GENEALOGIE SIPKENS


     
I. Willem Lammerts, geboren Rottevalle 1692, eerste proclamatie Oudega 26-06-1727 en trouwt Mincke Liebbes, geboren Oostermeer rond 1700 en gedoopt Rottevalle 24-01-1749, overleden Rottevalle 22-01-1782

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Nijega Opeinde 1704-1811 - Inventarisnr.: 628
Vermelding : Eerste proclamatie op 26 juni 1727 in Oudega
Man          : Willem Lammerts afkomstig van Rottevalle
Vrouw       : Mincke Liebbes afkomstig van Rottevalle

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Eelkjen Willems, gedoopt Opeinde 09-06-1728, overleden Rottevalle 29-04-1790, trouwt Rottevalle 13-02-1746 Rinse Hendriks, gedoopt Rottevalle 09-12-1726, kleine boer te Rottevalle 1747, overleden Rottevalle 22-08-1798 , dochter van Hendrik Harmens en Gerlske Sybes
  b. Sioertie Willems, gedoopt Opeinde 19-02-1730, trouwt Rottevalle 20-05-1753 Jan Geeuwkes Sietzema, geboren ca. 1730, overleden Oudega (Sma) 04-01-1814, zoon van Geeuwke Thijsses en Baukjen Jans
  c. Liebbe, gedoopt Opeinde 30-12-1731   volgt II.A
  d. Grietje, gedoopt Opeinde 21-03-1734
  e. Lammert, geboren Rottevalle 1737   volgt II.B
     
II.A Liebbe Willems, gedoopt Opeinde 30-12-1731, trouwt Rottevalle 20-05-1753 Jitske Geeuwkes, bij huwelijk afkomstig van Oostermeer, dochter van Geeuwke Thijsses en Baukjen Jans

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle 1724-1811 - Inventarisnr.: 630
Vermelding  : Bevestiging huwelijk op 20 mei 1753 in Rottevalle
Man           : Liebe Willems afkomstig van Rottevalle
Vrouw        : Jitske Geeuwkes afkomstig van Oostermeer

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Willem, geboren ca. 1754   volgt III
  b. Baukje Liebbes, bij huwelijk afkomstig van Oostermeer, geboren ca. 1758, overleden Oostermeer 04-12-1811, trouwt Oostermeer 07-04-1793 Teye Benediktus, bij huwelijk afkomstig van Oostermeer, geboren Witveen ca, 1763, overleden Tietjerksteradeel 20-03-1820, zoon van Dictus Jans en Loltje Teyes
     
II.B Lammert Willems, boer, geboren Rottevalle 1737, overleden De Pein 15-01-1795, trouwt Oostermeer 02-03-1760 Jiskjen Jans, geboren Oostermeer 1738 en gedoopt 28-01-1801, overleden Rottevalle 27-03-1823

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer Eestrum 1670-1811 - Inventarisnr.: 715
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 2 maart 1760 in Oostermeer
Man          : Lammert Willems afkomstig van Oostermeer
Vrouw       : Jieskjen Jans afkomstig van Oostermeer

     
III. Willem Libbes Sipkens ook genaamd Sypkens, bij huwelijk afkomstig van Oostermeer, geboren ca. 1754, overleden Tietjerksteradeel 03-07-1813, gehuwd, trouwt Oostermeer 29-03-1789 Janke Petrus Bouma, geboren ca. 1765, overleden Tietjerksteradeel 05-04-1839, dochter van Petrus Warners en Fopkjen Liebbes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer Eestrum 1670-1811 - Inventarisnr.: 715
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 29 maart 1789 in Oostermeer
Man          : Willem Liebbes afkomstig van Oostermeer
Vrouw       : Janke Petrus afkomstig van Oostermeer

Familienamen 1811  - Mairie Oostermeer, fol. 18
Sipkens, Willem Liebbes, Oostermeer
k. Liebbe 22, Fokje 20, Petrus 18, Jetske 12, Harke 10, Lammert 6

