GENEALOGIE NOORDBEEK


     
I. Sjerk Jacobs, schipper, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie, trouwt Sint Jacobiparochie 25-05-1766 Richtje Hartmans, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie 1650-1772 - Inventarisnr.: DTB 123
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 25 mei 1766 in St. Jacobiparochie
Man          : Sierk Jacobs afkomstig van St. Jacobiparochie
Vrouw       : Richtje Hartmans afkomstig van St. Jacobiparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jacob, geboren 03-08-1768 en gedoopt Sint Jacobiparochie 28-08-1768   volgt II
  b. Sjoerdtje Sierks Noordbeek, geboren 16-11-1772 en gedoopt Sint Jacobiparochie 29-11-1772, overleden Harlingen 26-09-1846, weduwe, trouwt Reinder Taedes Tolsma, moutmaker, geboren Sint Jacobiparochie 1775, overleden Harlingen 18-03-1824
  c. Antje Sierks Noordbeek, geboren 14-02-1776 en gedoopt Sint Jacobiparochie 03-03-1776, overleden Harlingen 23-07-1837 trouwt Sybren Pieters Prosje, geboren ca. 1773, overleden Het Bildt 31-08-1847
     
II. Jacob Sierks Noordbeek, geboren 03-08-1768 en gedoopt Sint Jacobiparochie 28-08-1768, overleden Het Bildt 15-08-1820, trouwt ca. 1791 Trijntje Arjens Steensma, gedoopt Sint Jacobiparochie 23-02-1766, overleden Het Bildt 01-06-1852, dochter van Arjen Wybes Steensma en Eekje Jelles Orsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Eeke Jacobs Noordbeek, geboren 05-04-1792 en gedoopt Sint Jacobiparochie 09-05-1792, trouwt Het Bildt 04-06-1826 Klaas Kornelis Kuipers, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1789/1790, zoon van Kornelis Klasen en Lijsbert Pieters
  b. Wybe Jacobs Noordbeek, geboren 09-11-1794 en gedoopt Sint Jacobiparochie 07-12-1794   volgt III.A
  c. Sjierk Jacobs Noordbeek, geboren 15-08-1797 en gedoopt Sint Jacobiparochie 10-08-1797   volgt III.B
  d. Arjen Jacobs, geboren 08-07-1800 en gedoopt Sint Jacobiparochie 03-08-1800, jong overleden
  d. Riksje Jacobs Noordbeek, geboren 14-01-1803 en gedoopt Sint Jacobiparochie 20-02-1803, overleden Het Bildt 17-09-1828
  e. Arjen Jacobs Noordbeek, geboren 07-12-1807 en gedoopt Sint Jacobiparochie 04-01-1808   volgt III.C
     
III.A Wybe Jacobs Noordbeek, geboren 09-11-1794 en gedoopt Sint Jacobiparochie 07-12-1794, overleden Het Bildt 14-04-1856, trouwt Het Bildt 11-04-1824 Renske Obbes Postma, geboren: Minnertsga ca. 1799/1800, overleden Het Bildt 15-02-1878, dochter van Obbe Dirks en Corneliske Cornelis

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jacob Wybes Noordbeek, geboren Sint Jacobiparochie 23-10-1824   volgt IV.A
  b. Obbe Wybes Noordbeek, geboren Sint Jacobiparochie 25-12-1830   volgt IV.B
     
III.B Sjierk Jacobs Noordbeek, bierbrouwersknecht, brouwer, geboren 15-08-1797 en gedoopt Sint Jacobiparochie 10-08-1797, overleden Harlingen 03-11-1837, gehuwd, trouwt Harlingen 23-05-1824 Ytske (Jetske) Baukes Tolsma, geboren Leeuwarden 19-11-1798 en gedoopt aldaar 20-01-1799, overleden Harlingen 04-09-1826, dochter van Bauke Pieters en Antie Sakes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jacob Noordbeek, geboren Harlingen 05-03-1825, overleden Leeuwarden 17-04-1850
  b. Bauke Noordbeek, geboren Harlingen 18-12-1827, overleden aldaar 22-07-1829
  c. Antje Noordbeek, geboren Harlingen 06-10-1829, trouwt Harlingen 18-08-1853 Auke Smit, geboren Harlingen 01-08-1830, zoon van Alert Thomas Smit en Trijntje Aukes de Haan
  d. Trijntje Noordbeek, geboren Harlingen 04-07-1831, overleden aldaar 02-10-1916, trouwt Harlingen 12-05-1853 Jan Jans Hondema, geboren Almenum 19-12-1829, overleden Harlingen 16-03-1900, zoon van Jan Andries Hondema en Tjitske Jans Tigchelaar
  e. Bauke Noordbeek, geboren Harlingen 08-12-1833   volgt IV.C
  f. Sake Noordbeek, geboren Harlingen 28-01-1835, overleden aldaar 12-08-1835
     
