GENEALOGIE ORSMA


     
I. Gerrit Gerbens, bij huwelijk afkomstig van Minnertsga, trouwt Baard 15-12-1709 Eelkje Jelles, bij huwelijk afkomstig van Baard

Trouwregister Hervormde gemeente Minnertsga, 1709 - DTB nr:     99, 1655 - 1771
Vermelding: Attestatie afgegeven 11 december 1709, Minnertsga
Man:           Gerrijt Gerbens, Minnertsga
Vrouw:        Eelkjen Jelles, Baard

Trouwregister Hervormde gemeente Winsum Baard, 1709 - DTB nr:     89, 1662 - 1770
Vermelding:   Bevestiging huwelijk van 15 december 1709, Baard
Man:            Gerryt Gerbens, Minnertsga
Vrouw:         Eelckjen Jelles, Baard

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Grietje, gedoopt Minnertsga 14-12-1710
  b. Jelle Gerrits, gedoopt Minnertsga 29-10-1713   volgt II  
     
II. Jelle Gerrits Orsma, bijzitter van Barradeel, kerkvoogd Minnertsga, gedoopt Minnertsga 29-10-1713, trouwt Minnertsga 23-01-1735 Trijntje Feikes, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie, dochter van Feyke Dirks en Claasje Roelofs

Trouwregister Hervormde gemeente Minnertsga, 1735 - DTB nr:    99, 1655 - 1771
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 23 januari 1735, Minnertsga
Man:             Jelle Gerrijts, Minnertsga
Vrouw:          Trijntje Feikes, Sint Jacobiparochie

Quotisatiekohieren 1749 - Barradeel, fol. 2
J. G. Orsma, Barradeel
Plaats:  Minnertsga          /    Omschrijving:  bijzitter, goed beslag
Gezin volw:  6 en kind: 3   /   Aanslag:  131-4-10
Verhoging:  --                 /   Vermogen: --

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaasje Jelles Orsma, gedoopt Minnertsga 18-12-1735, trouwt Minnertsga 27-02-1757 Cornelis Minks, bij huwelijk afkomstig van Minnertsga
  b. Eeke Jelles Orsma, gedoopt Minnertsga 08-09-1737, overleden 01-07-1782, 3e proclamatie Midlum 09-10-1757] en trouwt Midlum 1757 Arjen Wybes Steensma ook genaamd Stiensma, kasboer, bij huwelijk afkomstig van Midlum
  c. Stijntie Jelles, gedoopt Minnertsga 28-02-1740, jong overleden
  d. Stijntie Jelles Orsma, gedoopt Minnertsga 19-03-1741, trouwt Tzummarum 31-05-1762 Lou Rutgers Fopma, bij huwelijk afkomstig van Tzumarrum
  e. Gerrit Jelles Orsma, gedoopt Minnertsga 21-06-1744   volgt III
     
III. Gerrit Jelles Orsma, huisman Minnertsga, gedoopt Minnertsga 21-06-1744, overleden Franeker 19-03-1824, gehuwd, 3e proclamatie Ried 29-08-1773 en trouwt aldaar Aafke Gerrits Galama, bij huwelijk afkomstig van Ried, overleden Franeker 15-03-1825

Trouwregister Hervormde gemeente Ried, 1773 - DTB nr:     283, 1614 - 1811
Vermelding: Derde proclamatie van 29 augustus 1773
Man:          Gerrijt Jeltes Orsma, Minnertsga
Vrouw:       Aafke Gerryts Galama, Ried
NB:            getrouwd te Ried

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje Gerrits, geboren 17-04-1774 en gedoopt Ried 15-05-1774, overleden 12-07-1774
  b. Jeltje Gerrits Orsma, geboren Minnertsga 03-09-1776 en gedoopt aldaar 29-09-1776, overleden Firdgum
 18-02-1834, trouwt Tzummarum 26-12-1796 Ouwe Martens de Boer, geboren 17-05-1773 en gedoopt Sint Jacobiparochie 13-06-1773, overleden Het Bildt 25-06-1845, zoon van Marten Ouwes en Aaltje Wijbes
  c. Trijntje Gerrits Orsma, geboren Minnertsga 31-03-1780 en gedoopt aldaar 30-04-1780, ondertrouw Gerecht Harlingen 02-05-1807 en trouwt Harlingen 17-05-1807 Heert Heerts Postema, bij huwelijk afkomstig van Franeker
     

contact

naar boven

disclaimer