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Libbe Willems Sipkens, geboren Oostermeer 08-12-1789, vermist in Franse krijgsdienst
Friezen in het leger van Napoleon Bonaparte - (data J.A. Paasman)
  Sipkens, Libbe Willems, boerenzoon, geb. Oostermeer 08.12.1789, wonende aldaar, zoon van Willem Libbes Sipkens en Janke Petrus;
loteling lichting 1809 mairie Oostermeer lot nr. 25 marine; 10.11.1811 ingedeeld in de 17e Equipage onder nr. 1062, 4e comp. van de vloot;
wordt eind 1814 vermist en is april 1815 nog niet teruggekeerd, zijn laatste bericht was van 13.12.1812 uit Koningsbergen; aangenomen niet teruggekeerd; bij aanneming familienaam 22 jaar
  Bronnen:
Tresoar nr. 223 Op de lijst vermisten toegang 11/6510 nr. 22;
OA Tytsjerksteradl. Inschrijvingsregister Nationale Militie mairie Oostermeer 1815 nr. 10;
Reg. aanneming familienaam Oostermeer fol. 18;
geen huwelijks- en overlijdensakte aangetroffen
  b. Fokje Willems Sipkens, geboren Oostermeer 07-1791, overleden Smallingerland 26-12-1845, trouwt Tietjerksteradeel (mairie Oostermeer) 09-12-1815 Wietze Gjalts Adema, geboren 10-06-1794 en gedoopt Oudega (Sma) 07-09-1794, overleden aldaar 01-07-1865, zoon van Gjalt Ates Adema en Jenke Teyes
  d. Petrus, geboren Oostermeer ca. 1794   volgt IV.A
  e. Jitske Willems Sipkens, geboren Oostermeer ca. 1800, overleden Tietjerksteradeel 09-08-1854
  f. Harke, geboren Oostermeer 30-10-1801    volgt IV.B
  g. Lammert, geboren Oostermeer ca. 1805   volgt IV.C
     
IV.A Petrus Willems Sipkens, geboren Oostermeer ca. 1794, overleden Achtkarspelen 19-09-1869, gehuwd, trouwt Tietjerksteradeel 25-11-1819 Grietje Jacobus Hoekstra, geboren Nijega ca. 1797, overleden Smallingerland 24-02-1874, dochter van Jacobus Willems en Swaantje Wopkes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a, Willem Sipkens, geboren Tietjerksteradeel 11-01-1820, overleden Achtkarspelen 15-05-1848, ongehuwd
  b. Jacob Petrus Sipkens, geboren Achtkarspelen 14-12-1821, overleden Achtkarspelen 25-03-1864, ongeuwd
  c. Liebbe Sipkens, geboren Oostermeer 12-11-1823   volgt V.A
  d. Janke Petrus Sipkens, geboren Rottevalle 06-07-1826, overleden Tietjerksteradeel 03-07-1904, trouwt Achtkarspelen 11-10-1866 Popke Wiebes Huizinga, weduwnaar van Leentje Durks Leest, oud 35 jaar, geboren Oudega (Sma), zoon van Wiebe Gjalts Huizinga en Aaltje Popkes Jansma
  e. Wopke Petrus Sipkens, geboren Achtkarspelen 08-04-1829, overleden aldaar 01-01-1847
  f. Zwaantje Petrus Sipkens, geboren Achtkarspelen 31-12-1832,  overleden aldaar 02-03-1915. ongehuwd
  g. Jitske Sipkens, geboren Achtkarspelen 07-03-1837
     
IV.B Harke Willems Sipkens, geboren Oostermeer 30-10-1801, overleden Tietjerksteradeel 15-11-1868, gehuwd, trouwt Tietjerksteradeel 08-05-1841 Trijntje Mechiels Kuipers, oud 31 jaar, geboren Eestrum, dochter van Mechiel Sybes Kuipers en Grietje Wytses

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Janke Harkes Sipkens, geboren Oostermeer 19-07-1842, overleden Leeuwarden 20-01-1906, trouwt Tietjerksteradeel 16-05-1874 Douwe Binnerts Tinga, oud 35 jaar, geboren Oostermeer, zoon van Binnert Douwes Tinga en Tjitske Fokkes de Boer
  b. Michiel Harkes Sipkens, geboren Oostermeer 11-05-1844, overleden Tietjerksteradeel 22-02-1919, ongehuwd
  c. Grietje Harkes Sipkens, geboren Oostermeer 06-06-1846, overleden Tietjerksteradeel 06-09-1927, trouwt Tietjerksteradeel 04-03-1882 Klaas Sjoerds van der Wal, oud 39 jaar, geboren Bergum, zoon van Sjoerd Klazes van der Wal en Geeltje Tjeerds van Dijk
     
IV.C Lammert Willems Sipkens, geboren Oostermeer ca. 1805, overleden Achtkarspelen 19-02-1891, weduwnaar, trouwt Smallingerland 19-05-1838 Minke Petrus de Boer, oud 31 jaar, geboren Rottevalle, dochter van Petrus Warners de Boer en Sietske Andries de Boer