III.C Arjen Jacobs Noordbeek, geboren 07-12-1807 en gedoopt Sint Jacobiparochie 04-01-1808, overleden Het Bildt 04-02-1890, trouwt Het Bildt 05-05-1836 Pietje Aukes Klein, geboren Sint Annaparochie ca. 1808, overleden Het Bildt 22-02-1884, dochter van Auke Pieters Klein en Geertje Jans Pluimer

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jacob Noordbeek, geboren Sint Jacobiparochie 21-02-1837   volgt IV.D
  b. Geertje Noordbeek, geboren Sint Jacobiparochie 02-02-1839, trouwt Het Bildt 18-07-1867 Hermen Postma, geboren Sint Annaparochie 27-09-1840, zoon van Sjoerd Hermens Postma en Antje Annes de Jong
  c. Trijntje Noordbeek, geboren Sint Jacobiparochie 31-01-1841, trouwt Het Bildt Het Bildt 12-08-1875 Marten Hoekstra, geboren Sint Jacobiparochie 21-01-1841, zoon van Pieter Cornelis Hoekstra en Eelkje Martens van Gelder
  d. Auke Noordbeek, geboren Sint Jacobiparochie 07-11-1843, overleden aldaar 30-08-1844
  e. Richtje Noordbeek, geboren Sint Jacobiparochie 01-08-1845, trouwt Het Bildt 07-01-1869 Pieter van der Feen, geboren Sint Annaparochie 18-04-1844, zoon van Fedde Benedictus van der Feen en Maaike Pieters Hoekstra
  f. Aukje Noordbeek, geboren Sint Jacobiparochie 21-03-1848, trouwt Het Bildt 15-09-1870 Lourens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 2411-1845, zoon van Jacob Gerrits Kuiken en Klaasje Johannes de Boer, trouwt (2) Het Bildt 04-04-1878 Jan Buikstra, geboren: Sint Jacobiparochie 25-09-1832, zoon van Arjen Jans Buikstra en Martentje Meinderts van der Steeg
  g. Auke Noordbeek, geboren Sint Jacobiparochie 07-02-1850, overleden aldaar 31-07-1851
  h. Auke Noordbeek, geboren Sint Jacobiparochie 08-03-1853, overleden aldaar 05-05-1858
     
IV.A Jacob Wybes Noordbeek, geboren Sint Jacobiparochie 23-10-1824, overleden Het Bildt 17-02-1894, trouwt Het Bildt 05-05-1853 Antje Rieniks Hogerhuis, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1822, overleden Het Bildt 09-11-1878, dochter van Rienik Siedzes Hogerhuis en Geertje Folkerts Groeneveld

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Wybe Noordbeek, geboren Sint Jacobiparochie 21-02-1854   volgt V.A
  b. Rienik Noordbeek, geboren Sint Jacobiparochie 02-11-1856   volgt V.B
     
IV.B Obbe Wybes Noordbeek, geboren Sint Jacobiparochie 25-12-1830, overleden Het Bildt 21-12-1884, trouwt Het Bildt 23-05-1861 Neeltje Dekker, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1831, dochter van Douwe Loepkes Dekker en Willemina Gerbens van der Laan

