GENEALOGIE OOST


     
I. Hendrik Everts, bij huwelijk afkomstig van Drachten, trouwt Drachten 28-12-1721 Jantje alias Janke Liebbes, gedoopt Drachten 24-11-1695, dochter van Liebe Uitzes alias Oedtses en Tettje Taddaeus

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811 - Inventarisnr.: DTB 624
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 28 december 1721 in Drachten
Man          : Hendrik Everts afkomstig van Drachten
Vrouw       : Janke Liebbes afkomstig van Drachten

uit dit huwelijk:
 

  a. Liebbe   volgt II
     
II. Liebbe Hendriks, bij huwelijk afkomstig van Tolbert, overleden Smilde ca. 1804, trouwt Drachten 17-05-1747 Wendeltje Alberts, bij huwelijk afkomstig van Noorderdrachten, overleden Drachten ca. 1777, dochter van Albert Klazes en Willemke Freerks

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811 - Inventarisnr.: DTB 624
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 17 mei 1747 in Drachten
Man          : Liebbe Hendriks afkomstig van Tolbert
Vrouw       : Wendeltje Alberts afkomstig van Noorderdrachten

Quotisatiekohieren 1749 - Smallingerland, fol. 64
Liebbe Hendriks, Smallingerland
Plaats:  Noorderdrachten    /    Omschrijving:  arbeyder
Gezin volw:  2 en kind: 1    /    Aanslag:  11-13-0
Verhoging: --                   /    Vermogen: --

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Willemke Libbes Oost, geboren Noorderddrachten ca. 1749, overleden Ooststellingwerf 05-03-1829, trouwt (1) Donkerbroek Haule en Haulerwijk 25-07-1773 Jan Annes, bij huwelijk afkomstig van Donkerbroek, overleden voor 09-1802, trouwt (2) Donkerbroek Haule en Haulerwijk 12-09-1802 Hindrik Rienks, bij huwelijk afkomstig van Haulerwijk
  b. Wiebe    volgt III.A
  c. Janke Libbes, geboren Noordwolde ca. 1752, overleden Hoogeveen 17-05-1837, trouwt Harm Jans Moskie, overleden
  bd Albert Libbes, geboren Drachten ca. 1757   volgt III.B
     
III.A

Wiebe Libbes Oost, trouwt Wietske Alberts Zondervan [bron: overlijdensakte Ooststellingswerf dd 13-10-1858, akte nr. 148]

uit dit huwelijk:
 

a. Libbe, geboren Hemrik ca. 1783  volgt IV.A
     
III.B Albert Libbes Oost ook vermeld als Osinga, schipper, geboren Drachten ca. 1757, overleden Menaldumadeel 07-03-1840, trouwt (1) Haule 02-04-1780 Aafke Hendriks Kuiper, bij huwelijk afkomstig van Haulerwijk, overleden Haulerwijk 29-12-1816, dochter van Hendrik Gerrits en Uilkjen Sapes, trouwt (2) Ooststellingwerf 05-10-1817 Aaltje Jores, weduwe van Douwe Ynses Koopmans, gedoopt Sloten 18-11-1766, overleden Haulerwijk 09-10-1838, dochter van Joris Symons en Akke Jans

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Donkerbroek Haule Haulerwijk 1772-1811 - Inventarisnr.: DTB 548
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 2 april 1780 in Haule
Man          : Albert Libbes afkomstig van Haulerwijk
Vrouw       : Aafke Hendriks afkomstig van Haulerwijk

Akte van naamsaanneming 1811 -  Mairie Oosterwolde, fol. 10v
Oost, Albert Libbes, Haule
kinderen: Hendrik 32, Donderbroek, Libbe 26, Jan 15, alle 2 te Haule

uit 1e huwelijk
 

  a. Hendrik, geboren Haulerwijk 02-02-1781 en gedoopt Haule 18-01-1784   volgt IV.B
  b. Libbe Alberts Oost, geboren Haulerwijk 29-09-1784 en gedoopt Haule 31-10-1784, jong overleden
  c. Libbe Alberts Oost, geboren Haulerwijk 27-02-1786 en gedoopt Haule 12-03-1786, jong overleden
  d. Libbe, geboren Haulerwijk 17-09-1788 en gedoopt Haule 26-10-1788   volgt IV.C
  c. Jan, geboren Haulerwijk 01-06-1796 en gedoopt Donkerbroek 24-03-1799   volgt IV.D
     
IV.A

Libbe Wiebes Oost), arbeider, geboren Hemrik ca. 1783, overleden Appelscha 10-10-1858, trouwt Wijnjeterp 10-05-1807 Gooitske Jans ook vermeld als  Gooitske Jans Pasveer of Gooitske Jans Posthumus, geboren Lippenhuizen 24-10-1788 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 16-11-1788, overleden Appelscha 18-04-1874, dochter van Jan Broers en Janke Alberts

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Wijnjeterp Duurswoude Bakkeveen 1685-1811 - Inventarisnr.: DTB 571
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 10 mei 1807 in Wijnjeterp
Man          : Libbe Wybes afkomstig van Wijnjeterp
Vrouw       : Goitske Jans afkomstig van Wijnjeterp


