DEELGENEALOGIE DE RUITER


Zie voor volledige genealogie: Genealogie Ruiter
     
I. Jan Jans Ruiter, overleden voor 1652, trouwt Hucke Peters

uit dit huwelijk:
 

  a. Jan, geboren circa 1620   volgt II
     
II. Jan Jans Ruiter, geboren ca. 1620, trouwt (1) Giethoorn 29-01-1648 Trijne Jans, trouwt (2) Blokzijl 24-02-1656 Hendrikjen Dirks, dochter van Dirk Costwinner en N.N., trouwt (3) Steenwijkerwold 31-12-1659 Geesjen Wiegers, gedoopt Bloklzijl 04-04-1661

uit 3e huwelijk:
 

  a. Wieger, gedoopt Blokzijl 06-10-1661   volgt III
     
III. Wieger Jans Ruiter, gedoopt Blokzijl 06-10-1661, trouwt Steenwijkerwold 09-01-1686 Grietje Reinders, gedoopt Bloklzijl 30-09-1687

uit dit huwelijk:
 

  a Cornelis, gedoopt Blokzijl 06-07-1688
     
IV. Cornelis Wichers, gedoopt Blokzijl 06-07-1688, trouwt Blokzijl 08-01-1712 Aeltje Volkens

uit dit huwelijk:
 

  a. Jan, gedoopt Blokzijl 14-09-1714   volgt V
     
V. Jan Cornelis, gedoopt Blokzijl 14-09-1714, trouwt (1) Blokzijl 23-11-1738 Geertje Jacobs, trouwt (2) Blokzijl 25-04-1751 Geertje Jacobs, bij huwelijk afkomstig van Muggenbeet

uit het eerste huwelijk:
 

  b. Jacob, gedoopt Blokzijl 13-10-1743   volgt VI
     
VI. Jacob Jans Ruiter, gedoopt Blokzijl 13-10-1743, trouwt Blokzijl (1) 30-11-1766 Grietje Jacobs Weggen, gedoopt Blokzijk 23-04-1741 overleden voor 1786, dochter van Jacob Hendriks Weggen en Margje Herms, trouwt Muggenbeet (2) 19-02-1786 Jacobjen Peters

kind uit 1e huwelijk:
 

  c. Hendrik, geboren Muggenbeet 30-01-1780   volgt VII
     
VII. Hendrik Jacobs de Ruiter, turfmaker en arbeider, geboren Muggenbeet 30-01-1780, overleden Steenwijkerwold 07-04-1860, trouwt Muggenbeet 19-06-1803 Trijntje Stevens Vonk, geboren Muggenbeet en gedoopt Blokzijl 09-10-1785, overleden Steenwijkerwold 04-02-1825, dochter van Steven Jans Vonk en Aaltje Hermens Vaartjes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jacob Hendriks de Ruiter, geboren Spanga 18-07-1804   volgt VIII
     
VIII. Jacob Hendriks de Ruiter, arbeider, turfmaker, veenbaas, schipper, geboren Spanga 18-07-1804 en gedoopt Blokzijl 29-07-1804, overleden Berlikum 20-01-1882, trouwt (1) Blokzijl 30-11-1826 Grietje Wytzes de Jonge, geboren Langezwaag15-07-1806 en gedoopt aldaar 07-09-1806, overleden Steenwijkerwold 03-09-1827, dochter van Wytze Jeens en Marijke Russcher, trouwt (2) Steenwijkerwold 04-02-1830 Bontje Harms Tip, geboren Steggerda 10-09-1802 en gedoopt Steggerda en Vinkega 31-10-1802, overleden Steenwijkerwold 27-09-1834, dochter van Harm Klazen Tip en Ybeltje Sikkens, trouwt (3) Steenwijkerwold 31-12-1835 Antje Laurens Liemborg (Leemburg), geboren Luxwoude08-01-1801 en gedoopt Langezwaag 01-02-1801, overleden Irnsum 19-07-1868, dochter van Laurens Bartelds Liemborg en Baukjen Durks Krol

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Grietje Jacobs Ruiter, geboren Wetering 03-09-1827, overleden aldaar 26-10-1827
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Trijntje Jacobs Ruiter, geboren Steenwijkerwold 23-09-1830, overleden Berlikum 07-01-1896, trouwt Vledder 18-05-1854 Jan Boldink, landbouwer, geboren Vledder 26-02-1830, overleden Vledderveen 11-03-1866, zoon van Hendrik Jan Boldink en Jantien Hendriks Kramer
  c. Evertje Jacobs Ruiter, geboren Steenwijkerwold 23-06-1832, overleden Berlikum 23-05-1897 trouwt Menaldumadeel 13-05-1856 Thijs Jans van der Ley, geboren Berlikum 25-09-1832, overleden aldaar 24-01-1920, zoon van Jan Freerks van der Ley en Tjeerdtje Thijses Boomsma
  d. Aaltje Jacobs Ruiter, geboren Wetering 12-12-1833, overleden Menaldum 03-02-1916, trouwt Menaldumadeel 14-05-1864 Andries de Boer, geboren Menaldum 18-10-1831, overleden aldaar 30-05-1886, zoon van Jan Andries de Boer en Sjoerdtje Wybrens Hoekstra
 
kinderen uit 3e huwelijk:
 
  e. Hendrikje Jacobs Ruiter, geboren Wetering 11-10-1836, trouwt Hennaarderadeel 21-02-1863 Bauke Andries Meijer, turfschipper, geboren Echten 25-11-1833, overleden Rien 03-04-1912, weduwnaar, zoon van Andries Baukes Meijer en Berber Hielkes Praamstra
  f. Bartele Jacobs Ruiter, geboren Berlikum 04-02-1839, overleden Amsterdam 16-06-1913
  g. Hendrik Jacobs Ruiter, geboren Berlikum 02-03-1841
  h. Ybeltje Jacobs Ruiter, geboren Berlikum ca. 1842
     

contact

naar boven

disclaimer