GENEALOGIE PLUIMER


     
I.

Jan Willems Pluimer, geboren ca. 1740, overleden Het Bildt 29-12-1820, weduwnaar, trouwt Sint Annaparochie 19-05-1771 Aagje Lieuwes, gedoopt Sint Annaparochie 24-10-1746, dochter van Lieuwe Jelles en Hykke Cornelis

Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie, 1771 - DTB nr:    120, 1600 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 19 mei 1771, St. Annaparochie
Man:             Jan Willems
Vrouw:          Aagje Lieuwes, St. Annaparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sjoukje Jans, geboren 24-07-1772 en gedoopt Sint Annaparochie 02-08-1772
  b. Hijke Jans, geboren 28-12-1773 en gedoopt Sint Annaparochie 30-01-1774   volgt II.A
  c. Willem Jans Pluimer, geboren 16-04-1776 en gedoopt Sint Annaparochie 19-05-1776   volgt II.B
  d. Geertje Jans Pluimer, geboren 08-07-1779 en gedoopt Sint Annaparochie 08-08-1779, overleden Het Bildt 02-07-1830, trouwt Auke Pieters Klein, geboren ca. 1762, overleden het Bildt 16-01-1823,
  e. Lieuwe Jans, geboren 12-01-1783 en gedoopt Sint Annaparochie 16-02-1783
  f. Lieuwe Jans, geboren 15-12-1784 en gedoopt Sint Annaparochie 16-01-1785
     
II.A Hijke Jans, geboren 28-12-1773 en gedoopt Sint Annaparochie 30-01-1774

kinderen uit onbekende relatie:
 

  a Aagje Hykes Pluimer, geboren 20-08-1803 en gedoopt Sint Annaparochie 16-10-1803, overleden Het Bildt 21-04-1832
     
II.B Willem Jans Pluimer, van Sint Jacobiparochie, geboren 16-04-1776 en gedoopt Sint Annaparochie 19-05-1776, overleden Het Bildt 01-01-1845, gehuwd, trouwt Sint Annaparochie 19-05-1805 Aaltje Cornelis Rooda, van Sint Annaparochie

Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie, 1805 - DTB nr:    120, 1600 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 19 mei 1805, St. Annaparochie
Man:             Willem Jans, St. Jacobiparochie
Vrouw:          Aaltje Cornelis, St. Annaparochie

kinderen uit dit huwelijk o.a.:
 

  a. Jan Willems Pluimer, geboren Sint Annaparochie ca. 1806   volgt III.A
  b. Crelis Pluimer, geboren Vrouwenparochie 18-08-1812   volgt III.B
  c. Jacob Pluimer, geboren mairie Sint Annaparochie 06-03-1816, overleden aldaar 24-07-1817
  d. Jacob Pluimer, geboren Het Bildt 13-08-1818, overleden aldaar 11-10-1847
  e. Tetje Pluimer, geboren Het Bildt 26 februari 1825, overleden aldaar 01-03-1825
  f. Aagje Pluimer, geboren Het Bildt 26-02-1825, overleden aldaar 01-03-1825
     
III.A Jan Willems Pluimer, geboren Sint Annaparochie ca. 1806, trouwt Het Bildt 08-1834 Grietje Thijsses Kieviet, geboren Sint Annaparochie ca. 1803, dochter van Thijs Gerbens Kieviet en Antje Tjeerds Reitsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Willem Pluimer, geboren 31-10-1835
  b. Antje Pluimer, geboren Sint Annaparochie 28-10-1842, trouwt Het Bildt 23-04-1868 Dirk Buurstra, oud 24 jaar, geboren: St. Annaparochie, zon van Gerrit Dirks Buurstra en Saeske Pieters de Groot
     
III.B Crelis alias Cornelis Pluimer, geboren Vrouwenparochie 18-08-1812, overleden 14 maart 1848, gehuwd, trouwt Het Bildt 11-05-1837 Attje Pieters Smidt, geboren Sint Jacobiparochie 1812, dochter van Pieter Pieters Smidt en Klaasje IJsbrands Hoekstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Aaltje Pluimer, geboren Sint Annaparochie 30-08-1838, overleden Het Bildt 13-08-1936, weduwe, trouwt Het Bildt 05-05-1864 Roelof van der Ploeg, geboren Sint Annaparochie ca. 1839, zoon van Sape Alberts van der Ploeg en Jiskje Hendriks Krottje
  b. Pieter Pluimer, geboren Sint Annaparochie 25-06-1841, overleden aldaar 20-08-1842
  c. Pieter Pluimer, geboren Sint Annaparochie 28-02-1844   volgt IV
     
IV. Pieter Pluimer, geboren Sint Annaparochie 28-02-1844, overleden Leeuwarden 18-05-1906, gehuwd, trouwt Het Bildt 06-05-1869 Renske Schat, geboren Sint Annaparochie 30-09-1842, overleden Leeuwarden 05-09-1934, dochter van Symen Joukes Schat en Atje Jacobs Boekebinder

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Cornelis Pluimer, geboren Het Bildt 22-03-1871, overleden aldaar 22-07-1871
  b. Attje Pluimer, geboren Het Bildt 18-07-1872, trouwt Wonseradeel 20-05-1905 Tymen van Tuinen, geboren Leeuwarderadeel 19-01-1861, overleden Wonseradeel 11-06-1915, gehuwd, zoon van Klaas Klazes van Tuinen en Antje Tymens Jelgersma
  c. Aaltje Pluimer, geboren Het Bildt 04-07-1875, trouwt Wonseradeel 12-05-1900 Simon Brune, geboren Wonseradeel 28-11-1875, zoon van Friedrich Ernst Brune en Rinskje Bos
     

contact

naar boven

disclaimer