Akte van naamsaanneming 1811 - Mairie Oosterwolde, fol. 17:
Oost, Libbe Wybes, Haule
k
inderen: Janke 3, Wijbe , alle 2 te Haule

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Janke Libbes Oost ook vermeld als Janke Luppes Oost, geboren Ureterp 01-08-1808 en gedoopt Ureterp en Siegerswoude 14-08-1808, overleden Tjamsweer 23-10-1847, trouwt (1) Ooststellingwerf 04-09-1831 Ymme Douwes de Rode, geboren Lippenhuizen ca. 1793, overleden Ooststellingwerf 23-02-1835, zoon van Douwe Jans en Trijntje Wobbes, trouwt (2) Avereest 15-09-1843 Berend Kalk, weduwnaar van Jantje Jacobs, wolkammer, geboren Loppersum ca. 1801, overleden Appingedam 25-01-1869, zoon van Derk Jans en Grietje Berends
b. Wijbe, geboren Haulerwijk 26-04-1811 en gedoopt Haule 11-08-1811   volgt V.A
  c. Wietske Libbes Oost, geboren Haulerwijk 12-09-1813, overleden Ooststellingwerf 14-04-1877, trouwt Oostellingswerf 29-10-1837 Hendrik Poppes Leffring, geboren Gorredijk 04-11-1812, overleden Ooststellingwerf 01-01-1859, zoon van Poppe Ayzoos Leffring en Hiltje Hendriks Walda
d. Albert Libbes Oost, geboren Haulerwijk 11-03-1816   volgt V.B
e. Jan Libbes Oost, geboren Haulerwijk 23-10-1818   volgt V.C
f. Oene Libbes Oost, geboren Haulerwijk 16-11-1821   volgt V.D
g. Gerrit Oost, geboren Haulerwijk 20-01-1825   volgt V.E
  h. Maaike Libbes Oost, geboren Haulerwijk 15-12-1827, overleden Veenoord 18-07-1915, trouwt Ooststellingwerf 07-05-1857 Fokke Siegers de Vries, arbeider, geboren Appelscha 22-05-1825, overleden Amsterdamseveld (Emmen) 29-04-1885, zoon van Sieger Hendriks de Vries en Sytske Klazes Jongsma
     
IV.B Hendrik Alberts Oost ook vermeld als Oosting, geboren Haulerwijk 02-02-1781 en gedoopt Haule 18-01-1784, overleden Zevenhuizen 11-01-1837, trouwt met regisitratie Midwolde en Leek 12-01-1806 en 3e proclamatie Donkerbroek, Haule en Haulerwijk 26-01-1806 Fenje Alberts Hummel, weduwe van Hendrik Jans, geboren Zevenhuizen en gedoopt Midwolde 28-02-1773, overleden Zevenhuizen 22-04-1846, dochter van Albert Harms en Hendrikje Jans

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Donkerbroek Haule Haulerwijk 1772-1811 - Inventarisnr.: DTB 548
Vermelding : Derde proclamatie van 26 januari 1806
Man          : Hendrik Alberts, afkomstig van Haulerwijk
Vrouw       : Finje Alberts, afkomstig van Zevenhuizen

Doop- en trouwboek Midwolde en Leek 1702-1811 - Collectie DTB (toegang 124) -
Inventarisnummer 297, folio 126

Registratie: 12-01-1806 Midwolde en Leek
Bruidegom : Hindrik Alberts, van Haulerwijk
Bruid        : Fenje Alberts, van Oostindid

kinderen  uit dit huwelijk:
 

  a. Aafke Hendriks ook vermeld als Aafke Hendriks Oosting, geboren Haulerwijk 23-03-1810 en gedoopt Donkerbroek 22-04-1810, trouwt Leek 06-07-1834 Johannes Jennes Deelstra, weduwnaar van Hiltje Hendriks Bos, schipper, geboren Haulerwijk 23-01-1792 en gedoopt Haule 11-03-1792, overleden Leek 1851, zoon van Jenne Johannes Deelstra en Lemkien Anders Kok
  b. Hendrikje Hendriks Oost, geboren Haulerwijk 11-06-1812
  c. Albert Hendriks Oost, geboren Haulerwijk 20-01-1815   volgt V.F
     
IV.C Libbe Alberts Oost, geboren Haulerwijk 17-09-1788 en gedoopt Haule 26-10-1788, trouwt Ooststellingwerf 13-04-1814 Aaltje Lammerts Jutstra, geboren Haulerwijk 15-11-1791 en gedoopt Donkerbroek 01-01-1792, overleden Ooststellingwerf 08-10-1874, dochter van Lammert Jans en Roelfjen Jacobs

kinderen  uit dit huwelijk:
 

  a. Albert Libbes Oost, geboren Haulerwijk 28-08-1815   volgt V.G
  b. Lammert Libbes Oost ook vermeld als Oostinga, geboren Haulerwijk 21-01-1823, overleden Ooststellingwerf 29-03-1877
     