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Willem Sipkens, geboren Rottevalle 22-10-1839   volgt V.B
  b. Petrus Sipkens, geboren Rottevalle 07-02-1842   volgt V.C
  c. Janke Sipkens, geboren Rottevalle 25-08-1843, overleden Smallingerland 05-09-1887, trouwt Smallingerland 20-05-1870 Jacob Hoekstra, oud 34 jaar, geboren Drachten, zoon van Hans Jacobs Hoekstra en Wietske Jans de Boer
  d. Andries Sipkens, geboren Rottevalle 10-06-1847   volgt V.D
  e. Liebe Sipkens, geboren ca. 1850, overleden Smalingerland 05-01-1919, ongehuwd
     
V.A Liebbe Sipkens, geboren Oostermeer 12-11-1823, overleden Achtkarspelen 06-10-1878, trouwt Tietjerksteradeel 28-05-1864 Tettje Sloterdijk, geboren Rottevalle 12-08-1840, overleden Achtkarspelen 23-03-1883, dochter van Tiete Eisses Sloterdijk en Wytske Hanzes Nieuwenhuis

kinderen uit dit huwelijk:
 

   - levenloos kind (zoon); Achtkarspelen 14-02-1865
  a. Grietje Sipkens, geboren Surhuisterveen 08-08-1866, trouwt Tietjerksteradeel 23-07-1904 Jelle Johannes Hoekstra, geboren Oostermeer ca. 1865, zoon van Johannes Wopkes Hoekstra en Minke Jelles Veenstra
     
V.B Willem Sipkens, geboren Rottevalle 22-10-1839, overleden Smallingerland 12-06-1907, trouwt Smallingerland 10-05-1877 Popkje Bruinsma, oud 25 jaar, geboren Beets, dochter van Oebele Tjeerds Bruinsma en Aaltje Oebeles Jellema

kinderen uit dit huwelijk:
 

    Lammert Sipkens, geboren 04-07-1878
    Aaltje Sipkens, geboren 11-08-1879, trouwt Utingeradeel 20-05-1915 Jelmer Kok, oud 32 jaar, geboren Akkrum, zoon van Jan Kok en Trijntje Holtrop
    Minke Sipkens, geboren 17-11-1881
    Janke Sipkens, geboren Nijega 25-08-1884, trouwt Smallingerland 19-09-1908 Reitze Ypenga, oud 26 jaar, geboren Nijega, zoon van Oebele Reitzes Ypenga en Antje Sjoerds van der Veen
    Jeltje Sipkens, geboren Nijega 24-01-1888, trouwt Tietjerksteradeel 22-03-1913 Marten Vellinga, oud 25 jaar, geboren Tietjerk, zoon van Gerben Taekes Vellinga en Antje Klazes van der Zee
    Uilkje Sipkens, geboren Nijega 10-05-1889, trouwt Smallingerland 28-01-1911 Jan Bosma, oud 20 jaar, geboren Drachten, zoon van Jan Bosma en Froukje Zwerver
    Oebele Sipkens, geboren Nijega 18-06-1891
   - levenloos kind (dochter); Smallingerland 27-12-1895
     
V.C Petrus Sipkens, geboren Rottevalle 07-02-1842, overleden Smallingerland 02-12-1873, trouwt Smallingerland 11-05-1872 Antje Bergsma, geboren Oostermeer 28-07-1843, overleden Smallingerland 03-03-1929, dochter van Roelofke Wybes Bergsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Roelofje Sipkens, geboren Smallingerland 27-02-1873,trouwt Opsterland 01-04-1898 Pieter Jongstra
     
V.D Andries Sipkens, geboren Rottevalle 10-06-1847, overleden Achtkarspelen 06-03-1928, trouwt (1)Smallingerland 21-05-1881 Grietje Nijboer, geboren Drachten 16-06-1848, overleden aldaar 11-06-1886, dochter van Jan Harmens Nijboer en Jeltje Pieters Pool, trouwt (2) Achtkarspelen 07-06-1890 Fopkje Adema, oud 28 jaar, geboren Oudega (Sma), dochter van Ate Wietzes Adema en Doetje Jogchums de Jong

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Minke Sipkens, geboren Achtkarspelen 26-03-1891, overleden aldaar 23-03-1892
  b. Minke Sipkens, geboren Achtkarspelen 28-12-1892
     

contact

naar boven

disclaimer