GENEALOGIE PASVEER


     
I. Broer Sjoerds, arbeider, trouwt Geeske Jans

Quotisatiekohieren 1749 - Opsterland, fol. 86
Broer Sioerds, Lippenhuizen, arbeyder
gezin volw: 2 en kind: 3
aanslag: 16-5-0

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan, geboren 02-1749 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 21-03-1749   volgt II
  b. Engel Broers, geboren 11-1752 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 26-11-1752, trouwt Hemrik 19-10-1777 Syger Clases (Sieger Klazes de Vries), gedoopt Langezwaag 12-11-1752, zoon van Klaas Sygers en Maaike Hendriks
     
II.

Jan Broers Passier later vermeld als Pasveer, geboren 02-1749 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 21-03-1749, overleden Hemrik 29-11-1816, trouwt Lippenhuizen 16-01-1785 Janke Alberts ook vermeld als Janke Alberts Pasveer, geboren ca. 1755 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 19-03-1758, overleden Haulerwijk 13-01-1840, dochter van Albert Alberts en Goitske Annes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) -  Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen Terwispel Hemrik 1747-1811 - Inventarisnr.: DTB 567
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 16 januari 1785 in Lippenhuizen
Man          : Jan Broers afkomstig van Hemrik
Vrouw       : Janke Alberts afkomstig van Lippenhuizen

Akte van naamsaanneming 1811
 - Mairie Lippenhuizen, fol. 10v
Passier, Jan Broers, Hemrik
k.   Geeske 25 - Haulerwijk, Goitske 23 - Haulerwijk, Maaike 20, Albert 19, Thettje 13, Broer 11 

Memories van Successie -Kantoor Gorredijk, overl. jaar 1840
Overledene: Janke Alberts Pasveer - Overleden: 13 januari 1840 - Wonende: Haulerwijk
  Certificaat van onvermogen; 84 jr (geboren Lippenhuizen); weduwe met 5 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Geeske Jans Pasveer [In 1827 vermeld als "Pasvier"], geboren Hemrik 02-08-1785 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 21-08-1785, overleden Ooststellingswerf 02-12-1868, trouwt (1) Beetsterzwaag 11-10-1821 Gerrit Wiebes Hogeveen, weduwnaar van Janke Gaukes Akkerman, geboren Sparjebertervaart 26-02-1775 en gedoopt Wijnjeterp 19-03 1775, overleden Hemrik 12-09-1822, zoon van Wijbe Gerrits en Wijtske Jurjens, trouwt (2) Beetsterzwaag 07-04-1827 Jan Jelkes van der Sloep, weduwnaar van Trijntje Piers, geboren Hemrik 05-10-1795 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 25-10-1795, overleden Opsterland 17-07-1862, zoon van Jelke Girbes van der Sloep en Trijntje Wiebes
  b. Gooitske Jans ook vermeld als  Gooitske Jans Pasveer of Gooitske Jans Posthumus, geboren Lippenhuizen 24-10-1788 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 16-11-1788, overleden Appelscha 18-04-1874, trouwt Wijnjeterp 10-05-1807 Libbe Wiebes Oost, arbeider, geboren Hemrik ca. 1783, overleden Appelscha 10-10-1858, zoon van Wiebe Libbes Oost en Wietske Alberts Zondervan
  c. Maayke Jans Pasveer, geboren Hemrik 30-06-1791 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 31-07-1791, overleden Haulerwijk 09-07-1846, trouwt Ooststellingswerf 25-04-1821 Pieter Jans Brommer, geboren Elsloo ca. 1785, overleden Ooststellingswerf 10-01-1838, zoon van Jan Hendriks Brommer en Tettje Libbes
  d. Albert Jans Pasveer, geboren Hemrik 25-02-1792 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 17-03-1792, vermist in Franse Krijgsdienst
Friezen in het leger van Napoleon Bonaparte - (data J.A. Paasman):
  Pasveer, Albert Jans, geboren Hemrik 1793, wonende aldaar, zoon van Jan Broers en Janke Alberts;
loteling lichting 1813 mairie Lippenhuizen; blijkt dienstweigeraar die toezegt zich alsnog 01.10.1813 bij de Prefecture te Leeuwarden te melden;
07.10.1813 bij de landmacht, legeronderdeel onbekend; wordt november 1813 en eind 1814 vermist;  geen bericht ontvangen;
bij aanneming familienaam 19 jaar en heeft dan de familienaam Passier
Bronnen: Tresoar nr. 88 op de lijst vermisten toegang 11 - inv.nr. 6510 nr. 22;
             Tresoar toegang 8/4043; en 16/161 mairie Lippenhuizen; Raf Lippenhuizen fol. 10v
  e. Fettje Jans Pasveer, geboren Hemrik 23-05-1798 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 07-07-1798, overleden Ooststellingswerf 16-06-1884, trouwt Ooststellingswerf 25-04-1821 Sybren Jans Bies, geboren Haulerwijk 06-12-1801 en gedoopt Haule 03-01-1802, overleden Ooststellingswerf 01-07-1875, zoon van Jan Eelkes en Rinskjen Sybrens
  f. Broer, geboren Hemrik 05-04-1800 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 18-05-1800   volgt III
     