IV.D Jan Alberts Oost ook vermeld als Oostinga, geboren Haulerwijk 01-06-1796 en gedoopt Donkerbroek 24-03-1799, trouwt Het Bildt 02-04-1820 Sjoerdtje Jarigs Annema, geboren Vrouwenparochie 02-03-1799 en gedoopt aldaar 28-04-1799, overleden Het Bildt 16-08-1872, gehuwd, dochter van Jarig Sjoerds Annema en Antje Bouwes
     
V.A Wiebe Libbes Oost, arbeider, schipper, geboren Haulerwijk 26-04-1811 en gedoopt Haule 11-08-1811, overleden Leeuwarden 17-07-1887, (1) trouwt Ooststellingwerf 25-06-1837 Antje Klazes Smit, geboren Haule 02-11-1811, overleden Groningen 18-09-1847, dochter van Klaas Hendriks Smit en Sipkje Harmens Ploeg, (2) relatie met Aafje Kornelis Stelling, geboren Enkhuizen 24-03-1821, overleden Leeuwarden 11-01-1877, dochter van Cornelis Stelling en Grietje Kort

kinderen uit huwelijk: 
 

a. Libbe Wiebes Oost, geboren Haulerwijk 20-09-1838   volgt VI.A
b. Klaas Wiebes Oost, geboren Haulerwijk 12-06-1840, overleden aldaar 29-07-1858
  c. Gooske Oost, geboren Avereest 24-06-1843, overleden Kloosterveen (Assen) 18-06-1845
 
kinderen uit de relatie met Aafje Kornelis Stelling:
 
  d. Cornelis Oost later genoemd Stelling, geboren Assen 18-07-1849   zie verder genealogie Stelling
  e. Gooitske Stelling, geboren Appelscha 17-01-1851, overleden Leeuwarden 12-06-1928, trouwt Leeuwarden 19-07-1876 Roelof Johannes van der Veen, geboren Akkrum 23-01-1850, overleden Leeuwarden 30-07-1910, zoon van Johannes Roelofs van der Veen en Geertje Everts Wijkstra
  f. Grietje Stelling, geboren Appelscha 28-02-1852, overleden voor 1855
  e. Grietje Stelling ook vermeld als Grietje Wiebes Oost, geboren Appelscha  04-01-1855, overleden Ooststellingwerf 14-04-1855
  f. Grietje Wiebes Stelling ook vermeld als Grietje Oost, geboren Ooststellingwerf 29-05-1857, overleden aldaar 07-11-1859
  g. Jan Stelling, geboren Bolsward 04-09-1859   zie verder genealogie Stelling
  h. Grietje Stelling, geboren Menaldumadeel 21-04-1861, overleden Ooststellingwerf 27-06-1863
  i. Grietje Stelling, geboren Leeuwarden 17-07-1863
  j. Hiltje Stelling, geboren Drachten 22-01-1865, overleden Leeuwarden 23-03-1866
     
V.B Albert Libbes Oost, arbeider, geboren Haulerwijk 11-03-1816, overleden aldaar 12-12-1893, trouwt Ooststellingwerf 01-04-1839 Aaltje Uilkes de Jong, geboren Haulerwijk 04-11-1821, overleden Ooststellingwerf 29-01-1866, dochter van Uilke Jans de Jong en Grietje Klazes Veenstra

kinderen:
 

  a. Goitske Alberts Oost, geboren Haulerwijk 30-11-1839, trouwt Smilde 17-01-1867 Eise de Vries, geboren Smilde 21-09-1842, zoon van Jannes Eises de Vries en Sibbeltje Braaksma
  b. Grietje Oost, geboren Avereest 01-10-1841, overleden aldaar 08-02-1845
c. Libbe Alberts Oost, geboren Avereest 29-03-1844, overleden Ooststellingswerf 17-05-1848
  d. Grietje Alberts Oost, geboren Appelscha 03-06-1847, trouwt (1) Smilde 27-05-1871 Marten Jannes Bos, arbeider, geboren Smilde 24-02-1844, overleden Ooststellingwerf 04-02-1882, zoon van Jannes Bos en Aukien Wever, trouwt (2) Ooststellingwerf 07-06-1884 Wietze Harmens de Jong, geboren Haulerwijk 09-10-1855, zoon van Harmen Hendriks de Jong en Trientje Rinks Haanstra
e. Libbe Alberts Oost, geboren Appelscha 22-02-1851, overleden aldaar 29-05-1876
f. Uilke Alberts Oost, geboren Appelscha 24-10-1853   volgt VI.B
g. Jan Alberts Oost, geboren  Appelscha 22-03-1857, overleden aldaar 17-04-1858
  h. Jan Alberts Oost, geboren Appelscha 24-08-1859   volgt VI.C
  i. Wiebe Alberts Oost, geboren Appelscha 14-06-1863   volgt VI.D
     