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Wybe Noordbeek, geboren Sint Jacobiparochie 08-12-1861, overleden aldaar 01-06-1862
  b. Willemientje Noordbeek, geboren Sint Jacobiparochie 09-07-1863, overleden aldaar 18-01-1953, trouwt Het Bildt 16-05-1889 Pieter Dijkstra, geboren Peins 17-12-1857, overleden Het Bildt 18-08-1916, zoon van Sierk Pieters Dijkstra en Geertje Klazes Poelstra
  c. Rinske Noordbeek, geboren Sint Jacobiparochie 25-11-1865, trouwt Het Bildt 08-11-1888 Sikke Dijkstra, geboren Sint Jacobiparochie 30-04-1866, zoon van Fokke Dijkstra en Janke Feenstra
     
IV.C Bauke Noordbeek, slager, geboren Harlingen 08-12-1833, overleden aldaar 17-03-1892, gehuwd, trouwt (1) Harlingen 10-11-1859 Aaltje van der Meij ook genaamd van der Mey, geboren Harlingen 09-03-1838, overleden aldaar 07-02-1881, dochter van Wopke Douwes van der Meij en Janke Willems Leeksma, trouwt (2) Harlingen 08-05-1884 Siedtje Bergsma, geboren Harlingen 07-09-1836, dochter van Jan Klaases Bergsma en Rinske Sieds de Wit

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Sjierk Noordbeek, geboren Harlingen 05-10-1860, overleden aldaar 13-08-1868
  b. Wopke Noordbeek, geboren Harlingen 08-01-1862, overleden aldaar 08-04-1862
  c. Wopke Noordbeek, geboren Harlingen 27-10-1863
  d. Jitske Noordbeek, geboren Harlingen 01-07-1866, trouwt Amsterdam 31-10-1901 Georgius Adrianus Kuchler, kleermaker, geboren Utrecht ca. 1867., zoon van George Carel Kuchler  en Christina Kappe
  e. Willem Noordbeek, geboren Harlingen 01-01-1868   volgt V.C
  f. Janke Noordbeek, geboren Harlingen 09-12-1870, overleden 29-12-1949 en begraven te Harlingen
  g. Sierk Noordbeek, geboren Harlingen 10-08-1872, overleden aldaar 05-05-1875
  h. Jacob Noordbeek, geboren Harlingen 24-07-1874, overleden aldaar 19-05-1875
  i. Sierk Noordbeek, kleermaker, geboren Harlingen 20-09-1875   volgt V.D
  j. Trientje Noordbeek, geboren Harlingen 30-10-1877, trouwt Wonseradeel 24-01-1903 Jan Posthumus, geboren Makkum 10-03-1878, zoon van Hinne Posthumus en Maaike Laansma
  k. Jacob Noordbeek, geboren Harlingen 26-03-1879   volgt V.E
     
IV.D Jacob Noordbeek, geboren Sint Jacobiparochie 21-02-1837, trouwt Het Bildt 11-05-1864 Grietje Anink, geboren Finkum 30-12-1841, overleden Leeuwarden 11-12-1921, dochter van Jan Hendriks Anink en Beertje Hendriks Memmeler

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pietje Noordbeek, geboren Het Bildt 05-06-1865, trouwt Leeuwarden 15-05-1901 Johannes Hendricus Kestens, geboren Franeker 24-10-1860, overleden Leeuwarden 30-08-1936, zoon van Josephus Regnerus Kestens en Jeltje Jans Adema
  b. Beertje Noordbeek, geboren Het Bildt 12-02-1867, overleden Leeuwarden 14-04-1946, trouwt Leeuwarderadeel 16-05-1906 Douwe Ablij, oud 42 jaar, geboren Huizum, zoon van Tieleman Jacobs Ablij en Grietje Douwes van der Meer
  c. Arjen Noordbeek, geboren Het Bildt 31-03-1869, overleden aldaar 01-01-1870
   - levenloos kind (zoon), geboren Het Bildt 28-11-1870
  d. Arjen Noordbeek, geboren Het Bildt 09-11-1872   volgt V.F
  e. Jan Noordbeek, geboren Het Bildt 09-06-1877   volgt V.G
     
V.A Wybe Noordbeek, geboren Sint Jacobiparochie 21-02-1854, trouwt (1) Het Bildt 02-11-1879 Grietje Zigtema, geboren Sint Annaparochie 23-05-1855, dochter van Johannes Sybrens Zigtema en Lijsbert Aarts de Groot, trouwt (2) Het Bildt 12-05-1887 Grietje de Vries, geboren Sint Jacobiparochie 20-10-1849, dochter van Cornelis Annes de Vries en Neeltje Pieters Kuiken