III. Broer Jans Pasveer, geboren Hemrik 05-04-1800 en gedoopt aldaar 18-05-1800, overleden Haulerwijk 29-11-1840, trouwt Ooststellingswerf 17-08-1823 Femke Jans Blom, geboren Haulerwijk 21-11-1802 en gedoopt aldaar 02-01-1803, overleden Odoornerveen 10-08-1874, dochter van Jan Hendriks Blom en Bontien Jacobs
 
Memories van Successie -Kantoor Gorredijk, overl. jaar 1840
Overledene: Broer Jans Pasveer - Overleden: 29 november 1840 - Wonende: Haulerwijk
  40 jr (geboren Hemrik); arbeider; man van Femke Jans Blom, arbeidster; vader
van minderjarige Jan, Bontje, Janke, Hendrik en Albert Broers Pasveer.Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Broers Pasveer, geboren Haulerwijk 10-04-1824   volgt IV.A
  b. Bontje Broers Pasveer, geboren Haulerwijk 09-11-1827, overleden Odoornerveen 30-05-1890, trouwt Ooststellingwerf  09-05-1847 Luitien Roelofs Kuiper, geboren Haulerwijk 25-11-1822, overleden Odoornerveen 01-03-1901, zoon van Roelof Jans Kuiper en Jantje Pieters
  c. Janke Broers Pasveer, geboren Haulerwijk 12-03-1831, overleden Valthermond 04-03-1882, trouwt Ooststellingwerf 18-03-1857 Johannes Willems Poeder, geboren Ooststellingwerf 18-07-1832, overleden Emmer-Compascuum 11-07-1894, zoon van Willem Johannes Poeder en Grietje Jans Linker
  d. Hendrik Broors Pasfeer, geboren Haulerwijk 21-03-1836   volgt IV.B
  e. Albert Broers Pasveer, geboren Haulerwijk 18-08-1840   volgt IV.C
     
IV.A Jan Broers Pasveer, schaapherder, geboren Haulerwijk 10-04-1824, overleden Kerkenveld (Zuidwolde) 30-03-1875, trouwt (1) Ooststellingwerf 24-10-1849 Albertje Romkes de Vries, geboren Zevenhuizen ca. 1822, overleden Ooststellingwerf 29-05-1856, dochter van Romke Willems de Vries en Jantje Hendriks, trouwt (2) Ooststellingwerf  27-09-1860 Baukjen Harms van Wijk, geboren Haulerwijk 16-07-1814, overleden Amsterdamscheveld 02-06-1883, dochter van Harm Alles van Wijk en Saakjen Karstes

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Broer Jans Pasveer, geboren Haulerwijk 03-08-1850, overleden Zuidwolde 03-04-1873
  b. Romke Pasfeer, geboren Haulerwijk 30-04-1853, overleden Veenhuizen 25-07-1875
  c. Janke Jans Pasveer, geboren Haulerwijk 17-11-1855, overleden aldaar 07-06-1856
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  d. Hendrik Jans Pasveer, geboren Ooststellingswerf 07-01-1861   volgt V.A
     