V.C Jan Libbes Oost, arbeider, geboren Haulerwijk 23-10-1818, trouwt Ooststellingwerf 12-04-1841 Boeltje Jans van der Meulen, weduwe van Hendrik Jarigs Bijlsma, geboren Haulerwijk 21-10-1808 en gedoopt Donkerbroek
20-11-1808, overleden Kloosterveen (Assen) 16-12-1849, dochter van Jan Johannes van der Meulen en Antje Hendriks

kinderen  uit dit huwelijk:
 

  a. Gooiske Oost, geboren Avereest 24-04-1843, overleden Oostellingswerf 24-06-1895, trouwt Ulrum 28-07-1877 Jacob Versprille, polderwerker, geboren Breskens ca. 1846, zoon van Adriaan Versprille en Johanna Notebaart
     
V.D Oene Libbes Oost, landbouwer, geboren Haulerwijk 16-11-1821, overleden Hijkersmilde 09-04-1899, trouwt Ooststellingwerf 04-04-1849 Sjoerdtje Annes Venema, geboren Wijnjeterp 02-02-1827, overleden Ooststellingwerf 27-11-1909, dochter van Anne Thees Venema en Froukjen Binnes Spa

kinderen  uit dit huwelijk:
 

a. Libbe Oenes Oost, geboren Haulerwijk 06-04-1851, overleden Appelscha 27-02-1866
  b. Vrouwkjen Oenes Oost, geboren Appelscha  29-10-1853, overleden aldaar voor 01-1857
  c. Vrouwkjen Oenes Oost, geboren Appelscha 28-01-1857   volgt VI.E
d. Gooitske Oenes Oost, geboren Appelscha 29-01-1859, overleden aldaar 20-04-1860
e. Goitske Oenes Oost, geboren Appelscha 01-06-1861, overleden aldaar 19-02-1866
f. Anne Oost, landbouwer, geboren Appelscha 22-12-1863, overleden Hijkersmilde 16-10-1898
  g. Libbe Oenes Oost, geboren Appelscha 18-08-1867
     
V.E

Gerrit Libbes Oost, geboren Haulerwijk 20-01-1825, overleden Leeuwarden 25-02-1896, trouwt Ooststellingwerf  05-04-1854 Bontje Andries Veenstra, geboren Appelscha 18-05-1832, overleden Amsterdam 16-07-1901, dochter van Andries Willems Veenstra en Pietertje Johannes

kinderen  uit dit huwelijk:
 

  a. Andries Gerrits Oost, geboren Ooststellingwerf 29-06-1855   volgt VI.F
  b. Gooitske Gerrits Oost, geboren Ooststellingwerf 04-07-1857, aldaar 25-03-1860
   - levenjoos kind (z00n); Ooststellingwerf  13-01-1860
  c. Gooitske Gerrits Oost, geboren Idaarderadeel 11-02-1862, overleden Leeuwarden 06-04-1939, trouwt Leeuwarden 18-02-1882 Jenne Hummel, geboren Zevenhuizen 15-02-1861, Leeuwarden 25-02-1939, zoon van Jannes Hummel en Antje van der Veen
  d. Pietje Gerrits Oost, geboren Leeuwarden 29-02-1864, overleden Ooststellingwerf  28-02-1865
  e. Libbe Gerrits Oost, geboren Leeuwarden 02-06-1866   volgt VI.G
  f. Johannes Gerrits Oost, geboren Leeuwarden 30-08-1867   volgt VI.H
  g. Pietje Gerrits Oost, geboren Leeuwarden 13-02-1870, trouwt Achtkarspelen 14-05-1896 Meinte Bijlsma, geboren Harkema 09-02-1870, zoon van Geert Taekes Bijlsma en Sytske Liekeles Hoekstra
  h. Janke Gerrits Oost, geboren Leeuwarden 03-06-1872, overleden Ooststellingwerf 19-02-1881
   - levenloos kind (dochter); Leeuwarden 06-02-1876
     
V.F Albert Hendriks Oost, arbeider, geboren Haulerwijk 20-01-1815, overleden Leek 28-03-1861, trouwt Leek 12-10-1844 Gouktjen Wiering, geboren Zevenhuizen 18-03-1812, overleden aldaar 03-11-1875, dochter van Jan Wiering en Geeske Goukes Hof

kinderen  uit dit huwelijk:
 

  a. Hindrik Oost, geboren Zevenhuizen 06-06-1845, overleden Roderveld 29-03-1922
  b. Abel Oost, arbeider, geboren Leek 17-05-1849   volgt VI.I 
     
V.G Albert Libbes Oost, geboren Haulerwijk  28-08-1815, overleden Ooststellingwerf 27-09-1875, trouwt (1) Ooststellingwerf 10-05-1839 Henke Jurjens Huisman, geboren Smallingerland 05-11-1814, overleden Ooststellingswerf 11-05-1842, dochter van Jurjen Oeges Huisman en Sietske Roels, trouwt (2) Ooststellingwerf 24-11-1845 Janke Jans van der Ley, geboren Haulerwijk 09-10-1825, overleden Ooststellingwerf 13-01-1908, dochter van Jan Tomas van der Ley en Trijntje Sybrens

kinderen  uit 1e huwelijk:
 