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Antje Noordbeek, geboren Het Bildt 11-12-1879, overleden aldaar 27-08-1880
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Jacob Noordbeek, geboren 04-12-1888
     
V.B Rienik Noordbeek, geboren Sint Jacobiparochie 02-11-1856, Leeuwarden 09-06-1894 Aafke Ferwerda
     
V.C Willem Noordbeek, geboren Harlingen 01-01-1868, overleden aldaar 18-04-1939, trouwt Harlingen 24-11-1892 Grietje Zijlstra, geboren Harlingen 16-02-1868, dochter van Hendrik Zijlstra en Jacoba Zeven

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Bauke Noordbeek, geboren Harlingen 28-08-1893
  b. Hendrik Noordbeek, geboren Harlingen 29-04-1895
  c. Wopke Noordbeek, geboren Harlingen 15-05-1897   volgt VI
  d. Jacoba Noordbeek, geboren Harlingen 17-08-1901, overleden Leeuwarden 20-06-1977, trouwt Jan de Bruin, geboren Harlingen 09-12-1898, overleden Leeuwarden 03-11-1971, zoon van Pieter de Bruin en Geertruida Vlieger
  e. Jacob Noordbeek, geboren Harlingen 07-10-1902, overleden Heerenveen 12-09-1982, trouwt Klazina Bergsma, geboren Harlingen 01-02-1907, overleden Heerenveen 26-01-1991
     
V.D Sierk Noordbeek, kleermaker, geboren Harlingen 20-09-1875, trouwt met wetteging 1 kind Arnhem 29-12-1909 Johanna Petronella Meeuwsen, geboren Arnhem ca. 1884, dochter van Johannes Wilhelmus Meeuwsen en Hendrina Petronella Johanna Reinders
     
V.E Jacob Noordbeek, kleermakersknecht, geboren Harlingen 26-03-1879, overleden aldaar 17-04-1949, trouwt Harlingen 26-05-1904 Antje Riem, geboren Harlingen 13-01-1883, overleden aldaar 26-01-1954, dochter van Christiaan Riem en Aafke Schaafsma
     
V.F Arjen Noordbeek, bankwerker, geboren Het Bildt 09-11-1872, overleden Leeuwarden 25-02-1953, trouwt (1) Delfzijl 28-12-1895 - echtscheiding Leeuwarderadeel 19-04-1900 Berendina Schepel, geboren Sidddeburen 28-04-1877, dochter van Hindrik Schepel  en Marchien Hassink, trouwt (2) Amsterdam 18-12-1901 Jantje Molenaar, geboren Venhuizen ca. 1882. dochter van Heike Molenaar en Jacoba Vis

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Jacob Noordbeek, geboren Groningen 29-02-1896, overleden aldaar 01-03-1896
  b. Marregina Jacobina Schepel, geboren Griningen 19-07-1900, overleden Farnsum 15-09-1901   
  c. levenloos kind (dochter); Groningen 10-08-1901   
     
V.G Jan Noordbeek, klerk der posterijen, geboren Het Bildt 09-06-1877, trouwt Kampen 02-09-1902 Maria Catharina Wellmann, geboren Kampen ca. 1875, dochter van Heinrich Wellmann en Jennegien van de Wetering
     
VI. Wopke Noordbeek, machinist ter koopvaardij, geboren Harlingen 15-05-1897, trouwt Amsterdam 16-02-1927 Johanna Dina Jacoba Snoeck, geboren Amsterdam ca. 1903, dochter van Gerardus Johannes Snoeck en Jannetje Christina Louisa Mol

uit dit huwelijk:
 

  a. Wopke Noordbeek, geboren Hilversum 16-12-1939, overleden Huizen (NH) 09-04-2003, trouwt Huizen (NH)1959 Marietje Bakker, geboren Huizen (NH) 01-12- 1940, overleden aldaar 28-02-2007, dochter van Jakob Bakker en Grietje Heinen
     

contact

naar boven

disclaimer