IV.B Hendrik Broors Pasfeer ook vermeld als Pasveer, arbeider, geboren Haulerwijk  21-03-1836, overleden Sleen 12-05-1911, trouwt Ooststellingwerf 07-09-1860 Aukje Hendriks Kies, geboren Marum 17-11-1837, overleden Schoonoord 18-07-1908, dochter van Hendrik Feddes Kies en Ike Pieter Mekkes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Broor Pasveer, geboren Ooststellingwerf 28-04-1861   volgt V.B
  b. Hendrik Pasveer ook vermeld als Pasfeer, geboren Ooststellingwerf 20-11-1864   volgt V.C
  c. Femke Pasveer, geboren Odoornerveen 27-12-1867, overleden aldaar 16-08-1868
  d. Femke Pasveer, geboren Odoornerveen 02-10-1869, trouwt Odoorn 04-03-1892 Lebbe Kuiper, geboren Drijberscheveld (Beilen) 24-09-1862, overleden Valthermond 01-09-1924, zoon van Wietse Lebbes Kuiper en Jantje Alberts Glas
  e. Jan Pasveer, geboren Odoornerveen 08-03-1872   volgt V.D
  f. Ieke Pasveer, geboren Odoornerveen 19-12-1874, overleden Eesergroen 10-11-1951, trouwt Odoorn 17-04-1896 Harmannus Scholte, geboren Klijndijk 06-05-1868, overleden Eesergroen 19-12-1946, zoon van Christoffer Scholte en Aaltje Bonnen
   - levenloos geboren (dochter), Odoornerveen 15-11-1877
  g. Albert Pasveer, geboren Odoornerveen 08-10-1879   volgt V.E
     
IV.C Albert Broers Pasveer, geboren Haulerwijk 18-08-1840, trouwt met wetteging 1 kind Ooststellingwerf 27-10-1866 Ottje Riekeles Wijnsma, geboren Enumatil 06-09-1841, dochter van Rykele Annes Wijnsma en Trijntje Ottes Heida

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Broor Pasveer, geboren Haulerwijk 09-10-1865 en erkend bij huwelijk ouders Ooststelingwerf d.d. 27-10-1866   volgt V.F
     
V.A Hendrik Jans Pasveer, geboren Ooststellingswerf 07-01-1861, trouwt met wetteging een kind Emmen 07-10-1881 Janke Alberts Glas, geboren Haulerwijk 11-05-1858, dochter van Alberts Libbes Glas en Trientje Jentjes de Vries

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Boukje Pasveer, geboren Nieuw-Amsterdam 25-01-1880 als Boukje Glas  en wetteging door ouders d.d. Emmen 07-10-1881, trouwt Utrecht 01-03-1905 Arie van der Zeijden, geboren Vianen 1881, zoon van Albert van der Zeijden en Grietje Klein
  b. Trientje Pasveer, geboren Amsterdamscheveld 29-11-1882, overleden aldaar 10-09-1883
  c. Trientje Pasveer, geboren Meppel 09-08-1884, overleden Arnhem 01-10-1892
  d. Hendrika Jantina Pasveer, geboren Utrecht 1899, trouwt Utrecht 02-11-1921 Gerard Johan van Hoolwerff, geboren Utrecht ca. 1901, zoon van Gerard Cornelis van Hoolwerff en Christina Johanna Burgerhoudt
     
V.B Broor Pasveer, geboren Ooststellingwerf 28-04-1861, overleden Sleen 09-03-1905, trouwt Geesje Snippe, geboren Sleen 26-08-1861, overleden aldaar 15-06-1914, dochter van Willem Snippe en Marchien Pieters Vos

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hendrik Pasveer, geboren Schoonoord 22-05-1885   volgt VI.A
  b. Willem Pasveer, geboren Odoornerveen 19-11-1886, overleden aldaar 31-03-1889
  c. Auke Pasveer, geboren Odoornerveen 18-03-1889   volgt VI.B
  d. Willem Pasveer, geboren Odoornerveen 11-04-1891   volgt VI.C
  e. Markus Pasveer, geboren Odoornerveen 15-10-1893   volgt VI.D
  f. Aukje Pasveer, geboren Odoornerveen 11-01-1896, overleden aldaar 02-07-1897
  g. Albert Pasveer, geboren Odoornerveen 04-01-1898   volgt VI.E
  h. Roelof Pasveer, geboren Odoornerveen 17-11-1899, overleden aldaar 28-03-1900
  i. Marchje Pasveer, geboren Odoornerveen 20-04-1901, overleden Sleen 16-01-1907
     