  a. Aaltje Alberts Oost, geboren Haulerwijk 16-11-1838 [aangever Albert Oost erkent de vader te zijn], overleden Ooststellingwerf 27-02-1927, trouwt Ooststellingwerf 10-05-1861 Jakob Roelofs Kuiper, geboren Haulerwijk 13-07-1830, overleden Ooststellingwerf 07-02-1913, zoon van Roelof Jans Kuiper en Jantje Pieters
  b. Jurjen Alberts Oost, genoren Opsterland 27-09-1841, overleden aldaar 23-10-1841
 
kinderen  uit 2e huwelijk:
 
  c. Jan Albert Oost, geboren Haulerwijk 19-09-1846, overleden aldaar 15-11-1847
  d. Jan Alberts Oost, geboren Haulerwijk 14-05-1849, overleden Ooststellingwerf 15-03-1920
  e. Trientje Alberts Oost, geboren Haulerwijk 22-03-1852, overleden Ooststellingwerf 20-11-1885, trouwt  Ooststellingwerf 08-05-1873 Jannes Douwes de Jong, geboren Opsterland 29-10-1847, overleden Ooststellingwerf 07-02-1890, zoon van Douwe Rinzes de Jong en Geeske Jannes Rozema
  f. Lammert Alberts Oost, geboren Haulerwijk 04-03-1855, overleden Ooststellingwerf 03-09-1866
  g. Albert Alberts Oost, geboren Haulerwijk 01-09-1858   volgt VI.J
  h. Thijs Alberts Oost, geboren Ooststellingwerf 09-07-1861   volgt VI.K
  i. Aaltje Alberts Oost, geboren Ooststellingwerf 20-12-1864, overleden Haule 25-07-1945 en begraven te Haulerwijk, trouwt Ooststellingwerf 2-03-1889 Klaas Aukes Reinders, geboren Donkerbroek 23-01-1858, overleden Ooststellingwerf 27-07-1931, zoon van Auke Klazes Reinders en Janke Roelofs de Jong
  j. Lamke Alberts Oost, geboren Ooststellingwerf 17-10-1869, overleden aldaar 25-11-1869
  k. Lamke Alberts Oost, geboren Ooststellingwerf 24-04-1871, overleden Ooststellingwerf 04-06-1939
     
VI.A Libbe Wiebes Oost, geboren Haulerwijk 20-09-1838, overleden Leeuwarden 02-04-1910, trouwt Leeuwarden 07-02-1869 Trijntje Wijkstravan der Veen, geboren Menaldumadeel 14-01-1849 als Trijntje Wijkstra en gewettigd bij huwelijk ouders Ooststellingwerf d.d.

28 mei 1849, overleden Haulerwijk 20-03-1926, dochter van Arend Roelofs van der Veen en Hiltje Everts Wijkstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hiltje Oost, geboren Leeuwarden 18-12-1868 en erkend bij huwelijk Leeuwarden d.d. 07-02-1869
  b. Wiebe Oost, geboren Leeuwarden 03-01-1871   volgt VII.A
  c. Geertje Oost, geboren Leeuwarden 07-03-1873, trouwt Leeuwarden 01-11-1902 Dominicus Douwe Dijkstra, geboren Leeuwarden 09-05-1869, overleden Franeker 10-11-1913, zoon van Dominicus Dijkstra en Anna Catharina Bollen
d. Arend Oost, geboren Sneek 21-08-1875   volgt VII.B
  e. Jacobus Oost, geboren Leeuwarden 07-01-1878, overleden aldaar 25-01-1878
f. Antje Oost, geboren Leeuwarden 07-04-1879, overleden Leeuwarden 19-09-1926 en begraven te Lekkum, trouwt Leeuwarden 14-06-1902 Willem Koster, geboren Leeuwarden 22-01-1878, overleden 30-11-1932 en begraven te Lekkum, zoon van Gerhardus Koster en Gerritje Holtring
  g. Klaas Oost, geboren Leeuwarden 01-03-1885   volgt VII.C
  h. Ale Oost, geboren Leeuwarden 07-03-1888   volgt VII.D
i. Cornelis Oost, geboren Leeuwarden 23-01-1892,  overleden aldaar 28-04-1892
     
VI.B Uilke Alberts Oost, geboren Appelscha 24-10-1853, overleden aldaar 01-12-1914, trouwt  Ooststellingwerf 18-03-1887 Hielkje Sloterwijk, geboren Appelscha 18-05-1862, Ooststellingwerf  11-01-1919, dochter van Hylke Sloterwijk en Tjiske Sloterwijk

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Aaltje Oost, Ooststellingwerf 30-12-1887,  overleden aldaar 17-01-1919, trouwt Ooststellingwerf 19-03-1915 Thomas Jongsma,  geboren Ooststellingwerf 04-07-1893, overleden Groningen 16-05-1936, zoon van Steven Jongsma en Grietje Sierds de Vries
b. Tjitske Oost, geboren Ooststellingwerf 12-04-1889, overleden aldaar 16-04-1900
  c. Albert Oost, geboren Ooststellingwerf 08-11-1891, overleden aldaar 17-12-1893
d. Hielkje Oost, geboren Appelscha  09-10-1894, trouwt Nieuwolda 27-12-1918 Albert Kampijon, arbeider, geboren Nieuwolda 29-04-1897, zoon van Albertus Kampijon en Stientje Pot
e. Albert Oost, geboren Ooststellingwerf 04-12-1897,  overleden aldaar 14-01-1919
f. Tjitse Oost, geboren Ooststellingwerf  23-01-1902, overleden aldaar 12-03-1902
  g. Iemke Oost, Ooststellingwerf  ca. 1903, overleden aldaar 07-08-1923
   
