochter van Albert Harmens Maet en Marchje Jans

uit dit huwelijk:
 

  b. Margjen Harms Mink, geboren Giethoorn, overleden Wanneperveen 24-02-1815 trouwt Wanneperveen 30-05-1795 Albert Kiers Kappe, geboren Wanneperveen 1750, overleden Wanneperveen 04-08-1817, zoon van Kier Alberts en Trijntje Everts Donker
  c. Grietje Harmens Mink, geboren Giethoorn, trouwt Giethoorn 10-05-1795 Hendrik Symens Bakker, afkomstig uit Giethoorn, zoon van Simon Hendriks Bakker en Geesje Simons Bosch  
     

contact

naar boven

disclaimer