V.C Hendrik Pasveer ook vermeld als Pasfeer, arbeider, geboren Ooststellingwerf 20-11-1864, overleden Odoornerveen 02-01-1898, trouwt Odoorn 07-02-1896 Geesien Erenstein, geboren Valthe 22-06-1874, dochter van Willem Erenstein en Grietien Boes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Aukje Pasfeer, geboren Odoornerveen 15-10-1896, overleden aldaar 02-11-1896
  b. Hendrikje Pasfeer, geboren Odoornerveen 01-03-1898, overleden aldaar 19-02-1901
     
V.D Jan Pasveer, arbeider, geboren Odoornerveen 08-03-1872, overleden Odoorn 27-02-1928, trouwt Odoorn 25-03-1898 Hendrekien Stap, geboren Schoonoord 28-10-1877, dochter van Gerrit Stap en Jantje Knol

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hindrik Pasveer, geboren Odoornerveen 05-01-1899   volgt VI.F
  b. Gerrit Pasveer, geboren Odoornerveen 18-06-1900   volgt VI.G
  c. Auke Pasveer, geboren Odoornerveen 04-04-1902, overleden aldaar 18-09-1903
  d. Aukje Pasveer, geboren Odoornerveen 11-08-1904, overleden Valthermond 31-10-1918
  e. Jantiena Sjoukeliena Pasveer, geboren Odoornerveen 28-05-1909, overleden Valthermond 05-04-1913
     
V.E Albert Pasveer, landbouwer, geboren Odoornerveen 08-10-1879, overleden aldaar 27-02-1932, trouwt Odoorn 20-01-1899 Aukje Weggen, geboren Schoonoord 02-10-1875, dochter van Jacob Weggen en Jantje Vosterga
     
V.F Broor Pasveer, reiziger, geboren Haulerwijk 09-10-1865 en erkend bij huwelijk ouders Ooststelingwerf d.d. 27-10-1866, trouwt Groningen 01-10-1885 Johanna Maria Pieke, geboren Groningen 14-09-1852, dochter van Jan Pieke en Johanna Maria Leisenaar
     
VI.A Hendrik Pasveer, arbeider, geboren Schoonoord 22-05-1885, trouwt Odoorn 26-04-1910 Grietje Krikke, geboren Doniawerstal 16-05-1889, dochter van Klaas Krikke en Grietje Jenenga
     
VI.B Auke Pasveer, arbeider, geboren Odoornerveen 18-03-1889, trouwt Sleem 03-12-1915 Luchje Uiterwijk, geboren Schoonoord 08-03-1897, dochter van Hendrik Uiterwijk en Jeltien Prins
     
VI.C Willem Pasveer, arbeider, geboren Odoornerveen 11-04-1891, trouwt Sleen 22-01-1915 Janna Vening, geboren Schoonoord 27-04-1894, dochter van Johannes Vening en Fennechien Hoving
     
VI.D Markus Pasveer, kommies belastingen, geboren Odoornerveen 15-10-1893, trouwt Vlagtwedde 29-04-1920 Janna Engelina Sanders, geboren Vlagtwedde ca. 1891, dochter van Reint Sanders en Grietje Waarsing
     
VI.E Albert Pasveer, arbeider, geboren Odoornerveen 04-01-1898, overleden Heerlen 28-11-1949, trouwt Sleen 03-04-1931  Jacobje Filips, geboren Schoonoord 19-03-1901, dochter van Adolf Filips en Aaltje Oosting
     
VI.F Hindrik Pasveer, arbeider, geboren Odoornerveen 05-01-1899, trouwt Borger 19-05-1923 Geertje Potse, geboren Onstwedde 02-01-1901, dochter van Berend Potse en Gepke Kommies
     
VI.G Gerrit Pasveer, arbeider, geboren Odoornerveen 18-06-1900, trouwt Odoorn 17-07-1925 Grietje Homan, geboren Valthermond 29-01-1900, dochter van Harm Homan en Trijntje Wesseling
     

contact

naar boven

disclaimer