VI.C Jan Alberts Oost, geboren Appelscha 24-08-1859, overleden 05-03-1943 en begraven te Appelscha, trouwt Ooststellingwerf 30-04-1886 overleden Ooststellingwerf 05-03-1943, trouwt Ooststellingwerf 30-04-1886 Albertje Neef, geboren Ooststellingwerf  07-08-1862, overleden aldaar 18-04-1894, dochter van Berend Reinders Neef en Trientje Wiemers Hummel

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Albert Oost, geboren Appelscha 15-10-1886   volgt VII.E
  b. Trijntje Oost, geboren Appelscha 10-09-1888, trouwt Ooststellingwerf 23-04-1909 Rinze Graafstra, geboren Appelscha 25-05-1887, zoon van Anne Graafstra en Korneliske Bruinsma
  c. Aaltje Oost, geboren Ooststellingwerf 21-11-1890, trouwt Ooststellingwerf 10-05-1913 Popke Bruinsma, geboren Appelscha 05-12-1890, zoon van Bruin Meines Bruinsma en Trijntje de Vries
  d. Jetske Oost, geboren Ooststellingwerf 25-08-1893, overleden aldaar 12-12-1893
     
VI.D Wiebe Alberts Oost, geboren Appelscha 14-06-1863, overleden Leeuwarden 21-04-1923, trouwt Ooststellingswerf 29-03-1889 Geesje Moes, geboren Hoogersmilde 21-03-1868, overleden Leeuwarden 01-02-1934, dochter van Willem Moes en Frederika Bakker

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Aaltje Oost, geboren Ooststellingwerf 06-08-1893, trouwt met wettiging 1 kind  Assen 18-01-1915 Berend de Boer, geboren Opsterland 19-07-1893, zoon van Meindert de Boer en Attje Steigenga
  b. Frederika Oost, geboren Ooststellingwerf 01-03-1898
  c. Albert Oost, geboren Ooststellingwerf 26-10-1900
  d. Willem Oost, geboren Ooststellingwerf 21-12-1906
     
VI.E Vrouwkjen Oenes Oost, geboren Appelscha 28-01-1857, trouwt Smilde 25-04-1885 Jan Dekker, weduwe van Aaltje de Vries, geboren Smilde 23-11-1857,  overleden Ooststellingwerf 06-10-1927, zoon van Jan Harms Dekker en Hillegien Jans Eleveld

kinderen uit onbekende relatie(s):
 

  a. Hendrik Oost, geboren Ooststellingwerf 10-10-1880, overleden aldaar 28-03-1880
  b. Oene Oost, geboren Appelscha 30-03-1882   volgt VII.F
     
VI.F Andries Gerrits Oost, fabrieksarbeider, schipper, gasstoker, geboren Appelscha 29-06-1855, overleden Enschede 05-06-1915, trouwt Ooststellingwerf 22-11-1878 Elizabeth Brandenburg, geboren Gorredijk 21-11-1857, overleden Enschede 03-03-1937, dochter van Piebe Abels Brandenburg en Maaike Feddriks Steringa

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gerrit Oost, geboren Ooststellingwerf 23-09-1879, overleden aldaar 01-04-1880
  b. Maaike Oost, geboren Leeuwarden 02-01-1881, trouwt Enschede  01-08-1901 Lammert Hovenier, asphaltdekker, geboren Steenwijk ca. 1878, zoon van Lucas Hovenier en Jantje Steffens
  c. Bontje Oost, geboren Leeuwarden 12-02-1882, trouwt Enschede 13-09-1902 Jan Hovenier, geboren Steenwijk ca. 1879, zoon van Lucas Hovenier en Jantje Steffens
  d. Martje Oost, geboren Langezwaag 10-08-1883, trouwt Enschede 29-10-1904 Bernard Johan Gerhard Flake, fabrieksarbeider, geboren Lonneker ca. 1880, zoon van Hendrik Flake en Geertruida Wilhelmina Hulshof
  e. Janke Oost, geboren Ooststellingwerf 13-11-1885, overleden Enschede 13-05-1914
  f. Piebe Oost, geboren Leeuwarden 17-02-1887   volgt VII.G
  g. Pietje Oost, geboren Leeuwarden 16-03-1889, overleden Groningen 14-03-1974, trouwt Lonneker 13-05-1910 Stoffer Gort, fabrieksarbeider, geboren Weststellingwerf 17-07-1886, zoon van Jan Gort en Wigertje Konstapel
  h. Fetje Oost, geboren Assen 15-12-1890, overleden Enschede 16-11-1923
  i. Gooitske Oost, geboren Idaarderadeel 18-03-1895, overleden Almelo 20-03-1972
  j. Froukje Oost, geboren Almenum 31-07-1897, overleden Zwolle 30-05-1974, trouwt Enschede 17-08-1922 Sijne Koning, botermaker, geboren Oldemarkt ca. 1899, zoon van Machiel Koning en Geertje Huisman
     
VI.G Libbe Gerrits Oost, schipper, fabrieksarbeider, geboren Leeuwarden 02-06-1866, overleden aldaar 06-07-1921, trouwt Leeuwarden 13-01-1892 Minke Zwerver, geboren Nijehaske 07-05-1869, overleden Leeuwarden 24-01-1935, dochter van Pieter Melles Zwerver en Ynskjen Klazes de Vries  

kinderen  uit dit huwelijk:
 

  a. Gerrit Oost, geboren Leeuwarden 09-02-1893   volgt VII.H
  b. Ynskje Oost, geboren Leeuwarden 25-12-1894, trouwt Leeuwarden 20-04-1921 Jan Hofstra, gemeentereiniger, geboren Leeuwarden 16-04-1890, zoon van Tiede Hofstra en Pietje Buurstra
  c. Pieter Oost, geboren Leeuwarden 31-05-1896, overleden Gorredijk 11-07-1898
  d. Andries Oost, geboren Leeuwarden 26-01-1898   volgt VII.I
  e. Pieter Oost, geboren Haskerland 18-09-1899   volgt VII.J
  f. Melle Oost, geboren Opsterland 13-05-1901   volgt VII.K
  h. Johannes Oost, geboren Smilde op 03-11-1902, overleden Gorredijk 17-01-1903
  i. Bontje Oost, geboren Bolsward 11-03-1904, overleden Leeuwarden 25-09-1960, trouwt (1) IJpe de Jong, trouwt (2) Andries de Vries, geboren 21-08-1906, overleden Leeuwarden 18-02-1967
  j. Johannes Oost, geboren Leeuwarden 20-01-1907   volgt VII.L
  k. Klaas Oost, geboren Appelscha 14-07-1909   volgt VII.M
   - levenloos geboren kind (dochter); Leeuwarden 02-01-1911
     
VI.H Johannes Gerrits Oost, schipper, geboren Leeuwarden 30-08-1867, overleden aldaar 16-05-1941, trouwt Leeuwarden 03-09-1898 Grietje Meeter, geboren Leeuwarden 15-08-1872, overleden aldaar 11-03-1958, dochter van Eildert Meeter en Antje Westerhof

kinderen  uit dit huwelijk:
 

  a. Bontje Oost, geboren Leeuwarden 28-01-1899, overleden 04-06-1994 en begraven aldaar, trouwt Sytse de Jong, geboren Dantumadeel 20-12-1896, overleden 14-10-1983 en begraven te Leeuwarden, zoon van Pieter de Jong en Antje Alderts Robijn
  b. Eildert Oost, geboren Gorredijk 30-07-1900, trouwt L. Vogel
  c. Antje Oost, geboren Wijnjeterp 14-10-1901, overleden 06-03-1988 en begraven Leeuwarden, trouwt A. Alkema
  d. Gooitske Oost, geboren Wijnjeterp 31-08-1903, trouwt A. Kamminga
  e. Lodewijk Oost, geboren Groningen 04-06-1906, overleden aldaar 07-07-1906
  f. Gerrit Oost, geboren Groningen 04-06-1906, overleden aldaar 06-07-1906
  g. Pietje Oost, geboren Zwartsluis 06-11-1911, trouwt I. van der Woude
  h. Gerrit Oost, geboren Uithuizen 06-05-1914, trouwt B. de Jong
     
VI.I Abel Oost, arbeider, geboren Leek 17-05-1849, overleden Roderveld 30-12-1909, trouwt Leek 03-11-1877 Jacobje Meijer, geboren Zevenhuizen ca. 1856, dochter van Gerrit Meijer en Jantje Holtman  
     
VI.J Albert Alberts Oost, geboren Haulerwijk 01-09-1858, Jeltje Pieters Jongsma, geboren Haulerwijk 04-10-1857, dochter van Pieter Jelles Jongsma en Hendrikje Halbertsma, trouwt (2) Sietske van Seyen, geboren Ooststellingwerf 13-08-1867, dochter van Harmen Hendriks van Seyen en Ebeltje Wopkes Wierda

kinderen  uit  1e  huwelijk:
 

  a. Janke Oost, geboren Ooststellingwerf 01-01-1883, overleden aldaar 19-06-1886
   - levenloos kind (zoon); Ooststellingwerf 01-12-1884
 
kinderen  uit  2e  huwelijk:
 
  b. Janke Oost, geboren Ooststellingwerf 08-10-1901
     
VI.K Thijs Oost, geboren Ooststellingwerf 09-07-1861, trouwt Hiltje Kies, geboren Ooststellingwerf  28-20-1861, dochter van Fedde Hindriks Kies en Baukje Hanses Veenstra

kinderen  uit dit huwelijk:
 

  a. Albert Oost, geboren Ooststellingwerf 19-02-1883,
  b. Baukje Oost, geboren Ooststellingwerf 14-10-1884,
  c. Janke Oost, geboren Ooststellingwerf 19-05-1887,
  d. Jantje Oost, geboren Haulerwijk 04-07-1890
  e. Albert Oost, geboren Ooststellingwerf 15-10-1893,
  f. Jank  Oost, geboren Ooststellingwerf 04-10-1896, trouwt Hendrik Popkema, geboren Ureterp 14-10-1893, zoon van Hielke Popkema en Hielkje Mulder
  g. Trijntje Oost, geboren Ooststellingwerf 09-04-1899
  h. Albert Oost, geboren Ooststellingwerf 14-09-1901,
     
VII.A Wiebe Oost, geboren Leeuwarden 03-01-1871, overleden aldaar 16-07-1963. trouwt Leeuwarden 22-05-1897 Hermina Johanna Brinkman, geboren 28-10-1876, overleden Leeuwarden 19-08-1939, dochter van Jurst Hermanus Brinkman en Anna Jorna 

kinderen  uit dit huwelijk:
 

  a. Jurre Oost, geboren Leeuwarden 24-06-1899, trouwt Leeuwarden 25-11-1922 Fetje Haakma
  b. Libbe Wiebe Oost, geboren Leeuwarden 24-09-1901
   - levenloos kind (dochter); Leeuwarden 08-08-1906
     
VII.B Arend Oost, geboren Sneek 21-08-1875, trouwt  Leeuwarden 12-11-1896  Hermina de Vries, geboren Leeuwarden 24-01- 1874, dochter van Jan Annes de Vries en Hendrika Krot

kinderen  uit dit huwelijk:
 

  a. Libbe Oost, geboren Leeuwarden 12-04-1897
  b. Jan Anne Oost, geboren Leeuwarden 31-03-1899, trouwt Grietje de Vries
  c. Wiebe Oost, geboren Leeuwarden 01-06-1901
     
VII.C Klaas Oost, geboren Leeuwarden 01-03-1885, trouwt Leeuwarden 14-10-1911 Ytje Sporrel, geboren Leeuwarden 30-11-1886, dochter van Geert Sporrel en Hyke Engelaar
     
VII.D Ale Oost, geboren Leeuwarden 07-03-1888, trouwt Leeuwarden 22-08-1908 Christina Henstra, geboren Dantumadeel 05-08- 1887, dochter van Tjeerd Baukes Henstra en Stijntje Annes Schaafsma

kinderen  uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje Oost, geboren ca. 1909, overleden Leeuwraden 07-05-1919
     

VII.E

Albert Oost, geboren Appelscha 15-10-1886, trouwt Ooststellingwerf 12-03-1920 Aaltje Tingen, geboren Hijkersmilde 22-09-1895, dochter van Pieter Tingen en Lammegien Moes
     

VII.F

Oene Oost, geboren Appelscha 30-03-1882, trouwt Ooststellingwerf 01-02-1907 Femkje Dijkstra, geboren Makkinga 06-04-1883. dochter van Meine Jans Dijkstra en Aaltje Alberts van der Heide
     

VII.G

Piebe Oost, fabrieksarbeider, werkmeester, geboren Leeuwarden 17-02-1887, overleden Veenhuizen 05-01-1926, trouwt Enschede 30-03-1911 Johanna Berendina Lankamp, geboren Enschede ca. 1890, dochter van Gerhardus Johannes Lankamp en Gerritdina Siemerink
     
VII.H Gerrit Oost, petroleumventer, geboren Leeuwarden 09-02-1893, trouwt Leeuwarden 30-04-1935 Margaretha Harms, geboren Leeuwraden 18-05-1890, dochter van Franciscus Johannes Harms en Ymkje de Ring
     
VII.I Andries Oost, kaaspakhuisknecht, geboren Leeuwarden 26-01-1898, trouwt Leeuwarden 13-10-1923 - huwelijk ontbonden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden d.d. 07-09-1944 Anna Meijer, geboren Leeuwarden 04-07-1901, dochter van Tjerk Meyer en Jantje Westerdijk
     
VII.J Pieter Oost, werkman, geboren Haskerland 18-09-1899, trouwt Amsterdam 01-05-1924 Christina Spaanstra, geboren Amsterdam ca. 1900, dochter van Ibele Spaanstra en Hendrikje Koopmans
     
VII.K Melle Oost, geboren Opsterland 13-05-1901, overleden Leeuwarden 11-02-1944 en begraven aldaar, trouwt Aukje Kroes, geboren 24-09-1905, overleden 22-12-1990 en begraven te Leeuwarden
     
VII.L Johannes Oost, geboren Leeuwarden 20-01-1907, overleden 14-01-1985 en begraven te Lekkum, trouwt Hinke Kooistra, geboren 24-02-1906, overleden 07-08-1987 en begraven te Lekkum
     
VII.M Klaas Oost, geboren Appelscha 14-07-1909, overleden Hilversum 07-07-1956, trouwt H. Woudstra
     

contact

naar boven

disclaimer